(021) 66480377-66975711

گل رز در سفر به ستاره شمالی

12,500تومان

سید علی صالحی

سیدعلی صالحی زاده‏ ۱۳۳۴ از شاعران شاخص شعر گفتار است. از آثار وی می‌توان به «یوماآنادا»، «پیشگو و پیاده شطرنج»، «مثلثات و اشراق‌ها»، «عاشق شدن در دیماه، مردن به وقت شهریور»، «دیرآمدی ری‌را… نامه‌ها»، «نشانی‌ها»، «سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت»، «آسمانی‌ها»، «رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود»، «ساده بودم، تو نبودی، باران بود» اشاره کرد.

آخرین عاشقانه‌های ری را»، «دعای زنی در راه که تنها می‌رفت»، «چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد»، «دریغا ملا عمر…»، «از آوازهای کولیان اهوازی» (شعرهای دوران جوانی،۱۳۵۰-۱۳۵۰)، «سمفونی سپیده‌دم» و «ردپای برف، تا بلوغ کامل گل سرخ» ٬ «زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند» و «پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر» و «نگران نباش همه چیز درست خواهد شد» نام دیگر کتاب‌های این شاعرند

سید علی صالحی معتقد است که:

شعر زاده تعاملِ ظريفِ ميان درد و شادمانى است. نه خوش‌خوشانِ خالى‌زاد و نه غُصه‌زايىِ ذلت‌خواه، وقتى مى‌گويم درد، دردِ ديگرى داشتن است. اين اندوهِ عجيب، خود سرچشمه همه چرايى‌هاىِ انسانى است، كه براى رسيدن به پاسخِ روشن، تنها شفاىِ شادمانى را در مقام ميانجى بَرمى‌گزيند. شعر در كدام نقطه از اين مسير زاده مى‌شود؟ در لحظه تنفسِ ميانِ همين پرسش و پاسخ است كه كيمياىِ كلمات كشف مى‌شود، يعنى شعر، شعرِ مشهود، مى‌آيد تا بر همه هستى شهادت دهد، از جمله بر حضور خويش.

توضیحات

گزیده ای از کتاب گل رز در سفر به ستاره شمالی

در این بارقه… من از درد گفتم، از درد… تنها براى رسیدن به شفا، رسیدن به شادمانى، رسیدن به شعر.

دردى از این دست که داشتنِ دردِ دیگرى و دردِ دیگرى داشتن است،

هم نیمى رضایت است و نیمى رؤیا.

در آغاز دفتر شعر گل رز در سفر به ستاره شمالی می خوانیم

 

به شادى!              11

دفتر اول

مهتابىِ خانه و خوابِ پرندگانى که از برکه باران آمده بودند

به تا کى…!؟           17

ریزگردهاى مزاحمِ پاییزى      20

بَسآمدِ این گاهى، گاهى!        22

آبى کم‌رنگِ مایل به آبى کم‌رنگ           24

یادم تو را فراموش   26

مَردم        27

روشنایى شهر نزدیک است     29

اوایلِ آرامِ شب        31

دست، دست را مى‌شناسد.      33

هى مى‌پرسند که چه؟!          35

مُلْزَم به حضور        37

پنهانى‌هاى شبِ هار              38

با جناب عالى‌ام، خودِ شما…!              40

دفتر دوم

آن سوتر روشنایىِ شهر نزدیک است

اطلسِ مور             45

لکنت بر سرِ حرفِ هاست.      49

دیوار بزرگ و پُل‌هاى پیشِرو.              51

یک شعر تازه از سیدعلى صالحى         53

قدم زدن در اقلیمِ عصرِ سه‌شنبه           55

چهل چراغ به سِفْرالاَسفار      57

بینِ راه      59

نزدیکترِ بى‌پیدا        61

لورکا، دماوند، احمدرضا        63

مثلِ مَلافه‌هاى تازه   65

به قولِ یکى از پیامبرانِ عبرانى             67

اوقاتِ ارغوانىِ همان همیشه هرگزها      69

نصیحتِ مخفى قلیلى مردمِ بیکار.          71

بابِ میل، آ…!         73

به انتخابِ شما        74

سؤال نکن، فقط برگردیم.       76

یک نفر به من پاسخ خواهد داد!           77

مشکل همین‌جاست              78

دفتر سوم

ایلویى… ایلویى… لَما سَبَقْتَنى…؟!

نرسیده برگردید شما             83

تمام         84

معارفه مرگ           85

تَلألؤِ تاریکى در آب              87

نقطه‌چینِ لعنتىِ چند تا دُرُشتِ دیگر      89

تَنازُعِ رُخ   91

قُله‌ترین ریگِ راه به راه         93

باز هم، و همین، تَرینِ عالىِ مَشَنگ       95

الزامِ مطلق است      97

دیدم شاعرى با سَرِ بُریده خویش در دست، رو به دریا مى‌دَوَد.         100

هیس!       102

مردمى که شعر نمى‌خوانند.     103

عاشقانه دو نیمه از رُخِ تمام    104

وقوعِ وى   106

گیر مى‌دهند گاهى   108

دفتر چهارم

از دیدنِ رؤیاها نهراسید گُلِ رُز… نامِ دیگرِ رىراست

دوایر و زوایا           113

بحرِ رَجَزِ راه           115

اَزَلا… به زاى ِ زا، به وَزا…!      118

یادآورى، و امید…    119

قبول!       120

کسانى از همین کوچه            122

به ماسَوا    124

خاصّا به خَشیَّت      126

کمتر به ساعتِ خود نگاه کنید             128

خودتان خواسته بودید           130

دفتر پنجم

مزامیرِ عَهدِ عبور و دور ماندهاى میانِ دریا و گرگ

موى گرگ و دندان شکسته دریا          133

سفر، صبورى، و راه…           135

سرانجام    137

بُریده بریده… لُکْنتِ لالیا         139

یکى از همین شب‌ها، یکى از همین روزها           141

فلکه چهار شیر       143

کدام یکى…!؟          144

سیاه و سفید، فردین، گنج قارون و میدان هِرَوى   146

خیلى فحش!          149

پاییز، دزدِ پروانه‌هاست          151

براى بهمن              153

سیانور، سپیده‌دَم، مصطفى       156

گلوى ِ گریسته انار   158

تا آخر دنیا             160

قدم زدن در تنها خیابانِ m.i.s                  165

خاکسپارى ِ صبحِ گندم          167

پرانتزها     169

ریحانگى‌هاى هزار هوا          171

یک چیزى…           173

دفتر ششم

همانطور که پیشتر گفتم درخت… خواهر دارد و اَبر مَحْرَمِ باران است.

باز هم انار، این بار… برهنه در باران      179

همین که هست!       181

عینِ واقع   182

خَرابا… به کُنْ فَیَکُن              185

واریاسیونِ وى‌ها      187

دویدن از پىِ مُبْهَماتِ سا        189

باز هم از سرِ اتفاق   191

از بى‌وَرا    193

بِالله… فراغتى و کتابى!           196

اِلا…!        198

کَنْ کَنِ مالا…          201

دفتر هفتم

بلافاصله… بعد از آن نقطه ناچیز عبارتِ آزادىِ آدمى آغاز مىشود.

زى به اورادِنا…!       209

گرگ، سایه روشن، شَفَقِ شمالى           211

با            213

شاعر، و… زاده رودها به راهِ وَرا           214

لاتَظْلِمُوا!   216

شهودِ کبریا             218

به جست‌وجوى ِ آن لغت ِ لامحال         221

جِنِّ مادینه، ماه، و سایهْروشنِ گرگ      224

زَنا، سَرارا، زَبَر به ذهنِ سروش.            225

یا تَوَسُّلِ الى به صبح!            227

مرگ، شعر، غیابِ بزرگ       230

کرانه‌هاى بالاتر…     232

ارابه اورادها           234

به روزگارِ بى‌غمخوارِ آدمى     235

سوریا… سوختهْزارِ بزرگ       237

به شادى!

 

 

 

 

به شادى، به شادىِ شما!

شادىِ شما آرزوىِ آرمانىِ من است، و دعاىِ من است که دیگر با هیچ انسانِ نومید، انسانِ افسرده، انسانِ بى‌فردا مقابل نشوم. ویرانگر است دردى از این دست که دردمند… مقابلِ تو باشد و تو را هیچ راه و درمانى به تدبیر نباشد.

انسان آمد تا امید بیاید، تا شادمانى بیاید، تا شعر، تا عشق، تا آزادىِ آدمى بیاید. این همه موهبت میسّر نمى‌شود، مگر آن‌که تو «درد» را با همه حضور و وجود و جانت درک کرده باشى. باید درد را چنان دریابى ، که درد… تو را شایسته شادمانى بشمارد.

این گفتم که بگویم «شعر» مولودِ هماغوشىِ همین دو رخسارِ رُخ به رُخ است: شادمانى و درد، درد و شادمانى. این دو داشته چون به هم درآیند، درایتِ هستى را در مقامِ زمزمه مى‌زایند: زندگىِ شعر، و شعرِ زندگى!

ما… در درد و شادمانى زاده مى‌شویم. ما… در گریه خویش و در شادمانى دیگران به دنیا مى‌آییم، ما… در شادمانىِ خویش و در گریه

دیگران مى‌میریم. رفتن، رهایى از دردها هم هست! دو سوى این فرآیندِ فَره‌بخش، درد است و اشتیاق است، حیرتِ اَزَل است و باورِ اَبَد است، ما میان حیرتِ اَزَل و باورِ اَبَد به شعر مى‌رسیم. شعر عطیه عجیبِ همین دو امکان است، یعنى امکانِ ناممکن‌هاست. ما وارثِ اندوهِ اَزَل هستیم؛ فرمانرواىِ فهمِ اشتیاق، فهمِ شور و درکِ جلیلِ شادمانى.

دردِ راه و شادمانىِ منزل، فرصتى که به واسطه واژه، گاه خویش را در خوابِ شعر نشان مى‌دهد. آدمى… دردِ سخن دارد، و نیز از راهِ کلمه مى‌خواهد کاشفِ شادمانى باشد، که هم هست و هم اهلِ شَوَد است. فاصله میان درد تا درد را شادمانى تصرف مى‌کند، و شعر سفیرِ همین تصرف است. فرصتى فرافهم ، که ما شاعران به آن «وقتِ وقت» مى‌گوییم؛ وقتِ شهود، وقتِ شادمانگى، وقتِ آفرینش، وقتِ شعر.

شعر زاده تعاملِ ظریفِ میان درد و شادمانى است. نه خوش‌خوشانِ خالى‌زاد و نه غُصه‌زایىِ ذلت‌خواه، وقتى مى‌گویم درد، دردِ دیگرى داشتن است. این اندوهِ عجیب، خود سرچشمه همه چرایى‌هاىِ انسانى است، که براى رسیدن به پاسخِ روشن، تنها شفاىِ شادمانى را در مقام میانجى بَرمى‌گزیند. شعر در کدام نقطه از این مسیر زاده مى‌شود؟ در لحظه تنفسِ میانِ همین پرسش و پاسخ است که کیمیاىِ کلمات کشف مى‌شود، یعنى شعر، شعرِ مشهود، مى‌آید تا بر همه هستى شهادت دهد، از جمله بر حضور خویش.

در این بارقه… من از درد گفتم، از درد… تنها براى رسیدن به شفا، رسیدن به شادمانى، رسیدن به شعر. دردى از این دست که داشتنِ دردِ دیگرى و دردِ دیگرى داشتن است، هم نیمى رضایت است و نیمى رؤیا.

ما باید براى کشفِ شادمانى، هم از کرامتِ کلمات… یعنى شعر مدد بجوییم، تا با درد علیه درد برخیزیم.

بارى… به شادى، به شادىِ شما، که شادىِ شما آرزوى آرمانىِ من است. شادىِ شما که شفاىِ شعر من است و شعر من… که به راهِ عشق، و عشق… که تمرینِ آماده‌باشِ باران است.

          دى ماه  1389

                بیمارستان سرخه حصار – جاده دماوند

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 250 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94085

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-918-6

قطع

تعداد صفحه

328

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

250

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گل رز در سفر به ستاره شمالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.