مجموعۀ «تاریخ مختصر» مجموعه‌ای از کتاب‌های تاریخی است که با زبانی همه‌فهم به بررسی اجمالی و تاریخی مفاهیمی خاص در طول تاریخ می‌پردازد.

در حال نمایش 2 نتیجه