(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار رهی معیری

۳۷,۵۰۰تومان

رهی معیری

شادروان محمدحسن معیری متخلص به «رهی» در دهم اردیبهشت ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی در تهران و در خاندانی بزرگ و اهل ادب و هنر چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد، آنگاه وارد خدمت دولتی شد و در مشاغلی چند خدمت کرد. از سال ۱۳۲۲ شمسی به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر (بعداً وزارت صنایع) منصوب گردید. پس از بازنشستگی در کتابخانهٔ سلطنتی اشتغال داشت. وی همچنین در انجمن موسیقی ایران عضویت داشت. رهی علاوه بر شاعری، در ساختن تصنیف نیز مهارت کامل داشت. وی در سالهای آخر عمر در برنامهٔ گلهای رنگارنگ رادیو در انتخاب شعر با داوود پیرنیا همکاری داشت و پس از او نیز تا پایان زندگی آن برنامه را سرپرستی می‌کرد. رهی در طول حیات خود سفرهایی به خارج از ایران داشت که از آن جمله است: سفر به ترکیه در سال ۱۳۳۶، سفر به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۳۷ برای شرکت در جشن چهلمین سالگرد انقلاب اکتبر، سفر به ایتالیا و فرانسه در سال ۱۳۳۸ و دو بار سفر به افغانستان، یک بار در سال ۱۳۴۱ برای شرکت در مراسم یادبود نهصدمین سال در گذشت خواجه عبدالله انصاری و دیگربار در سال ۱۳۴۵، عزیمت به انگلستان در سال ۱۳۴۶ برای عمل جراحی، آخرین سفر وی بود. رهی معیری که تا آخر عمر مجرد زیست، در بیست و چهارم آبان سال ۱۳۴۷ شمسی پس از رنجی طولانی از بیماری سرطان معده بدرود زندگانی گفت و در مقبرهٔ ظهیرالدولهٔ شمیران به خاک سپرده شد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار رهی معیری

وای از این افسرده گان فریاد اهل درد کو؟

ناله مستانه دلهای غم پرورد کو؟

ماه مهر آیین که میزد باده با رندان کجاست

باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کو؟

در بیابان جنون سرگشته ام چون گرد باد

همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو؟

بعد مرگم می کشان گویند درمیخانه ها

آن سیه مستی که خم ها را تهی می کرد کو؟

پبش امواج خوادث پایداری سهل نیست

مرد باید تا نیندیشد ز طوفان مرد کو؟

دردمندان را دلی چون شمع می باید رهی

گرنه ای بی درد اشک گرم و آه سرد کو؟

در آغاز مجموعه اشعار رهی معیری می خوانیم:

فهرست

 

 

مختصرى در شرح حال و آثار رهى   ۱۹

رهى معیرى از زاویه دید مادر    ۲۳

غزلیات     ۲۷

سازِ سخن     ۲۹

عقده دشوار      ۳۰

گوهرِ نایاب      ۳۱

ناله جویبار     ۳۲

بوسه نسیم   ۳۳

داغِ محرومى      ۳۴

آشیانه تهى      ۳۶

جانِ غم‌پرور      ۳۷

زندانِ یوسف      ۳۹

بدى‌هاىِ من   ۴۰

اشک و آه    ۴۱

جامه فرسوده     ۴۲

شاهدِ گل     ۴۳

خنده برق    ۴۴

جلوه ناز    ۴۵

بر مزار صائب    ۴۶

نیم‌شب       ۴۷

در آرامگاه سعدى      ۴۸

رنگِ محبّت    ۴۹

ناآشنا      ۵۰

غنچه پژمرده     ۵۱

آتشِ جاوید   ۵۲

جلوه نخستین     ۵۳

سایه مژگان      ۵۴

نگهبانِ وطن      ۵۵

حاصلِ عمر    ۵۷

شب‌زنده‌دار   ۵۸

جلوه ساقى   ۵۹

هوسناک      ۶۰

طوفانِ حادثات    ۶۱

آشوبِ انجمن      ۶۳

ارزشِ لعل    ۶۵

دردِ مجنون   ۶۷

نصیب از هستى    ۶۸

بهزادِ افسونگر   ۷۰

عمرِ نرگس    ۷۲

ساغرِ هستى   ۷۴

صدف‌هاىِ تهى      ۷۶

بارِ گران    ۷۷

لاله داغدار      ۷۹

دامنِ دریا   ۸۰

صفاىِ شبنم   ۸۱

آزاده       ۸۲

گریه بى‌اختیار   ۸۳

بدخواهِ وطن      ۸۵

شرابِ بوسه   ۸۶

لبخندِ صبحدم     ۸۷

شعله سرکش   ۸۹

مرغِ اسیر    ۹۰

آتشِ گُل      ۹۲

سرگشته      ۹۳

آهنگِ جدایى      ۹۴

اشکِ حسرت    ۹۵

وصلِ حرم     ۹۷

فریادِ بى‌اثر     ۹۸

یارِ دیرینِ من    ۹۹

سرابِ آرزو   ۱۰۰

شهیدانِ وطن      ۱۰۱

بیگانه از خویش   ۱۰۲

جامه سرخ    ۱۰۳

سوسنِ وحشى   ۱۰۴

انتظار      ۱۰۵

آغوشِ صحرا   ۱۰۶

نازک‌اندام   ۱۰۸

حصارِ عافیت      ۱۰۹

ساغرِ خورشید     ۱۱۰

پیرِ هرات    ۱۱۱

شکوِه ناتمام     ۱۱۲

رشته هوس    ۱۱۳

یادِ دوستان      ۱۱۵

شامِ بى‌سحر   ۱۱۶

بى‌نصیب      ۱۱۷

گلستانِ زندگى    ۱۱۸

فریبِ چرخ    ۱۲۰

خرمن برق    ۱۲۱

بهارِ شادى   ۱۲۲

پایانِ شب    ۱۲۳

وفاىِ شمع    ۱۲۴

برقِ نگاه    ۱۲۵

رقصِ سایه    ۱۲۶

برفِ بهمنى   ۱۲۷

ماجراىِ اشک      ۱۲۹

زبانِ اشک    ۱۳۱

رسواىِ دل    ۱۳۲

حاصلِ عمر    ۱۳۳

حدیثِ جوانى      ۱۳۴

نیلوفر      ۱۳۵

خنده مستانه     ۱۳۶

زندانِ خاک   ۱۳۸

آغوشِ تب     ۱۳۹

نغمه حسرت   ۱۴۰

بهشتِ آرزو   ۱۴۱

داغِ تنهایى      ۱۴۲

اندوهِ دوشین     ۱۴۳

ناىِ خروشان      ۱۴۴

سراپا آتشم      ۱۴۵

دلِ زارى که من دارم   ۱۴۶

گلبرگِ خونین     ۱۴۷

از خود رمیده    ۱۴۹

آیینه روشن      ۱۵۰

ستاره بازیگر    ۱۵۱

دریا دل     ۱۵۳

حلقه موج    ۱۵۴

غرقِ تمنّاى توام   ۱۵۵

سایه آرمیده     ۱۵۶

گوهرِ تابناک     ۱۵۸

بى‌سرانجام   ۱۵۹

سودا زده    ۱۶۰

مردم‌فریب    ۱۶۱

تشنه درد    ۱۶۲

حاصلِ مهربانى    ۱۶۳

آهِ آتشناک   ۱۶۴

پرده نیلى   ۱۶۵

مهتاب       ۱۶۷

خانه‌برانداز     ۱۶۸

چشمه نور    ۱۶۹

کوىِ مى‌فروش      ۱۷۱

بوسه نداده      ۱۷۲

آتشین لب    ۱۷۳

شمعِ خاموش   ۱۷۴

گیاهِ اندوه      ۱۷۵

مکتبِ عشق    ۱۷۶

کوىِ رضا     ۱۷۷

غبارِ مشکین      ۱۷۹

ستاره خندان     ۱۸۰

طوفانِ اشک   ۱۸۲

شایسته آغوش     ۱۸۳

آرزو   ۱۸۵

نگاهِ گرم    ۱۸۶

شمعِ بى‌زبان      ۱۸۷

سیه‌مست      ۱۸۸

در سایه سرو     ۱۸۹

بر مزارِ مولوى   ۱۹۰

ساقى   ۱۹۱

وعده خلاف    ۱۹۲

خشک‌سالِ ادب      ۱۹۳

بوسه جام    ۱۹۵

اشکِ غم      ۱۹۶

بارانِ صبحگاهى   ۱۹۷

شاهدِ افلاکى      ۱۹۸

محنت‌سراىِ خاک    ۲۰۰

کوکبِ امید   ۲۰۲

غمگسار      ۲۰۳

خیال‌انگیز   ۲۰۵

پاسِ دوستى   ۲۰۷

از یاد رفته     ۲۰۸

پرنیان‌پوش   ۲۰۹

گیسوىِ شب    ۲۱۰

خوابِ آشفته      ۲۱۱

جلوه خدا    ۲۱۲

پشیمانى     ۲۱۴

ماهِ قدح‌نوش      ۲۱۵

خاطرِ عاشق   ۲۱۶

غبارى در بیابانى     ۲۱۷

گریزان      ۲۱۸

غزلیات ناتمام      ۲۱۹

نیرنگِ نسیم      ۲۲۱

شاخه گل     ۲۲۱

فریب   ۲۲۱

دلِ رنجور    ۲۲۲

لطفِ نهانى   ۲۲۲

محنتِ هستى   ۲۲۲

تلخکامى     ۲۲۳

منعِ دل      ۲۲۳

چشمه خورشید     ۲۲۳

گُلستانِ وجود     ۲۲۴

نمى‌دانى     ۲۲۴

باید خریدارم شوى     ۲۲۴

رازِ نهفته   ۲۲۵

اشک و آه    ۲۲۵

صبحِ پیرى    ۲۲۵

تیرِ نگاه    ۲۲۶

لبخندِ شادى      ۲۲۶

خانه‌سوزى    ۲۲۶

آرزوىِ گُل    ۲۲۷

آواره       ۲۲۷

غبار   ۲۲۷

مشتِ خسى     ۲۲۸

خرمنِ گُل     ۲۲۸

سایه هما    ۲۲۸

نسیمِ خوشدلى     ۲۲۹

شیوه محبوب      ۲۲۹

اشک    ۲۲۹

انتقام      ۲۳۰

سیه‌چشم      ۲۳۰

اشکِ من      ۲۳۱

داغِ جانسوز      ۲۳۱

قصاید      ۲۳۳

در بزرگداشتِ پیامبر اکرم(ص)     ۲۳۵

در بزرگداشتِ شاه مردان على(ع)   ۲۳۷

در بزرگداشتِ حضرت رضا(ع)   ۲۴۱

بهارِ جان‌پرور    ۲۴۳

در ستایشِ شاه مردان، على(ع)     ۲۴۶

مژگان       ۲۴۹

دستِ یزدان   ۲۵۰

بهار   ۲۵۱

کاروانى از گُل   ۲۵۳

ناله عاشق   ۲۵۵

چهره آفتاب      ۲۵۹

باده‌فروش    ۲۶۱

بنفشه سخنگوى    ۲۶۲

سایه گیسو   ۲۶۴

مثنویات    ۲۶۷

ساز محجوبى      ۲۶۹

خسته عشق    ۲۷۳

مریمِ سپید   ۲۷۸

غزالِ رمیده      ۲۸۰

عشقِ ایران   ۲۸۴

فرمانروایان ملک دل   ۲۸۶

پاریسِ آزاد      ۲۸۷

کاروانِ گُل   ۲۸۹

پرده‌نشین    ۲۹۱

بهارِ عاشقان     ۲۹۳

بادِ خزان    ۲۹۴

رازِ شب      ۲۹۶

عشق    ۲۹۸

گنجینه دل   ۲۹۹

خلقتِ زن     ۳۰۲

مار و غار   ۳۰۷

دوستى       ۳۰۹

در حرم قدس      ۳۱۱

گلِ یخ       ۳۱۵

برگ گل      ۳۱۷

براى سنگ مزارم سروده‌ام    ۳۱۸

رباعیات    ۳۲۱

فرهاد       ۳۲۳

سوختگان     ۳۲۳

جدایى       ۳۲۳

لعلِ ناب     ۳۲۴

مَردمِ چشم    ۳۲۴

ناله بى‌اثر      ۳۲۴

آشیان‌سوز    ۳۲۵

تمناىِ عاشق      ۳۲۵

بیدادگرى    ۳۲۵

دیارِ شب     ۳۲۶

لبِ نوش      ۳۲۶

بى‌خبرى      ۳۲۶

خانه به دوش     ۳۲۷

شباهنگ      ۳۲۷

اندوهِ مادر      ۳۲۷

افسونگر     ۳۲۸

چشمِ تر      ۳۲۸

آئینه صبح   ۳۲۸

در سوگِ صبحى     ۳۲۹

رازِ غنچه    ۳۲۹

در بسترِ بیمارى   ۳۲۹

مسعود       ۳۳۰

ناکامى و خشنودى      ۳۳۰

هم‌نَفَس       ۳۳۰

زنجیرِ طلایى      ۳۳۱

دیده و دل   ۳۳۱

فریبا       ۳۳۱

خرمنِ غم     ۳۳۲

چشمِ اشکبار      ۳۳۲

ستاره صبحگاهى   ۳۳۲

دل‌شکن       ۳۳۳

قصدِ آزار    ۳۳۳

اندیشه و تشویش   ۳۳۳

سرِ سودایى   ۳۳۴

غنچه تنگدل      ۳۳۴

باده ناب    ۳۳۴

آبِ آتشین    ۳۳۵

گل نى       ۳۳۵

آرزو   ۳۳۵

قطعات      ۳۳۷

پاداشِ نیکى      ۳۳۹

پاسِ ادب     ۳۴۰

خورشیدِ جمال     ۳۴۱

رازدارى     ۳۴۱

ابناىِ روزگار    ۳۴۲

همّتِ مردانه      ۳۴۳

لاله کوهى    ۳۴۴

حق رأى      ۳۴۶

سرنوشت      ۳۴۷

فتنه آذربایجان   ۳۴۹

پندِ پیرانه      ۳۵۰

موىِ سپید    ۳۵۱

چشمِ فیروزه‌گون   ۳۵۲

دریاىِ تهى   ۳۵۲

دلدادگانِ من     ۳۵۳

آتش    ۳۵۵

سوگند       ۳۵۸

نابینا و ستمگر   ۳۵۹

دشمن و دوست     ۳۶۰

سنگریزه     ۳۶۱

نیروىِ اشک   ۳۶۳

مایه رفعت   ۳۶۵

کالاىِ بى‌بها      ۳۶۵

رنجِ زندگى   ۳۶۶

سخن‌پرداز    ۳۶۶

نگاهِ سخنگو      ۳۶۷

رازِ خوشدلى      ۳۶۷

شاخکِ شمعدانى    ۳۶۸

پزشک و بیمار    ۳۷۰

چشمِ نیلگون      ۳۷۱

پوشکین      ۳۷۲

دلِ من       ۳۷۴

زندانىِ حصارناى   ۳۷۶

بزمِ زهره    ۳۷۹

جمال‌پرست    ۳۸۰

جانانه دشتى     ۳۸۰

پل‌دختر (۱)       ۳۸۲

پل‌دختر (۲)       ۳۸۲

زاده آزاده      ۳۸۳

راز دانش    ۳۸۳

دخترکِ لاله‌فروش   ۳۸۴

سایه اندوه      ۳۸۴

فتنه   ۳۸۵

پشیمانى     ۳۸۶

احترامِ پدر      ۳۸۷

فتح و شکست      ۳۸۷

گوهرِ یکتا   ۳۸۸

نسیمِ گریزان     ۳۸۸

پندِ روزگار      ۳۸۹

نشانه پیرى      ۳۸۹

تک بیتى‌ها      ۳۹۱

اشعار روز      ۳۹۹

نغمه فتح    ۴۰۱

عشق وطن     ۴۰۲

باغبان ملک      ۴۰۳

رشک جنان    ۴۰۴

نیش و نوش   ۴۰۵

باور مکن    ۴۰۵

رنج بیهوده      ۴۰۷

وطن    ۴۰۸

شور وطن     ۴۰۹

بوى درد     ۴۱۰

ترانه‌ها    ۴۱۱

سیرم از زندگانى (ابوعطا)       ۴۱۳

مرغ حق      ۴۱۴

دیدى اى مه (دشتى)    ۴۱۵

یار رمیده   ۴۱۶

حاصل عشق    ۴۱۸

آذربایجان   ۴۱۹

اشک و آه    ۴۲۱

کاروان (دشتى)   ۴۲۲

داغ جدایى   ۴۲۴

راز نهفته (بیات اصفهان)   ۴۲۵

راز دل      ۴۲۶

دریاى غم    ۴۲۷

مست از شراب (دستگاه همایون)    ۴۲۸

شور    ۴۲۹

بهار امید   ۴۳۰

من آن ناله بى‌اثرم    ۴۳۱

ناله بى‌اثر      ۴۳۲

واى از شب من    ۴۳۳

شب عاشق     ۴۳۵

خزان عشق (دستگاه همایون)       ۴۳۶

لاله خونین (افشارى)   ۴۳۸

گل من کجایى (شور)    ۴۴۰

نغمه نوروزى     ۴۴۱

به کنارم بنشین (دستگاه همایون)      ۴۴۲

امید زندگانى (ماهور)      ۴۴۳

شب جوانى (همایون)    ۴۴۴

نواى نى (دستگاه دشتى)     ۴۴۵

من از روز ازل دیوانه بودم (سه‌گاه)   ۴۴۶

شب جدایى    ۴۴۷

بهار عاشق (اصفهان)   ۴۴۸

من بى‌دل (سه‌گاه)      ۴۴۹

گل بى‌وفا (بیات ترک)   ۴۵۰

پیمان‌شکن (ابوعطا)    ۴۵۱

بهار شادى   ۴۵۲

دیدى که رسوا شد دلم (دشتى)     ۴۵۳

آزاده       ۴۵۴

هستى   ۴۵۵

آرزو گم‌کرده     ۴۵۷

داغ جدایى   ۴۵۸

اى غم چه خواهى   ۴۵۹

رسواىِ دل    ۴۶۰

یارى عاشق   ۴۶۱

دامن عاشق   ۴۶۲

تو را خواهم     ۴۶۳

رسم یارى    ۴۶۴

گلبرگ       ۴۶۵

ندامت عاشق      ۴۶۶

بوى عاشق    ۴۶۷

آتش جان     ۴۶۸

شکوه عاشق   ۴۶۹

مستانه      ۴۷۰

شب من       ۴۷۱

در ستایش رهى   ۴۷۳

آفتابى در میان سایه‌یى     ۴۷۵

گنجینه گوهر     ۴۷۸

از رهى به استاد خلیلى افغانى   ۴۷۹

به یاد رهى     ۴۸۱

شاعرِ یگانه از کیومرث وثوقى (روشن)   ۴۸۵

آفتابِ انجمن از امیرى فیروزکوهى      ۴۸۹

فرِّ ادب از جواهر وجدى      ۴۹۶

داغ حسرت از دکتر على‌رضا میثمى (پروانه)   ۴۹۸

بلبلِ بهشت از دکتر نیّر سینا     ۵۰۰

شکوهِ غزل از آصف فکرت (شاعر افغانى)      ۵۰۲

مهرِ تابنده از توران بهرامى     ۵۰۴

شاعر وارسته از کریم فکور       ۵۰۶

شمع شبستان از دکتر محمّد سیاسى       ۵۰۸

مرگ غزل از مهدى ذکائى (نوشان)       ۵۰۹

سرود هستى از محمدعلى ریاضى یزدى     ۵۱۱

«چرا اینچنین ماه تابان بمیرد» از سید جلال‌الدین افتخارزاده    ۵۲۰

از على‌اصغر سازگار    ۵۲۲

از اکبر شریفى «مینا»      ۵۲۴

از بناغلى علوى   ۵۲۶

نمایه الفبایى سطر اول شعرها    ۵۲۹

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94102

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-268-2

قطع

تعداد صفحه

544

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار رهی معیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *