(021) 66480377-66975711
نگاهی به رمان آوای موج ها

نگاهی به رمان آوای موج ها

روزنامه همشهری طی یادداشتی کتاب «آوای موج ها» را معرفی کرده است که در ادامه می خوانید:   نگاهی به رمان آوای موج ها آوای موجها نوشته یوکیو میشیما را غلامحسین سالمی به فارسی برگردانده است. کتاب داستانی است از نخستین عشق ۲نوجوان و شهامت. محل رخداد داستان، دهکده ای...
نجات یک روح معصوم: نگاهی به جوان خام

نجات یک روح معصوم: نگاهی به جوان خام

روزنامه سازندگی طی یادداشتی کتاب «جوان خام» را معرفی کرده است که در ادامه می خوانید:   نجات یک روح معصوم: نگاهی به جوان خام برای دوستداران ادبیات، فئودور داستایفسکی بیشک یکی از غول های بی مانند است. اما چه چیزی در آثار این نویسنده بزرگ روس وجود دارد که او را این...
زندگی در دوران طاعون: بررسی کتاب زندگی روزمره در دوره طاعون

زندگی در دوران طاعون: بررسی کتاب زندگی روزمره در دوره طاعون

روزنامه سازندگی طی یادداشتی کتاب «زندگی روزمره در دوره طاعون» را معرفی کرده است که در ادامه می خوانید:   زندگی در دوران طاعون: بررسی کتاب زندگی روزمره در دوره طاعون با شیوع و فراگیری کرونا، ذهن همگان به سمت طاعون رفت و کرونا را «طاعون عصر ما» لقب دادند. کتاب...
حزب سوسیالیست و انتقال حکومت – ملکوت و جنت

حزب سوسیالیست و انتقال حکومت – ملکوت و جنت

روزنامه همشهری در صفحه کتاب خود به معرفی کتاب های «حزب سوسیالیست و انتقال حکومت» و «ملکوت و جنت» پرداخت که با هم می خوانیم: روزنامه همشهری: کتاب «حزب سوسیالیست و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی» نوشته سید کمال الدین طباطبایی را انتشارات نگاه به تازگی منتشر کرده است....
معرفی«زبان و جایگاه زن» و «در ستایش ریاضیات» در روزنامه همشهری

معرفی«زبان و جایگاه زن» و «در ستایش ریاضیات» در روزنامه همشهری

روزنامه همشهری در بخش معرفی کتاب خود به معرفی چاپ جدید کتاب های «زبان و جایگاه زن» و «در ستایش ریاضیات» پرداخته که با هم می خوانیم : «زبــان و جایــگاه زن» نوشــته رابیــن تالمک لیکاف را مریم خدادادی و یاســر پوراسماعیل به فارسی برگردانده اند و به تازگی از سوی...
سایۀ اگزیستانسیالیسم

سایۀ اگزیستانسیالیسم

صفحۀ کتابخانه روزنامه سازندگی به بررسی فلسفی سه کتاب «جنایت و مکافات» ، «برادران کارامازوف» و «تسخیرشدگان» پرداخته است که با هم می خوانیم: درون مایه های تفکر اگزیستانسیالیستی را در تاروپود تمام داستان های داستایوفسکی می توان یافت. در آثار داستایوفسکی ، رفتار هر فرد با...