(021) 66480377-66975711

گئورگ لوکاچ فیلسوف، نویسنده، منتقد ادبی، و تئوریسین و مبارز کمونیست مجار و یهودی، کمیسر فرهنگ و آموزش در حکومت سوسیالیستی کوتاه‌مدت مجارستان در ۱۹۱۹ بود.

لوکاچ، از سران «شورش مجار» در سال ۱۹۵۶ بود که طی آن مردم علیه حکومت استالینیستی به پا خواستند.

از لوکاچ آثاری در زمینهٔ تئوری مارکسیستی زیبایی‌شناسی که با کنترل سیاسی هنرمندان مخالف بود، دفاع از انسانیت و تشریح مفهوم «از خود بیگانگی» برجای مانده‌است و در غرب کلاً او را مارکسیستی با گرایش‌های انسان‌دوستانه می‌شناسند.
انتشارات نگاه از او دو کتاب “نویسنده، نقد و فرهنگ” و “جستارهایی دربارۀ توماس مان” را با ترجمه ای از “علی اکبر معصوم بیگی” منتشر کرده است.
مجموعه ی نویسنده ، نقدو فرهنگ به زبده ترین مقاله های لوکاچ در پهنه ی نقد ادبی ، نظریه ی ادبیات ، زیبایی شناسی و فرهنگ اختصاص دارد و نویسنده در ضمن این مقاله ها به کار بزرگانی چون گوته ، تالستوی ، زولا ، تورگنیف ، توماس مان ، فلوبر ، شیکسپیر ، لسینگ و بسیاری دیگر می پردازد .
و در جستارهایی درباره توماس مان او به توماس مان، زندگی و آثار وی می پردازد و تحلیلی ناب و یگانه از آثار و اندیشه این متفکر و رمان نویس بزرگ ارائه داده است که برای علاقمندان به ادبیات، کاری بس خواندنی و جذاب می باشد.

نویسنده ، نقد و فرهنگ

جستارهایی درباره ی توماس مان

Pin It on Pinterest

Share This