(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار سیاوش کسرایی

(دیدگاه 1 کاربر)

۲۷,۵۰۰تومان

سیاوش کسرایی

مجموعه اشعار از آوا تا هوای آفتاب
از آوا تا هوای آفتاب، مجموعه اشعار سیاوش کسرایی است.
کتاب حاضر مجموعه‌ی کامل همه‌ی دفترهای شعر شاعر است: . آوا (1336)، آرش کمانگیر (1338)، خون سیاوش (1341)، سنگ و شبنم (1345)، با دماوند خاموش (1345)، خانگی (1346)، به سرخی آتش، به طعم دود (1355)، از قرق تا خروسخوان (1357)، آمریکا!ا آمریکا! (1358)، چهل کلید (1360)، تراشه‌‌های تبر (1362)، پیوند (1363)، هدیه برای خاک (1368)، ستارگان سپیده‌دم (1368)، مهره‌ی سرخ (1374)، هوای آفتاب (1381).
سياوش كسرايي به سال 1305 خورشيدي در اصفهان زاده‌شد و بسيار زود، در همان كودكي، ‌به همراه خانواده‌اش به پايتخت آمد. در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خواند. او در صف شاگردان نيمايوشيج، ‌شاعري نام‌آور و برجســـته به ‌شـــمار مي‌رود. دوازده سال پاياني زندگي‌اش در خارج از كشور گذشــت و در سال 1374 به دليــل بيماري قلبي در ويــن، پاي‌تخت اتريش، زندگي را بدرود گفت و در گورستان مركزي وين (بخش هنرمندان) به خاك سپرده‌شد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار سیاوش کسرایی

برف می بارد؛
برف می بارد به روی خار و خارا سنگ.
کوه ها خاموش،
دره ها دلتنگ؛
راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ …

بر نمی شد گر ز بام خانه ها دودی،
یا که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمی آورد،
رد پاها گر نمی افتاد روی جاده ها لغزان،
ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته ی دم سرد؟
آنک، آنک کلبه ای روشن،
روی تپه، رو به روی من

در آغاز این کتاب می خوانیم:

فهرست

اشاره ۲۱

آوا
مجسّمه‌ی فردوسی ۲۵
کارگرانِ راه ۲۸
رقص ایرانی ۲۹
شالیکار ۳۲
گریزْرنگ ۳۴
کولی من ۳۶
چشمه ۴۲
پس از من شاعری آید ۴۴
مارافسا ۴۸
موج ۵۱
خواب ۵۳
گلدان ۶۰
اقیانوس ۶۲
پاییزِ درو ۶۳
عاشق‌کُش ۶۶
بهار ۶۷
باغ ۶۹
داغگاه ۷۱
مست ۷۳
سکّه ۷۵
آرزو ۷۷
در شب پایان‌نیافته‌ی سعدی ۸۰
چشم‌ها ۸۲
تشویش ۸۷
پرواز ۸۸
انسان ۹۱
آرزوی بهار ۹۴
بندباز ۹۶

منظومه‌ی آرش کمانگیر
برف می‌بارد ۹۹

خون سیاوش
واریز ۱۱۹
مرغ توفان ۱۲۲
زمستان ۱۲۸
سرگذشت شمشیر ۱۲۹
هنوز ۱۳۱
جستجو ۱۳۲
طبیعت نیمه‌جان ۱۳۳
حَنظَل ۱۳۴
انتظار ۱۳۷
سایه ۱۳۸
کبوترانِ اشک ۱۴۰
یادگار ۱۴۲
طرح ۱۴۳
عَطَش ۱۴۴
نیاز ۱۴۶
اندوه سیمُرغ ۱۴۸
بادبادک‌ها ۱۵۲
کارگاه ۱۵۴
بیداری ۱۵۸
مترسک ۱۵۹
تشویش ۱۶۱
شهر ما ۱۶۲
ننگ ۱۶۴
پاییز ۱۶۷
دریا ۱۶۸
شبنم ۱۷۰
آتشی در دوردست ۱۷۲
اشک و لبخند ۱۷۵
چلچله ۱۷۷
افسوس … ۱۷۹
قلوه سنگ ۱۸۱
آبادی ۱۸۲
بهانه ۱۸۴
بوی بهار ۱۸۶
گل‌های سپید ۱۸۸
کابوس ۱۹۰
آرزو ۱۹۳
سنگ ۱۹۷
جُفت ۱۹۹
ماهیِ آینه ۲۰۰
هیچ‌کس در خانه‌ی خود نیست ۲۰۲
طنین ۲۰۵
شب‌های دشت ۲۰۷
بهار می‌شود ۲۰۹
داربَست ۲۱۱
جهان‌پهلوان ۲۱۴
دیدار ۲۲۰
کودک و میوه ۲۲۳
من آن خموش درختم ۲۲۴
کنار غم ۲۲۶
نامزدی ۲۲۸
کلید ۲۳۰
فردا ۲۳۱
جامه‌ای بر آدمیت ۲۳۵
هدیه ۲۳۷
بُن‌بَست ۲۳۸
زندگی ۲۳۹

سنگ و شبنم
ترانه ۲۴۳
رباعی ۲۵۳
دو بیتی ۲۶۲

با دماوند خاموش
باور ۲۶۷
آوازی از پنجره‌ی ماه ۲۷۱
گرمسیر ۲۷۴
غزل برای درخت ۲۷۶
دیوانگی ۲۷۸
طرح ۲۷۹
پیوند ۲۸۱
زایندگی ۲۸۳
در آستانه ۲۸۴
خر در چمن ۲۸۶
چشمداشت ۲۹۰
هول ۲۹۱
رونق ۲۹۷
فاتح ۲۹۸
بیدار خواب ۳۰۰
حاصل ۳۰۲
تصویر ۳۰۴
غربت ۳۰۵
زمین باطل ۳۰۸
بهار و شادی ۳۱۰
باران چه کرد خواهد؟ ۳۱۱
دعای گل سرخ ۳۱۳
در راه ۳۱۶
دزد ۳۱۹
مگس ۳۲۲
خاموشانه ۳۲۳
بینایی ۳۲۴
کبوتران قاصد ۳۲۶
بدرود ۳۲۷
با دماوند خاموش ۳۲۹
درد دست ۳۳۲
آبادان ۳۳۳
گل و بلبل ۳۳۴
هنگام هنگامه ها ۳۳۶

خانگی
بر تخت عمل ۳۶۱
زمین کال ۳۷۲
با برافروختن کبریتی ۳۷۳
رشد ۳۷۶
سازندگی ۳۷۸
سیاهه ۳۷۹
چاقو تیزکن ۳۸۲
خنده ۳۸۴
حکایت مردی که نه می‌‌گفت ۳۸۶
شبنم و آه ۳۸۸
خانه‌ی انسان ۳۹۱
کلیدها ۳۹۲
خانگی ۳۹۴
تاریکی در تاریکی ۳۹۶
در تماشاگه پاییز ۳۹۷
تاریخی ۳۹۹
چه بگویم؟ ۴۰۱
بچه کلاغ ۴۰۲
شب می‌‌رود ز دست ۴۰۴
یک، دو، سه ۴۰۵
عمر کوتاه من و قرن و مرگ ۴۰۶
قشو ۴۱۰
نوزاد ۴۱۲
رفتگر ۴۱۳
یاد دوست ۴۱۴
ویتنامی دیگر ۴۱۷
پیش از بیداری شهر ۴۲۰
سرود ۴۲۱
یک ضرب ۴۲۳
آیینه را بیفکن ۴۲۵
شکار ۴۲۷
ماه و دیوانه ۴۲۹
شیهه ۴۳۱
طرح ۴۳۲
چشم، نه گوش و دهان ۴۳۳
کرانه‌ی عظیم دوست داشتن ۴۳۵

به سرخی آتش به طعم دود
له‌له و تنفس ۴۳۹
دگر به جوخه‌ی آتش نمی‌دهند طعام ۴۴۳
به سرخی آتش به طعم دود ۴۴۶
پویندگان ۴۵۰
تصویر ۴۵۲
رای دیگر ۴۵۴
دیداری یک‌سویه ۴۵۶
پرستوها در باران ۴۵۹
تولّد ۴۶۰
بازماندگان ۴۶۳
پوکه ۴۶۴
هجده‌هزارمین ۴۶۵
خواب نوشین ۴۶۹
بر سرزمین سوختگی ۴۷۱
دوست داشتن ۴۷۵
شعری ۴۷۸
زنهار ۴۸۱
خم، بر جنازه‌ای دیگر ۴۸۵
گرهبند خون ۴۹۰
شقایق ۴۹۴
نام و سیما ۴۹۵
از قرق تا خروس‌خوان
پیام ۴۹۹
مصبّ ۵۰۱
دیداری با آتش و عسل ۵۰۶
از قُرق تا خروسخوان ۵۰۹
در فروبستگی ۵۱۲
قصیده‌ی درازراهِ رنج تا رستاخیز ۵۱۷
چراغی فرا راه توفان ۵۲۳
بهشت زهرا ۵۲۶
هزاردستان ۵۳۰
در بزمِ یاد شمایم ۵۳۳

آمریکا! آمریکا!
طلوع دوباره ۵۳۷
گذر از تاریکی ۵۳۹
بزم خجسته ۵۴۲
کَجرایی ۵۴۳
بازگشت ۵۴۵
بر سکوی ماه مِه ۵۴۷
من برادر توام! ۵۵۱
گزینش ۵۵۳
حکایت ۵۵۵
بر سنگ مزار خسرو روزبه ۵۵۷
بر سنگ مزار پرویز حکمت‌جو ۵۵۸
مگذار تا بخوانمت ۵۵۹
از رسول رنج به امام خلق ۵۶۱
خانه‌ی خیابان شانزده آذر ۵۶۴
در پایان ۵۶۷
بی ‌مَرگان ۵۶۹
به آن‌ها که زنده‌اند ۵۷۱
آشتی ۵۷۳
آمریکا! آمریکا! ۵۷۵
از ننگخانه‌ی شیطان ۵۷۸
تعلیق ۵۸۰
یلدا ۵۸۱
جنگ ناگزیر ۵۸۲
سرود دریا ۵۸۳
دعای من ۵۸۴
عطر وفا ۵۸۶
نغمه‌ی پیوند ۵۸۸
صبحانه ۵۹۰
مردی بزرگ در خم این راه ۵۹۱
چشم و چراغ ۵۹۳
جغرافیای یک سرگذشت ۵۹۷
پیغام ۶۰۴
سرود همراهی ۶۰۶
سرود جمهوری ۶۰۹

چهل کلید
در گذر از خوان هشتم ۶۱۳
اسم شب ۶۲۰
فرهادها ۶۲۱
شعر یونانی ۶۲۲
پرنده ۶۲۵
این بار ۶۲۷
اشاره ۶۲۹
وحدت ۶۳۱
شیشه‌ی عمر ۶۳۲
پیک ۶۳۴
خاموشی ۶۳۶
گل خفته ۶۳۷
شهادت شمع ۶۳۹
آغاز ۶۴۱

تراشه‌های تبر
پاییز ۶۴۵
باران نمی‌تواند ۶۴۶
سرسام ۶۴۸
شوق ۶۴۹
کاشی اصفهان ۶۵۰
سرحد آدمی ۶۵۲
نماز بر سجاده‌ی سبز ۶۵۳
گشایش ۶۵۵
رهایی ۶۵۶
ساز سرود ۶۵۸
پیامبر و پیام ۶۶۰
کوبه ۶۶۱
چشم‌انداز ۶۶۳
آفتابی ۶۶۴
هجوم ۶۶۵
زمین ۶۶۷
ره‌آورد ۶۶۸
تشییع جنازه ۶۷۱
گره ۶۷۲
تفنگ من! ۶۷۴
تا شبچراغ دریا ۶۷۷
سال نو سلام! ۶۸۲
هیروشیما ۶۸۴
در رهگذار باد ۶۸۶
روایتی دیگر ۶۸۸
افسوس ۶۸۹
اسیر ۶۹۱
شاعر ۶۹۳

پیوند
پُل ۶۹۷
میهن خشم ۶۹۹
سرود مردمی ۷۰۳
جزیره‌ی جان ۷۰۵
میزبان ۷۰۷
همبستگی ۷۰۸
آن زن بهار کرد ۷۱۱

هدیه برای خاک
هدیه برای خاک ۷۱۵

ستارگان سپیده‌دم
من با توام رفیق ۷۲۵
طلوعی با خورشیدهای خاموش ۷۲۸
عقاب سپیدبال ۷۳۶
پیک پیشتاز ۷۳۹
آواز قو ۷۴۱
عشق را و درد را ۷۴۳
در آتش ۷۴۵
به آن زندانی ۷۴۷

مهره‌ی سرخ
درآمدی بر مهره‌ی سرخ ۷۵۱

هوای آفتاب
برگ‌های پاییزی ۸۰۳
آن زمرّدِ دلتنگ ۸۰۴
آه آینه ۸۰۵
همراه ۸۰۶
قصّه‌ی مرد آواز و گُل ۸۰۸
در خانه‌ی دوست ۸۱۰
آینده‌کاران ۸۱۲
چون در رسد هنگام ۸۱۳
سرود مردمی ۸۱۴
پاییز ۸۱۶
پیوند ۸۱۸
آفتاب در شهر ۸۲۱
بدآهنگی ۸۲۳
بندی خوان هشتم ۸۲۵
ما برمی‌‌گردیم ۸۲۸
ریشه و جنگل ۸۳۰
کابُل (طرح) ۸۳۱
به سبزِ جاودانِ من ۸۳۲
چشم به‌راه ۸۳۶
در من کسی ۸۳۸
مار ۸۴۰
درختِ تر ۸۴۲
سرِ جان باختن ۸۴۴
ای جانِ آفتابی عشق ۸۴۵
برآ سمندرِ من! ۸۴۷
خاموش‌وار ۸۴۹
دود نیلوفر ۸۵۰
ابرِ غم ۸۵۲
دریا دلی کجا و دلِ تنگِ من کجا! ۸۵۳
بهار آزادی ۸۵۴
یادِ دورافتادگان ۸۵۶
قفس ۸۵۷
بوی وطن ۸۵۸
پاسخ به ”سایه“ ۸۵۹
نهنگ ۸۶۱
با آن پهلوان می‌‌آیم ۸۶۲
دیدار خوب تو ۸۶۵
فرزند من کجاست!؟ ۸۶۶
با هر چه‌ام که شعله به جان است ۸۶۸
دردِ خویش ۸۷۱
عمرِ من ۸۷۲
گره گشایی ۸۷۳
سرگذشت ۸۷۵
ما مهاجران ۸۷۸
دریایی ۸۸۰
خطر! ۸۸۲
غریبانه ۸۸۳
جوانی ۸۸۵
در برون‌رفت از شب یلدا ۸۸۶
سرود کودکان ۸۸۸
محبوس در ابریشم خویش ۸۹۰
دشت. آهو. ستاره ۸۹۱
ققنوس ۸۹۳
در جنگل ۸۹۷
از این سوی با خزر ۸۹۸
با آرزو آمده ۹۰۱
پنهانه ۹۰۳
غم ۹۰۶
از آن پرنده‌ی چوبی ۹۰۷
به سوارِ سبزپوش ۹۰۹
بر جادّه‌های جهان ۹۱۱
هستی سوز ۹۱۳
غزل سیاه ۹۱۵
پیام ۹۱۸
ای عشق ۹۲۰
چه کسی کُشت مرا!؟ ۹۲۲
بر آب می‌‌روم ۹۲۴
در آزمون آتش ۹۲۶
باریک‌تر از مو ۹۳۰
دریغا گل سرخ ۹۳۱
هستی باغ ۹۳۲
هوای آفتاب ۹۳۴
بیداری آینه ۹۳۷
واژه‌ی دلخواه ۹۳۹
خواب آب‌ها ۹۴۲
نالان ۹۴۴
خواب شمع ۹۴۵

نمایه
نمایه‌ی الفبایی نام مجموعه‌ها ۹۴۹
نمایه‌ی الفبایی نام شعر‌ها ۹۵۱
نمایه‌ی الفبایی سطر اول شعرها ۹۶۶

اشاره


سیاوش کسرایی به سال ۱۳۰۵ خورشیدی در اصفهان زاده‌شد و بسیار زود، در همان کودکی، ‌به همراه خانواده‌اش به پایتخت آمد. در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خواند. او در صف شاگردان نیمایوشیج، ‌شاعری نام‌آور و برجســـته به ‌شـــمار می‌رود. دوازده سال پایانی زندگی‌اش در خارج از کشور گذشــت و در سال ۱۳۷۴ به دلیــل بیماری قلبی در ویــن، پای‌تخت اتریش، زندگی را بدرود گفت و در گورستان مرکزی وین (بخش هنرمندان) به خاک سپرده‌شد.
کتاب حاضر مجموعه‌ی کامل همه‌ی دفترهای شعر شاعر است: . آوا (۱۳۳۶)، آرش کمانگیر (۱۳۳۸)، خون سیاوش (۱۳۴۱)، سنگ و شبنم (۱۳۴۵)، با دماوند خاموش (۱۳۴۵)، خانگی (۱۳۴۶)، به سرخی آتش، به طعم دود (۱۳۵۵)، از قرق تا خروسخوان (۱۳۵۷)، آمریکا!ا آمریکا! (۱۳۵۸)، چهل کلید (۱۳۶۰)، تراشه‌‌های تبر (۱۳۶۲)، پیوند (۱۳۶۳)، هدیه برای خاک (۱۳۶۸)، ستارگان سپیده‌دم (۱۳۶۸)، مهره‌ی سرخ (۱۳۷۴)، هوای آفتاب (۱۳۸۱).
چاپ این دفترها بر اساس اصلاحاتی است که شاعر در سال‌های آخر عمر خود انجام داده‌است. در چاپ مستقل برخی از این دفترها شعرهایی به انتخاب خود شاعر تکرار شده‌است که در این مجموعه‌ی کامل ضرورتی به تجدید چاپ آنها ندیدیم.

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

SKU

94023

نوبت چاپ

قطع

تعداد صفحه

967

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

شابک

964-7359-33-0

1 دیدگاه برای مجموعه اشعار سیاوش کسرایی

  1. محمد حسینی

    متاسفانه اصلا طراحی جلد نداره این مجموعه اشعاری که چاپ می کنین! البته جای تردید نیست که انتشارات نگاه کامل ترین و دقیق ترین مجموعه های شاعران معاصر رو تا به امروز منتشر کرده! اما ای کاش به ویراست و همینطور گرافیک کتاب ها اهمیت بیشتری داده میشد! روی این حرفم فقط با نشر نگاه نیست! با این وضعیت اقتصادی کتاب خریدن همینطوریشم برای ما مشکله! لااقل انتظار داریم کالایی که میخریم و دانلودش نمیکنیم و اهیمت میدیم به حقوق مولف و ناشرش، از کیفیت همه جانبه ای برخوردار باشه!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *