(021) 66480377-66975711

نثار نام کوچک تو

12,500تومان

سید علی صالحی

شعر به من گفته است ما راهى جز تكثيرِ عشق در وجودِ آدمى نداريم. نيروىِ پايان‌ناپذيرِ عشق، ما را در پرتوِ شعر به صلح و صبورى خواهد رساند، ما به تعريفِ تازه‌اى از مقام شعر نياز داريم. شعر تو را به زيارتِ زندگى، و زندگى تو را به زيارتِ شعر فرا مى‌خواند. من اين راز را در شعر ديده، شنيده، خوانده و گفته‌ام كه پايانش چيست! پايانش… پاكيزگى و علاقه است، دعوت به دانايى است. رنجِ ما… در شعر، بى‌هوده نيست، بلكه فرصتى است كه فهميدن را تكثير مى‌كند.من اين صدا را شنيده‌ام، صداىِ روحِ شعر را شنيده‌ام. اين راهِ روشنِ ماست. آدمى… مبارك است و شعر در مقامِ شفاست؛ همه را رو به رهايى خوانده است. بايد به شعر برگرديم، شعر ما را به سرمنزل خواهد رساند. راست مى‌گويم، شعر ترجمانِ جهانىِ صلح است. و ما براى رسيدن به رهايى، راهى نداريم جز تقسيم زيباترين رؤياهاى خويش. ما در شعر به عشق مى‌رسيم، به اميد، به بوسيدن، و به صبح. امتحان كن! هر وجودى را واژه‌اى‌ست در زبان؛ زبانِ مُدارا، مسالمت، زندگى، اميد، آزادى. اين دعاىِ دانايان است، سلسله زرينِ واژه‌هاى ماست. با شعر… به ديدارِ دشمن برو، دوست خواهد شد. همه يكى هستيم. و اينجا راه هست، روشنايى هست، رسيدن هست، شادمانى، رضايت، رؤيا…! همه يكى هستيم.

توضیحات

گزیده ای از کتاب نثار نام کوچک تو

بعد از آن بارانِ بى‌هفته

که پایانِ جهان را

پاى من نوشت،

دیگر این خیابان‌هاى بى‌تو

خیابان‌هاى بى از من است

در آغاز کتاب نثار نام کوچک تو می خوانیم:

فهرست

 

 

 

اشاره       7

دفتر اول. کشفِ زبانِ غیب

خیره ساحرا…         1 1

آره…!       4 1

…؟!         5 1

هنوز هم    6 1

ریزه‌خوانىِ به کَس مگو          18

هى تو این همه شبیهِ من!       0 2

خبرِ آن سال‌ها        1 2

همان شبانِ وادى ِ ایمن          3 2

لکنتِ قشنگِ دایره در خوابِ پرگار       6 2

خیلى دوست…        28

پرده، کلمه، کاف      0 3

لَخت        2 3

حلقه حَنّانه            4 3

زبانِ حضرتِ وى     6 3

پس… پرده برافکنم از افلاک واژه‌ها؟     39

از نوشتن هر میم به هاى ِ الف             1 4

این خوابنامه را نخوانید          4 4

یک رفت و برگشتِ نامحسوس            6 4

رَدِ یقین بر قوسِ کبریا           48

شبنامه علیه پنجره‌هاى خاموش           0 5

چند اشاره، بگیر…!   3 5

کَش         5 5

بَر اندامه مى           7 5

دفتر دوم. در زندگى آیا دعاى ِ آهسته سحرخیزان را شنیدهاید؟

…؟          1 6

گهواره‌اى وسطِ بزرگراهِ نیایش             2 6

سرمنزلِ ممکنات     4 6

به فَحْلِ نمک در جراحتِ جن             6 6

مُهیّا         7 6

صورت مسئله همین است       69

بالاى کوهِ بزرگ      1 7

نقل قول از جانبِ اهلِ استعاره             3 7

کتاب‌ها     6 7

بندِ هفتم از نىِ بُریده در باران              78

هلاکِ همین حروف              79

حصیر، سایه، خُنکا              1 8

یک سطرِ پوشیده، پایانِ واژه‌ها.            3 8

روى دیوار یک مدرسه دخترانه            5 8

بى‌شرف، حرامى، بى‌حیا        88

فریبرز      0 9

اندوهِ سارا              2 9

مُقَرّبِ من              4 9

روایتِ زنجیرهاى پُشتِ دیوار              6 9

همین فردا صبح       99

پیامبرِ نفرین‌ها         1 10

از دستِ یک عده دروغگو      3 10

ورقه منع تعقیب       4 10

نى…         08 1

دفتر سوم. یک مزمور و هفت خطابه از مخفىترین دفترِ مُعَبّرِ مَرْغاب

مَزمورِ ماه و زائرِ مَلْتزم          3 11

پیشگو و پیاده شطرنج            19 1

زلزله‌الارضِ بى‌وقتِ اضطراب              6 12

پَرِ جبرئیل در جلوسِ روایت   3 13

این همه خیمه بر خراب         38 1

وى، اجابتِ واژه به وقتِ دعا              1 14

بَرنبشته دَف از نىْخوانىِ اَلَست             7 14

گریستن در مقامِ معصومین      2 15

دفتر چهارم. طَرَبْنامه شبْزندهدارانِ رؤیانویس

با اجازه «شاملو»     3 16

تمام         4 16

همین،  ها!             5 16

گور         6 16

تو… بى‌پیر!             68 1

حالا به هر دلیل      0 17

مناجات… بالاى پُلِ طولانىِ عابرانِ پیاده            3 17

کسى جرئت ندارد مرا از بهشتِ کلمات براند!       7 17

سمینارِ سوسکِ مقدس          1 18

مادرِ هفت دریا        4 18

آخرِ شب، پس‌کوچه‌هاى میدان انقلاب              6 18

همین!       0 19

چهار کلمه…           1 19

ممیزِ بقیه، استغفر الله!            3 19

مثل من و همین زندگى          5 19

آیینِ عجیبِ ساعتِ گرگ و میش         198

یا….         207

دکمه‌ها، یکى یکى…              210

اورادِ جنوبان          213

غزل براى دره جِن…             215

حَبا… حَبا… مَرحَبا!              217

کیتارا       219

اوتار        223

یارمحمد    225

حمید کریم‌پور         234

اشاره

 

 

 

در کبریاىِ کلمات، همیشه جایى براى زندگى باقى هست. کلمات… تو را به شنیدنِ شفا و شادمانى فرا مى‌خوانند. شعر نجاتْدهنده آدمى از درد است. من این شرط را بارها آزموده‌ام، خطا ندارد شعر. ما باید در هر شرایطى ـ زیرِ بارانِ ترانه ـ بخشیدن را تمرین کنیم، راه همین است، وگرنه به رهایى نمى‌رسیم. آرامش به خانه انسان بازخواهد گشت. من یقین دارم. شعر به من گفته است ما راهى جز تکثیرِ عشق در وجودِ آدمى نداریم. نیروىِ پایان‌ناپذیرِ عشق، ما را در پرتوِ شعر به صلح و صبورى خواهد رساند، ما به تعریفِ تازه‌اى از مقام شعر نیاز داریم. شعر تو را به زیارتِ زندگى، و زندگى تو را به زیارتِ شعر فرا مى‌خواند. من این راز را در شعر دیده، شنیده، خوانده و گفته‌ام که پایانش چیست! پایانش… پاکیزگى و علاقه است، دعوت به دانایى است. رنجِ ما… در شعر، بى‌هوده نیست، بلکه فرصتى است که فهمیدن را تکثیر مى‌کند.من این صدا را شنیده‌ام، صداىِ روحِ شعر را شنیده‌ام. این راهِ روشنِ ماست. آدمى… مبارک است و شعر در مقامِ شفاست؛ همه را رو به رهای خوانده است. باید به شعر برگردیم، شعر ما را به سرمنزل خواهد رساند. راست مى‌گویم، شعر ترجمانِ جهانىِ صلح است. و ما براى رسیدن به رهایى، راهى نداریم جز تقسیم زیباترین رؤیاهاى خویش. ما در شعر به عشق مى‌رسیم، به امید، به بوسیدن، و به صبح. امتحان کن! هر وجودى را واژه‌اى‌ست در زبان؛ زبانِ مُدارا، مسالمت، زندگى، امید، آزادى. این دعاىِ دانایان است، سلسله زرینِ واژه‌هاى ماست.با شعر… به دیدارِ دشمن برو، دوست خواهد شد. همه یکى هستیم. و اینجا راه هست، روشنایى هست، رسیدن هست، شادمانى، رضایت، رؤیا…! همه یکى هستیم.در این دایره من هیچ «دیگرى» ندیده‌ام، دیگران تکثیرِ من و تو در آینه‌هاى بلوغ و علاقه‌اند. شعر به من آموخته است که بى‌هم بودن، دروغِ بزرگى است. یادمان بیاید: شعر… فرصت است، شناختِ فرصت است. و من در فرصتِ واژه‌ها شما را به شناختِ این دعاى عجیب  دعوت مى‌کنم: تا رهایى… چند رؤیا بیش نمانده است.

          سید على صالحى

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94097

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-921-6

قطع

تعداد صفحه

239

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نثار نام کوچک تو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.