(021) 66480377-66975711

گنجینه ادب (شعر کهن و شعر نو)

(دیدگاه 1 کاربر)

30,000تومان

فضل الله دروش

گنجینه ادب – شعر کهن و شعر نو فارسی
گنجینه ادب، شعر کهن و شعر نو فارسی یا عروض بر کل صنایع شعری، غزل، قصیده، قطعه، مسمط، تضمین اشعار، ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، رباعی، دوبیتی و شعر نو و نوآوری و تعریف آن از رودکی تا عصر حاضر است که به کوشش فضل الله دروش میسر شده است.
كل قالبهاى شعر تعريف شده است. البته بطور اجمال كه در حوصله خواننده باشد و در حافظه نيز حفظ شود.
بحر و (وزن) كل اشعار اين كتاب از شعراى متقدم و متأخر از زمان رودكى تا اين زمان انتخاب شده است مشخص گرديده است و قابل ذكر است كه اغلب اشعار اين كتاب بنا به خواسته علاقمندان شعر و ادب دوستان است..

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 94021 دسته: , برچسب: , , , , , , , ,

توضیحات

گزیده ای از کتاب گنجینه ادب شعر کهن و شعر نو

یاعلى از غم عشق تو چه غوغاست درون

قلب مجنون بود و سینه من دشت جنون

کو زبانى که کنم مدح تو با این دل خون

هم زبان قاصر و هم خامه ز وصف تو زبون

آنکه توصیف تو کردست خداى تو بود

رکن قرآن خداى تو ولاى تو بود

خامه در پنجه من مست شه مردان است

واژه اشکش زغم عشق تو چون باران است

وزن و آهنگ غمین قافیه سَرگردانس

ت طبعِ من عاجز و اندیشه من حیران است

خِرَد انگشت به دندان تعجب بگزید

که خداى تو خداگون بشرى چون تو ندید

در آغاز این کتاب می خوانیم:

کار تحقیق و تالیف در رشته ادبیات به ویژه شعر که یگانه شاخص امتیاز و تفاخر ایرانیان بر ملتهاى دیگر است و به بزرگى و تعدّد شاعران ما هیچ سرزمینى شاعر نپروریده است کاریست در خور آفرین و شایسته تقدیر، این کار هم از نظر معنوى براى جامعه سودمند است و هم براى مؤلف و محقّق از جهت روحى و روانى قوتبخش زیرا در بقاع فکر و خلق اندیشه و بهرهگیرى ارشادى و فرح بخشى خاطر دامنهاى گسترده دارد.
آقاى فضلالله دُروَش که از سخنوران خوشقریحه و عروضدانى متبحّر و حافظهمندى کمنظیر هستند دست به کارى بزرگ زده و بهخوبى از عهده آن بدر آمدهاند.
ایشان به گردآورى و تعریف انواع شعر از قصیده، غزل، ترکیببند، مسمط، ترجیعبند، قطعه، رباعى، مستزاد، دوبیتىهاى پیوسته و شعرواره پرداخته و از عهد رودکى تا این زمان بیش از صدها شاعر مشهور و غیرمشهور را از پیشینیان و معاصران مطرح ساخته و افزون بر آوردن چند نوع شعر از آنان به تقطع عروضى و تعین اوزان اشعارشان هم دست گماشته اند.
این کار تاکنون سابقه نداشته است و پیداست که چه مایه شناخت باید از اصل موضوع داشت و چقدر کوشش و پژوهش و رنج توانفرسا براى گردآورى و تنظیم و تقطیع آن اشعار بکار برود.
این قدر دلبستگى به شعر و ادب و دلباختگى به فرهنگ ملى کاریست درخور سپاس و سالها باید انتظار کشید تا مدد غیبى به فرزانهمردى این توانایى و تحمل زحمت و صبر و حوصله را عطا فرماید تا دست به کارى زند که غصه سرآید و چنین گنجینهاى به دست مشتاقان ادب و شعر برسد.

شناسایى تعداد بیشمارى سخنور و سخنسنج و یافتن آثار آنان و کتابتى به اندازه و قطر کلیات شیخ اجل سعدى فراهم کردن کاریست به اصطلاح مشهور کارستان.
من که دلباخته هنر شعر و فرهنگ ملى ایرانى هستم مراتب تحسین و سپاس خود را به جناب آقاى فضلالله دُروَش که دُرّهاى پراکنده و نسخ را از گوشه و کنار این مرز و بوم گردآورى کرده و گردبندى مرصع فخیم به گردن فرهنگ آویختهاند خاطرنشان مىکنم و توفیق یزدانى برایشان آرزومندم.
ادیب برومند
تهران – 16 فروردین 1391

مقدمه

به قلم مؤلّف، فضلاله دُروَش

بنام خدایى که جانم از اوست همه بندبندم از او گفتگوست
خدائى که بر نطفهاى ذرهسان دهد فکرتى وسعتش کهکشان
خواننده عزیز، با عرض سلام و ادب، قبل از هر سخن وظیفه خود مىدانم عرض ادب کنم به ساحت مقدس قافلهسالار خدمت به بشریت به هر طریق و به هر شکل.
سلام و درود من به استادان و پیشکسوتان در هر رشته، و سلام و درود من به استادان و پیشکسوتان ادب و ادبیات، مخصوصا استادان بزرگوار علم عروض، این پاسداران شعر کهن پارسى که نگهبان این میراث گرانبها هستند. درود من به روان مطهر آن استادانى که بسوى ذات اقدس پروردگار پرواز کردند و بوسه مىزنم به دستان توانمند آن گرانقدرانى که در قید حیات هستند که بنده خود را خوشه چین خرمن فضلشان مىدانم و از صدق دل عرض مىکنم.
فداى مهرت اى آموزگارم که من این روشنایى از تو دارم
تو بخشیدى به چشمم روشنایى تو استادم ز الطاف خدایى
یقین در خلوتت اندیشه کردى که شغل انبیا را پیشه کردى
نبخشى گر مراف من زیر دینم که الحق بودهاى چون والدینم
نبودى گر معلم بهر رازى کجا مىکرد رازى سرفرازى
چه دارم هدیهاى از بهر استاد ترا حق آنچه لایق بودهاى داد
چه نامى بهتر از نام معلم بود این نام اِنعام معلم
درود و سپاس بر ناشران بزرگوارى که با عشق به ایران عزیز و براى سربلندى فرهنگ این مرز و بوم کهن، عمر و سرمایه خود را وقف و صرف نشر حاصل از خلق تخیل دانشمندان و سخنوران و نویسندگان نمودهاند که نهتنها ملت بزرگ ایران، بلکه بشریت از آن بهرهمند گردد که در صدر آن بزرگواران عاشق دلخسته ذات اقدس پروردگار و خاندان عصمت و طهارت، جناب آقاى علیرضا رئیس دانائى مؤسس انتشارات وزین، بنام و پربار نگاه با کارنامهاى درخشان در هزار و پانصد اثر ارزنده که زینتبخش کتابخانهها گردیده است. نهتنها ایشان بلکه فرزند برومندشان جناب آقاى بابک رئیسدانایى که بازوى توانمند این انتشارات هستند.

شعار کارکنان صدیق این انتشارات خدمتگزارى به فرهنگ ایران عزیز است، که بنده به سهم خود از آن عزیزان تشکر مىنمایم، مخصوصا جناب آقاى اصغر مهدىزادگان، سرکار خانم سیما اکرمزاده و سرکار خانم مریم محمدحسینى، همچنین شخصیت فرهنگى بنام که بنده رهین لطف ایشان هستم جناب آقاى استاد کاوه گوهرین، خواننده عزیز و بزرگوارى که این کتاب را در دست دارید و در حال مطالعه یا تورق هستید، همانگونه که مستحضر هستید نام این کتاب گنجینه مضامین است. خدمت ناچیزى است از این حقیر که بزرگان و اصحاب علم و ادب با ذرهپرورى و بندهنوازى خود در تحسین نامههاى ادبى که بر این کتاب مرقوم داشتهاند معرفى شده است.
پس بنده عرضى براى گفتن ندارم جز اینکه خیلى کوتاه و اجمالا گزارشى از کار خویش را به حضورتان عرضه دارم.
این کتاب حاوى زیباترین سرودهها از کل صنایع شعرى است، اعم از غزل، قصیده، قطعه، مثنوى، مسمط، تضمین اشعار، ترکیب بند، ترجیعبند، مستزاد، رباعى، دوبیتى و شعر نو و نوآورى و شعرواره.
کل قالبهاى شعر تعریف شده است. البته بطور اجمال که در حوصله خواننده باشد و در حافظه نیز حفظ شود.
بحر و (وزن) کل اشعار این کتاب از شعراى متقدم و متأخر از زمان رودکى تا این زمان انتخاب شده است مشخص گردیده است و قابل ذکر است که اغلب اشعار این کتاب بنا به خواسته علاقمندان شعر و ادبدوستانى است که همیشه لطفشان شامل حال بنده بوده و مورد عنایت آن عزیزان هستم که اغلب سئوالاتى در مورد بحر و وزن و تقطیع مىکنند و یا اینکه یک مصراع یا یک بیت از یکى از قالبهاى شعرى را بیان مىکنند و خیلى مایل هستند که بقیه آن شعر، صنعت شعر، سبک شعر و نام آن شاعر را بدانند که بنده با بضاعت اندک یا از حافظه مدد مىگیرم و یا اینکه از سبک شعر که هندى، عراقى، خراسانى و نو یا شعرواره است شاعر آن را پیدا مىکنم و بقیه آن شعر را در هر قالبى که هست تقدیم آن عزیزان مىکنم ولى چون این کار را مکرر دیدم بر آن شدم که کل قالبهاى شعر و اغلب اشعار این کتاب آنهایى باشد که علامندان بیشترى دارد پس با دیده منت این کار را انجام دادم به طورى که هر ادبدوستى که دنبال هر شعر یا هر قالبى از شعر مىگردد و پیدا نمىکند آن را در این کتاب مىیابد و این نقل قول از استادان گرانقدر ادبیات است که این کتاب راهگشاى دانشجویان رشته ادبیات و کسانى است که دستى در سرودن شعر دارند. لازم به ذکر است عزیزان خستهدلى اشعار عرفانى و تضمین غزلهاى بنده را نیز خواسته بودند که گزیدهاى از آنها را در این کتاب تقدیم نمودهام.

در اولین قسمت این کتاب که غزلیات است پس از تعریف، شاهد مثال حدود هفتصد غزل از شعراى متقدم تا زمان حال است که غزلیات از (الف) تا (ى) کامل مىباشد. در قسمت قطعات سعى بر آن شده است که از قطعات و قطعهسرایان معروف انتخاب شود که در راس آنها، پروین اعتصامى با قطعات معروفش در قسمت قصاید شاهد مثال پنجاه قصیده از قصیدهسرایان بنام است. در قسمت مثنوىها بهترینها از مولانا، بوستان سعدى، خمسه نظامى، شاهنامه فردوسى و… انتخاب شده است.
در قسمت تضمین اشعار از تضمینسرایان بنام انتخاب شده است که ملکالشعراى بهار، شیخ بهایى، و تضمین معروف عراقى در صدر قرار دارد و در قسمت مسمطات از زیباترین مسمطات انتخاب شده است که خالق مسمط منوچهرى دامغانى با مسمط معروفش خزانیه در صدر است.
در قسمت ترکیببند و ترجیعبند، قضاوت انتخاب با استادان فن است. در قسمت مستزادها از اشعار سلمان ساوجى، مشتاق اصفهانى، علامه جلالالدین همایى و کمال اجتماعى انتخاب شده است که هدف شناخت این قالب شعر است در قسمت رباعیات.
رباعى بیش از پنجاه رباعىسرا استفاده شده است که خیام، سعدى، حافظ در صدر مىباشد. در قسمت نوآورىها شعر نو و شعرواره از بیش از پنجاه شاعر انتخاب شده است که نیمایوشیج، سهراب سپهرى، نادر نادرپور، احمد شاملو، فریدون مشیرى، فریدون توللى و نصرت رحمانى در صدر قرار دارند. امید است که مورد قبول و پسند شما خوانندگان عزیز قرار بگیرد.
در اینجا لازم مىدانم از همه آن بزرگوارانى که در تدوین این کتاب مرا یارى کردهاند و آن عزیزانى که همیشه مشوق بنده هستند و این حقیر را مورد لطف و عنایت خویش قرار دادهاند از صمیم قلب تشکر کنم که جواب محبت سپاس است و سپاس مکتوب دلنشین است که در صدر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى جناب آقاى دکتر سید محمد حسینى که با شرفیابى به حضور ایشان از عنایات آن سلاله رسولالله و معاونین و کارکنان محترم آن اداره برخوردار گردیدم از زحمات بىدریغ و مساعدتهاى فراوان سرور عزیزم جناب آقاى استاد عطاءالله خان بلوکى که از شیفتگان ادب و ادبیات بوده و خدمتگزار اسبق وزارت ارشاد اسلامى هستند زبان من قاصر از سپاس است. همچنین ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان شمیرانات و شمال تهران حجهالاسلام و المسلمین جناب آقاى حاج آقا ناصر وکیلى، جناب آقاى حسین عربنژاد معاون اداره، جناب آقاى ایمان رفیعى نالکیاشرى، جناب آقاى مازیار قلمى، جناب آقاى مهدى جعفرى اصل، جناب آقاى اسماعیل زورقین، جناب آقاى استاد فرشاد گلشاهى معاون هنرى و سینمایى، سرکار خانم آرزو قدیانى، سرکار خانم حمیده بخشى، جناب آقاى استاد حسین آهى، جناب آقاى استاد حاج على آهى، جناب
آقاى استاد محمدباقر صدرا، جناب آقاى استاد علیرضا مرعشى، حجتالاسلام و المسلمین جناب آقاى حاج محمدحسین سنجرى، سرکار خانم طاهره حیدرى، جناب آقاى حاج اسماعیل حیدرى، جناب آقاى حاج صفر قمرى و فرزندان برومند ایشان، جناب آقاى روحالله افضلى، جناب آقاى حاج حبیبالله امیرى، جناب آقاى مهندس اسماعیل شریعتزاده، جناب آقاى حاج جعفر امیرى، جناب آقاى حاج محمد امیرى، جناب آقاى حاج مجتبى شریفى، جناب آقاى دکتر حسین باهر، جناب آقاى محمدباقر رضائى، جناب آقاى مهندس مهران و جناب آقاى مهندس على رضائى، جناب آقاى سید مرتضى و سید محمود و سید مجتبى و سید مصطفى، سیدتقى و سید سعید رضوى، جناب آقاى مجید شادلوئى، جناب آقاى استاد دکتر محمد ناصر قائمى، جناب آقاى استاد حسین منوچهرى، جناب آقاى دکتر مصطفى قلى خسروى، جناب آقاى استاد سید عباس سجادى، جناب آقاى استاد سهیل محمودى، جناب آقاى استاد دکتر عباس کىمنش متخلص به (مشگان)، جناب آقاى سرهنگ هوشنگ وزیرى، جناب آقاى سرهنگ کاظم حمیدى شیرازى، خیرین کریمالنفس جناب آقاى حاج آقا مصطفى بلورچى، جناب آقاى مهندس غلامعلى ملول، تیمسار معظم جناب آقاى صادقزاده، سرکار خانم رضوان دُروَش و همچنین رأسا و هیئت مدیره کل انجمنهاى ادبى که بنده افتخار عضویت در آنها را دارم راسا و هیات مدیره دانشگاههائى که بنده افتخار تلمذ در آن را دارم، راسا و هیات مدیره فرهنگسراهائى که بنده سعادت شرکت در آنها را دارم و کل اماکنى که بنده سعادت شرفیابى در آنها را دارم و کل عزیزانى که به بنده لطف دارند شعرا، هنرمندان، علماء، عرفا، نویسندگان، ادبدوستان و همه آن عزیزانى که نام مبارکشان در مقدمه کتابهاى تجلى عشق، دیوان حافظ، کلیات سعدى، دیوان کبیر شمس، تدوین این حقیر این کتاب آماده چاپ است – زینتبخش است کمال سپاسگزارى را دارم. اگر نامى از قلم افتاده است به حساب کار سنگین بگذارید و بنده را عفو فرمائید و تقدم و تأخر در نام را هم به بزرگى خودتان عفو فرمائید.
لازم مىدانم از عزیزانى که مشوق بنده بوده و از هیچ مساعدتى در تدوین این کتاب دریغ نورزیدهاند، جناب آقاى استاد مظفر رحیمیان، حجتالاسلام والمسلمین جناب آقاى حاج آقا کاظم زنگنه نماینده محترم ولى فقیه در دانشگاه تربیت پاسدارى حضرت امام حسین(ع) و همکار ایشان حجتالاسلام والمسلمین جناب آقاى حاج آقا غلامعلى زینالدین، جناب آقاى استاد حسین شهسوارانى، جناب آقاى دکتر حسین باهر، تیمسار معظم حاج آقا بایندریان، جناب آقاى دکتر هوشنگ یگانه، سرکار خانم دکتر آذر ابتهاج، برادران عزیزم جناب آقاى تیمسار حاج جواد ملاحیدر، سرکار خانم معصومه نصیریان منفرد، جناب آقاى استاد دکتر جعفر صابرى، جناب آقاى حاج احمد جعفرى، جناب آقاى سید اسماعیل رضوى، جناب
آقاى عزتالله خانجانى، جناب آقاى محمد فرشى، خواهر عزیزم هنرمند گرانقدر و پزشکى حاذق سرکار خانم دکتر واله کردستانى، جناب آقاى پروفسور سیدحسن امین، جناب آقاى استاد ادیب برومند، جناب آقاى دکتر ابن جلال، جناب آقاى محمد صدرا، جناب آقاى ناظرزاده، جناب آقاى هوشنگ سفالى، جناب آقاى محبى، جناب آقاى استاد محسن دائى نبى، جناب آقاى استاد مشفق کاشانى، جناب آقاى پرویز غفورى و خواهر گرامى ایشان سرکار خانم پروانه غفورى و عزیزان دیگرى که زحمات فراوانى را متحمل شدهاند، جناب آقاى مهندس محمد دریا، جناب آقاى حسن تیمورى، جناب آقاى على شاهرخى، جناب آقاى مهدى شاهرخى، سرکار خانم مریم شاهرخى، جناب آقاى حمید رحیمى، جناب آقاى محمدرضا فینى، جناب آقاى احمدرضا فینى، جناب آقاى حاج اصغر نیکخو، ادیبالذاکرین جناب آقاى استاد سازگار، بلبلان عشقجناب آقاى حاج رضا خالقى، جناب آقاى حاج على قصرى، جناب آقاى حاج سید اصغر موسوى، جناب آقاى حاج آقا مرتضى سلطانى، جناب آقاى حاج محسن طائى شمیرانى، جناب آقاى حاج محمد صفائى (واصل)، جناب آقاى استاد حاج عباس محمدى (گلبانگ آزرده)، جناب آقاى استاد دکتر سید قدیر صدر، جناب آقاى دکتر ناصر میناچى و کارکنان محترم کتابخانه حسینیه ارشاد، جناب آقاى دکتر شادروان، بلبلان خاندان عصمت و طهارت برادران بزرگوار و گرانقدر طاهرى، جناب آقاى استاد حاج على انسانى، جناب آقاى حاج رضا یحیایىپور، جناب آقاى دکتر متقى، سردار معظم جناب آقاى حاج احمد روزبهانى، خادمالحسین سردار معظم جناب آقاى حاج جواد روزبهانى، جناب آقاى حاج محسن روزبهانى، زندهیاد سردار شهید حاج رضا قائمى، جناب آقاى حاج حسین باقرى، جناب آقاى حاج نعمتالله شفیعى فریدنى، جناب آقاى حاج ابراهیم شکارانداز، جناب آقاى حاج محمد نوروزى، جناب آقاى عباس سیاوشى، جناب آقاى حاج على حسن سیاوشى، جناب آقاى مهندس مسعود فیاضى، سرکار خانم محبوبه وندسازجو، جناب آقاى امیر اسماعیلى، جناب آقاى حاج علیرضا مهرپرور اصفهانى، جناب آقاى خلیلالله دُروَش، جناب آقاى رحمان خسروانى، جناب آقاى هاشم افشار، سرکار خانم احیاء شجرى کهن، جناب آقاى سید جواد موسوى، خیّر کریمالنفس جناب آقاى حاج آقا قاسم شکروى، سرکار خانم زهره روشنگر و جناب آقاى علىاکبر فخارى (جوادى)، همچنین کارکنان محترم روزنامه جمهورى اسلامى و در صدر برادر عزیزم جناب آقاى استاد حاج محمد رصاف که زحمات فراوانى براى تدوین این کتاب متحمّل شدهاند.
حسن ختام عرایض بنده ترکیببندى است که در مدح و منقبت حضرت مولاى متقیان سرودهام. تقدیم به شیفتگان آن حضرت.

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

SKU

94021

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-706-9

قطع

تعداد صفحه

1032

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

1 دیدگاه برای گنجینه ادب (شعر کهن و شعر نو)

  1. Mohammad Yasir Anwari

    این کتاب بسیار یک کتاب خوب برای مطالعه نمودن است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.