(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار حافظ موسوی

55,000تومان

حافظ موسوی

محاکمه پایان یافت.

با لبهای دوخته

مکالمه ممکن نبود.

او حکم کرد

من سکوت.

او تقریر کرد.

من تحریر

او نقطه گذاشت

من امضا.

……………………………..

…………………………………

…………………………..

چاره ای نیست

انباری از کلمات بنا می کنم

و کلیدش را به گردن کودکی می آویزم

که روزی سخنوری توانا خواهد شد.

 

توضیحات

در آغاز کتاب می خوانیم :

فهرست

 دستى به شیشه‌هاى مه‌گرفته دنیا

پنجره فردا              21

بانوى من (1)           22

بانوى من (2)           24

تابستان     25

ارابه‌ها      26

صبح که مى‌روید…     29

برف         30

چالِ سَرا    32

دریایى       34

امّا همیشه عشق        37

این سوى پنجره        39

بلاتکلیفى   41

گلابى        42

رؤیاى پنهان            43

ابر           45

مثل همین   46

بر شانه‌ام که مى‌نشیند              48

حالا که رفته‌اى        50

نه صداى پرنده…       52

و ساعتى که…           53

باید نگاه کنى           55

ردّپا         57

و ناگهان…              59

انگار برف و..           61

تا سیب از کفم…       64

حالا که یادِ…           66

غمگین که مى‌شوى     70

دیگر نه آفتاب         72

کى رفته‌اى تو؟         76

دنبال تو     78

این اسبِ رم‌کرده        80

انتظار       82

باران        84

نوروز       87

شهرزاد      89

شاید         90

پیوست

کودکان غایب          95

نفرین بر تو زمین!      98

سطرهاى پنهانى

در سطرهاى بعدى…   107

از این راه‌ها            111

کودکى‌هایم…            113

کودکان نیستند         115

من زنبیلى ندارم        117

حریر نازک مه          119

فانوس را…             121

خانه         123

و بعد…      126

از ستاره‌ها…            129

عید که آمد             131

سیب        133

این سطرها              135

دعا          137

به رویاى پرنده‌ها…    138

تو اینجایى   140

خیال مى‌کنم            143

دست در دست ماه     144

تأمل فصل              145

بر خلاصه برگ        146

حتى نگاهِ تو را         147

پس حرف‌هایم را…    148

فصل پنجم              151

گزارش      154

گاهى وقت‌ها           156

نام‌هاى شما              158

شعرى خواهم نوشت   161

نه این حرف‌ها…       164

پاییز         166

دیوار شیشه‌اى         167

چطور بگویم            168

زمین را     169

دنیا کوچک است       171

درِ کهنه      172

آسیابخانه    174

ناتمام         175

ما راوى جهان نیستیم             176

فرض        178

بر بال پروانه‌اى…      180

به من گفته‌اند           181

مثل پاییز    183

هى کن      187

با نام تو     189

تا فرصتى هنوز         191

جزیره       193

شعرهاى جمهورى

به جاى مقدمه          197

جمهورى     201

جنگ بود   206

سرود بامداد            209

دیر است    213

آخرین خطابه          217

سه‌شنبه‌ها   219

احضار      220

زمانى براى مستى اسب‌ها         227

خواب و بیدارى       229

این خانه    231

انسان و زمین           232

آخرِ این راه            236

با شما      با شما        241

حالا خیالِ خوابِ خراسانِ چشمِ تو         243

ساعتش که فرق نمى‌کند           245

کمى زودتر              247

حکایت     249

اول، بعد     251

کافه

کافه         255

مهمانى در رستوران ژاپنى         257

سفر خیالى              259

سبک سنگین            262

شعر کجا، بز کجا       264

زن، تاریکى، کلمات

زن

زن، تاریکى، کلمات   271

و بعد        275

نیلوفر کبود             277

غزالى در خانه سالمندان           278

توت‌فرنگى وحشى    280

]…[ تمامِ این مسافرخانه   282

]…[ مى‌دانستم که تو مى‌آیى            283

]…[ بنفش‌ها را کنار زدم                  284

]…[ گنجشک‌ها با تو دوستند            285

]…[ گاهى فرشته‌ها هم عکس مى‌گیرند               286

]…[ تو نیستى                288

]…[ قطارى که تو را برد   290

صندلى       291

فرصت‌ها    292

تاریکى

این مرده     295

سوختن، ساختن        297

باید پناه بگیریم        299

دوقلوها     302

نمایش       306

صداگذارى             308

میدان «و»              310

پیکره        312

کلمات

بیا سوار شویم          315

توفان به پا مکن، الهه بازیگوش              321

یک تصویر، در دو زمان           324

حفره‌اى در من است   325

نامش را نمى‌دانم        326

گفتیم، گوش نکردند   328

باید شروع کنیم        330

شعر پلیسى             332

ماجراى یک قتل       334

زلزله         337

منشى        339

پروانه / موریانه        340

وقت طلاست           342

نه عمو، نه پدر …      344

حیاط خانه پدرى      345

…            347

باد و پرندگان           349

مسافران     350

خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهاى خاورمیانه

درآمد       355

خرده‌ریز خاطره‌ها

 1. هنوز هم 359
 2. ساندنیست‌ها سلاح‌هایشان را زمین گذاشته بودند 361
 3. امام‌زاده‌اى که 362
 4. تو از مدرسه بر مى‌گشتى 363
 5. جوانى خجالتى و بى‌تجربه 364
 6. براى خانم معلم جوانى که عاشقم شده بود 365
 7. براى او نوشته بودم : 366
 8. شاهزاده رؤیاهایم بود 367
 9. از روى ناامیدى و بى‌حوصلگى 369
 10. نامت را در هیچ‌یک از شعرهایم نمى‌نویسم 371
 11. ماده‌پلنگى زخمى 372
 12. ساعت‌ها به آسمان خیره مى‌شوم 373
 13. قالیچه‌ام را در آسمان پهن کرده بودم 375
 14. باران باریده بود بر پیاده‌رو 376
 15. بزرگراه / باید از روى استخوان‌هاى خانه ما مى‌گذشت 377
 16. پیاده‌روى‌هاى طولانىِ من پایانى نداشت 378
 17. ماجراجوىِ جوانى بود دوست من 379
 18. ما فقط سرمان بالا بود 380
 19. نخستین بار بود که محمد مختارى را مى‌دیدم 381
 20. پاییز 68   382
 21. ما به رنج‌هاى انسان فکر کردیم 384
 22. کره را چون بادکنکى بر انگشت سبابه‌اش مى‌چرخانَد چارلى 385
 23. دنیا به طرز عجیبى زیبا بود 387
 24. خواب دیدم که اسب شده‌ام 389
 25. از ما پنج نفر 390

شعرهاى خاورمیانه

 1. کشتى‌هاى عتیق شما 395
 2. با جهانى که مرا بیگانه خود مى‌پندارد 397
 3. در کشور من‌شهر کوچکى‌ست 399
 4. چیزى حدود هشت قرن و 400
 5. در پایتخت قصه‌هاى هزار و یک شب 402
 6. اینجا / خاورمیانه است 404
 7. شقیقه‌ام را جانب‌تان مى‌گیرم 406
 8. سرباز زردموىِ ناتو 407
 9. از قول من 409
 10. پرزیدنت قول داده است 411
 11. مارک پسر خاورمیانه نبود 412
 12. پشت وانت 413
 13. ابر افتاده توى سرم 414
 14. امروز 415

و …

حالا خیال کن …      421

مادیان سیاه

(…) تو مفهوم زمان بودى                 425

اما…         428

او مى‌گوید              430

هراس       433

فراموشى    435

سرانجام …              437

فال          439

سدره‌المنتهى            441

ستمگرى تو            443

داستان غیرمعمولىِ مردى معمولى             445

کروکى       447

سه‌شنبه بود             449

چهاربار…   451

از آنجا       453

از رنگ‌هاى مرگ      456

وقت درون              459

زمان چگونه            461

سیبى پر از سبد         463

روستاى من             465

براى همین است که     467

هندوستان   469

استعاره در بزرگراه همت  1       471

استعاره در بزرگراه همت  2       473

من از سکوت          475

کو؟ کو؟     477

آیا دوباره …            478

انتظار       480

از نام‌هاى …            481

عبث         482

ناخن بر شقیقه ماه     484

وضع حمل   485

سایه‌ها      486

طرح         488

ورودى یا خروجى؟   489

ظهور        490

سفرنامه      491

(…) خوابیده‌اى              492

(…) تو کاغذى سفید بودى              493

اعتراف      494

حالا حکایت هدهدها

هدهدها     497

و دوست    500

قتل          502

خاکسپارى             503

براى زخم‌هاى محمد عبدى فولادکلایى       505

سایه‌ها      508

عکس‌هاى سفید       509

افسانه هفت برادر و هفت خواهر             512

مشتى برنج (1)         515

شعر          516

بعضى شعرها           517

مربع         519

فوت و فن              521

سایه از آنِ ماست      522

غروب نیست           523

بیا به خانه برگردیم     525

]…[ پیراهنى سپید به تن دارى            527

]…[ مانده‌ام   528

آسان نبود   529

زبان         531

اعتراف      533

در باغ سیب            534

دزدان دریایى           535

یاس‌ها      537

چشم‌هاى مادرم        538

مشتى برنج (2)         539

واژه‌هاى من

و شعر … (به جاى مقدمه)         543

دفتر اول: چیزى بگو، از عشق …

 1. من زاده زیتون‌زارانم 547
 2. ما روزهاى سیاهى را پشت سر گذاشته‌ایم 549
 3. به زبانِ تن‌هامان گوش فرا دهیم 551
 4. بر نرماى سینه‌ات گوش مى‌خوابانم 552
 5. به این زربین‌ها نگاه کن! 553
 6. شب را روى شانه‌هاى خودت حمل مى‌کنى 554
 7. در شعر، 555
 8. گاه از سیاره‌اى دیگر مى‌آیند 557
 9. من آفریدگار توام 558
 10. به بیدارى‌هایت اعتماد کن پسرم! 559
 11. در پاگردِ خانه ایستاده‌ام 561
 12. در زیتون‌زار مى‌خرامند دختران دبیرستانى. 562
 13. تاریکى‌هامان را به هم نشان مى‌دهیم 563
 14. «زنى / زیباتر از نخل و 565
 15. نه! 566
 16. ترکت کردم 567
 17. محبوب من! 569
 18. زمستان بود 570
 19. در ساحل ایستاده بودند 572
 20. مرد 573
 21. موهایشان را باد پریشان کرده است 574
 22. رنگ را بهانه، 575
 23. در بادهاى ولرم تابستان 576
 24. در آسمان پاییزى 578
 25. تمام فرصت‌ها را از دست داده‌ایم. 579

تو / من      580

قایق         581

دانش گیاهى           583

دفتر دوم: انبارى

انبارى       587

پیشنهاد     589

نام           591

نماى کوهستان          593

تمام آن جسدها         595

دفتر سوم: این شهر

این شهر     599

او شهر را سیاه نمى‌خواست        604

واژه‌هاى من            607

روزنامه     610

دکل‌هاى برق –  1    612

دکل‌هاى برق –  2    614

این دارکوب            616

بازرسى     618

لکنت        620

شبى عمیق   622

همدستىِ شاعر با زندانىِ فرارى   624

براى زیتون‌زارهاى آفت‌زده رودبار          625

واژه‌هاى گم‌شده        628

محاکمه در سکوت و مکالمه غیابى

محاکمه در سکوت      633

مکالمه غیابى            637

فهرست الفبایى سطر اول شعرها   651

اطلاعات بیشتر

وزن 850 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

99162

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-249-7

قطع

تعداد صفحه

664

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

850

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار حافظ موسوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.