(021) 66480377-66975711

تاریخ هنر نوین

(دیدگاه 1 کاربر)

60,000تومان

ی.ه.آرناسن

ترجمه محمد تقی فرامرزی

این کتاب جامع ترین تحلیل انتشار یافته درباره تاریخ هنرهای تجسمی نوین تا امروز است. در صفحات این کتاب ، پیدایش و شکل گیری هنر مدرن، با درآمیختن تصویر و کلام، بازگویی می شود. تاریخ هنر نوین برای محققان و علاقمندانی نوشته شده است که مایلند بدانند که هنر نوین از کجا سرچشمه گرفت، چگونه رشد یافت، چگونه متحول شد و به شکل های گوناگون درآمد؛ چگونه به حیات خود ادامه می دهد، چه تفاوت هایی با هنرهای تجسمی دوره های گذشته دارد، و مهم تر از همه این که چگونه باید به تماشای آن ایستاد، آن را درک کرد و از آن لذت برد.
درك عنصر فضا در نقاشى براى تماشاگر، در مقايسه با معمارى يا پيكره‌تراشى، احتمالا دشوارتر است. هر تابلو يا نقاشى، از لحاظ جسمى، سطحى دوبعدى است كه چندين رنگ، غالبآ بدون برجستگى ملموس، بر آن نقش بسته‌اند. جز در مواردى كه نقاش عمدآ رنگ‌هايش را با برجستگى خاصى به صورت رنگ‌گذارى بر سطح تابلو به‌كار برده باشد، نقاشى، هيچ برجستگى خاصى ندارد و هرگونه احساس عمق در سطح پرده نقاشى، تصور يا خطايى است كه به كمك شيوه‌هاى گوناگون فنى به تماشاگر القا مى‌شود

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

        گزیده ای از کتاب تاریخ هنر نوین

اصطلاح «هنر نوین» با گذشت سال‌ها گسترده‌تر شده و تفسیرى دوباره از آن به‌عمل آمده است

             در آغاز کتاب تاریخ هنر نوین می خوانیم

 

 معرفى نویسنده و کتاب تاریخ هنر نوین           ۱۱

سپاسگزارى          ۱۳

بخش یک. دوره پیش از تاریخ نقاشى نوین         ۱۷

امپرسیونیسم          ۲۱

ادوار مانه              ۲۱

کلود مونه              ۲۷

اوگوست رنوار       ۲۸

ادگار دگا   ۳۰

هانرى دو تولوزـلوترک         ۳۲

نئوامپرسیونیسم و پست‌ـامپرسیونیسم    ۴۲

ژرژ سورا            ۴۲

پل گوگن   ۴۳

وینسنت وان گوگ   ۴۵

پل سزان   ۴۷

بخش دوم. گذار به سده بیستم            ۵۲

سرچشمه‌هاى معمارى نوین. پیشگامان سده نوزدهم          ۵۲

صنایع و مهندسى در سده نوزدهم        ۵۲

معمارى مسکن در انگلستان و ایالات متحد آمریکا             ۵۴

مکتب شیکاگو. سرچشمه‌هاى آسمانخراش           ۵۷

سرچشمه‌هاى پیکره‌تراشى نوین          ۶۱

اوگوست رودن       ۶۲

آریستید مایول         ۶۸

آنتوان بوردل          ۷۰

شارل دسپیو           ۷۰

نقاشان پیکره‌تراش: اونوره دومیه، ادگار دگا، اوگوست رنوار،

مداردو روسو         ۷۱

نمادآفرینى و تلفیق در نقاشى   ۷۳

اودیلون ردون         ۷۵

هنر نو      ۷۸

معمارى و طراحى در هنر نو             ۸۲

آنتونى گودى          ۸۳

ویکتور اورتا          ۸۶

گروه نبى‌ها            ۹۷

ادوار ویار             ۹۹

پیر بونار              ۱۰۱

بخش سوم. هنر نقاشى در اوایل سده بیستم       ۱۰۴

فوویست‌ها و کوبیست‌ها        ۱۰۴

هانرى ماتیس و فوویسم تا  ۱۹۱۲       ۱۰۴

آلبر مارکه             ۱۰۸

اوتون فریس           ۱۰۸

کیس وان دونگن      ۱۰۸

رائول دوفه            ۱۰۸

آندره درن              ۱۰۹

موریس دو ولامینک              ۱۱۱

اهمیت فووها          ۱۱۳

ماتیس پس از فوویسم           ۱۱۵

هنر پیکره‌تراشى ماتیس         ۱۱۹

پابلو پیکاسو پیش از کوبیسم   ۱۲۱

ژرژ براک پیش از کوبیسم     ۱۲۷

کوبیسم پیکاسو و براک تا  ۱۹۱۴         ۱۲۹

بخش چهارم. پیکره‌تراشى در نخستین سال‌هاى سده بیستم            ۱۳۷

جنبش‌هاى مهم        ۱۳۷

نخستین پیکره‌تراشان اندام‌وار             ۱۳۷

ویلهلم لمبروک         ۱۳۸

گئورگ کولبه         ۱۳۹

ارنست بارلاخ        ۱۳۹

کِتِه کولویتس          ۱۳۹

گرهارد مارکس      ۱۳۹

کنستانتین برانکوزى             ۱۴۰

بخش پنجم. معمارى در نخستین سال‌هاى سده بیستم        ۱۴۴

ایالات متحد آمریکا   ۱۴۴

فرانک لوید رایت پیش از  ۱۹۲۰          ۱۴۴

فرانسه      ۱۴۸

اوگوست پره          ۱۴۸

تونى گارنیه           ۱۴۸

اتریش و آلمان        ۱۵۰

اوتو واگنر             ۱۵۰

آدولف لوس            ۱۵۰

یوزف هوفمان        ۱۵۰

یوزف ماریا اولبریخ            ۱۵۰

پیتر برنس             ۱۵۰

هلند (فروبومان)      ۱۵۶

هندریک پتروس برلاگه         ۱۵۶

هانرى وان د ولده    ۱۵۶

معمارى اکسپرسیونیستى       ۱۵۸

بخش ششم. به سوى اکسپرسیونیسم در نقاشى              ۱۶۱

ادوارد مونک           ۱۶۲

جیمز انسور           ۱۶۴

ژرژ روئو             ۱۶۸

بخش هفتم. اکسپرسیونیسم در آلمان    ۱۷۱

پائولا مودرسون‌ـبکر            ۱۷۱

کریستیان رولفس     ۱۷۱

امیل نولده              ۱۷۲

گروه پل    ۱۷۴

ارنست لودویگ کیرشنر       ۱۷۶

اریک هکل              ۱۷۸

اوتو مولر              ۱۷۸

ماکس پکشتاین        ۱۷۸

کارل اشمیت‌ـروتلف             ۱۷۸

چاپنقش‌هاى اکسپرسیونیستى              ۱۷۸

گروه اسب‌سوار آبى             ۱۷۹

واسیلى کاندینسکى تا  ۱۹۱۴   ۱۷۹

فرانتس مارک         ۱۸۲

اوگوست ماکه         ۱۸۴

آلکسى فون یاولنسکى            ۱۹۳

بخش هشتم. گسترش کوبیسم             ۱۹۵

پیکره‌تراشى کوبیستى           ۱۹۷

آلکساندر آرکیپنکو    ۱۹۷

رمون دوشان‌ـویون              ۱۹۸

ژاک لیپشیتس          ۲۰۰

هانرى لورانس       ۲۰۱

اوسیپ زادکین        ۲۰۳

نقاشى کوبیستى       ۲۰۳

خوان گرى            ۲۰۳

آلبر گلز    ۲۰۵

ژان متسینژر          ۲۰۵

روژه دو لا فرنى     ۲۰۶

فرنان لژه              ۲۰۶

پوریسم: شارل‌ـادوار ژانره    ۲۱۰

آمده اوزانفان          ۲۱۰

اورفیسم: روبر دلونه            ۲۱۱

فرانتیشک کوپکا       ۲۱۱

ژاک ویون             ۲۱۳

مارسل دوشان، و فرانسوا پیکابیا تا  ۱۹۱۴        ۲۱۳

بخش نهم. فوتوریسم در ایتالیا            ۲۲۵

جاکومو بالا، جینو سِوِرینى، کارلو کارا            ۲۲۷

پیکره‌تراشى فوتوریستى: اومبرتو،بوتچونى        ۲۲۹

معمارى فوتوریستى: آنتونیو سانتلیا      ۲۳۰

بخش دهم. انتزاع و کانستراکتیویسم در روسیه              ۲۳۲

ظهور هنر انتزاعى              ۲۳۲

ریونیسم و سوپرماتیسم: میخائیل لاریونوف، ناتالیا گونچارووا        ۲۴۹

کازیمیر مالویچ       ۲۵۰

ال لیسیتسکى          ۲۵۱

کاندینسکى در روسیه، ۱۹۱۴- ۱۹۲۱   ۲۵۲

کانستراکتیویسم       ۲۵۲

ولادیمیر تاتلین        ۲۵۳

آلکساندر رودچنکو   ۲۵۴

نائوم گابو              ۲۵۴

پیفسنر      ۲۵۴

بخش یازدهم. دِ استیل در هلند           ۲۵۶

پیت موندریان و نئوـپلاستى‌سیسم تا  ۱۹۱۸        ۲۵۸

بارت وان در لک     ۲۶۱

تئو وان دوسبرگ    ۲۶۱

ژرژ وانتونگرلو)    ۲۶۲

معمارى د استیل      ۲۶۳

روبرت وانت‌هوف، یاکوبوس یوهانس پیتر آوت،

خریت ریتوِلد، کور وان ایسترن          ۲۶۳

بخش دوازدهم. سبک بین‌المللى در معمارى       ۲۶۶

والتر گروپیوس تا  ۱۹۳۰      ۲۶۸

الیل سارینن           ۲۷۰

لو کوربوزیه تا  ۱۹۳۰         ۲۷۱

میس وان در روئه تا  ۱۹۳۰              ۲۷۴

مدرسه باوهاوس: ۱۹۱۹- ۱۹۳۳         ۲۷۶

بخش سیزدهم. از اکسپرسیونیسم تا خیال‌پردازى در نقاشى           ۲۷۹

گوستاو کلیمت        ۲۷۹

ایگون شیلو            ۲۷۹

اوسکار کوکوشکا     ۲۸۱

لایونل فاینینگر       ۲۸۳

پل کله      ۲۸۴

کاندینسکى پس از  ۱۹۲۱      ۲۸۹

آمدئو مودیلیانى       ۲۹۰

کائیم سوتین           ۲۹۲

ژول پاسَن             ۲۹۴

موریس اوتریلو       ۲۹۵

بخش چهاردهم. پیشگامان خیال‌پردازى            ۳۰۵

هانرى روسو         ۳۰۵

مارک شاگال          ۳۰۸

مکتب متافیزیکى      ۳۱۰

جورجو د کریکو     ۳۱۰

کارلو کارا             ۳۱۵

جورجو موراندى    ۳۱۶

بخش پانزدهم. دادائیسم        ۳۱۸

مکتب دادا در زوریخ            ۳۱۸

ژان (هانس) آرپ تا  ۱۹۲۰   ۳۱۹

مکتب دادا در نیویورک، ۱۹۱۵- ۱۹۲۰              ۳۲۱

مارسل دوشان پس از  ۱۹۱۱             ۳۲۲

مکتب دادا در آلمان   ۳۲۶

کورت شویترز       ۳۲۷

ماکس ارنست تا  ۱۹۲۱        ۳۲۸

مکتب دادا در پاریس             ۳۲۹

بخش شانزدهم. نقاشى در آلمان از آغاز دهه سوم

تا پایان دهه چهارم سده بیستم           ۳۳۰

عینیت نو   ۳۳۰

گئورگه گروس       ۳۳۰

اوتو دیکس             ۳۳۳

ماکس بکمان           ۳۳۴

کانستراکتیویسم و انتزاع       ۳۴۵

گابو پس از  ۱۹۲۰              ۳۴۵

لاسلو موهولی‌ـنادیو              ۳۴۷

جوزف آلبرس        ۳۴۷

اوسکار شلمر         ۳۴۹

رودولف بلینگ       ۳۴۹

فردریک کیسلر        ۳۴۹

هربرت بایر           ۳۴۹

ویلیام باومایستر      ۳۴۹

بخش هفدهم نقاشى در پاریس، از آغاز دهه سوم

تا پایان دهه چهارم سده بیستم           ۳۵۴

پیکاسو ــ نخستین سال‌هاى پس از جنگ            ۳۵۴

براک ــ سال‌هاى پس از جنگ             ۳۶۰

بخش هجدهم. سوررئالیسم    ۳۶۳

پیکابیا پس از  ۱۹۱۴            ۳۶۶

آرپ پس از  ۱۹۲۰              ۳۶۶

ماکس ارنست پس از  ۱۹۲۰              ۳۷۹

خوان میرو            ۳۸۳

سوررئالیسم در سال‌هاى ۱۹۳۰- ۱۹۳۹            ۳۸۷

آندره ماسون          ۳۸۸

ایو تانگه   ۳۹۰

سالوادور دالى         ۳۹۱

رنه ماگریت           ۳۹۵

هانس بلمر             ۳۹۹

ویکتور برائونر       ۳۹۹

اوسکار دومینگس    ۳۹۹

مرت اوپنهایم          ۳۹۹

وولفگانگ پالن       ۳۹۹

کورت سلیگمان       ۳۹۹

نئوـرومانتى‌سیسم    ۴۰۱

رئالیسم جادویى      ۴۰۲

پیر روى   ۴۰۳

پل دلوو     ۴۰۴

بالتوس     ۴۰۵

پیکاسو پس از  ۱۹۲۵           ۴۰۵

خیال‌پردازى در پیکره‌تراشى و جفت‌وجورکارى              ۴۱۷

پیکره‌تراشى پیکاسو پس از  ۱۹۲۸       ۴۱۹

خولیو گونسالس      ۴۲۰

آلبرتو جاکومتى       ۴۲۱

پیکره‌تراشى ماکس ارنست     ۴۲۷

الگزاندر کالدر        ۴۲۸

بخش نوزدهم. انتزاع در سال‌هاى ۱۹۳۰- :۱۹۳۹         ۴۳۵

مکتب پاریس          ۴۳۵

آنتون پیفسنر پس از  ۱۹۲۳   ۴۳۹

موندریان پس از  ۱۹۲۰        ۴۴۰

بخش بیستم. نقاشى و پیکره‌تراشى در ایالات متحد

آمریکا تا  ۱۹۴۵    ۴۴۵

پیشگامان مدرنیسم آمریکایى   ۴۴۶

الفرد ماورر           ۴۴۶

ماکس وبر             ۴۴۶

مارسدن هارتلى      ۴۴۶

جان مارین            ۴۴۶

آرثر گرفیلد داو       ۴۴۷

جورجیا اوکیف       ۴۴۹

استانتن مکدانلدـرایت             ۴۴۹

مورگن راسل         ۴۴۹

پتریک هنرى بروس             ۴۴۹

جوزف استلا         ۴۴۹

نمایشگاه قورخانه    ۴۵۰

راستخط‌کاران        ۴۵۱

چارلز شیلر           ۴۵۱

چارلز دموث          ۴۵۲

مورتن لیوینگستن شامبرگ    ۴۵۴

استوارت دیویس      ۴۵۴

نایلز اسپنسر          ۴۶۵

رالستن کرافرد        ۴۶۵

دهه چهارم سده بیستم: رئالیسم، رئالیسم اجتماعى،

و منطقه‌گرایى         ۴۶۶

بن شان     ۴۶۷

ادوارد هوپر           ۴۶۷

ایوان لو لورن آلبرایت           ۴۶۷

نقاشان مکزیکى       ۴۶۸

دیگو ریورا            ۴۶۸

کلمنته اوروسکو      ۴۶۸

داوید آلفارو سیکیروس          ۴۶۸

به سوى هنر انتزاعى            ۴۶۸

آرثر کارلز            ۴۷۰

ایبرهم رتنر           ۴۷۰

میلتن ایورى           ۴۷۰

لورن ماسیور         ۴۷۰

ماریس گریوز        ۴۷۰

پیکره‌تراشى           ۴۷۲

گاستن لاشز           ۴۷۲

الى نادلمن              ۴۷۲

سائول بزرمن         ۴۷۲

ایسامو نوگوچى      ۴۷۲

بخش بیست و یکم. معمارى از ۱۹۳۰ به بعد     ۴۷۵

سبک‌هاى متأخر معماران پیشگام          ۴۷۶

فرانک لوید رایت پس از  ۱۹۳۰           ۴۷۶

والتر گروپیوس پس از  ۱۹۳۰            ۴۸۰

میس وان در روئه پس از  ۱۹۳۰        ۴۸۰

لو کوربوزیه پس از  ۱۹۳۰   ۴۸۱

فنلاند       ۴۸۳

آلوار آلتو   ۴۸۳

آرن اروى             ۴۸۳

سوئد        ۴۸۵

اریک گونار آسپلوند              ۴۸۵

دانمارک    ۴۸۶

آرن یاکوبسن          ۴۸۶

بریتانیاى کبیر        ۴۸۷

آلیسن اسمیثسن        ۴۸۹

پیتر اسمیشن          ۴۸۹

فرانسه      ۴۹۱

آلمان        ۴۹۱

هانس شارون         ۴۹۳

ایتالیا        ۴۹۴

پیر لویجى نِروى     ۴۹۶

جو پونتى              ۴۹۶

آمریکاى لاتین         ۴۹۸

اوسکار نیمایر        ۴۹۸

لوسیو کوستا          ۴۹۸

کارلوس رائول ویلانووا        ۴۹۸

کانادا و استرالیا      ۵۰۱

ژاپن        ۵۰۲

کنزو تانگه            ۵۰۲

ایالت متحد آمریکا    ۵۰۴

آسمان‌خراش‌ها        ۵۰۵

خانه‌ها      ۵۱۰

مجتمع‌هاى صنعتى   ۵۱۲

ساختمان‌هاى دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها؛ بناهاى مذهبى          ۵۱۴

مراکز فرهنگى، تئاترها، و موزه‌ها      ۵۲۰

برنامه‌ریزى و بازسازى شهرى؛ فرودگاه‌ها       ۵۳۳

معمارى و مهندسى   ۵۳۴

بخش بیست و دوم. نقاشى و پیکره‌تراشى

در نیمه سده بیستم              ۵۳۹

اکسپرسیونیسم انتزاعى، نقاشى اطوارى، و تصویرگران

انتزاعى در آمریکا   ۵۴۰

آرشایل گورکى       ۵۴۲

هانس هوفمان         ۵۴۲

سباستیان آنتونیو ماتا اِچائورن            ۵۴۳

ویلم د کونینگ        ۵۴۳

جکسن پالوک          ۵۴۴

مارک توبى            ۵۴۶

بَردْلى واکر تاملین    ۵۴۶

ویلیام بیزیوتز         ۵۴۶

جک تورکف           ۵۴۶

فرانتس کلاین         ۵۴۸

فیلیپ گاستن           ۵۵۰

جیمز بروکس         ۵۵۱

کنراد مارکاـرلى      ۵۵۲

رابرت مادرول       ۵۵۳

آدولف گوتلیب         ۵۵۴

کلیفرد استیل           ۵۵۵

مارک روتکو          ۵۵۵

بارت نیومن           ۵۵۶

اد راینهارت           ۵۵۶

بریتانیا: نقاشى        ۵۵۷

استنلى اسپنسر        ۵۵۹

بن نیکلسن              ۵۶۰

بریتانیا: پیکره‌تراشى            ۵۶۲

جکیب اپستاین         ۵۶۲

هانرى گودیه‌ـبرزسکا           ۵۶۲

باربارا هپورث       ۵۶۶

بخش بیست و سوم. هنر از نیمه سده بیستم به بعد          ۵۶۹

فرانسه      ۵۶۹

ایتالیا و اتریش        ۵۷۷

بریتانیا     ۵۸۰

دانمارک، بلژیک، هلند            ۵۸۴

آلمان، لهستان، اسپانیا           ۵۸۵

آمریکا      ۵۸۵

آمریکاى لاتین         ۵۸۷

نقاشى انتزاعى        ۵۹۰

مکتب پاریس          ۵۹۰

آلمان        ۵۹۶

ایتالیا        ۵۹۷

اسپانیا      ۵۹۹

هنر مجسم             ۶۰۰

سوییس     ۶۰۹

ایتالیا        ۶۱۰

مکتب پاریس          ۶۱۰

پیکره‌تراشى و ساختمان انتزاعى          ۶۱۲

ایالات متحد آمریکا   ۶۱۲

مکتب پاریس          ۶۱۶

بریتانیا     ۶۱۹

مکزیک      ۶۱۹

بازگشت به شىء     ۶۱۹

جفت‌وجورکارى و تندیس‌سازى خرت‌وپرتى      ۶۲۱

پیشامدها   ۶۲۸

هنر مردم‌وار بریتانیایى         ۶۳۰

هنر پاپ آمریکایى    ۶۳۲

رئالیسم نو             ۶۵۶

دیگر جنبش‌هاى هنر در سال‌هاى ۱۹۶۰- ۱۹۶۹             ۶۶۰

ساختارهاى آغازین، هنر خرده‌پردازانه             ۶۶۰

حرکت و نور         ۶۶۴

نقاشى دیدگانى (هنر آپ)        ۶۷۱

نقاشى گستره رنگى             ۶۷۷

بوم شکل‌یافته          ۶۸۴

حرف‌گرایى(Lettrism) ، خطاطى‌انتزاعى، تصویرنگارى

انتزاعى، شعر مجسم، هنر ماشین‌تحریرى، هنر ماشینى     ۶۸۶

هنر جسمانى          ۶۸۷

هنر توهم‌انگیز        ۶۸۷

پایان سخن             ۶۹۰

پیوست (عکاسى)

عکاسى از آغاز تا امروز       ۶۹۳

بنیانگذاران عکاسى              ۶۹۳

عکاسى از چهره     ۶۹۵

روح بى‌قرار          ۶۹۶

اوسالیوَن   ۶۹۶

عکاسى سه‌بعدى      ۶۹۶

فتوژورنالیسم         ۶۹۷

برادى       ۶۹۷

گاردنر     ۶۹۷

عکاسى مستند         ۶۹۸

ریس.       ۶۹۹

تصویرگرایى         ۶۹۹

ریلاندر.   ۶۹۹

رابینسن.   ۶۹۹

کامرون.   ۷۰۰

عکاسى طبیعت‌گرایانه           ۷۰۰

امرسن      ۷۰۰

عکاسان انشعابى      ۷۰۰

استایکن     ۷۰۱

عکاسى متحرک       ۷۰۲

مایبریج.    ۷۰۲

مارى       ۷۰۲

عکاسى در سده بیستم: نیمه نخست سده بیستم      ۷۰۳

مکتب پاریس          ۷۰۴

آتژه         ۷۰۴

کِرتش      ۷۰۵

براساى     ۷۰۵

کارتیه‌ـبرسون        ۷۰۶

دوانو        ۷۰۶

مکتب استیگلیتس     ۷۰۷

وستون     ۷۰۸

ادمز         ۷۰۸

بورک‌ـوایت            ۷۰۹

استایکن     ۷۰۹

میلر         ۷۱۰

وان در سى            ۷۱۰

آلمان        ۷۱۱

رنگرـپاچ              ۷۱۱

زاندر       ۷۱۲

چکسلوواکى           ۷۱۲

شودک      ۷۱۲

عصر قهرمانى در عکاسى     ۷۱۲

کاپا          ۷۱۲

لانگ.      ۷۱۲

خیال‌پردازى و انتزاع           ۷۱۳

فتومونتاژ              ۷۱۴

پوسترها   ۷۱۴

فتوگرام     ۷۱۵

کانستراکتیویست‌ها   ۷۱۵

ابُت          ۷۱۶

عکاسى از ۱۹۴۵ تاکنون       ۷۱۸

انتزاع      ۷۱۸

سیسکیند    ۷۱۸

وایت        ۷۱۸

عکاسى مستند         ۷۱۸

اسمیث      ۷۱۸

فرانک       ۷۱۹

خیال‌پردازى          ۷۱۹

برانت       ۷۱۹

اوئلسمان   ۷۲۱

لئونارد     ۷۲۱

نقاشان عکاس         ۷۲۲

هاکنى       ۷۲۲

پست‌مدرنیسم در عکاسى        ۷۲۳

کروگر     ۷۲۴

لومیو       ۷۲۴

واژه‌نامه   ۷۲۷

نمایه        ۷۲۹

نمایه عکاسى          ۷۴۰

کتابنامه     ۷۴۱

اطلاعات بیشتر

وزن 1600 g
ابعاد 21 × 30 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94789

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-389-4

قطع

تعداد صفحه

752

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1600

1 دیدگاه برای تاریخ هنر نوین

 1. صادق

  سلام لطفا تا یکی دو روز آتی کتابتون رو موجود کنین، بنده بسیار مشتاق خریدش هستم

  • مدیر سایت

   سلام
   به محض انتشار در صفحات مجازی انتشارات نگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
   خوب باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *