(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار ژاله اصفهانی – پالتویی

(دیدگاه 1 کاربر)

50,000تومان

ژاله اصفهانی

 مجموعه اشعار

مجموعه باران

شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا امروز

باز باران ، با ترانه
     باگهرهای فراوان
    می خورد بر بام خانه …»  ☔
🔵   « موسسه ی انتشارات نگاه » ، در چهل و چهارمین سال تلاش هایش برای پدید آوردن هوایی تازه در عرصه  ادبیات معاصر ایران ، در ابتکاری تازه همت به انتشار  آثار مطرح ترین شاعران امروز ایران در مجموعه ای نفیس و خوش چاپ، در قطع زیبا و خوشدست پالتویی با عنوان « باران » نموده که در برگ برگ این آثار ماندگار تازگی و طراوت ادبیات معاصر را می توان احساس کرد.
موسسه ی انتشارات نگاه قصد آن دارد که برای دسترسی آسان دوستداران شعر معاصر ایران به ویژه جوانان ، این آثار جاودانه را به آسانترین روش ، از طریق سایت موسسه عرضه بدارد و
تقدیم نسل مستعد و علاقمندان ادبیات معاصر نماید.
امید آنکه این خدمت و تلاش فرهنگی موسسه ی انتشارات نگاه ، بر لوح دل فرهنگدوستان این سرزمین اهورایی نقش بندد…
« پس از باران،
آنک ستارگان می درخشند
روشن روشن ! »

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

در آغاز کتاب ژاله اصفهانی می خوانیم :

 

فهرست

 

 

گل‌هاى خودرو

 

 آرزوى ما /  21

گوهر نایاب /  23

لذت شادى /  25

آیین محبت /  27

بیا به فصل گل /  28

شمع وجود /  29

اصفهان /  30

باد بهار /  32

اختر درخشنده /  33

ماه نو /  35

ماه گرفت /  36

سگ زیباى من /  37

برف /  38

ساحل کارون /  39

شطرنج /  40

ما عاشق‌ایم /  41

42 / سراغ نگیرد

43 / اى جان دل

44 / عشق بى‌حاصل

46 / نگاه آتشین

48 / من و پروانه

50 / عاشقانه

51 / امید

52 / بر بال ابر

53 / نقص کارها

54 / آرزو چیست؟

55 / راز و نیاز با ماه

56 / یاد نکردى!

58 / شفق

59 / به یاد مادرم

60 / براى مادرم

62 / پاینده باد ایران

اى آرزو  /  65

با دل محزون /  66

یادگار من /  67

مرغ گرفتار /  68

خودستایى /  70

طایر روح /  71

جوانى /  72

سعادت جاوید /  73

جور طبیعت /  74

بهشت من /  75

کوکب اقبال /  76

روزگار گذشته /  77

حدیث عشق /  79

80 / داغ وفا

82 / به سراغ دل

83 / نامهربان شد

84 / ناز و نیاز

87 / وفاى غم

88 / سودازده

90 / مرغ دل

91 / من و این ناله‌ها

92 / اى بلبل

93 / نمى‌کند یادم

94 / شِکوه و پوزش

96 / سرگشته

97 / امشب

 

 

زنده‌رود

پرندگان مهاجر! زمان آن آمد /  101

پرندگان مهاجر، در این… /  103

زن و ماه /  105

مرد رَه /  107

مادران صلح مى‌خواهند /  109

شب سال نو /  111

مى‌پرسى از من اهل کجایم؟ /  113

گل سیمین /  115

یک لحظه /  116

پسرک خموش /  117

آذرخش /  118

120 / گردش در ماه

122 / کودک قلمزن

123 / پیرزن

125 / بال ستاره

126 / باور نمى‌کنم

127 / پژواک

129 / جدایى‌ها

130 / مرا ببخش

131 / حس‌ها و رنگ‌ها

133 / پیرمرد با سه‌تارش

137 / گناه مقدس

پرستو /  145

برخیز! /  164

ستاره‌ى قطبى /  166

بنفشه /  167

فریاد بى‌صدا /  169

هرگز برنگردم /  171

عقاب گمشده /  172

من دیده‌ام /  174

یک انسان گم‌شده /  176

پنجره را باز کن /  178

یک تار مو /  180

182 / سراب

184 / رفتى

185 / انتظار

186 / کیست آن انسان؟

189 / گذشته‌ها

190 / زندگى

191 / چاهى به راه است

193 / ناخداى خفته

194 / دور جوانى

195 / نغمه

197 / در سایه‌ى بال کبوترها

 

 

کشتى کبود

قصر بلور  /  203

رؤیاها /  205

نارک /  210

دست عشق /  212

اى باد شرطه /  214

بهار مى‌آید /  215

عقاب‌هاى سخنگو /  217

شفق دریایى /  218

یادبود /  220

کلاغ /  222

به یاد بودا /  223

آفتاب آزادى /  225

227 / دادگاه

229 / نیایش

231 / بگو اى رود!

233 / وطن

236 / پیرزن با عکس‌اش

238 / فراموش کرده‌ام

239 / جار

240 / چو مى‌خندى

242 / گاهى و همیشه

244 / من کجا پیدا کنم گمگشته‌ام را؟

246 / این همه گل بشکفد

248 / قوى زخمى

من قنارى نیستم  /  250

شاد بودن هنر است /  252

کشتى کبود /  254

ستاره‌اى که شِکفت /  256

مزرع امیدواران /  258

فاخته /  260

تو هستى /  261

سرود جوانان /  263

بهار مژده‌رسان /  265

گلبانگ نو /  267

269 / نامه‌اى که نیامد

271 / جوانى

272 / غزل شیراز

273 / اندوه عقاب

275 / از چه مى‌ترسم

277 / بلبل زرین

278 / مژده

280 / انسان و سنگ

281 / وصیت

283 / زمین براى تو شد سبز

 

 

اگر هزار قلم داشتم

اگر هزار قلم داشتم /  287

چرا تسلیم تقدیرى؟ /  289

داغ‌گاه /  291

افسانه‌ى سبز /  293

تنهایى /  295

بهار /  297

با شعر یحیا ریحان /  299

شبچراغ /  300

دورى و دیدار /  301

شکیبایى /  303

در جنگل سبز زمستان /  304

انگشت‌ها /  306

آتش مقدس /  308

فرشته بى‌بال /  309

311 / مى‌خندید

313 / اجازه بدهید آشنا شویم

316 / آبادان آتشناک

319 / نغمه‌ى گل سرخ

321 / گر قایق‌ام نشست به خشکى

323 / گیاه وحشىِ کوه‌ام

324 / حماسه‌ى کوبا

326 / بازگشت

330 / درخت نارون

331 / ترانه‌ى بهارى

333 / آمد و رفت

335 / به جنگل‌ها

337 / روح پاییز

339 / روح عصیانگر

 

نقش جهان

بشارت  /  343

دهقان ایران /  344

دیدار ما /  346

در قطار /  347

تنها، تنها /  348

سفر /  349

جنگل اى جنگل /  350

آیا افسانه است؟ /  351

بهار زندانى /  353

تو شاعرى /  354

رگبار /  356

دو نفر /  357

در بلم /  358

نغمه‌ى نوروز /  359

پرنده /  361

ابر و خورشید /  362

جواهر لعل نهرو /  363

365 /  زن و دریا

366 / مرد و دریا

368 / آتش و آرزو

370 / عقاب دریایى

372 / ابوعلى سینا

373 / قرن بى‌قرار

375 / دیدار آزادى

378 / شهر دریایى

380 / نغمه‌ى جنگل

382 / به نام هستى بزرگ

383 / لحظه‌هاى رنگین

384 / به یاد وطن

386 / بازمى‌گردى

388 / آیین بخردان

390 / زندگى در کمند من باشد

392 / زندگى‌نامه‌ى من و شما

393 / روزگار وصل

 

 

البرز بى‌شکست

کلید رمز رهایى /  401

شب‌خیزان /  403

با تو و کارون /  405

بر سینه‌ى گرم زمین /  407

مازندران /  408

سیمرغ /  410

411 / انسان و عصیان

412 / آرزوى محال

414 / آفاق بى‌کرانه

416 / زن ایرانى

418 / آقاى نیچه!

420 / ایتالیا

لندن  /  424

نسیم سحر /  430

شعرم سرنوشت من است /  431

البرز (2) /  433

البرز (2) /  435

اى آن که غمگنى /  436

موج‌ایم /  438

439 / کشتى نجات یافت

441 / شباهنگ

443 / بگذارید ما بزرگ شویم

447 / پیام پدر

449 / پس از پنج سال

451 / آتشدان

452 / کاش هرکس ستاره‌اى مى‌شد

 

 

باد شرطه

پرسش بى‌جا /  457

به سراغ آرزوها /  458

تخت‌جمشید /  459

پاییز زرنگار /  461

اى آشناى من /  462

پیام مسافر /  464

تشویش /  466

چراغ ره /  467

شناسنامه‌ى شاعر /  469

شراره /  470

اشک و عصیان /  473

نوروز ایران /  473

خروش خاموشى /  476

478 / شیراز

480 / دریادلان

481 / روح سبز بهار

483 / مرغ مهاجر

485 / نقش‌بندى

487 / چه عجب!

488 / فاصله فرسنگ‌هاست

490 / دره‌ى گل‌ها

492 / خانه‌ى من و شما

494 / شوق پرواز

497 / تقدیر بى‌تغییر

499 / ریشه

501 / سوار

 

 

خروش خاموشى

زمین /  505

شعله /  507

509 / یادها

510 / نویسنده دو تاریخ ندارد

دیدار در ابدیت /  511

واحه /  512

شبانگاه /  513

ترانه‌ى رنگین /  515

گذر از رود /  516

دورترین ستاره /  518

همه این است /  520

روح دریایى /  522

غروب /  524

دو طرح /  525

رؤیاى شبانه /  526

تابستان /  530

دو سده /  532

دختران /  533

غزال در قفس /  535

زن و قلم‌اش /  537

راه /  539

543 / مرغ افسانه

544 / کجا بودى؟

546 / چه شد؟

548 / بخوان مرغ عاشق

550 / آشفتگى

552 / اشاره‌ها

556 / سحر

557 / با دریا

559 / رفتم شعر را بدرقه کنم

561 / زنده به عشق

563 / بهارانه

564 / کودکان خوابند

565 / مکن از خواب بیدارم

566 / بدرود آن زن

568 / آرزومندم

570 / اى دشتبان

573 / بهار آمده

 

 

سرود جنگل

شکوه شادمانه /  577

پیکر سنگى /  579

آینه‌وش /  581

گل‌هاى ساعتى /  582

یاد بهار /  584

هیولا /  585

شکُفتن شبگیر /  587

588 / دل‌ام مى‌خواهد

590 / سر سیاه و سفیدم

592 / نه برکه، نه رود

593 / سرود جنگل

610 / پرواز

611 / آیا شود؟

612 / هزار ساله درخت‌ام

پرنده‌ى تنها /  613

دل شاعر /  614

زمین بى‌انسان /  615

امتحان /  616

زنبور عسل /  617

… افلاطونى /  618

با پیکر آپولو /  619

شوخى طوطى‌ها /  620

زن شرق /  622

خنیاگر /  623

آتش تشنه /  625

چراغ دریایى /  626

برف و شکوفه /  627

شمع‌ها /  628

هلند پارک /  630

عمر جدایى دراز نیست /  631

انفجار /  632

این چه بود؟ /  633

تقویم سال پیش /  635

اى زمین! /  636

پراکنده‌ها /  638

ذرّه‌ى افروخته /  640

641 / خودسوزى

642 / پرنده را آواز

644 / افسانه‌ى نگفته

645 / یک آسمان مهتاب

646 / قصه‌ى زبان مادرى

650 / گل یخ

651 / چه‌ها دیدم؟

652 / آزادى

653 / پیام دختر

654 / شادى ترس‌آور

656 / مهرگان

657 / بلبل

658 / شعر تشنگى‌ست

659 / مى‌شود آتش نسوزد؟

660 / یکى از هزاران

662 / درخت و سبزه

663 / آبشار شادمانى

664 / گل جادو

667 / عشق

668 / مرغ حق

669 / رنگ چشم‌ها

671 / دو نامه‌ى عاشقانه از…

 

 

ترنم پرواز

امید بود /  675

اشاره‌ها /  676

679 / محکوم یا مدیون؟

680 / زمین خوردنى است؟

زنده ز پرواز /  681

نگاره‌هاى طلایى /  682

ستاره‌ى دنباله‌دار /  684

از خود رها /  685

بُهت شکوهمند /  686

در ساحل بالتیک /  687

688 / دریاکنار

689 / هشتمین خانه

691 / من هم مى‌روم

692 / یاد تو

693 / نسیم نوروزى

694 / هنوز هم؟

 

 

موج در موج

در هواى شما /  697

موج در موج /  699

از صفر پرسیدند /  701

کبوتر قاصد /  703

نیشخند /  704

بانگ سحر /  705

بیا خیال کنیم /  707

سرنوشت /  709

717 / درخت یاس بنفش

719 / دلتا

720 / چه شدیم؟

721 / آیینه‌ى آیین‌ها

723 / جنگل و رود

726 / آى، آوازخوان

729 / کوچیان

 

 

شکوه شکفتن

دَم /  733

خواب و بیدار /  735

ربات /  736

چارشنبه‌سورى /  737

لاله‌هاى واژگون /  739

روح زن /  740

کو؟ /  742

اى رود پُر ترانه /  743

744 / جان تو و جان رهایى

746 / ایستاده‌ایم

748 / آینه

749 / شور پرواز

750 / وارثان

751 / مهتاب

752 / بخوان، ترانه بخوان

753 / رؤیاى دریا

به نام آزادى /  754

از شما چه پنهان /  756

خورشید در آیینه‌ى دریا /  758

بود و نبود /  759

ارغوان کوهى /  760

تصویر دنیاى درون من /  762

شوق شکفتن /  765

سنبل طلایى /  766

چه روزگارى است! /  768

770 / نجوا با خودم

772 / آب‌ها

773 / کجایى تو؟

775 / اى خزان

776 / قُمرى

778 / پشت دریچه

780 / گر بمیرم

781 / کفرانه‌ى  1

 

 

اشعار منتشر نشده

دشنه و آینه /  785

ایران /  787

دکتر!  788

کولى جوان /  790

بدم آید /  795

طرح (2) /  769

طرح /  797

طرح /  798

ویتنام پیروز /  799

آشتى /  801

باغ پاییز /  802

حیف /  803

مرگ پرنده /  804

شب باکو /  807

یک دسته گُل /  807

810 / اى رنجبر

811 / گل سحر

813 / زوال یا ظفر

815 / نهال جاودان

816 / گنجشک

817 / وصیت

818 / دوزخ دژخیم

820 / تماشا

822 / زندگى و نور زنده

823 / دشت تنهایى

824 / بى‌طلوع و غروب

825 / یک گام

826 / هم‌بازى کودکى‌ام

828 / هزاره‌ى نو

830 / مى‌پُرسى؟

هزاره‌ى سوم/  831

سده‌ى تازه /  832

من مى‌روم /  833

براى بهار /  835

جویبار /  836

ختلان زمین (تاجیکستان) /  838

پاسخ به شاعر تاجیک /  839

صداى شرق /  840

آتشى که نمیرد /  842

بهار آخرین /  844

طلایه‌دار /  845

آرام باش! /  847

ارمنستان /  848

ماییم یا آن‌ها؟ /  849

فریاد فقیران /  850

قمار زنان /  851

من و دل /  852

کیسلاودسک (1) /  854

گُل خوشبختى /  856

سمرقند /  858

859 / اى شعر من!

861 / مصر رزمنده

863 / چرا؟

864 / هنر

865 / شهیدان راه آزادى

867 / جزر و مدها

869 / خرم‌آباد

870 / پیکر آزادى

872 / سماع

873 / اِشغال

874 / با غم آشتى کردم

876 / پیام ستاره‌ها

878 / سرگذشت مادر

881 / صفر

882 / این‌گونه مى‌شناسم‌ات

883 / رؤیاى اشک

884 / شعرى در کشتى

885 / پى چیزى مى‌گردم

888 / من هستم

890 / پس از حادثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مجموعه

گل‌هاى خودرو

 

(تاریخ انتشار 1323 تهران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرزوى ما

 

 

 

آزاده‌ایم و صلح و صفا آرزوى ماستهرجا اثر ز نام و نشان نیست کوى ماست

درویش‌و دل‌خوش‌ایم و دلیریم و پاک‌باز         افتادگى، فروتنى و مهر خوى ماست

از نغمه‌ها که بلبل سرمست مى‌زند         وز خنده‌ها که‌غنچه‌کند گفت‌وگوى ماست

محو جمال شاهد مقصود گشته‌ایم         شادیم از آن‌که دیده‌ى او نیز سوى ماست

ما را به آب و دانه‌ى دنیا چه التفات         کاین دیدگان اشک‌فشان آبروى ماست

دزد از سراى مردم مفلس چه مى‌برد؟         این بوریاى پاره‌ى ما، آن سبوى ماست

 

گر کلبه‌ى محقر ما را چراغ نیست         باشد چه‌غم چو ماه فلک‌روبه‌روى ماست

وارسته‌ایم و ملک قناعت گزیده‌ایم         زین روى ژاله، گنبد گردنده گوى ماست

 

 

 

 

 

 

گوهر نایاب

 

 

 

دوست مى‌دارم شبان‌گَه پرتوى مهتاب راناله‌هاى مرغ بى‌دل، گریه‌هاى آب را

با دلى محزون نشینم در کنار ساحلى         بر رخ امواج بینم جلوه‌ى مهتاب را

در پریشانى نمایم با صبا راز و نیاز         بازگویم قصه‌ى بى‌مهرى احباب را

اخترى تابان شود بر دیده‌ى پُر گوهرم         نور امیدى ببخشد این دل بى‌تاب را

روزگار رفته‌ام‌یک‌خواب‌شیرین‌بیش‌نیست         دیده بندم تا ببینم بار دیگر خواب را

آرزو آبى خروشان، زندگى بحرى عمیق         ساحل آرام خواهى ترک کن گرداب را

 

من ز تنهایى ننالم خوش بود لذات غم         فارغ از مردن شدن، یک‌سو زدن آداب را

یک دل دردانه دارم ژاله، پُر مهر و وفا         بسپرم دست که من این گوهر نایاب را؟

 

 

 

 

 

 

لذت شادى

 

 

 

آه که جان‌ام دوباره پُر ز شرر شدباز دو چشمم ز اشک غرق گهر شد

باز پُر آشوب گشت خاطر زارم         کاخ وجودم ز رنج زیر و زبَر شد

باز بهارم گذشت با غم و حسرت         باز زمستان رسید و سال دگر شد

مى‌گذرد برق‌وار دور جوانى         حیف که با درد و رنج عمر بسر شد

بخت بَدم بین قلم شکست در این‌جا         چون به شکایت رسید کار بتر شد

آرى هرگز ندید روى سعادت         آن‌که پریشان‌دل از قضا و قدر شد

لذت شادى نبُرد خاطر غمگین         چهره‌ى جانان ندید دیده چو تَر شد

 

شادى‌گل‌بین درون جامه‌ى صد چاک         خونِجگرخورد و خنده‌اى‌زد و پَر شد

مُلک قناعت گُزین که خاطر آرام         نیست نصیب کسى که صاحب زر شد

ژاله به نیکى گراى و صلح و صفا جو         تا که نگویى دریغ، عمر هدر شد

 

اطلاعات بیشتر

وزن 941 g
ابعاد 22 × 13 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

SKU

99124

شابک

978-600-376-211-4

قطع

تعداد صفحه

912

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

941

1 دیدگاه برای مجموعه اشعار ژاله اصفهانی – پالتویی

 1. کتاب خوان

  سلام
  کی این کتاب رو موجود میکنید؟

  • خلیل عباسی

   سلام
   وقتتون بخیر
   در صورت موجود شدن در صفحات مجازی انتشارات نگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
   خوب باشیدا.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.