(021) 66480377-66975711

تاریخ هنر نوین

(دیدگاه 2 کاربر)

60,000تومان

ی.ه.آرناسن

ترجمه محمد تقی فرامرزی

این کتاب جامع ترین تحلیل انتشار یافته درباره تاریخ هنرهای تجسمی نوین تا امروز است. در صفحات این کتاب ، پیدایش و شکل گیری هنر مدرن، با درآمیختن تصویر و کلام، بازگویی می شود. تاریخ هنر نوین برای محققان و علاقمندانی نوشته شده است که مایلند بدانند که هنر نوین از کجا سرچشمه گرفت، چگونه رشد یافت، چگونه متحول شد و به شکل های گوناگون درآمد؛ چگونه به حیات خود ادامه می دهد، چه تفاوت هایی با هنرهای تجسمی دوره های گذشته دارد، و مهم تر از همه این که چگونه باید به تماشای آن ایستاد، آن را درک کرد و از آن لذت برد.
درك عنصر فضا در نقاشى براى تماشاگر، در مقايسه با معمارى يا پيكره‌تراشى، احتمالا دشوارتر است. هر تابلو يا نقاشى، از لحاظ جسمى، سطحى دوبعدى است كه چندين رنگ، غالبآ بدون برجستگى ملموس، بر آن نقش بسته‌اند. جز در مواردى كه نقاش عمدآ رنگ‌هايش را با برجستگى خاصى به صورت رنگ‌گذارى بر سطح تابلو به‌كار برده باشد، نقاشى، هيچ برجستگى خاصى ندارد و هرگونه احساس عمق در سطح پرده نقاشى، تصور يا خطايى است كه به كمك شيوه‌هاى گوناگون فنى به تماشاگر القا مى‌شود

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

        گزیده ای از کتاب تاریخ هنر نوین

اصطلاح «هنر نوین» با گذشت سال‌ها گسترده‌تر شده و تفسیرى دوباره از آن به‌عمل آمده است

             در آغاز کتاب تاریخ هنر نوین می خوانیم

 

 معرفى نویسنده و کتاب تاریخ هنر نوین           11

سپاسگزارى          13

بخش یک. دوره پیش از تاریخ نقاشى نوین         17

امپرسیونیسم          21

ادوار مانه              21

کلود مونه              27

اوگوست رنوار       28

ادگار دگا   30

هانرى دو تولوزـلوترک         32

نئوامپرسیونیسم و پست‌ـامپرسیونیسم    42

ژرژ سورا            42

پل گوگن   43

وینسنت وان گوگ   45

پل سزان   47

بخش دوم. گذار به سده بیستم            52

سرچشمه‌هاى معمارى نوین. پیشگامان سده نوزدهم          52

صنایع و مهندسى در سده نوزدهم        52

معمارى مسکن در انگلستان و ایالات متحد آمریکا             54

مکتب شیکاگو. سرچشمه‌هاى آسمانخراش           57

سرچشمه‌هاى پیکره‌تراشى نوین          61

اوگوست رودن       62

آریستید مایول         68

آنتوان بوردل          70

شارل دسپیو           70

نقاشان پیکره‌تراش: اونوره دومیه، ادگار دگا، اوگوست رنوار،

مداردو روسو         71

نمادآفرینى و تلفیق در نقاشى   73

اودیلون ردون         75

هنر نو      78

معمارى و طراحى در هنر نو             82

آنتونى گودى          83

ویکتور اورتا          86

گروه نبى‌ها            97

ادوار ویار             99

پیر بونار              101

بخش سوم. هنر نقاشى در اوایل سده بیستم       104

فوویست‌ها و کوبیست‌ها        104

هانرى ماتیس و فوویسم تا  1912       104

آلبر مارکه             108

اوتون فریس           108

کیس وان دونگن      108

رائول دوفه            108

آندره درن              109

موریس دو ولامینک              111

اهمیت فووها          113

ماتیس پس از فوویسم           115

هنر پیکره‌تراشى ماتیس         119

پابلو پیکاسو پیش از کوبیسم   121

ژرژ براک پیش از کوبیسم     127

کوبیسم پیکاسو و براک تا  1914         129

بخش چهارم. پیکره‌تراشى در نخستین سال‌هاى سده بیستم            137

جنبش‌هاى مهم        137

نخستین پیکره‌تراشان اندام‌وار             137

ویلهلم لمبروک         138

گئورگ کولبه         139

ارنست بارلاخ        139

کِتِه کولویتس          139

گرهارد مارکس      139

کنستانتین برانکوزى             140

بخش پنجم. معمارى در نخستین سال‌هاى سده بیستم        144

ایالات متحد آمریکا   144

فرانک لوید رایت پیش از  1920          144

فرانسه      148

اوگوست پره          148

تونى گارنیه           148

اتریش و آلمان        150

اوتو واگنر             150

آدولف لوس            150

یوزف هوفمان        150

یوزف ماریا اولبریخ            150

پیتر برنس             150

هلند (فروبومان)      156

هندریک پتروس برلاگه         156

هانرى وان د ولده    156

معمارى اکسپرسیونیستى       158

بخش ششم. به سوى اکسپرسیونیسم در نقاشى              161

ادوارد مونک           162

جیمز انسور           164

ژرژ روئو             168

بخش هفتم. اکسپرسیونیسم در آلمان    171

پائولا مودرسون‌ـبکر            171

کریستیان رولفس     171

امیل نولده              172

گروه پل    174

ارنست لودویگ کیرشنر       176

اریک هکل              178

اوتو مولر              178

ماکس پکشتاین        178

کارل اشمیت‌ـروتلف             178

چاپنقش‌هاى اکسپرسیونیستى              178

گروه اسب‌سوار آبى             179

واسیلى کاندینسکى تا  1914   179

فرانتس مارک         182

اوگوست ماکه         184

آلکسى فون یاولنسکى            193

بخش هشتم. گسترش کوبیسم             195

پیکره‌تراشى کوبیستى           197

آلکساندر آرکیپنکو    197

رمون دوشان‌ـویون              198

ژاک لیپشیتس          200

هانرى لورانس       201

اوسیپ زادکین        203

نقاشى کوبیستى       203

خوان گرى            203

آلبر گلز    205

ژان متسینژر          205

روژه دو لا فرنى     206

فرنان لژه              206

پوریسم: شارل‌ـادوار ژانره    210

آمده اوزانفان          210

اورفیسم: روبر دلونه            211

فرانتیشک کوپکا       211

ژاک ویون             213

مارسل دوشان، و فرانسوا پیکابیا تا  1914        213

بخش نهم. فوتوریسم در ایتالیا            225

جاکومو بالا، جینو سِوِرینى، کارلو کارا            227

پیکره‌تراشى فوتوریستى: اومبرتو،بوتچونى        229

معمارى فوتوریستى: آنتونیو سانتلیا      230

بخش دهم. انتزاع و کانستراکتیویسم در روسیه              232

ظهور هنر انتزاعى              232

ریونیسم و سوپرماتیسم: میخائیل لاریونوف، ناتالیا گونچارووا        249

کازیمیر مالویچ       250

ال لیسیتسکى          251

کاندینسکى در روسیه، 1914- 1921   252

کانستراکتیویسم       252

ولادیمیر تاتلین        253

آلکساندر رودچنکو   254

نائوم گابو              254

پیفسنر      254

بخش یازدهم. دِ استیل در هلند           256

پیت موندریان و نئوـپلاستى‌سیسم تا  1918        258

بارت وان در لک     261

تئو وان دوسبرگ    261

ژرژ وانتونگرلو)    262

معمارى د استیل      263

روبرت وانت‌هوف، یاکوبوس یوهانس پیتر آوت،

خریت ریتوِلد، کور وان ایسترن          263

بخش دوازدهم. سبک بین‌المللى در معمارى       266

والتر گروپیوس تا  1930      268

الیل سارینن           270

لو کوربوزیه تا  1930         271

میس وان در روئه تا  1930              274

مدرسه باوهاوس: 1919- 1933         276

بخش سیزدهم. از اکسپرسیونیسم تا خیال‌پردازى در نقاشى           279

گوستاو کلیمت        279

ایگون شیلو            279

اوسکار کوکوشکا     281

لایونل فاینینگر       283

پل کله      284

کاندینسکى پس از  1921      289

آمدئو مودیلیانى       290

کائیم سوتین           292

ژول پاسَن             294

موریس اوتریلو       295

بخش چهاردهم. پیشگامان خیال‌پردازى            305

هانرى روسو         305

مارک شاگال          308

مکتب متافیزیکى      310

جورجو د کریکو     310

کارلو کارا             315

جورجو موراندى    316

بخش پانزدهم. دادائیسم        318

مکتب دادا در زوریخ            318

ژان (هانس) آرپ تا  1920   319

مکتب دادا در نیویورک، 1915- 1920              321

مارسل دوشان پس از  1911             322

مکتب دادا در آلمان   326

کورت شویترز       327

ماکس ارنست تا  1921        328

مکتب دادا در پاریس             329

بخش شانزدهم. نقاشى در آلمان از آغاز دهه سوم

تا پایان دهه چهارم سده بیستم           330

عینیت نو   330

گئورگه گروس       330

اوتو دیکس             333

ماکس بکمان           334

کانستراکتیویسم و انتزاع       345

گابو پس از  1920              345

لاسلو موهولی‌ـنادیو              347

جوزف آلبرس        347

اوسکار شلمر         349

رودولف بلینگ       349

فردریک کیسلر        349

هربرت بایر           349

ویلیام باومایستر      349

بخش هفدهم نقاشى در پاریس، از آغاز دهه سوم

تا پایان دهه چهارم سده بیستم           354

پیکاسو ــ نخستین سال‌هاى پس از جنگ            354

براک ــ سال‌هاى پس از جنگ             360

بخش هجدهم. سوررئالیسم    363

پیکابیا پس از  1914            366

آرپ پس از  1920              366

ماکس ارنست پس از  1920              379

خوان میرو            383

سوررئالیسم در سال‌هاى 1930- 1939            387

آندره ماسون          388

ایو تانگه   390

سالوادور دالى         391

رنه ماگریت           395

هانس بلمر             399

ویکتور برائونر       399

اوسکار دومینگس    399

مرت اوپنهایم          399

وولفگانگ پالن       399

کورت سلیگمان       399

نئوـرومانتى‌سیسم    401

رئالیسم جادویى      402

پیر روى   403

پل دلوو     404

بالتوس     405

پیکاسو پس از  1925           405

خیال‌پردازى در پیکره‌تراشى و جفت‌وجورکارى              417

پیکره‌تراشى پیکاسو پس از  1928       419

خولیو گونسالس      420

آلبرتو جاکومتى       421

پیکره‌تراشى ماکس ارنست     427

الگزاندر کالدر        428

بخش نوزدهم. انتزاع در سال‌هاى 1930- :1939         435

مکتب پاریس          435

آنتون پیفسنر پس از  1923   439

موندریان پس از  1920        440

بخش بیستم. نقاشى و پیکره‌تراشى در ایالات متحد

آمریکا تا  1945    445

پیشگامان مدرنیسم آمریکایى   446

الفرد ماورر           446

ماکس وبر             446

مارسدن هارتلى      446

جان مارین            446

آرثر گرفیلد داو       447

جورجیا اوکیف       449

استانتن مکدانلدـرایت             449

مورگن راسل         449

پتریک هنرى بروس             449

جوزف استلا         449

نمایشگاه قورخانه    450

راستخط‌کاران        451

چارلز شیلر           451

چارلز دموث          452

مورتن لیوینگستن شامبرگ    454

استوارت دیویس      454

نایلز اسپنسر          465

رالستن کرافرد        465

دهه چهارم سده بیستم: رئالیسم، رئالیسم اجتماعى،

و منطقه‌گرایى         466

بن شان     467

ادوارد هوپر           467

ایوان لو لورن آلبرایت           467

نقاشان مکزیکى       468

دیگو ریورا            468

کلمنته اوروسکو      468

داوید آلفارو سیکیروس          468

به سوى هنر انتزاعى            468

آرثر کارلز            470

ایبرهم رتنر           470

میلتن ایورى           470

لورن ماسیور         470

ماریس گریوز        470

پیکره‌تراشى           472

گاستن لاشز           472

الى نادلمن              472

سائول بزرمن         472

ایسامو نوگوچى      472

بخش بیست و یکم. معمارى از 1930 به بعد     475

سبک‌هاى متأخر معماران پیشگام          476

فرانک لوید رایت پس از  1930           476

والتر گروپیوس پس از  1930            480

میس وان در روئه پس از  1930        480

لو کوربوزیه پس از  1930   481

فنلاند       483

آلوار آلتو   483

آرن اروى             483

سوئد        485

اریک گونار آسپلوند              485

دانمارک    486

آرن یاکوبسن          486

بریتانیاى کبیر        487

آلیسن اسمیثسن        489

پیتر اسمیشن          489

فرانسه      491

آلمان        491

هانس شارون         493

ایتالیا        494

پیر لویجى نِروى     496

جو پونتى              496

آمریکاى لاتین         498

اوسکار نیمایر        498

لوسیو کوستا          498

کارلوس رائول ویلانووا        498

کانادا و استرالیا      501

ژاپن        502

کنزو تانگه            502

ایالت متحد آمریکا    504

آسمان‌خراش‌ها        505

خانه‌ها      510

مجتمع‌هاى صنعتى   512

ساختمان‌هاى دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها؛ بناهاى مذهبى          514

مراکز فرهنگى، تئاترها، و موزه‌ها      520

برنامه‌ریزى و بازسازى شهرى؛ فرودگاه‌ها       533

معمارى و مهندسى   534

بخش بیست و دوم. نقاشى و پیکره‌تراشى

در نیمه سده بیستم              539

اکسپرسیونیسم انتزاعى، نقاشى اطوارى، و تصویرگران

انتزاعى در آمریکا   540

آرشایل گورکى       542

هانس هوفمان         542

سباستیان آنتونیو ماتا اِچائورن            543

ویلم د کونینگ        543

جکسن پالوک          544

مارک توبى            546

بَردْلى واکر تاملین    546

ویلیام بیزیوتز         546

جک تورکف           546

فرانتس کلاین         548

فیلیپ گاستن           550

جیمز بروکس         551

کنراد مارکاـرلى      552

رابرت مادرول       553

آدولف گوتلیب         554

کلیفرد استیل           555

مارک روتکو          555

بارت نیومن           556

اد راینهارت           556

بریتانیا: نقاشى        557

استنلى اسپنسر        559

بن نیکلسن              560

بریتانیا: پیکره‌تراشى            562

جکیب اپستاین         562

هانرى گودیه‌ـبرزسکا           562

باربارا هپورث       566

بخش بیست و سوم. هنر از نیمه سده بیستم به بعد          569

فرانسه      569

ایتالیا و اتریش        577

بریتانیا     580

دانمارک، بلژیک، هلند            584

آلمان، لهستان، اسپانیا           585

آمریکا      585

آمریکاى لاتین         587

نقاشى انتزاعى        590

مکتب پاریس          590

آلمان        596

ایتالیا        597

اسپانیا      599

هنر مجسم             600

سوییس     609

ایتالیا        610

مکتب پاریس          610

پیکره‌تراشى و ساختمان انتزاعى          612

ایالات متحد آمریکا   612

مکتب پاریس          616

بریتانیا     619

مکزیک      619

بازگشت به شىء     619

جفت‌وجورکارى و تندیس‌سازى خرت‌وپرتى      621

پیشامدها   628

هنر مردم‌وار بریتانیایى         630

هنر پاپ آمریکایى    632

رئالیسم نو             656

دیگر جنبش‌هاى هنر در سال‌هاى 1960- 1969             660

ساختارهاى آغازین، هنر خرده‌پردازانه             660

حرکت و نور         664

نقاشى دیدگانى (هنر آپ)        671

نقاشى گستره رنگى             677

بوم شکل‌یافته          684

حرف‌گرایى(Lettrism) ، خطاطى‌انتزاعى، تصویرنگارى

انتزاعى، شعر مجسم، هنر ماشین‌تحریرى، هنر ماشینى     686

هنر جسمانى          687

هنر توهم‌انگیز        687

پایان سخن             690

پیوست (عکاسى)

عکاسى از آغاز تا امروز       693

بنیانگذاران عکاسى              693

عکاسى از چهره     695

روح بى‌قرار          696

اوسالیوَن   696

عکاسى سه‌بعدى      696

فتوژورنالیسم         697

برادى       697

گاردنر     697

عکاسى مستند         698

ریس.       699

تصویرگرایى         699

ریلاندر.   699

رابینسن.   699

کامرون.   700

عکاسى طبیعت‌گرایانه           700

امرسن      700

عکاسان انشعابى      700

استایکن     701

عکاسى متحرک       702

مایبریج.    702

مارى       702

عکاسى در سده بیستم: نیمه نخست سده بیستم      703

مکتب پاریس          704

آتژه         704

کِرتش      705

براساى     705

کارتیه‌ـبرسون        706

دوانو        706

مکتب استیگلیتس     707

وستون     708

ادمز         708

بورک‌ـوایت            709

استایکن     709

میلر         710

وان در سى            710

آلمان        711

رنگرـپاچ              711

زاندر       712

چکسلوواکى           712

شودک      712

عصر قهرمانى در عکاسى     712

کاپا          712

لانگ.      712

خیال‌پردازى و انتزاع           713

فتومونتاژ              714

پوسترها   714

فتوگرام     715

کانستراکتیویست‌ها   715

ابُت          716

عکاسى از 1945 تاکنون       718

انتزاع      718

سیسکیند    718

وایت        718

عکاسى مستند         718

اسمیث      718

فرانک       719

خیال‌پردازى          719

برانت       719

اوئلسمان   721

لئونارد     721

نقاشان عکاس         722

هاکنى       722

پست‌مدرنیسم در عکاسى        723

کروگر     724

لومیو       724

واژه‌نامه   727

نمایه        729

نمایه عکاسى          740

کتابنامه     741

اطلاعات بیشتر

وزن 1600 g
ابعاد 21 × 30 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94789

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-389-4

قطع

تعداد صفحه

752

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1600

2 دیدگاه برای تاریخ هنر نوین

 1. صادق

  سلام لطفا تا یکی دو روز آتی کتابتون رو موجود کنین، بنده بسیار مشتاق خریدش هستم

  • مدیر سایت

   سلام
   به محض انتشار در صفحات مجازی انتشارات نگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
   خوب باشید

 2. آناهیتا

  سلام و عرض ادب. این کتاب تجدید چاپ نمیشه؟

  • خلیل عباسی

   با سلام و وقت بخیر
   ممنن از نظرتون
   در صورت تجدید چاپ در صفحات مجازی انتشارات نگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
   خوب باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.