(021) 66480377-66975711

جنگ امریکا با تروریسم (در تحلیل نظم نوین جهانی)

30,000تومان

میشل شوسودوفسکی

 ترجمه جمشید نوایی

چكيده يكى از صدها شعبده خانمان بر باد ده در شهر فرنگ «نظم نوين جهانى» اين بود كه همه عالم باور كنند كه تنى چند به دستور رهبر يك شبكه فرقه‌اىِ تروريستى بدون هيچ سابقه قبلى، تنها از سر بدخواهى و دشمنى ذاتى، چند هواپيماى مسافربرى را ربودند و به دو برج و ساختمان وزارت دفاع كوبيدند و سبب كشته شدن بيش از سه‌هزار تن شدند. نكته جالب اين ماجرا اين بود كه آنان روى دست زبده‌ترين و كاركشته‌ترين سازمان اطلاعاتى و جاسوسى جهان ]سى‌آى‌اى[ با بودجه ساليانه چهل ميليارد دلارى بلند شدند و به ايالات متحد امريكا اعلان جنگ كردند.

در برابر اين ماجرا اكثريت خاموش و بى‌خبر مردم ايالت متحد انگشت به دهان ماندند و همراه با بيشتر مردم عامى عالم كه افسون شده شنيده‌هاى خودند، به دولت امريكا حق دادند كه دمار از روزگار «تروريست‌ها»ى دست‌پرورده خود برآورد و به آنها بفهماند كه نبايد «نمكدان» را بشكنند، زيرا ولى‌نعمت حالا حالاها با آنها كار دارد!

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب “جنگ” امریکا با “تروریسم”در تحلیل نظم نوین جهانی

وجود یک دشمن خارجى واهى که میهن را تهدید مى‌کند، پایه و مایه اقدام تبلیغاتى است. اقدام تبلیغاتى مبتنى است بر برانگیختن شهروندان ایالات متحد نه‌تنها به هوادارى از “جنگ با تروریسم”؛ بلکه به جانبدارى از نظام اجتماعى که از استفاده قانونى از شکنجه در مورد “تروریست‌ها” به‌عنوان وسیله موجّه حفظ حقوق بشر و دموکراسى و آزادى و غیره پشتیبانى مى‌کند

در آغاز کتاب”جنگ” امریکا با “تروریسم” (در تحلیل نظم نوین جهانی) می خوانیم

فهرست

یادداشت   9

پیشگفتار بر چاپ دوم       13

بخش  1. 11 سپتامبر

فصل  1

زمینه: پشت پرده 11 سپتامبر           31

پیوست فصل  1

اسامه بن لادن در 11/9 کجا بود؟      50

فصل  2

اسامه بن لادن کیست؟         57

فصل  3

حمایت واشینگتن از تروریسم بین‌المللى           78

فصل  4

لاپوشانى یا تبانى؟   95

بخش  2. جنگ و جهانى شدن

فصل  5

جنگ و دستور کار پنهانى     113

فصل  6

خط لوله ماوراء افغان         131

فصل  7

ماشین جنگى امریکا            148

فصل  8

امپراتورى امریکا    176

فصل  9

خلع سلاح نظم نوین جهانى    189

فصل  10

فریبکارى سیاسى: حلقه گمشده پشت پرده 11/ 9           202

پیوست فصل  10

دستکارى نسخه‌هاى رسمى   217

بخش 3. اطلاع‌رسانى گمراه‌کننده

فصل  11

تبلیغات جنگ: دشمن‌تراشى خارجى     221

فصل  12

11/9 و رسوایى قضیه ایران‌ـکنترا دشمن‌تراشى خارجى              242

فصل  13

اعتباربخشى به دشمن: ابو مُصعب الزرقاوى کیست؟       247

فصل  14

حفاظت از جنگجویان القاعده در آوردگاه          285

پیوست فصل  14

تبعید غیرنظامیان به اردوگاه تمرکز گوانتانامو   294

بخش 4. نظم نوین جهانى

فصل  15

جنایتکاران جنگى در سمت‌هاى عالى   301

فصل  16

غنایم جنگى: تجارت چند میلیارد دلارى هروئین افغانستان            318

فصل  17

پیش‌آگاهى از 11/ 9           334

فصل  18

در بامدادِ 11/:9 بر سر هواپیماها چه آمد؟      350

فصل  19

رویه جنگ پیشگیرانه امریکا             367

فصل  20

هشدارهاى ترور پس از 11/ 9          395

فصل  21

برادر بزرگ: به سوى دولتِ امنیت میهن          415

فصل  22

بمب‌گذارى‌هاى 7/7 لندن      450

پیوست الف

اطلاعات مبتنى بر سرقت ادبى: پرونده «اطلاعاتى» انگلیس درباره عراق   475

پیوست ب

منافع مالى پشت پرده اجاره مرکز تجارت جهانى            483

فهرست اعلام      487

یادداشت

«وجود یک دشمن خارجى واهى که میهن را تهدید مى‌کند، پایه و مایه اقدام تبلیغاتى است. اقدام تبلیغاتى مبتنى است بر برانگیختن شهروندان ایالات متحد نه‌تنها به هوادارى از “جنگ با تروریسم”؛ بلکه به جانبدارى از نظام اجتماعى که از استفاده قانونى از شکنجه در مورد “تروریست‌ها” به‌عنوان وسیله موجّه حفظ حقوق بشر و دموکراسى و آزادى و غیره پشتیبانى مى‌کند.» ]ص 12- 311[

چکیده یکى از صدها شعبده خانمان بر باد ده در شهر فرنگ «نظم نوین جهانى» این بود که همه عالم باور کنند که تنى چند به دستور رهبر یک شبکه فرقه‌اىِ تروریستى بدون هیچ سابقه قبلى، تنها از سر بدخواهى و دشمنى ذاتى، چند هواپیماى مسافربرى را ربودند و به دو برج و ساختمان وزارت دفاع کوبیدند و سبب کشته شدن بیش از سه‌هزار تن شدند. نکته جالب این ماجرا این بود که آنان روى دست زبده‌ترین و کارکشته‌ترین سازمان اطلاعاتى و جاسوسى جهان ]سى‌آى‌اى[ با بودجه سالیانه چهل میلیارد دلارى بلند شدند و به ایالات متحد امریکا اعلان جنگ کردند.

در برابر این ماجرا اکثریت خاموش و بى‌خبر مردم ایالت متحد انگشت به دهان ماندند و همراه با بیشتر مردم عامى عالم که افسون شده شنیده‌هاى خودند، به دولت امریکا حق دادند که دمار از روزگار «تروریست‌ها»ى دست‌پرورده خود برآورد و به آنها بفهماند که نباید «نمکدان» را بشکنند، زیرا ولى‌نعمت حالا حالاها با آنها کار دارد!رئیس‌جمهور بوش در واکنش به این ماجرا در شب همان روز گفت : «میان تروریست‌هاى عامل این اقدام‌ها و کسانى / دولت‌هاى خارجى / که به آنها پناه مى‌دهند هیچ فرقى نمى‌گذارد.» این بود که لشکرکشى آغاز شد و کار موشک‌پرانى و بمب‌افکنى بالا گرفت و صدها هزار تن به خاک و خون غلتیدند و شهرها و دهکده‌ها و آثار گران‌قدر فرهنگ معنوى و مادى در افغانستان و عراق و باز افغانستان ویران گشت و مى‌شود و جیب صاحبان «جنگ‌افزارسازى» و سرمایه شرکتى انباشته شد و مى‌گردد که گفت «آبادانى میخانه ز ویرانى ماست».اما چندى نگذشت که درستى این سخن کاسترو نمایان گردید، «دروغ پاى لنگى دارد که به راه دراز نمى‌رود». و یکى از صدها گواه این گفته نغز، کار سترگ و پر زحمت پروفسور میشل شوسودوفسکى[1] ، استاد بلندآوازه اقتصاددانشگاه اوتاوى کانادا و مدیر مرکز پژوهش در باب جهانى شدن است.اتکا به شواهد و مستندات فراوان؛ روش‌مندى سنجیده و عنوان‌بندى همپیوند منطقى؛ تحلیل و بررسى ژرف‌گفتار و کردار بازیگرانِ جنایتکار صحنه سیاست و اقتصاد ایالات متحد و اروپا بر اساس جهان‌نگرى علمى عارى از غرض، از جمله ویژگى‌هاى پژوهشى این کتاب هست. و اما انگیزه پروفسور شوسودوفسکى از نگارش این کار آگاهى‌بخش افشاگرانه به گفته خودش در پیشگفتار چاپ دوم این کتاب از این قرار است :«گذران میلیون‌ها انسان در سرتاسر جهان به خطر افتاده است. امید صادقانه من این است که حقیقت چیره شود و درکى که در این پژوهشِ دربرگیرنده فراهم آمده است به کارِ آرمان صلح جهانى بخورد. با این وصف، به این هدف تنها از راه افشاى دروغ‌گویى‌هاىِ پسِ پرده «جنگ» امریکا «با تروریسم» و زیر سؤال بردن قانونیت بازیگران اصلى سیاسى و نظامى مسئول جنایت‌هاى گسترده جنگى مى‌توان دست یافت». ] 29[ کتاب، در واقع، تنها تحلیل آثار ثانوى خانمان‌سوز 11 سپتامبر نیست، بلکه ادعانامه مستند و مستدلّى است علیه برنامه‌هاى جهانخوارانه «نظم نوین جهانى» سرمایه‌دارى که با بیرحمى و تمامیت‌خواهى ضدبشرى همچنان سرگرم کشتار و تخریب و چپاول است.در آخر لازم مى‌دانم که از دوستم آقاى حسین اکبرى که متن اصلى کتاب را نه یکبار بلکه دو بار از کانادا برایم آورد سپاسگزارى کنم.

          جمشید نوایى

                نوروز  1389

اطلاعات بیشتر

وزن 560 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94725

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-598-0

قطع

تعداد صفحه

498

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

560

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جنگ امریکا با تروریسم (در تحلیل نظم نوین جهانی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.