رویداد سیاهکل به عنوان نخستین حرکت مسلحانهٔ سیاسی در تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود. اگرچه فداییان در این خیزش و اهداف نظامی خود ناکام ماندند، اما حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در 1349 باور به ضربه‌پذیر بودن نظام شاهنشاهی را در مردم تقویت کرد. بی‌تردید نام «حمید اشرف» به عنوان برجسته‌ترین کادر عملیاتی و تشکیلاتی چریک‌های فدایی خلق ایران تداعی‌گر این قیام است. این درحالی است که تا به امروز تنها جزوه‌هایی کوتاه (جمعبندی سه ساله) در رابطه با سیاهکل و مبارزات چریکی از حمید اشرف منتشر شده است.

“حماسۀ سیاهکل” اثر دیگری از حمید اشرف است که به وقایع نگاری آن رویداد می پردازد. انتشارات نگاه این اثر مهم در تاریخ معاصر را که به همت انوشه صالحی فراهم شده است، آماده چاپ کرده و به زودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد.

 

Pin It on Pinterest

Share This