(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار سیمین بهبهانی – پالتویی

125,000تومان

سیمین بهبهانی

 مجموعه اشعار

مجموعه باران

شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز

 

باز باران ، با ترانه
     باگهرهای فراوان
    می خورد بر بام خانه …»  ☔
🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه ی ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
امید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…
« پس از باران،
آنک ستارگان می درخشند
روشن روشن ! »

توضیحات

گزیده‌ای از کتاب مجموعه اشعار سیمین بهبهانی:

من میگریزم از تو و از عشق گرم توبا آنکه آفتاب فروزنده‌ى منى

اى آفتاب عشق نمى‌خواهمت دگر

هرچند دلفروزى و هرچند روشنى!

در آغاز کتاب مجموعه اشعار سیمین بهبهانی، می‌خوانیم:

 

فهرست

 

 

جاى پا ۱۳۲۵- ۱۳۳۵

 

 ۱ـ چهرههاى واقعى       ۱۹

نغمه‌ى روسپى              ۲۱

سرود نان     ۲۴

واسطه        ۲۶

افسانه‌ى زندگى             ۲۹

دندانِ مُرده   ۳۳

جیب‌بُر         ۳۷

درِ بسته       ۴۰

دیدار           ۴۲

تسکین          ۴۴

نگاه آشنا      ۴۷

به سوى شهر…             ۵۰

هدیه‌ى نقره   ۵۳

رقاصه…      ۵۶

فوق‌العاده     ۶۰

معلم و شاگرد                ۶۳

میراث         ۶۷

ناشناس        ۷۰

آغوش رنج‌ها                ۷۲

کارمند         ۷۴

خون‌بها        ۷۷

فرشته‌ى آزادى              ۸۰

گمشده          ۸۳

بستر بیمارى                 ۸۷

زن در زندان طلا         ۹۰

اى زن!       ۹۳

من با توام    ۹۶

 

از خود گفتنها               ۹۹

سنگ گور    ۱۰۱

آنجا و اینجا   ۱۰۳

بازیچه         ۱۰۶

آرزو           ۱۰۹

موریانه‌ى غم                ۱۱۱

سکوت سیاه                  ۱۱۳

اگر دردى نباشد…         ۱۱۵

سه‌تار شکسته                ۱۱۸

نغمه‌ى درد   ۱۲۱

آتش دامنگیر                 ۱۲۳

سنگ صبور                 ۱۲۵

گریز           ۱۲۷

سوداى محال                ۱۲۹

من و شب    ۱۳۱

لبخند           ۱۳۳

کابوس         ۱۳۵

جاى پا         ۱۳۹

دفتر اندیشه   ۱۴۱

نگاه تو        ۱۴۴

اذان            ۱۴۶

حریر  ابر    ۱۴۹

شب صحرا   ۱۵۰

فریاد شکسته                 ۱۵۱

لاله‌هاى سرخ               ۱۵۲

پیمان‌شکن     ۱۵۳

خیال منى!    ۱۵۴

شمع جمع     ۱۵۵

ستاره در ساغر             ۱۵۷

باز هم         ۱۵۸

آیینه‌ى دل     ۱۶۰

کلاه نرگس   ۱۶۱

 

و در پایان     ۱۶۳

خورشید دیگر               ۱۶۵

 

 

چلچراغ ۱۳۳۵- ۱۳۳۶

۱ـ با خود بودنها           ۱۶۹

چلچراغ       ۱۷۱

دلِ آزرده     ۱۷۳

گفتى که       ۱۷۵

غرور          ۱۷۶

یار ندارى     ۱۷۸

مهتاب خزان                ۱۷۹

اى آشنا        ۱۸۱

دختر ترنج   ۱۸۲

چه عالمى دارم             ۱۸۵

نگاه دار       ۱۸۶

اخگر          ۱۸۷

نیلوفر آبى    ۱۸۸

دریا             ۱۹۰

هنوز           ۱۹۲

هرچند رفته‌اى              ۱۹۳

گله              ۱۹۴

آتش نهفته     ۱۹۶

افسون         ۱۹۹

رهگذر نغمه‌ساز           ۲۰۰

حسود          ۲۰۲

شراب          ۲۰۳

خطا کن!      ۲۰۵

نگاه بى‌گناه   ۲۰۶

غبار ماه      ۲۰۸

نوازش‌هاى چشمانِ کبودش             ۲۰۹

خورشیدِ در آب افتاده     ۲۱۱

مشعل          ۲۱۳

موج            ۲۱۴

یار گسسته    ۲۱۵

شور نگاه     ۲۱۸

سبزه‌ى گمشده               ۲۱۹

چشم شوم     ۲۲۰

اى خوش آن روز          ۲۲۳

شعله           ۲۲۵

تکاپو           ۲۲۶

گل یخ          ۲۲۹

سایه‌ى دیوار                 ۲۳۰

عود            ۲۳۲

نسیم            ۲۳۳

گل خشک      ۲۳۵

دیوانه‌پسند    ۲۳۷

چرا؟           ۲۳۸

غنچه‌ى راز                  ۲۴۰

آتش تمنّا       ۲۴۱

سفره‌ى رنگین              ۲۴۲

زنجیر          ۲۴۳

درخت تشنه                  ۲۴۵

گل زهر       ۲۴۶

تاریکى شب                  ۲۴۸

بهانه            ۲۴۹

بى‌شکیب      ۲۵۰

 

2ـ من و دیگران            ۲۵۳

هَوو            ۲۵۵

شب و نان    ۲۵۹

پیک بهار      ۲۶۱

درد نیاز       ۲۶۴

فریاد مى‌پرست             ۲۶۷

مرگ ناخدا   ۲۷۰

صبر کن ماه دگر…        ۲۷۳

فریاد!          ۲۷۵

با دردم بساز                 ۲۷۷

جواب          ۲۸۰

در آفتابِ پُشتِ پَرچین    ۲۸۲

ترانه‌ها        ۲۸۴

 

 

مرمر ۱۳۳۶- ۱۳۴۱

۱ـ بودهها     ۲۸۹

افسانه‌ى پرى                ۲۹۱

نامه‌ى شکوفه                ۲۹۲

شراب نور   ۲۹۴

خورشید و شب             ۲۹۵

یک دامن گل                  ۲۹۶

پیچک           ۲۹۸

دیوانگى       ۳۰۰

شب…          ۳۰۲

گل رؤیا       ۳۰۳

برگریزان     ۳۰۵

نشان پا        ۳۰۷

موج‌خیز       ۳۰۹

گل انتظار    ۳۱۰

از یاد رفته   ۳۱۱

اجاق مرمر   ۳۱۲

گر بوسه مى‌خواهى      ۳۱۳

شهاب طلایى                ۳۱۴

شکوفه‌ى سحر              ۳۱۵

یادگار          ۳۱۷

گل کوه        ۳۱۸

آتش دور      ۳۱۹

این که با خود مى‌کشم    ۳۲۰

برف گران   ۳۲۱

گل قاصد      ۳۲۲

باغ مهتاب    ۳۲۴

صد چمن لاله               ۳۲۵

پونه‌ى وحشى               ۳۲۶

ساقه‌ى دمیده                 ۳۲۷

دیباى کبود   ۳۲۸

سپیدار         ۳۳۰

یک سحر      ۳۳۱

ننگِ آشنا     ۳۳۲

افسون شیطان               ۳۳۳

وفادار          ۳۳۴

پولاد آبدیده   ۳۳۵

سجاف زرّین                ۳۳۶

یاد               ۳۳۷

دامِ فریب      ۳۳۸

معبد متروک                 ۳۳۹

بى‌خبرى      ۳۴۰

شبگرد         ۳۴۱

من و تو       ۳۴۲

دو رنگى     ۳۴۳

عطر پراکنده                ۳۴۴

ساق فریبْزن                  ۳۴۵

آشفتگى        ۳۴۶

صدف          ۳۴۷

خاکستر خیال               ۳۴۸

دیشب          ۳۴۹

آشتى           ۳۵۰

بهار بى‌گل   ۳۵۱

توفان           ۳۵۲

نازک‌تن        ۳۵۳

خون سبز     ۳۵۴

فریاد            ۳۵۵

جامه‌ى عید   ۳۵۶

نیاز             ۳۵۹

در آشیان      ۳۶۲

گِرهِ کور      ۳۶۴

عروسک مومى             ۳۶۶

گل صحرایى                ۳۶۸

اندوه           ۳۷۱

براى چشم‌هایت             ۳۷۳

چوب دار     ۳۷۵

رقص شیطان               ۳۷۷

نامه             ۳۸۰

نیمه‌شب       ۳۸۳

اى مرد        ۳۸۶

 

2ـ افزودهها ۱۳۶۲- ۱۳۶۵           ۳۸۷

اشاره          ۳۸۹

دیگر نه جوانم              ۳۹۱

تشنگان را نوش بارد     ۳۹۳

پنجره‌ها بسته‌اند             ۳۹۵

تو آفتاب منى                ۳۹۷

اى قهرمان   ۳۹۹

خسته مشو   ۴۰۱

تا بمانیم        ۴۰۳

دوست، دوست، دلتنگم   ۴۰۵

گفتند یا با خموشى…      ۴۰۶

بر من گذشتى               ۴۰۸

دگر چه با تو گویم         ۴۰۹

در تنگناى پیله              ۴۱۱

دلم دریغ…    ۴۱۳

چه گرم دوست مى‌دارم                  ۴۱۵

گر دوست دست گیرد     ۴۱۷

میان هر رگم از عشق…                ۴۱۹

به جرم دلشدگى             ۴۲۱

عشق دوباره مى‌رسد      ۴۲۳

 

 

رستاخیز ۱۳۴۱- ۱۳۵۲

غزلها          ۴۲۷

سایه‌ى دالان سمن‌ها      ۴۲۹

چشمِ لعلى‌رنگ خرگوشان              ۴۳۰

رگبار بوسه                  ۴۳۲

شهربند سکوت              ۴۳۳

قصه‌ى نیلوفر               ۴۳۴

رسالت         ۴۳۶

آخرین برگ                 ۴۳۷

دنیاى کوچک من            ۴۳۸

دل همچو آفتاب             ۴۳۹

دیوار کوتاه…               ۴۴۰

آسمان خالى‌ست            ۴۴۱

مخمل خاکستر              ۴۴۲

افیون وعده‌هاى تهى      ۴۴۳

خون مسموم شقایق        ۴۴۵

شکوه نور در آویزه‌ى بلور             ۴۴۶

آهوى دست‌هایت            ۴۴۸

تصویرى از «ما»        ۴۴۹

شاخه‌هاى آهکى            ۴۵۰

گفت‌وگو       ۴۵۲

غرور آینه‌ى چشم من    ۴۵۳

تاول اندیشه   ۴۵۴

فراموشت نمى‌کردم        ۴۵۵

زبان اندیشه‌ها               ۴۵۶

تک‌شاخه‌ها    ۴۵۸

بن‌بست        ۴۵۹

پایان انتظار                  ۴۶۰

مرگ پیش از مرگ       ۴۶۱

شاید که مسیحاست…      ۴۶۲

خوابدانه       ۴۶۳

عطر نرگس‌هاى چشمم   ۴۶۴

قندیل سرخ سیب‌ها        ۴۶۶

فریاد و کوه                  ۴۶۷

غبار سرب   ۴۶۸

عایق سربى                  ۴۷۰

حصار بلورین              ۴۷۲

در کارگاه     ۴۷۳

روح زمهریرى             ۴۷۵

پستان خشک شب           ۴۷۷

از بوته‌ى خوشبوى گلپر                 ۴۷۸

 

دوبیتىها       ۴۸۱

فعل مجهول                  ۴۸۳

درس تاریخ                  ۴۸۷

مرگ قهرمان                ۴۹۱

مردگان خاموشند           ۴۹۴

بى‌سرنوشت                  ۴۹۶

 

 

خطى ز سرعت و از آتش ۱۳۵۲- ۱۳۶۰

تا جمعهى سیاه…           ۵۰۳

دربارهى اوزان غزلهاى خطى…      ۵۰۵

مخوان…      ۵۰۹

خارهاى زشت              ۵۱۱

جامى گناه خواهم          ۵۱۳

نیزارها        ۵۱۵

اى جهانى سوگوار…     ۵۱۷

با چنین قانون سربى…   ۵۱۹

در خانه نشستیم            ۵۲۱

مخمل مژگان مشکین      ۵۲۳

اى بسته تو در تو!…     ۵۲۴

شبى همرهت گذر…       ۵۲۶

اى عشق!…                 ۵۲۸

مسخ آن‌چنان شدیم…      ۵۳۰

اى پرده برگرفته ز رخ…               ۵۳۲

شبى به امن حریم تو…   ۵۳۴

چون سایه‌ى زلف سیاه…                ۵۳۶

سرْوِ سبز شکیب‌آموز     ۵۳۸

آه این چه پیوند است؟    ۵۴۰

دانم اى دل!…               ۵۴۲

درخت ارغوان             ۵۴۴

دوستت مى‌دارم             ۵۴۶

من روحْ مى‌فروشم        ۵۴۸

هنوز موى بسته را…     ۵۵۰

ز شبْخستگان یاد کن!     ۵۵۲

سر در نشیبِ حضیضم   ۵۵۴

صورتگر چیره‌دست      ۵۵۶

در کبود بى‌انتها…          ۵۵۸

باز بهار است               ۵۵۹

بس که در این دیر کهنه…               ۵۶۱

دانه دانه، سرخى و سبزى…           ۵۶۳

شعله نگفته با تو اگر…   ۵۶۵

در لجه‌ى سرگردانى      ۵۶۷

در من نشسته به نرمى   ۵۶۹

باد، فتح غروب را…     ۵۷۱

شکیب از که طلب دارى؟               ۵۷۳

در دیده تصویر کن…     ۵۷۵

آواى شما     ۵۷۷

خواهد از من رسوا…    ۵۷۹

 

از جمعهى سیاه…           ۵۸۱

چه سکوت سرد سیاهى!                 ۵۸۳

بر سفره‌ى چرمین، امشب…           ۵۸۵

پرواز توانى آیا؟           ۵۸۷

در خواب هول رفتم       ۵۸۹

سازش مپسندید              ۵۹۱

او قلب تاریخ است         ۵۹۳

نمى‌توانم ببینم…             ۵۹۵

آسمان سرخ است          ۵۹۷

تردید، تردید، تردید        ۵۹۹

کویر بى‌برگى را…       ۶۰۱

زمان، زمان خواب است                ۶۰۳

اى کودک امروزین!…    ۶۰۵

مرگت زوال شتاب است                 ۶۰۷

خشک، خشک، بى‌جان خشک            ۶۰۹

مى‌روى، شاد باد پروازت              ۶۱۱

ما نمى‌خواستیم، اما هست…            ۶۱۳

بنویس! بنویس! بنویس!                 ۶۱۸

غبار خشک خون بر نخل                ۶۲۰

بروید تا بمانم                ۶۲۱

عشق، آمد چنین سرخ    ۶۲۳

تیک… تاک! تیک… تاک!                  ۶۲۵

بر صفحه‌ى ژرفاى کبود…             ۶۲۷

سیاه پر خشم کوفى        ۶۲۹

خطى ز سرعت و از آتش              ۶۳۱

نگاره‌ى گلگون             ۶۳۲

 

 

دشتِ ارژن ۱۳۶۰- ۱۳۶۲

کولى! نهان کن دلت را    ۶۳۷

کولى‌واره  (۱)             ۶۳۹

کولى‌واره  (۲)             ۶۴۱

کولى‌واره  (۳)             ۶۴۳

کولى‌واره  (۴)             ۶۴۵

کولى‌واره  (۵)             ۶۴۷

کولى‌واره  (۶)             ۶۴۹

کولى‌واره  (۷)             ۶۵۱

کولى‌واره  (۸)             ۶۵۳

کولى‌واره  (۹)             ۶۵۵

کولى‌واره  (۱۰)           ۶۵۷

کولى‌واره  (۱۱)           ۶۵۸

کولى‌واره  (۱۲)           ۶۶۰

کولى‌واره  (۱۳)           ۶۶۲

کولى‌واره  (۱۴)           ۶۶۴

کولى‌واره  (۱۵)           ۶۶۶

کولى‌واره  (۱۶)           ۶۶۸

 

و پنج ترانه    ۶۷۱

یک              ۶۷۳

دو               ۶۷۴

سه              ۶۷۵

چهار           ۶۷۶

پنج              ۶۷۷

 

با عشق، با عشق، با عشق…            ۶۷۹

همیشه در خیال من…    ۶۸۱

حضور ژرفى‌ىِ مرمر…                ۶۸۳

عید آمد و مى‌رود…       ۶۸۴

باز بهار آمد…              ۶۸۶

دلم گرفته، اى دوست!…                 ۶۸۸

آه چگونه بگویم…          ۶۸۹

بهار شاد شورافکن…      ۶۹۱

غنچه‌وش، در هوایت…                  ۶۹۳

چه بى‌امان…                ۶۹۴

روییده‌ام       ۶۹۶

کو برگ لاله‌ام؟            ۶۹۸

کدام فتنه جادو کرد؟       ۷۰۰

این صداى شکفتن را…   ۷۰۲

رها مکن، که پر زدن را…             ۷۰۴

 

پرفشانِ گل، صفیر باد…   ۷۰۵

این کجا سپیده‌ست!         ۷۰۷

تن کشیده زیر بال شب…                ۷۰۹

دوباره مى‌سازمت، وطن!              ۷۱۱

حمید آزاد شد                ۷۱۳

باید چیزى نوشت          ۷۱۵

دوباره باید ساخت         ۷۱۷

کدام ابر زهرآگین…؟     ۷۱۹

بار، بر دوش آنهاست     ۷۲۱

هى‌ها… هى‌ها… ره بگشا!             ۷۲۳

پاى در چشمه، بر خته‌سنگى…        ۷۲۵

سارا! چه شادمان بودى                  ۷۲۷

 

من: گنگ خوابدیده         ۷۲۹

دوازده خوشه با من…    ۷۳۱

به دشت‌هاى برفى…      ۷۳۳

من آن روز مى‌گفتم…     ۷۳۵

به لطف مى‌آمد از دور…                ۷۳۷

اسب مى‌نالید، مى‌لرزید…               ۷۳۹

گفتى که انگور است      ۷۴۱

خفاش یا مرغ دیگر…    ۷۴۳

خوشه بود، خوشه‌ى طلا…             ۷۴۵

خاکى که بخش او کردند…              ۷۴۶

وقت درو کردن گل شد   ۷۴۸

آبى‌ست این جگر، آبى   ۷۵۰

بزن!           ۷۵۲

ذهن، دود حلقه حلقه      ۷۵۴

ببین چگونه مى‌پوسد…   ۷۵۶

 

طبلِ بىمرگى                 ۷۵۹

فارغ ز «من» چگونه شوم؟           ۷۶۱

برآمده از آبنوس و شب…               ۷۶۳

کجاست آن که به آگاهى…              ۷۶۵

ببین به هیئت نیلوفر…    ۷۶۷

 

 

یک دریچه آزادى ۱۳۶۲- ۱۳۷۴

هفترنگ درون              ۷۷۱

پلک به هم نهم                ۷۷۳

پرواز نبض بود به اوج                  ۷۷۵

آیا بهار جاویدم؟            ۷۷۷

آیا کدامین آبى               ۷۷۸

درخت نارنج شیراز       ۷۸۰

میوه‌هاى خارپشتى         ۷۸۲

چگونه دست دهد آیا؟     ۷۸۴

شب، لاجورد و خامشى                 ۷۸۶

در ناگزیرِ خاموشم        ۷۸۸

سخت به جوشى، دلا!    ۷۹۰

این شاخه‌هاى خشک زمستانى          ۷۹۲

خط به آخر آمده است     ۷۹۴

در کاسه‌ى سرم، مغزى                  ۷۹۶

من با صداى تو مى‌خوانم               ۷۹۸

به جا نهاده ز پِىْ           ۸۰۰

مى‌رقصد از نشاطِ بهارى               ۸۰۲

دو ردیف برگِ اقاقى     ۸۰۴

ز شاخه باز ببالم           ۸۰۶

صداى پاى که مى‌آید      ۸۰۸

رنگدان‌ها بیارید            ۸۰۹

دلم دارد سرِ بازى         ۸۱۱

براى خدا کمکم کن        ۸۱۳

شکسته در من چیزى      ۸۱۵

هرچه کردم نتوانستم      ۸۱۷

مى‌آمدى‌وسینه‌برافروخته‌بودى          ۸۱۸

اى شاهِ سواران             ۸۱۹

خورشیدِ زلف نارنجى    ۸۲۳

عیدِ پولِ زرد و عروسک                ۸۲۵

نیستى‌تا ز درِ خانه‌ى یاران…          ۸۲۷

شاد خوانى   ۸۲۹

بچرخ، چرخ، همبازى   ۸۳۱

بخوان         ۸۳۳

یک دریچه آزادى           ۸۳۵

من دَیرِ دیرسالم             ۸۳۷

آیا تمام شد بازى            ۸۳۹

آن دو خاتون که دیدى    ۸۴۱

بس که روشنم               ۸۴۳

چهره سپردم به تیغ        ۸۴۵

آه! عشق ورزیدم           ۸۴۷

خوشه به خوشه عشق شد               ۸۴۹

ــ سلام ـ والسّلام           ۸۵۱

اى همچو تندیسِ رومى   ۸۵۳

هزار پروانه‌ى طلا       ۸۵۵

چرا، چرا نورزم عشق   ۸۵۷

نگاه دار       ۸۵۸

«اوى» من   ۸۵۹

 

بود آنچه بود                ۸۶۱

زمین کروى شکل است                  ۸۶۳

داغِ جگرگوشه با تو      ۸۶۵

عروس مینابى              ۸۶۶

مردى که یک پا ندارد     ۸۶۸

گردن‌آویز     ۸۷۰

این آخرین پنجشنبه‌ست   ۸۷۱

ترانه‌ى زنگ دبستان      ۸۷۳

با تخته‌پاره و تنهایى       ۸۷۵

Caduceus   ۸۷۷

من زاده‌ام اینان را         ۸۷۹

به شب که هر مرغ و ماهى            ۸۸۲

تندیس آهویت مبارک      ۸۸۴

میان جالیز مى‌دوم         ۸۸۶

کودک روانه از پى بود   ۸۸۸

His Master’s Vioc        ۸۹۰

 

مباد اوفتاده بمیرم           ۸۹۳

حدیث گاو حسن            ۸۹۵

شانه‌ى فیروزه               ۸۹۷

مار اگر مارِ خانگى‌ست                 ۸۹۹

کاج             ۹۰۰

پاییز خسته‌ى غمگین     ۹۰۲

 

به برگ آنچه رقم کردم    ۹۰۵

بیار نامه که بنویسم        ۹۰۷

عزیز دور غمگین         ۹۰۹

صبح است و آسمان ابرى               ۹۱۱

همیشه سبز بمان اى سرو               ۹۱۳

سلامى ز عقده‌ى عشقى                  ۹۱۵

عطر قهوه با خیالت       ۹۱۷

مى‌نویسم و خط مى‌زنم   ۹۱۹

حالى‌ست حالم نگفتنى     ۹۲۱

زنى که با قرص خورشید               ۹۲۳

میان مه نهان مى‌شد       ۹۲۵

بگذار اعتراف کنم         ۹۲۷

زهره سازى خوش نمىسازد             ۹۲۹

ایلخان ستاره‌ها را         ۹۳۱

زهره دخترى زاد          ۹۳۳

به تکا… به تکاپو           ۹۳۵

راوى صلاى حرمت زد                 ۹۳۷

به رجز ندا ز خان آمد    ۹۳۹

ایلخان! تحفه آوردند       ۹۴۱

 

بال و خیال    ۹۴۳

من جِرم زمین شکافته‌ام                  ۹۴۵

وقتى که پنجه‌ى تاریکى                  ۹۴۷

مُرس           ۹۴۹

خناق           ۹۵۱

از عدم آمد که پر کند     ۹۵۲

باور نمى‌کنید                ۹۵۴

نیلوفرى چو حلقه‌ى دود                  ۹۵۶

اى کوه        ۹۵۸

آیینه‌ها را تیره کن         ۹۶۰

سنگواره      ۹۶۲

 

اشارتى و گذارى            ۹۶۵

تب تب تب طبلى مى‌کوفت              ۹۶۷

و نگاه کن    ۹۶۹

دوازده چشمه‌ى خون     ۹۷۱

چه برف شیشه مانندى    ۹۷۳

قسم به انجیر و زیتون    ۹۷۵

گفت پروردگار است این                ۹۷۷

 

 

یکى مثلا این که… ۱۳۷۴- ۱۳۷۷

گُم کرده هرچه مُروارى                 ۹۸۱

اى شهر!…   ۹۸۳

بیرون ز خطّى، اى «من»!            ۹۸۵

وقتى که تهمت مى‌گذارند…             ۹۸۷

رنجیدنت از چه بود؟     ۹۸۹

پسرم، ساعت                ۹۹۱

تندیس پُر دروغ من!      ۹۹۳

با تو بودن    ۹۹۵

برون مى‌خزد ز پوست   ۹۹۷

نوشیدنى، گرم یا سرد؟   ۹۹۹

دلم با تو مى‌آید…           ۱۰۰۳

پشت عروسک‌فروشى     ۱۰۰۵

از خُمره تا جهان           ۱۰۰۷

قلم به کف عطاردِ من!   ۱۰۰۹

شب در سحر حل مى‌شد                 ۱۰۱۱

زهى دهان گشودگان      ۱۰۱۳

صداى کیست؟              ۱۰۱۵

در زیر چادرى از ابر   ۱۰۱۷

ببخش دیوخویان را       ۱۰۱۸

در حجمى از بى‌انتظارى                ۱۰۲۰

عروسى‌ىِ فیگارو         ۱۰۲۲

اى غزال جوان سال      ۱۰۲۴

گر زبانم برآرى            ۱۰۲۶

باجى           ۱۰۲۸

در دکّه‌ى کتابفروشى      ۱۰۳۰

گُل‌هات را بگذار این‌جا                  ۱۰۳۲

تختى، سحر شد، برخیز!                ۱۰۳۴

نسیم باش…                  ۱۰۳۶

عزیزتر ز جان، احمد!   ۱۰۳۸

نَفَسى برون نمى‌آید        ۱۰۴۰

باید تو را دیده باشم        ۱۰۴۲

آیا قبولشان دارى؟         ۱۰۴۴

در انتظار تناسخ            ۱۰۴۶

خاله گردن دراز من!     ۱۰۴۸

نان و پنیر و صداقت      ۱۰۵۲

صبحى بگو بدرخشد      ۱۰۵۵

با گلوگاهِ سرخ بخوان    ۱۰۵۷

۷۰/ ۱         ۱۰۵۹

با شصت خوشه‌ى زرّین                 ۱۰۶۱

با نخل‌هاى سترون        ۱۰۶۳

من کاملا باز چون گُل   ۱۰۶۵

نیمى از راه مانده‌ست     ۱۰۶۷

فضا چنان حقیقى بود…                  ۱۰۶۹

عشق حسرتى‌ست کنون                 ۱۰۷۱

یکى مثلا این که…         ۱۰۷۳

بشمار برگ‌هاى گلى را                 ۱۰۷۵

چراغ … کتاب              ۱۰۷۷

آشفتگى هیولایى‌ست      ۱۰۷۹

طاق یا جفت…؟            ۱۰۸۱

سبّابه‌ام با کلیدى            ۱۰۸۳

خُب، که این‌طور…       ۱۰۸۵

بانو…          ۱۰۸۷

مجسّمه‌یى در سواره‌رو                  ۱۰۸۹

سلام، اى روشنایى!       ۱۰۹۱

در واپسین هنگام           ۱۰۹۳

چه پاى سختى فشرده‌ام!                  ۱۰۹۵

سارا و من   ۱۰۹۷

سیاه … سفید                 ۱۱۰۰

نشاط صف‌آرایى           ۱۱۰۲

بهار! باز هم سبزى؟      ۱۱۰۴

در سیاهى‌ىِ شبِ نومیدان               ۱۱۰۶

به عرش، دست و انگشتر               ۱۱۰۸

 

 

تازهها ۱۳۷۷-…

اى عشق، دیر آمده‌اى    ۱۱۱۳

سبز و بنفش و نارنجى   ۱۱۱۴

که چى؟       ۱۱۱۶

از عشق وسوسه مى‌سازى              ۱۱۱۸

گفت‌وگو       ۱۱۲۰

به کاسه‌ى این خالى       ۱۱۲۲

فرمان‌پذیر آتش باش      ۱۱۲۴

اِرهاب         ۱۱۲۶

براى انسان این قرن      ۱۱۲۸

جامه‌دران     ۱۱۳۰

وقتى زمانه جوان است   ۱۱۳۲

آنان که خاک را…          ۱۱۳۴

گو آفتاب برآید              ۱۱۳۶

صداى تو     ۱۱۳۸

با قهر چه مى‌کُشى مرا   ۱۱۴۰

با کوله‌ى هفتاد و هشتاد                  ۱۱۴۲

لعنت           ۱۱۴۴

در طول راه                 ۱۱۴۵

 

 

نمایه            ۱۱۴۷

افاعیل اوزان تازه         ۱۱۷۵

گاه‌شمار       ۱۱۸۹

 

جاى پا

۱۳۲۵- ۱۳۳۵

 

 

                ۱                 

        چهرههاى واقعى

 

 

        نغمهى روسپى

  

بده آن قوطى‌ى سرخابِ مراتا زنم رنگ به بى‌رنگى‌ىِ خویش

بده آن روغن، تا تازه کنم

چهر پژمرده ز دلتنگى‌ىِ خویش.

 

بده آن عطر که مشکین سازم

گیسوان را و بریزم بر دوش

بده آن جامه‌ى تنگم که کسان

تنگ گیرند مرا در آغوش.

 

بده آن تور که عریانى را

در خَمَش جلوه دوچندان بخشم؛

هوس‌انگیزى و آشوبگرى

به سر و سینه و پستان بخشم.

بده آن جام که سرمست شوم،

به سیه‌بختى‌ىِ خود خنده زنم :

روى این چهره‌ى ناشاد غمین

چهره‌یى شاد و فریبنده زنم.

 

واى از آن همنفس دیشب من ــ

چه روانکاه و توانفرسا بود!

لیک پرسید چو از من، گفتم :

کس ندیدم که چنین زیبا بود!

 

وان دگر همسر چندین شب پیش ــ

او همان بود که بیمارم کرد :

آنچه پرداخت، اگر صد مى‌شد،

درد، زان بیشتر آزارم کرد.

 

پُر کس بى‌کسم و، زین یاران

غمگسارىّ و هواخواهى نیست،

لاف دلجویى بسیار زنند

لیک جز لحظه‌ى کوتاهى نیست.

 

نه مرا همسر و هم‌بالینى

که کشد دست وفا بر سر من

نه مرا کودکى و دلبندى

که برد زنگ غم از خاطر من.

آه، این کیست که در مى‌کوبد؟

ــ همسر امشب من مى‌آید!

واى، اى غم، ز دلم دست بکش

کاین زمان شادى‌ىِ او مى‌باید!

 

لب من ــ اى لب نیرنگ‌فروش ــ

بر غمم پرده‌یى از راز بکش!

تا مرا چند درم بیش دهند،

خنده کن، بوسه بزن، ناز بکش!…

 

 

 

سرود نان

حاجى فیروزه سالى یه روزه

 

 

 

مطرب دوره‌گرد بازآمد :نغمه زد ساز نغمه‌پردازش

سوز آوازه‌خوانِ دف در دست

شد هماهنگِ ناله‌ى سازش.

 

پاى‌کوبان و دست‌اَفشان شد

دلقکِ جامه‌سرخِ چهره‌سیاه

تا پشیزى ز جمع بستاند،

از سر خویش برگرفت کلاه.

 

گرم شد با ادا و شوخى‌ىِ او

سور رامشگران بازارى،

چشمکى زد به دخترى طنّاز

خنده‌یى زد به شیخ دستارى.

کودکان را به سوى خویش کشید

که: بهار است و عید مى‌آید.

مقدمم فرخ است و فیروز است

شادى  از من پدید مى‌آید.

 

این منم، پیک نوبهار منم

که به شادى سرود مى‌خوانم ــ

لیک، آهسته، نغمه‌اش مى‌گفت :

که نه از شادیَم… پىِ نانم!…

 

مطرب دوره‌گرد رفت و، هنوز

نغمه‌یى خوش به یاد دارم از او ــ

مى‌دَوم سوى ساز کهنه‌ى خویش

که همان نغمه را برآرم از او…

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1240 g
ابعاد 22 × 13 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

,

نوبت چاپ

SKU

9829

شابک

978-600-376-166-7

قطع

تعداد صفحه

1200

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1240

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار سیمین بهبهانی – پالتویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *