(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار رهی معیری

165,000تومان

رهی معیری

شادروان محمدحسن معیری متخلص به «رهی» در دهم اردیبهشت ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی در تهران و در خاندانی بزرگ و اهل ادب و هنر چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد، آنگاه وارد خدمت دولتی شد و در مشاغلی چند خدمت کرد. از سال ۱۳۲۲ شمسی به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر (بعداً وزارت صنایع) منصوب گردید. پس از بازنشستگی در کتابخانهٔ سلطنتی اشتغال داشت. وی همچنین در انجمن موسیقی ایران عضویت داشت. رهی علاوه بر شاعری، در ساختن تصنیف نیز مهارت کامل داشت. وی در سالهای آخر عمر در برنامهٔ گلهای رنگارنگ رادیو در انتخاب شعر با داوود پیرنیا همکاری داشت و پس از او نیز تا پایان زندگی آن برنامه را سرپرستی می‌کرد. رهی در طول حیات خود سفرهایی به خارج از ایران داشت که از آن جمله است: سفر به ترکیه در سال ۱۳۳۶، سفر به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۳۷ برای شرکت در جشن چهلمین سالگرد انقلاب اکتبر، سفر به ایتالیا و فرانسه در سال ۱۳۳۸ و دو بار سفر به افغانستان، یک بار در سال ۱۳۴۱ برای شرکت در مراسم یادبود نهصدمین سال در گذشت خواجه عبدالله انصاری و دیگربار در سال ۱۳۴۵، عزیمت به انگلستان در سال ۱۳۴۶ برای عمل جراحی، آخرین سفر وی بود. رهی معیری که تا آخر عمر مجرد زیست، در بیست و چهارم آبان سال ۱۳۴۷ شمسی پس از رنجی طولانی از بیماری سرطان معده بدرود زندگانی گفت و در مقبرهٔ ظهیرالدولهٔ شمیران به خاک سپرده شد.

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار رهی معیری

وای از این افسرده گان فریاد اهل درد کو؟

ناله مستانه دلهای غم پرورد کو؟

ماه مهر آیین که میزد باده با رندان کجاست

باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کو؟

در بیابان جنون سرگشته ام چون گرد باد

همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو؟

بعد مرگم می کشان گویند درمیخانه ها

آن سیه مستی که خم ها را تهی می کرد کو؟

پبش امواج خوادث پایداری سهل نیست

مرد باید تا نیندیشد ز طوفان مرد کو؟

دردمندان را دلی چون شمع می باید رهی

گرنه ای بی درد اشک گرم و آه سرد کو؟

در آغاز مجموعه اشعار رهی معیری می خوانیم:

فهرست

 

 

مختصرى در شرح حال و آثار رهى   19

رهى معیرى از زاویه دید مادر    23

غزلیات     27

سازِ سخن     29

عقده دشوار      30

گوهرِ نایاب      31

ناله جویبار     32

بوسه نسیم   33

داغِ محرومى      34

آشیانه تهى      36

جانِ غم‌پرور      37

زندانِ یوسف      39

بدى‌هاىِ من   40

اشک و آه    41

جامه فرسوده     42

شاهدِ گل     43

خنده برق    44

جلوه ناز    45

بر مزار صائب    46

نیم‌شب       47

در آرامگاه سعدى      48

رنگِ محبّت    49

ناآشنا      50

غنچه پژمرده     51

آتشِ جاوید   52

جلوه نخستین     53

سایه مژگان      54

نگهبانِ وطن      55

حاصلِ عمر    57

شب‌زنده‌دار   58

جلوه ساقى   59

هوسناک      60

طوفانِ حادثات    61

آشوبِ انجمن      63

ارزشِ لعل    65

دردِ مجنون   67

نصیب از هستى    68

بهزادِ افسونگر   70

عمرِ نرگس    72

ساغرِ هستى   74

صدف‌هاىِ تهى      76

بارِ گران    77

لاله داغدار      79

دامنِ دریا   80

صفاىِ شبنم   81

آزاده       82

گریه بى‌اختیار   83

بدخواهِ وطن      85

شرابِ بوسه   86

لبخندِ صبحدم     87

شعله سرکش   89

مرغِ اسیر    90

آتشِ گُل      92

سرگشته      93

آهنگِ جدایى      94

اشکِ حسرت    95

وصلِ حرم     97

فریادِ بى‌اثر     98

یارِ دیرینِ من    99

سرابِ آرزو   100

شهیدانِ وطن      101

بیگانه از خویش   102

جامه سرخ    103

سوسنِ وحشى   104

انتظار      105

آغوشِ صحرا   106

نازک‌اندام   108

حصارِ عافیت      109

ساغرِ خورشید     110

پیرِ هرات    111

شکوِه ناتمام     112

رشته هوس    113

یادِ دوستان      115

شامِ بى‌سحر   116

بى‌نصیب      117

گلستانِ زندگى    118

فریبِ چرخ    120

خرمن برق    121

بهارِ شادى   122

پایانِ شب    123

وفاىِ شمع    124

برقِ نگاه    125

رقصِ سایه    126

برفِ بهمنى   127

ماجراىِ اشک      129

زبانِ اشک    131

رسواىِ دل    132

حاصلِ عمر    133

حدیثِ جوانى      134

نیلوفر      135

خنده مستانه     136

زندانِ خاک   138

آغوشِ تب     139

نغمه حسرت   140

بهشتِ آرزو   141

داغِ تنهایى      142

اندوهِ دوشین     143

ناىِ خروشان      144

سراپا آتشم      145

دلِ زارى که من دارم   146

گلبرگِ خونین     147

از خود رمیده    149

آیینه روشن      150

ستاره بازیگر    151

دریا دل     153

حلقه موج    154

غرقِ تمنّاى توام   155

سایه آرمیده     156

گوهرِ تابناک     158

بى‌سرانجام   159

سودا زده    160

مردم‌فریب    161

تشنه درد    162

حاصلِ مهربانى    163

آهِ آتشناک   164

پرده نیلى   165

مهتاب       167

خانه‌برانداز     168

چشمه نور    169

کوىِ مى‌فروش      171

بوسه نداده      172

آتشین لب    173

شمعِ خاموش   174

گیاهِ اندوه      175

مکتبِ عشق    176

کوىِ رضا     177

غبارِ مشکین      179

ستاره خندان     180

طوفانِ اشک   182

شایسته آغوش     183

آرزو   185

نگاهِ گرم    186

شمعِ بى‌زبان      187

سیه‌مست      188

در سایه سرو     189

بر مزارِ مولوى   190

ساقى   191

وعده خلاف    192

خشک‌سالِ ادب      193

بوسه جام    195

اشکِ غم      196

بارانِ صبحگاهى   197

شاهدِ افلاکى      198

محنت‌سراىِ خاک    200

کوکبِ امید   202

غمگسار      203

خیال‌انگیز   205

پاسِ دوستى   207

از یاد رفته     208

پرنیان‌پوش   209

گیسوىِ شب    210

خوابِ آشفته      211

جلوه خدا    212

پشیمانى     214

ماهِ قدح‌نوش      215

خاطرِ عاشق   216

غبارى در بیابانى     217

گریزان      218

غزلیات ناتمام      219

نیرنگِ نسیم      221

شاخه گل     221

فریب   221

دلِ رنجور    222

لطفِ نهانى   222

محنتِ هستى   222

تلخکامى     223

منعِ دل      223

چشمه خورشید     223

گُلستانِ وجود     224

نمى‌دانى     224

باید خریدارم شوى     224

رازِ نهفته   225

اشک و آه    225

صبحِ پیرى    225

تیرِ نگاه    226

لبخندِ شادى      226

خانه‌سوزى    226

آرزوىِ گُل    227

آواره       227

غبار   227

مشتِ خسى     228

خرمنِ گُل     228

سایه هما    228

نسیمِ خوشدلى     229

شیوه محبوب      229

اشک    229

انتقام      230

سیه‌چشم      230

اشکِ من      231

داغِ جانسوز      231

قصاید      233

در بزرگداشتِ پیامبر اکرم(ص)     235

در بزرگداشتِ شاه مردان على(ع)   237

در بزرگداشتِ حضرت رضا(ع)   241

بهارِ جان‌پرور    243

در ستایشِ شاه مردان، على(ع)     246

مژگان       249

دستِ یزدان   250

بهار   251

کاروانى از گُل   253

ناله عاشق   255

چهره آفتاب      259

باده‌فروش    261

بنفشه سخنگوى    262

سایه گیسو   264

مثنویات    267

ساز محجوبى      269

خسته عشق    273

مریمِ سپید   278

غزالِ رمیده      280

عشقِ ایران   284

فرمانروایان ملک دل   286

پاریسِ آزاد      287

کاروانِ گُل   289

پرده‌نشین    291

بهارِ عاشقان     293

بادِ خزان    294

رازِ شب      296

عشق    298

گنجینه دل   299

خلقتِ زن     302

مار و غار   307

دوستى       309

در حرم قدس      311

گلِ یخ       315

برگ گل      317

براى سنگ مزارم سروده‌ام    318

رباعیات    321

فرهاد       323

سوختگان     323

جدایى       323

لعلِ ناب     324

مَردمِ چشم    324

ناله بى‌اثر      324

آشیان‌سوز    325

تمناىِ عاشق      325

بیدادگرى    325

دیارِ شب     326

لبِ نوش      326

بى‌خبرى      326

خانه به دوش     327

شباهنگ      327

اندوهِ مادر      327

افسونگر     328

چشمِ تر      328

آئینه صبح   328

در سوگِ صبحى     329

رازِ غنچه    329

در بسترِ بیمارى   329

مسعود       330

ناکامى و خشنودى      330

هم‌نَفَس       330

زنجیرِ طلایى      331

دیده و دل   331

فریبا       331

خرمنِ غم     332

چشمِ اشکبار      332

ستاره صبحگاهى   332

دل‌شکن       333

قصدِ آزار    333

اندیشه و تشویش   333

سرِ سودایى   334

غنچه تنگدل      334

باده ناب    334

آبِ آتشین    335

گل نى       335

آرزو   335

قطعات      337

پاداشِ نیکى      339

پاسِ ادب     340

خورشیدِ جمال     341

رازدارى     341

ابناىِ روزگار    342

همّتِ مردانه      343

لاله کوهى    344

حق رأى      346

سرنوشت      347

فتنه آذربایجان   349

پندِ پیرانه      350

موىِ سپید    351

چشمِ فیروزه‌گون   352

دریاىِ تهى   352

دلدادگانِ من     353

آتش    355

سوگند       358

نابینا و ستمگر   359

دشمن و دوست     360

سنگریزه     361

نیروىِ اشک   363

مایه رفعت   365

کالاىِ بى‌بها      365

رنجِ زندگى   366

سخن‌پرداز    366

نگاهِ سخنگو      367

رازِ خوشدلى      367

شاخکِ شمعدانى    368

پزشک و بیمار    370

چشمِ نیلگون      371

پوشکین      372

دلِ من       374

زندانىِ حصارناى   376

بزمِ زهره    379

جمال‌پرست    380

جانانه دشتى     380

پل‌دختر (1)       382

پل‌دختر (2)       382

زاده آزاده      383

راز دانش    383

دخترکِ لاله‌فروش   384

سایه اندوه      384

فتنه   385

پشیمانى     386

احترامِ پدر      387

فتح و شکست      387

گوهرِ یکتا   388

نسیمِ گریزان     388

پندِ روزگار      389

نشانه پیرى      389

تک بیتى‌ها      391

اشعار روز      399

نغمه فتح    401

عشق وطن     402

باغبان ملک      403

رشک جنان    404

نیش و نوش   405

باور مکن    405

رنج بیهوده      407

وطن    408

شور وطن     409

بوى درد     410

ترانه‌ها    411

سیرم از زندگانى (ابوعطا)       413

مرغ حق      414

دیدى اى مه (دشتى)    415

یار رمیده   416

حاصل عشق    418

آذربایجان   419

اشک و آه    421

کاروان (دشتى)   422

داغ جدایى   424

راز نهفته (بیات اصفهان)   425

راز دل      426

دریاى غم    427

مست از شراب (دستگاه همایون)    428

شور    429

بهار امید   430

من آن ناله بى‌اثرم    431

ناله بى‌اثر      432

واى از شب من    433

شب عاشق     435

خزان عشق (دستگاه همایون)       436

لاله خونین (افشارى)   438

گل من کجایى (شور)    440

نغمه نوروزى     441

به کنارم بنشین (دستگاه همایون)      442

امید زندگانى (ماهور)      443

شب جوانى (همایون)    444

نواى نى (دستگاه دشتى)     445

من از روز ازل دیوانه بودم (سه‌گاه)   446

شب جدایى    447

بهار عاشق (اصفهان)   448

من بى‌دل (سه‌گاه)      449

گل بى‌وفا (بیات ترک)   450

پیمان‌شکن (ابوعطا)    451

بهار شادى   452

دیدى که رسوا شد دلم (دشتى)     453

آزاده       454

هستى   455

آرزو گم‌کرده     457

داغ جدایى   458

اى غم چه خواهى   459

رسواىِ دل    460

یارى عاشق   461

دامن عاشق   462

تو را خواهم     463

رسم یارى    464

گلبرگ       465

ندامت عاشق      466

بوى عاشق    467

آتش جان     468

شکوه عاشق   469

مستانه      470

شب من       471

در ستایش رهى   473

آفتابى در میان سایه‌یى     475

گنجینه گوهر     478

از رهى به استاد خلیلى افغانى   479

به یاد رهى     481

شاعرِ یگانه از کیومرث وثوقى (روشن)   485

آفتابِ انجمن از امیرى فیروزکوهى      489

فرِّ ادب از جواهر وجدى      496

داغ حسرت از دکتر على‌رضا میثمى (پروانه)   498

بلبلِ بهشت از دکتر نیّر سینا     500

شکوهِ غزل از آصف فکرت (شاعر افغانى)      502

مهرِ تابنده از توران بهرامى     504

شاعر وارسته از کریم فکور       506

شمع شبستان از دکتر محمّد سیاسى       508

مرگ غزل از مهدى ذکائى (نوشان)       509

سرود هستى از محمدعلى ریاضى یزدى     511

«چرا اینچنین ماه تابان بمیرد» از سید جلال‌الدین افتخارزاده    520

از على‌اصغر سازگار    522

از اکبر شریفى «مینا»      524

از بناغلى علوى   526

نمایه الفبایى سطر اول شعرها    529

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94102

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-268-2

قطع

تعداد صفحه

544

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار رهی معیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.