(021) 66480377-66975711

ضحاک

22,500تومان

غلامحسین ساعدی

غلامحسین ساعدی پس از پایان تحصیلات ابتدایی در دبستان بدر، کوچه غیاث در خرداد ماه سال ۱۳۲۷ گواهینامه ششم ابتدایی گرفت و در مهرماه همین سال برای ادامه تحصیل وارد دبیرستان منصور شد. دبیرستان منصور در زمینی بنا شده بود که قبلاً قبرستان بود، به هنگامی که منصور استاندار آذربایجان شده بود این دبیرستان سر و سامان گرفت و برای همین نام منصور را روی دبیرستان ما گذاشته بودند، دبیرستان خیلی خوبی بود، معروف بود، اتوریته داشت و خیلی هم از خانه ما دور نبود.» او کار خود را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد. در نوجوانی به طور هم‌زمان در ۳ روزنامهٔ فریاد، صعود و جوانان آذربایجان مطلب می‌نوشت. اولین دستگیری و زندان او چند ماه پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد. این دستگیری‌ها در زندگی او تا زمانی که در ایران بود، تکرار شد. وی تحصیلات خود را با درجه دکترای پزشکی، گرایش روان‌پزشکی در تهران به پایان رساند. مطبش در خیایان دلگشا در تهران قرار داشت و او بیشتر اوقات بدون گرفتن حق ویزیت بیماران را معاینه می‌کرد. ساعدی با چوب بدست‌های ورزیل، بهترین بابای دنیا، تک نگاری اهل هوا، پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت، پرورابندان، دیکته و زاویه و آی با کلاه! آی بی کلاه، و چندین نمایشنامه دیگری که نوشت، وارد دنیای تئاتر ایران شد و نمایشنامه‌های او هنوز هم از بهترین نمایشنامه‌هایی هستند که از لحاظ ساختار و گفتگو به فارسی نوشته شده‌اند. او یکی از کسانی بود که به همراه بهرام بیضایی،رحیم خیاوی، بهمن فرسی، عباس جوانمرد، بیژن مفید، آربی اوانسیان، عباس نعلبندیان، اکبر رادی، اسماعیل خلج و… تئاتر ایران را در سال‌های ۴۰-۵۰ دگرگون کرد پس از ۱۳۵۷ ساعدی ایران را ترک کرد و در فرانسه اقامت نمود. نمایشنامه اتللو در سرزمین عجایب را در غربت نوشت. وی در روز شنبه ۲ آذر ۱۳۶۴ در پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز در کنار صادق هدایت به خاک سپرده‌شد

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب ضحاک

من بین یک مشت مار زندگی می کردم و در حالی که خودم چنین نبودم. وقتی بین مارها زندگی می کنی، نمی تونی مار نباشی.

 در آغاز کتاب ضحاک می خوانیم

فهرست

 

پرده اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

صحنه اول          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

صحنه دوم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

صحنه سوم         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

صحنه چهارم       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

صحنه پنجم         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

صحنه ششم        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

صحنه هفتم         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

پرده دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

صحنه هشتم        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

صحنه نهم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

صحنه دهم         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

صحنه یازدهم       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

صحنه دوازدهم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

صحنه سیزدهم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

صحنه چهاردم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

صحنه پانزدهم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

صحنه شانزدهم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

پرده سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

صحنه هفدهم       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

صحنه هیجدهم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

صحنه نوزدهم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

صحنه بیستم        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

صحنه بیست و یکم           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

صحنه بیست و دوم           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

صحنه بیست و سوم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

صحنه بیست و چهارم        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

صحنه بیست و پنجم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

صحنه بیست و ششم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

صحنه بیست و هفتم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

صحنه بیست و هشتم         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

پرده چهارم              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

صحنه بیست و نهم           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

صحنه سى‌ام        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

صحنه سى و یکم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

صحنه سى و دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

صحنه سى و سوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

صحنه سى و چهارم          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

صحنه سى و پنجم            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

پرده پنجم               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

صحنه سى و ششم            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

صحنه سى و هفتم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

صحنه سى و هشتم           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

صحنه سى و نهم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

صحنه چهلم        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

صحنه چهل و یکم            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

صحنه چهل و دوم            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94801

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-894-3

قطع

تعداد صفحه

120

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

200

جنس کاغذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضحاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.