(021) 66480377-66975711

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم: ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه جهان

(دیدگاه 1 کاربر)

145,000تومان

احمد شاملو

آنچه در دفتر سوم از مجموعه آثار احمد شاملو آمده،  عبارت است از قطعات پراکنده ایی که در طول سالیان دراز و در فرصت های مختلف ایشان به فارسی برگردانده شده است. داستان های کوتاه، قصه ها و…

از دیگر کارهای او در این زمینه می‌توان به ترجمه «درها و دیوار بزرگ چین»، رمان «پابرهنه‌ها» اثر زاخاریا استانکو، رمان «دن آرام» و شازده کوچولو اشاره کرد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم

ترجمه آثاری از کافکا، چخوفف عزیز نسین و دیگران

در آغاز کتاب گزیده ای از مجموعه آثار احمد شاملو، دفتر سوم اینگونه می خوانیم:

فهرست

 

 

 

یادداشت  11

ارسکین کالدول       15

   روزى که باباجانم ماشین فشار خرید 17

   ناقوس عروسى   29

   بزها روى  بام    44

   زن بى‌کس و کار 55

   چکمه‌ها           63

   دارکوب‌ها         75

   ملکه‌ى قافله‌ى کولى‌ها      84

   ماجراى بانجو    95

   گوساله‌ى کوچولو            108

   چه‌گونه کاکاى ما از مزایاى قانونى ِ مرخصى استفاده کرد؟          120

   باباجانم چه‌گونه وارد مشاغل سیاسى شد؟      131

   مهمان شبانه      143

   عموجانم «ند»    153

   قصه‌ى خروس بابام         163

   تابستان، یک روز بعد از ظهر          172

ریونوسوکه آکتاگاوا 185

   دماغ    187

   با باد چرخیده    201

   سوسانوئو جنگ‌آور پیر     213

ویکتور آلبا               241

   دست به دست   243

بلز ساندرار                289

   سفیدها و سیاها چه‌طور از هم جدا شدند؟      293

   افسانه‌ى بینگو    327

ئیون لوکا کاراجیال 333

   قصه‌ى بلیت‌هاى لعنتى      335

آنگل کارالىچف      351

   تنبل خان در بشکه          353

   قصه‌ى «بابابوگون » و «بى‌بى بوگون »            359

   یل و اژدها        363

عزیز نسین 371

   شوخى ِ بى‌وسایل            373

   دیوانه‌یى بر بام   388

   گزارش            395

   سگ محله         408

   یک خانواده‌ى کارى         424

   رهبران برجسته‌ى حزب در میان مردم          435

   مواظب باشین کسى بو نبره            448

   اتول دعوا         466

   مردى که از زور خشم مثل بید مى‌لرزید         474

   مردى که مى‌خواست براى خود خانه‌یى بسازد 476

   آدم حلال‌زاده    485

   دونده برنده است            488

   ما آدم نمى‌شیم!  501

ئیون کره آنگا           511

   «بابا ئیون روواتا» و مسأله‌ى اتحاد     513

مارک تواین             519

   مصاحبه           521

   ماجراى حضرت علیه بانو مک ویلیامز          528

آنتون چخوف          539

   یک شاهکار       541

   آشپز شوهر مى‌کند          549

   همسران هنرمندان           558

   گناهکار شهر تولدو          576

لئونورا کارینگتون    585

   نوآموز 587

جیووانى گوارسکى  593

   اعتراف به گناه   597

ادگار آلن پو            601

   سایه    603

   سکوت            608

   تصویر بیضى شکل          613

چارلز چاپلین            619

   نظم    621

ایگناتسیو دو سائو ده مائوس      625

   دانه‌هاى تسبیح ازهم گسیخته          627

کازه ناوه  635

   تصویر بیستم     637

ب. ب. دادیه             643

   اعتراف            645

فرانتس کافکا            653

   سرگرمى          655

   قصه‌ى کوچک    659

   یک نوشته‌ى قدیمى         661

   پل      663

   ناخدا  665

   لاشخور            667

   خارپیچ سوزان   669

   چند برگ از روزنامه‌ى خاطرات      673

سلما لاگرلوف           681

   آزادى در جنگل 683

رنه بارژاول              693

   سربازى از یک دوران سپرى شده    695

چوانگ تسه               709

   در انتظار خرگوش          711

   ماهى در مسیل   712

هوئهى ـ تان ـ تسه   714

   پسرى که به مرگ مادر رضا دهد…   714

   شاهزاده‌یى که دوست‌دار اژدها بود   715

   کور و شَل         716

چوانگ ـ چه ـ نوئو  717

   دیوار فروریخته   717

   حلزون و ماهیخوار          718

   زنجره و آخوندک و گنجشک         719

   ماهى ِ نظرکرده   720

هان ـ فهئى ـ تسه      721

   اسب گرانبها      721

   سایه‌ى کمان      722

   راه‌ها بسیارند     724

   روباه و ببر        726

   عروسک چوبین و عروسک گِلین     727

   چه‌گونه پادشاه اژدهایان به صورت ماهى درآمد؟          729

   نقش اشباح       730

لى تسه      731

   آزادى ِ قمرى‌ها  731

   جغد مسافر       733

   گمان بد           734

   شهرت بد         735

   خلق را تقلیدشان…          737

نمایهها      739

   نمایه‌ى نام نویسنده‌گان     741    نمایه‌ى نام داستان‌ها 743

یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

آن‌چه در این مجموعه آمده، قطعات پراکنده‌یى‌ست که در طول سالیان دراز و در فرصت‌هاى مختلف به فارسى برگردانده شده است.

آن‌گاه که سخن از یک دوره‌ى سى ساله‌ى کار ِ مطبوعاتى پیش مى‌آید، جوان ِکتابخوان ِ امروزى که صفحات هنر و اندیشه‌ى مطبوعات کنونى را حتا به عنوان یک «حداقل» هم نمى‌پذیرد، به هیچ روى نمى‌تواند وضع مطبوعات را در سال‌هاى آغاز آن دوره در نظر آورد.

در واقع، سى سال پیش از تاریخ این یادداشت به وجود آوردن یک نشریه‌ى ملى کارى به تمام معنا «ناممکن» بود. این‌چنین نشریه‌یى یا مى‌بایست متکى به گروهى خواننده‌ى علاقه‌مند باشد تا بتواند با تعادل هزینه و درآمدش، انتشار یابد؛ که چنین «خواننده‌گانى» وجود نداشت. یا مى‌بایست به سرمایه‌یى متکى باشد و از زیان مالى نهراسد تا به‌تدریج بتواند خواننده‌گانى براى خود دست و پا کند؛ که چنین سرمایه‌یى در اختیار نبود. ـ به عبارت دیگر: آن را که شور و هدف بود وسیله نبود و آن را که وسیله بود غم ِ فرهنگ و هنر نبود.

مسأله‌ى دیگر این بود که ما جوانان آن روز تجربه‌یى هم در کار خود نداشتیم؛ که آن را
که تجربه‌یى داشت، سرمایه‌ها و سیاست‌ها پیشاپیش به بذل مال خریده بودند. گمنامانى بودیم که سرمایه و پشتیبان‌مان تلاش خودمان بود. به جایى راه‌مان نمى‌دادند و حرف‌مان را نمى‌شنیدند یا به ریشخندمان مى‌گرفتند. پس راه ِ چاره منحصر به فرد بود: نخست به وجود آوردن نشریه‌یى و پس از آن گِرد آوردن خواننده‌گانى. اما نکته این بود که عرضه‌ى شعر و ادبیات ِ انقلابى ِ ما تنها در نشریه‌یى امکان داشت که پیشاپیش در جامعه گروهى خواننده بر خود گرد آورده باشد.

واکنش آن روز جامعه در برابر انقلاب ادبى و شعرى حداکثر این بود که در برابر «مهتاب» و «مریم» ِ فریدون توللى و مقلدانش، عصا بر سر شاعران نشکند و با تردید و دودلى سکوت کند. پس تصور این‌که یک نشریه‌ى نوپا بتواند در چنین جامعه‌یى تنها از طریق عرضه‌ى اشعار و مقالات نیما و شاگردان او به حیات خود ادامه دهد تصورى بسیار ابلهانه بود.

اما (خوشبختانه!) حُسن ِ کار ما در این بود که فکر و نقشه و پیش‌بینى و اسباب‌چینى در کارمان راه نداشت. تنها احساس بودیم و شور ِ کار. همه چیز در «عرضه» خلاصه مى‌شد. و این تنها کارى بود که انجام مى‌دادیم. در واقع، چاپ مى‌کردیم، مى‌گذاشتیم و در مى‌رفتیم!

پیاده گز مى‌کردیم و گرسنه مى‌خفتیم و شاهى شاهى پس‌انداز مى‌کردیم، و همین‌که امکانات مالى (به قدر چاپ فقط یک شماره) فراهم مى‌آمد صاحب امتیاز ِ نشریه‌ى معمولاً ورشکسته‌یى را مى‌پُختیم و با موافقت او دست به کار مى‌شدیم. به سراغ پیرمرد مى‌رفتیم که محور و انگیزه‌ى کار بود. مطالب را گرد مى‌آوردیم، مجله‌یى به چاپ مى‌رسید که رسالت ما با سپردن نسخه‌هاى آن به مرکز توزیع پایان یافت. زیرا روشن بود که فروش آن هرگز آن‌قدر نیست که پرداخت حق ِ توزیع خود را کفاف بدهد. و آن‌گاه کار از نو با همان شور و همان عطش براى نشریه‌ى بعدى آغاز مى‌شد.

مجلاتى که با این طرز کار منتشر شد و هرگز از یک شماره بر نگذشت زیاد است. البته در این میان نشریاتى نیز بود که به اتکاى علل و موجباتى به دو، پنج، هفت و گاه بیشتر نیز رسید. هم‌چنین بسیار بود مجلاتى که چاپ شد اما چون نتوانستیم باقى‌مانده‌ى طلب صاحب چاپخانه را بپردازیم در چاپخانه ماند و جز این‌که بیعانه‌ى پرداخت شده و نقدینه‌یى که به بهاى کاغذ داده بودیم از دست برود حاصلى نداد!

سود سال‌ها تلاش در کار چاپ، اندوختن تجربه‌هاى بسیار بود؛ اما از سوى دیگر  چون معمولاً از هر مجله‌یى غالباً تنها یک شماره منتشر مى‌شد شهرت یافت که با دیارالبشرى سازگارى نمى‌کنم و بُز ِ امام رضا را تا پسین نمى‌چرانم و هیچ کارى را دنبال نمى‌گیرم! هنگامى هم که تب ِ تند نوجوانى (و حتا نخستین سال‌هاى جوانى) فرونشست و مشکلات زنده‌گى اندک اندک غولى فربه شد و در برابرم قد علم کرد، منى که در همه‌ى این سال‌هاى سیاه دینارى نیندوخته بودم و جز راه چاپخانه‌ها راهى نمى‌دانستم و براى کسب معاش ناگزیر براى کار به مطبوعات رو آوردم، با این شهرت ِ نابکار تقریبآ همه‌ى درها را به روى خود بسته دیدم. تا آن‌جا که، اگرچه توانستم براى نشر کتاب هفته ناشرى بیابم و در بحرانى‌ترین دوره‌هاى مطبوعاتى ِ این سرزمین به نشر ِ یکى از پُرحاصل‌ترین نشریات آن دوران همه‌ى قدرت و امکان ِ خود را در کار آن کنم، همین سوء ِ شهرت سبب شد سرانجام پس از بیست و پنج هفته تلاش در کار انتشار مجله که گاه جز چهار و پنج ساعت در شبانه‌روز فرصت خواب و استراحت برایم باقى نمى‌گذاشت از آن چشم بپوشم و با تیراژى بیش از سى هزار رهایش کنم!

مقدمه بر ذى‌المقدمه چربید.

کوشش براى فراهم آوردن مطالب ِ این نشریه‌هاى تک‌شماره‌یى سبب شد که پس از نزدیک به سى سال کار، انبوهى قصه و داستان‌هاى کوتاه ترجمه شده فراهم آید. در نظر گرفتن این نکته که پاره‌یى از این داستان‌ها در کدام شرایط ِ مطبوعاتى و در چه سال‌هایى برگردانده شده، عذرخواه ساده‌گى ِ پاره‌یى از آن‌ها ست که ناخواسته مورد پسند ِ برخى از کتابخوانان امروز نخواهد بود.

            ا.ش.

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94065

نوبت چاپ

شابک

964-351-182-0

قطع

تعداد صفحه

744

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

1 دیدگاه برای مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم: ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه جهان

 1. زینب

  سلام …عذر میخوام هزینه ارسال این کتاب به شهرستان چقدر هست ؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  • راهنمای کتاب

   با سلام و احترام
   پست سفارشی:
   ۴,۷۰۴تومان(زمان تحویل ۵ روزه)
   پست پیشتاز:
   ۶,۹۴۴تومان(زمان تحویل ٣ روزه)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.