(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار سیمین بهبهانی – پالتویی

125,000تومان

سیمین بهبهانی

 مجموعه اشعار

مجموعه باران

شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز

 

باز باران ، با ترانه
     باگهرهای فراوان
    می خورد بر بام خانه …»  ☔
🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه ی ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
امید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…
« پس از باران،
آنک ستارگان می درخشند
روشن روشن ! »

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده‌ای از کتاب مجموعه اشعار سیمین بهبهانی:

من میگریزم از تو و از عشق گرم توبا آنکه آفتاب فروزنده‌ى منى

اى آفتاب عشق نمى‌خواهمت دگر

هرچند دلفروزى و هرچند روشنى!

در آغاز کتاب مجموعه اشعار سیمین بهبهانی، می‌خوانیم:

 

فهرست

 

 

جاى پا 1325- 1335

 

 1ـ چهرههاى واقعى       19

نغمه‌ى روسپى              21

سرود نان     24

واسطه        26

افسانه‌ى زندگى             29

دندانِ مُرده   33

جیب‌بُر         37

درِ بسته       40

دیدار           42

تسکین          44

نگاه آشنا      47

به سوى شهر…             50

هدیه‌ى نقره   53

رقاصه…      56

فوق‌العاده     60

معلم و شاگرد                63

میراث         67

ناشناس        70

آغوش رنج‌ها                72

کارمند         74

خون‌بها        77

فرشته‌ى آزادى              80

گمشده          83

بستر بیمارى                 87

زن در زندان طلا         90

اى زن!       93

من با توام    96

 

از خود گفتنها               99

سنگ گور    101

آنجا و اینجا   103

بازیچه         106

آرزو           109

موریانه‌ى غم                111

سکوت سیاه                  113

اگر دردى نباشد…         115

سه‌تار شکسته                118

نغمه‌ى درد   121

آتش دامنگیر                 123

سنگ صبور                 125

گریز           127

سوداى محال                129

من و شب    131

لبخند           133

کابوس         135

جاى پا         139

دفتر اندیشه   141

نگاه تو        144

اذان            146

حریر  ابر    149

شب صحرا   150

فریاد شکسته                 151

لاله‌هاى سرخ               152

پیمان‌شکن     153

خیال منى!    154

شمع جمع     155

ستاره در ساغر             157

باز هم         158

آیینه‌ى دل     160

کلاه نرگس   161

 

و در پایان     163

خورشید دیگر               165

 

 

چلچراغ 1335- 1336

1ـ با خود بودنها           169

چلچراغ       171

دلِ آزرده     173

گفتى که       175

غرور          176

یار ندارى     178

مهتاب خزان                179

اى آشنا        181

دختر ترنج   182

چه عالمى دارم             185

نگاه دار       186

اخگر          187

نیلوفر آبى    188

دریا             190

هنوز           192

هرچند رفته‌اى              193

گله              194

آتش نهفته     196

افسون         199

رهگذر نغمه‌ساز           200

حسود          202

شراب          203

خطا کن!      205

نگاه بى‌گناه   206

غبار ماه      208

نوازش‌هاى چشمانِ کبودش             209

خورشیدِ در آب افتاده     211

مشعل          213

موج            214

یار گسسته    215

شور نگاه     218

سبزه‌ى گمشده               219

چشم شوم     220

اى خوش آن روز          223

شعله           225

تکاپو           226

گل یخ          229

سایه‌ى دیوار                 230

عود            232

نسیم            233

گل خشک      235

دیوانه‌پسند    237

چرا؟           238

غنچه‌ى راز                  240

آتش تمنّا       241

سفره‌ى رنگین              242

زنجیر          243

درخت تشنه                  245

گل زهر       246

تاریکى شب                  248

بهانه            249

بى‌شکیب      250

 

2ـ من و دیگران            253

هَوو            255

شب و نان    259

پیک بهار      261

درد نیاز       264

فریاد مى‌پرست             267

مرگ ناخدا   270

صبر کن ماه دگر…        273

فریاد!          275

با دردم بساز                 277

جواب          280

در آفتابِ پُشتِ پَرچین    282

ترانه‌ها        284

 

 

مرمر 1336- 1341

1ـ بودهها     289

افسانه‌ى پرى                291

نامه‌ى شکوفه                292

شراب نور   294

خورشید و شب             295

یک دامن گل                  296

پیچک           298

دیوانگى       300

شب…          302

گل رؤیا       303

برگریزان     305

نشان پا        307

موج‌خیز       309

گل انتظار    310

از یاد رفته   311

اجاق مرمر   312

گر بوسه مى‌خواهى      313

شهاب طلایى                314

شکوفه‌ى سحر              315

یادگار          317

گل کوه        318

آتش دور      319

این که با خود مى‌کشم    320

برف گران   321

گل قاصد      322

باغ مهتاب    324

صد چمن لاله               325

پونه‌ى وحشى               326

ساقه‌ى دمیده                 327

دیباى کبود   328

سپیدار         330

یک سحر      331

ننگِ آشنا     332

افسون شیطان               333

وفادار          334

پولاد آبدیده   335

سجاف زرّین                336

یاد               337

دامِ فریب      338

معبد متروک                 339

بى‌خبرى      340

شبگرد         341

من و تو       342

دو رنگى     343

عطر پراکنده                344

ساق فریبْزن                  345

آشفتگى        346

صدف          347

خاکستر خیال               348

دیشب          349

آشتى           350

بهار بى‌گل   351

توفان           352

نازک‌تن        353

خون سبز     354

فریاد            355

جامه‌ى عید   356

نیاز             359

در آشیان      362

گِرهِ کور      364

عروسک مومى             366

گل صحرایى                368

اندوه           371

براى چشم‌هایت             373

چوب دار     375

رقص شیطان               377

نامه             380

نیمه‌شب       383

اى مرد        386

 

2ـ افزودهها 1362- 1365           387

اشاره          389

دیگر نه جوانم              391

تشنگان را نوش بارد     393

پنجره‌ها بسته‌اند             395

تو آفتاب منى                397

اى قهرمان   399

خسته مشو   401

تا بمانیم        403

دوست، دوست، دلتنگم   405

گفتند یا با خموشى…      406

بر من گذشتى               408

دگر چه با تو گویم         409

در تنگناى پیله              411

دلم دریغ…    413

چه گرم دوست مى‌دارم                  415

گر دوست دست گیرد     417

میان هر رگم از عشق…                419

به جرم دلشدگى             421

عشق دوباره مى‌رسد      423

 

 

رستاخیز 1341- 1352

غزلها          427

سایه‌ى دالان سمن‌ها      429

چشمِ لعلى‌رنگ خرگوشان              430

رگبار بوسه                  432

شهربند سکوت              433

قصه‌ى نیلوفر               434

رسالت         436

آخرین برگ                 437

دنیاى کوچک من            438

دل همچو آفتاب             439

دیوار کوتاه…               440

آسمان خالى‌ست            441

مخمل خاکستر              442

افیون وعده‌هاى تهى      443

خون مسموم شقایق        445

شکوه نور در آویزه‌ى بلور             446

آهوى دست‌هایت            448

تصویرى از «ما»        449

شاخه‌هاى آهکى            450

گفت‌وگو       452

غرور آینه‌ى چشم من    453

تاول اندیشه   454

فراموشت نمى‌کردم        455

زبان اندیشه‌ها               456

تک‌شاخه‌ها    458

بن‌بست        459

پایان انتظار                  460

مرگ پیش از مرگ       461

شاید که مسیحاست…      462

خوابدانه       463

عطر نرگس‌هاى چشمم   464

قندیل سرخ سیب‌ها        466

فریاد و کوه                  467

غبار سرب   468

عایق سربى                  470

حصار بلورین              472

در کارگاه     473

روح زمهریرى             475

پستان خشک شب           477

از بوته‌ى خوشبوى گلپر                 478

 

دوبیتىها       481

فعل مجهول                  483

درس تاریخ                  487

مرگ قهرمان                491

مردگان خاموشند           494

بى‌سرنوشت                  496

 

 

خطى ز سرعت و از آتش 1352- 1360

تا جمعهى سیاه…           503

دربارهى اوزان غزلهاى خطى…      505

مخوان…      509

خارهاى زشت              511

جامى گناه خواهم          513

نیزارها        515

اى جهانى سوگوار…     517

با چنین قانون سربى…   519

در خانه نشستیم            521

مخمل مژگان مشکین      523

اى بسته تو در تو!…     524

شبى همرهت گذر…       526

اى عشق!…                 528

مسخ آن‌چنان شدیم…      530

اى پرده برگرفته ز رخ…               532

شبى به امن حریم تو…   534

چون سایه‌ى زلف سیاه…                536

سرْوِ سبز شکیب‌آموز     538

آه این چه پیوند است؟    540

دانم اى دل!…               542

درخت ارغوان             544

دوستت مى‌دارم             546

من روحْ مى‌فروشم        548

هنوز موى بسته را…     550

ز شبْخستگان یاد کن!     552

سر در نشیبِ حضیضم   554

صورتگر چیره‌دست      556

در کبود بى‌انتها…          558

باز بهار است               559

بس که در این دیر کهنه…               561

دانه دانه، سرخى و سبزى…           563

شعله نگفته با تو اگر…   565

در لجه‌ى سرگردانى      567

در من نشسته به نرمى   569

باد، فتح غروب را…     571

شکیب از که طلب دارى؟               573

در دیده تصویر کن…     575

آواى شما     577

خواهد از من رسوا…    579

 

از جمعهى سیاه…           581

چه سکوت سرد سیاهى!                 583

بر سفره‌ى چرمین، امشب…           585

پرواز توانى آیا؟           587

در خواب هول رفتم       589

سازش مپسندید              591

او قلب تاریخ است         593

نمى‌توانم ببینم…             595

آسمان سرخ است          597

تردید، تردید، تردید        599

کویر بى‌برگى را…       601

زمان، زمان خواب است                603

اى کودک امروزین!…    605

مرگت زوال شتاب است                 607

خشک، خشک، بى‌جان خشک            609

مى‌روى، شاد باد پروازت              611

ما نمى‌خواستیم، اما هست…            613

بنویس! بنویس! بنویس!                 618

غبار خشک خون بر نخل                620

بروید تا بمانم                621

عشق، آمد چنین سرخ    623

تیک… تاک! تیک… تاک!                  625

بر صفحه‌ى ژرفاى کبود…             627

سیاه پر خشم کوفى        629

خطى ز سرعت و از آتش              631

نگاره‌ى گلگون             632

 

 

دشتِ ارژن 1360- 1362

کولى! نهان کن دلت را    637

کولى‌واره  (1)             639

کولى‌واره  (2)             641

کولى‌واره  (3)             643

کولى‌واره  (4)             645

کولى‌واره  (5)             647

کولى‌واره  (6)             649

کولى‌واره  (7)             651

کولى‌واره  (8)             653

کولى‌واره  (9)             655

کولى‌واره  (10)           657

کولى‌واره  (11)           658

کولى‌واره  (12)           660

کولى‌واره  (13)           662

کولى‌واره  (14)           664

کولى‌واره  (15)           666

کولى‌واره  (16)           668

 

و پنج ترانه    671

یک              673

دو               674

سه              675

چهار           676

پنج              677

 

با عشق، با عشق، با عشق…            679

همیشه در خیال من…    681

حضور ژرفى‌ىِ مرمر…                683

عید آمد و مى‌رود…       684

باز بهار آمد…              686

دلم گرفته، اى دوست!…                 688

آه چگونه بگویم…          689

بهار شاد شورافکن…      691

غنچه‌وش، در هوایت…                  693

چه بى‌امان…                694

روییده‌ام       696

کو برگ لاله‌ام؟            698

کدام فتنه جادو کرد؟       700

این صداى شکفتن را…   702

رها مکن، که پر زدن را…             704

 

پرفشانِ گل، صفیر باد…   705

این کجا سپیده‌ست!         707

تن کشیده زیر بال شب…                709

دوباره مى‌سازمت، وطن!              711

حمید آزاد شد                713

باید چیزى نوشت          715

دوباره باید ساخت         717

کدام ابر زهرآگین…؟     719

بار، بر دوش آنهاست     721

هى‌ها… هى‌ها… ره بگشا!             723

پاى در چشمه، بر خته‌سنگى…        725

سارا! چه شادمان بودى                  727

 

من: گنگ خوابدیده         729

دوازده خوشه با من…    731

به دشت‌هاى برفى…      733

من آن روز مى‌گفتم…     735

به لطف مى‌آمد از دور…                737

اسب مى‌نالید، مى‌لرزید…               739

گفتى که انگور است      741

خفاش یا مرغ دیگر…    743

خوشه بود، خوشه‌ى طلا…             745

خاکى که بخش او کردند…              746

وقت درو کردن گل شد   748

آبى‌ست این جگر، آبى   750

بزن!           752

ذهن، دود حلقه حلقه      754

ببین چگونه مى‌پوسد…   756

 

طبلِ بىمرگى                 759

فارغ ز «من» چگونه شوم؟           761

برآمده از آبنوس و شب…               763

کجاست آن که به آگاهى…              765

ببین به هیئت نیلوفر…    767

 

 

یک دریچه آزادى 1362- 1374

هفترنگ درون              771

پلک به هم نهم                773

پرواز نبض بود به اوج                  775

آیا بهار جاویدم؟            777

آیا کدامین آبى               778

درخت نارنج شیراز       780

میوه‌هاى خارپشتى         782

چگونه دست دهد آیا؟     784

شب، لاجورد و خامشى                 786

در ناگزیرِ خاموشم        788

سخت به جوشى، دلا!    790

این شاخه‌هاى خشک زمستانى          792

خط به آخر آمده است     794

در کاسه‌ى سرم، مغزى                  796

من با صداى تو مى‌خوانم               798

به جا نهاده ز پِىْ           800

مى‌رقصد از نشاطِ بهارى               802

دو ردیف برگِ اقاقى     804

ز شاخه باز ببالم           806

صداى پاى که مى‌آید      808

رنگدان‌ها بیارید            809

دلم دارد سرِ بازى         811

براى خدا کمکم کن        813

شکسته در من چیزى      815

هرچه کردم نتوانستم      817

مى‌آمدى‌وسینه‌برافروخته‌بودى          818

اى شاهِ سواران             819

خورشیدِ زلف نارنجى    823

عیدِ پولِ زرد و عروسک                825

نیستى‌تا ز درِ خانه‌ى یاران…          827

شاد خوانى   829

بچرخ، چرخ، همبازى   831

بخوان         833

یک دریچه آزادى           835

من دَیرِ دیرسالم             837

آیا تمام شد بازى            839

آن دو خاتون که دیدى    841

بس که روشنم               843

چهره سپردم به تیغ        845

آه! عشق ورزیدم           847

خوشه به خوشه عشق شد               849

ــ سلام ـ والسّلام           851

اى همچو تندیسِ رومى   853

هزار پروانه‌ى طلا       855

چرا، چرا نورزم عشق   857

نگاه دار       858

«اوى» من   859

 

بود آنچه بود                861

زمین کروى شکل است                  863

داغِ جگرگوشه با تو      865

عروس مینابى              866

مردى که یک پا ندارد     868

گردن‌آویز     870

این آخرین پنجشنبه‌ست   871

ترانه‌ى زنگ دبستان      873

با تخته‌پاره و تنهایى       875

Caduceus   877

من زاده‌ام اینان را         879

به شب که هر مرغ و ماهى            882

تندیس آهویت مبارک      884

میان جالیز مى‌دوم         886

کودک روانه از پى بود   888

His Master’s Vioc        890

 

مباد اوفتاده بمیرم           893

حدیث گاو حسن            895

شانه‌ى فیروزه               897

مار اگر مارِ خانگى‌ست                 899

کاج             900

پاییز خسته‌ى غمگین     902

 

به برگ آنچه رقم کردم    905

بیار نامه که بنویسم        907

عزیز دور غمگین         909

صبح است و آسمان ابرى               911

همیشه سبز بمان اى سرو               913

سلامى ز عقده‌ى عشقى                  915

عطر قهوه با خیالت       917

مى‌نویسم و خط مى‌زنم   919

حالى‌ست حالم نگفتنى     921

زنى که با قرص خورشید               923

میان مه نهان مى‌شد       925

بگذار اعتراف کنم         927

زهره سازى خوش نمىسازد             929

ایلخان ستاره‌ها را         931

زهره دخترى زاد          933

به تکا… به تکاپو           935

راوى صلاى حرمت زد                 937

به رجز ندا ز خان آمد    939

ایلخان! تحفه آوردند       941

 

بال و خیال    943

من جِرم زمین شکافته‌ام                  945

وقتى که پنجه‌ى تاریکى                  947

مُرس           949

خناق           951

از عدم آمد که پر کند     952

باور نمى‌کنید                954

نیلوفرى چو حلقه‌ى دود                  956

اى کوه        958

آیینه‌ها را تیره کن         960

سنگواره      962

 

اشارتى و گذارى            965

تب تب تب طبلى مى‌کوفت              967

و نگاه کن    969

دوازده چشمه‌ى خون     971

چه برف شیشه مانندى    973

قسم به انجیر و زیتون    975

گفت پروردگار است این                977

 

 

یکى مثلا این که… 1374- 1377

گُم کرده هرچه مُروارى                 981

اى شهر!…   983

بیرون ز خطّى، اى «من»!            985

وقتى که تهمت مى‌گذارند…             987

رنجیدنت از چه بود؟     989

پسرم، ساعت                991

تندیس پُر دروغ من!      993

با تو بودن    995

برون مى‌خزد ز پوست   997

نوشیدنى، گرم یا سرد؟   999

دلم با تو مى‌آید…           1003

پشت عروسک‌فروشى     1005

از خُمره تا جهان           1007

قلم به کف عطاردِ من!   1009

شب در سحر حل مى‌شد                 1011

زهى دهان گشودگان      1013

صداى کیست؟              1015

در زیر چادرى از ابر   1017

ببخش دیوخویان را       1018

در حجمى از بى‌انتظارى                1020

عروسى‌ىِ فیگارو         1022

اى غزال جوان سال      1024

گر زبانم برآرى            1026

باجى           1028

در دکّه‌ى کتابفروشى      1030

گُل‌هات را بگذار این‌جا                  1032

تختى، سحر شد، برخیز!                1034

نسیم باش…                  1036

عزیزتر ز جان، احمد!   1038

نَفَسى برون نمى‌آید        1040

باید تو را دیده باشم        1042

آیا قبولشان دارى؟         1044

در انتظار تناسخ            1046

خاله گردن دراز من!     1048

نان و پنیر و صداقت      1052

صبحى بگو بدرخشد      1055

با گلوگاهِ سرخ بخوان    1057

70/ 1         1059

با شصت خوشه‌ى زرّین                 1061

با نخل‌هاى سترون        1063

من کاملا باز چون گُل   1065

نیمى از راه مانده‌ست     1067

فضا چنان حقیقى بود…                  1069

عشق حسرتى‌ست کنون                 1071

یکى مثلا این که…         1073

بشمار برگ‌هاى گلى را                 1075

چراغ … کتاب              1077

آشفتگى هیولایى‌ست      1079

طاق یا جفت…؟            1081

سبّابه‌ام با کلیدى            1083

خُب، که این‌طور…       1085

بانو…          1087

مجسّمه‌یى در سواره‌رو                  1089

سلام، اى روشنایى!       1091

در واپسین هنگام           1093

چه پاى سختى فشرده‌ام!                  1095

سارا و من   1097

سیاه … سفید                 1100

نشاط صف‌آرایى           1102

بهار! باز هم سبزى؟      1104

در سیاهى‌ىِ شبِ نومیدان               1106

به عرش، دست و انگشتر               1108

 

 

تازهها 1377-…

اى عشق، دیر آمده‌اى    1113

سبز و بنفش و نارنجى   1114

که چى؟       1116

از عشق وسوسه مى‌سازى              1118

گفت‌وگو       1120

به کاسه‌ى این خالى       1122

فرمان‌پذیر آتش باش      1124

اِرهاب         1126

براى انسان این قرن      1128

جامه‌دران     1130

وقتى زمانه جوان است   1132

آنان که خاک را…          1134

گو آفتاب برآید              1136

صداى تو     1138

با قهر چه مى‌کُشى مرا   1140

با کوله‌ى هفتاد و هشتاد                  1142

لعنت           1144

در طول راه                 1145

 

 

نمایه            1147

افاعیل اوزان تازه         1175

گاه‌شمار       1189

 

جاى پا

1325- 1335

 

 

                1                 

        چهرههاى واقعى

 

 

        نغمهى روسپى

  

بده آن قوطى‌ى سرخابِ مراتا زنم رنگ به بى‌رنگى‌ىِ خویش

بده آن روغن، تا تازه کنم

چهر پژمرده ز دلتنگى‌ىِ خویش.

 

بده آن عطر که مشکین سازم

گیسوان را و بریزم بر دوش

بده آن جامه‌ى تنگم که کسان

تنگ گیرند مرا در آغوش.

 

بده آن تور که عریانى را

در خَمَش جلوه دوچندان بخشم؛

هوس‌انگیزى و آشوبگرى

به سر و سینه و پستان بخشم.

بده آن جام که سرمست شوم،

به سیه‌بختى‌ىِ خود خنده زنم :

روى این چهره‌ى ناشاد غمین

چهره‌یى شاد و فریبنده زنم.

 

واى از آن همنفس دیشب من ــ

چه روانکاه و توانفرسا بود!

لیک پرسید چو از من، گفتم :

کس ندیدم که چنین زیبا بود!

 

وان دگر همسر چندین شب پیش ــ

او همان بود که بیمارم کرد :

آنچه پرداخت، اگر صد مى‌شد،

درد، زان بیشتر آزارم کرد.

 

پُر کس بى‌کسم و، زین یاران

غمگسارىّ و هواخواهى نیست،

لاف دلجویى بسیار زنند

لیک جز لحظه‌ى کوتاهى نیست.

 

نه مرا همسر و هم‌بالینى

که کشد دست وفا بر سر من

نه مرا کودکى و دلبندى

که برد زنگ غم از خاطر من.

آه، این کیست که در مى‌کوبد؟

ــ همسر امشب من مى‌آید!

واى، اى غم، ز دلم دست بکش

کاین زمان شادى‌ىِ او مى‌باید!

 

لب من ــ اى لب نیرنگ‌فروش ــ

بر غمم پرده‌یى از راز بکش!

تا مرا چند درم بیش دهند،

خنده کن، بوسه بزن، ناز بکش!…

 

 

 

سرود نان

حاجى فیروزه سالى یه روزه

 

 

 

مطرب دوره‌گرد بازآمد :نغمه زد ساز نغمه‌پردازش

سوز آوازه‌خوانِ دف در دست

شد هماهنگِ ناله‌ى سازش.

 

پاى‌کوبان و دست‌اَفشان شد

دلقکِ جامه‌سرخِ چهره‌سیاه

تا پشیزى ز جمع بستاند،

از سر خویش برگرفت کلاه.

 

گرم شد با ادا و شوخى‌ىِ او

سور رامشگران بازارى،

چشمکى زد به دخترى طنّاز

خنده‌یى زد به شیخ دستارى.

کودکان را به سوى خویش کشید

که: بهار است و عید مى‌آید.

مقدمم فرخ است و فیروز است

شادى  از من پدید مى‌آید.

 

این منم، پیک نوبهار منم

که به شادى سرود مى‌خوانم ــ

لیک، آهسته، نغمه‌اش مى‌گفت :

که نه از شادیَم… پىِ نانم!…

 

مطرب دوره‌گرد رفت و، هنوز

نغمه‌یى خوش به یاد دارم از او ــ

مى‌دَوم سوى ساز کهنه‌ى خویش

که همان نغمه را برآرم از او…

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1240 g
ابعاد 22 × 13 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

,

نوبت چاپ

SKU

9829

شابک

978-600-376-166-7

قطع

تعداد صفحه

1200

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1240

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار سیمین بهبهانی – پالتویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.