(021) 66480377-66975711

مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم: ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه جهان

(دیدگاه 1 کاربر)

145,000تومان

احمد شاملو

آنچه در دفتر سوم از مجموعه آثار احمد شاملو آمده،  عبارت است از قطعات پراکنده ایی که در طول سالیان دراز و در فرصت های مختلف ایشان به فارسی برگردانده شده است. داستان های کوتاه، قصه ها و…

از دیگر کارهای او در این زمینه می‌توان به ترجمه «درها و دیوار بزرگ چین»، رمان «پابرهنه‌ها» اثر زاخاریا استانکو، رمان «دن آرام» و شازده کوچولو اشاره کرد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم

ترجمه آثاری از کافکا، چخوفف عزیز نسین و دیگران

در آغاز کتاب گزیده ای از مجموعه آثار احمد شاملو، دفتر سوم اینگونه می خوانیم:

فهرست

 

 

 

یادداشت  ۱۱

ارسکین کالدول       ۱۵

   روزى که باباجانم ماشین فشار خرید ۱۷

   ناقوس عروسى   ۲۹

   بزها روى  بام    ۴۴

   زن بى‌کس و کار ۵۵

   چکمه‌ها           ۶۳

   دارکوب‌ها         ۷۵

   ملکه‌ى قافله‌ى کولى‌ها      ۸۴

   ماجراى بانجو    ۹۵

   گوساله‌ى کوچولو            ۱۰۸

   چه‌گونه کاکاى ما از مزایاى قانونى ِ مرخصى استفاده کرد؟          ۱۲۰

   باباجانم چه‌گونه وارد مشاغل سیاسى شد؟      ۱۳۱

   مهمان شبانه      ۱۴۳

   عموجانم «ند»    ۱۵۳

   قصه‌ى خروس بابام         ۱۶۳

   تابستان، یک روز بعد از ظهر          ۱۷۲

ریونوسوکه آکتاگاوا ۱۸۵

   دماغ    ۱۸۷

   با باد چرخیده    ۲۰۱

   سوسانوئو جنگ‌آور پیر     ۲۱۳

ویکتور آلبا               ۲۴۱

   دست به دست   ۲۴۳

بلز ساندرار                ۲۸۹

   سفیدها و سیاها چه‌طور از هم جدا شدند؟      ۲۹۳

   افسانه‌ى بینگو    ۳۲۷

ئیون لوکا کاراجیال ۳۳۳

   قصه‌ى بلیت‌هاى لعنتى      ۳۳۵

آنگل کارالىچف      ۳۵۱

   تنبل خان در بشکه          ۳۵۳

   قصه‌ى «بابابوگون » و «بى‌بى بوگون »            ۳۵۹

   یل و اژدها        ۳۶۳

عزیز نسین ۳۷۱

   شوخى ِ بى‌وسایل            ۳۷۳

   دیوانه‌یى بر بام   ۳۸۸

   گزارش            ۳۹۵

   سگ محله         ۴۰۸

   یک خانواده‌ى کارى         ۴۲۴

   رهبران برجسته‌ى حزب در میان مردم          ۴۳۵

   مواظب باشین کسى بو نبره            ۴۴۸

   اتول دعوا         ۴۶۶

   مردى که از زور خشم مثل بید مى‌لرزید         ۴۷۴

   مردى که مى‌خواست براى خود خانه‌یى بسازد ۴۷۶

   آدم حلال‌زاده    ۴۸۵

   دونده برنده است            ۴۸۸

   ما آدم نمى‌شیم!  ۵۰۱

ئیون کره آنگا           ۵۱۱

   «بابا ئیون روواتا» و مسأله‌ى اتحاد     ۵۱۳

مارک تواین             ۵۱۹

   مصاحبه           ۵۲۱

   ماجراى حضرت علیه بانو مک ویلیامز          ۵۲۸

آنتون چخوف          ۵۳۹

   یک شاهکار       ۵۴۱

   آشپز شوهر مى‌کند          ۵۴۹

   همسران هنرمندان           ۵۵۸

   گناهکار شهر تولدو          ۵۷۶

لئونورا کارینگتون    ۵۸۵

   نوآموز ۵۸۷

جیووانى گوارسکى  ۵۹۳

   اعتراف به گناه   ۵۹۷

ادگار آلن پو            ۶۰۱

   سایه    ۶۰۳

   سکوت            ۶۰۸

   تصویر بیضى شکل          ۶۱۳

چارلز چاپلین            ۶۱۹

   نظم    ۶۲۱

ایگناتسیو دو سائو ده مائوس      ۶۲۵

   دانه‌هاى تسبیح ازهم گسیخته          ۶۲۷

کازه ناوه  ۶۳۵

   تصویر بیستم     ۶۳۷

ب. ب. دادیه             ۶۴۳

   اعتراف            ۶۴۵

فرانتس کافکا            ۶۵۳

   سرگرمى          ۶۵۵

   قصه‌ى کوچک    ۶۵۹

   یک نوشته‌ى قدیمى         ۶۶۱

   پل      ۶۶۳

   ناخدا  ۶۶۵

   لاشخور            ۶۶۷

   خارپیچ سوزان   ۶۶۹

   چند برگ از روزنامه‌ى خاطرات      ۶۷۳

سلما لاگرلوف           ۶۸۱

   آزادى در جنگل ۶۸۳

رنه بارژاول              ۶۹۳

   سربازى از یک دوران سپرى شده    ۶۹۵

چوانگ تسه               ۷۰۹

   در انتظار خرگوش          ۷۱۱

   ماهى در مسیل   ۷۱۲

هوئهى ـ تان ـ تسه   ۷۱۴

   پسرى که به مرگ مادر رضا دهد…   ۷۱۴

   شاهزاده‌یى که دوست‌دار اژدها بود   ۷۱۵

   کور و شَل         ۷۱۶

چوانگ ـ چه ـ نوئو  ۷۱۷

   دیوار فروریخته   ۷۱۷

   حلزون و ماهیخوار          ۷۱۸

   زنجره و آخوندک و گنجشک         ۷۱۹

   ماهى ِ نظرکرده   ۷۲۰

هان ـ فهئى ـ تسه      ۷۲۱

   اسب گرانبها      ۷۲۱

   سایه‌ى کمان      ۷۲۲

   راه‌ها بسیارند     ۷۲۴

   روباه و ببر        ۷۲۶

   عروسک چوبین و عروسک گِلین     ۷۲۷

   چه‌گونه پادشاه اژدهایان به صورت ماهى درآمد؟          ۷۲۹

   نقش اشباح       ۷۳۰

لى تسه      ۷۳۱

   آزادى ِ قمرى‌ها  ۷۳۱

   جغد مسافر       ۷۳۳

   گمان بد           ۷۳۴

   شهرت بد         ۷۳۵

   خلق را تقلیدشان…          ۷۳۷

نمایهها      ۷۳۹

   نمایه‌ى نام نویسنده‌گان     ۷۴۱    نمایه‌ى نام داستان‌ها ۷۴۳

یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

آن‌چه در این مجموعه آمده، قطعات پراکنده‌یى‌ست که در طول سالیان دراز و در فرصت‌هاى مختلف به فارسى برگردانده شده است.

آن‌گاه که سخن از یک دوره‌ى سى ساله‌ى کار ِ مطبوعاتى پیش مى‌آید، جوان ِکتابخوان ِ امروزى که صفحات هنر و اندیشه‌ى مطبوعات کنونى را حتا به عنوان یک «حداقل» هم نمى‌پذیرد، به هیچ روى نمى‌تواند وضع مطبوعات را در سال‌هاى آغاز آن دوره در نظر آورد.

در واقع، سى سال پیش از تاریخ این یادداشت به وجود آوردن یک نشریه‌ى ملى کارى به تمام معنا «ناممکن» بود. این‌چنین نشریه‌یى یا مى‌بایست متکى به گروهى خواننده‌ى علاقه‌مند باشد تا بتواند با تعادل هزینه و درآمدش، انتشار یابد؛ که چنین «خواننده‌گانى» وجود نداشت. یا مى‌بایست به سرمایه‌یى متکى باشد و از زیان مالى نهراسد تا به‌تدریج بتواند خواننده‌گانى براى خود دست و پا کند؛ که چنین سرمایه‌یى در اختیار نبود. ـ به عبارت دیگر: آن را که شور و هدف بود وسیله نبود و آن را که وسیله بود غم ِ فرهنگ و هنر نبود.

مسأله‌ى دیگر این بود که ما جوانان آن روز تجربه‌یى هم در کار خود نداشتیم؛ که آن را
که تجربه‌یى داشت، سرمایه‌ها و سیاست‌ها پیشاپیش به بذل مال خریده بودند. گمنامانى بودیم که سرمایه و پشتیبان‌مان تلاش خودمان بود. به جایى راه‌مان نمى‌دادند و حرف‌مان را نمى‌شنیدند یا به ریشخندمان مى‌گرفتند. پس راه ِ چاره منحصر به فرد بود: نخست به وجود آوردن نشریه‌یى و پس از آن گِرد آوردن خواننده‌گانى. اما نکته این بود که عرضه‌ى شعر و ادبیات ِ انقلابى ِ ما تنها در نشریه‌یى امکان داشت که پیشاپیش در جامعه گروهى خواننده بر خود گرد آورده باشد.

واکنش آن روز جامعه در برابر انقلاب ادبى و شعرى حداکثر این بود که در برابر «مهتاب» و «مریم» ِ فریدون توللى و مقلدانش، عصا بر سر شاعران نشکند و با تردید و دودلى سکوت کند. پس تصور این‌که یک نشریه‌ى نوپا بتواند در چنین جامعه‌یى تنها از طریق عرضه‌ى اشعار و مقالات نیما و شاگردان او به حیات خود ادامه دهد تصورى بسیار ابلهانه بود.

اما (خوشبختانه!) حُسن ِ کار ما در این بود که فکر و نقشه و پیش‌بینى و اسباب‌چینى در کارمان راه نداشت. تنها احساس بودیم و شور ِ کار. همه چیز در «عرضه» خلاصه مى‌شد. و این تنها کارى بود که انجام مى‌دادیم. در واقع، چاپ مى‌کردیم، مى‌گذاشتیم و در مى‌رفتیم!

پیاده گز مى‌کردیم و گرسنه مى‌خفتیم و شاهى شاهى پس‌انداز مى‌کردیم، و همین‌که امکانات مالى (به قدر چاپ فقط یک شماره) فراهم مى‌آمد صاحب امتیاز ِ نشریه‌ى معمولاً ورشکسته‌یى را مى‌پُختیم و با موافقت او دست به کار مى‌شدیم. به سراغ پیرمرد مى‌رفتیم که محور و انگیزه‌ى کار بود. مطالب را گرد مى‌آوردیم، مجله‌یى به چاپ مى‌رسید که رسالت ما با سپردن نسخه‌هاى آن به مرکز توزیع پایان یافت. زیرا روشن بود که فروش آن هرگز آن‌قدر نیست که پرداخت حق ِ توزیع خود را کفاف بدهد. و آن‌گاه کار از نو با همان شور و همان عطش براى نشریه‌ى بعدى آغاز مى‌شد.

مجلاتى که با این طرز کار منتشر شد و هرگز از یک شماره بر نگذشت زیاد است. البته در این میان نشریاتى نیز بود که به اتکاى علل و موجباتى به دو، پنج، هفت و گاه بیشتر نیز رسید. هم‌چنین بسیار بود مجلاتى که چاپ شد اما چون نتوانستیم باقى‌مانده‌ى طلب صاحب چاپخانه را بپردازیم در چاپخانه ماند و جز این‌که بیعانه‌ى پرداخت شده و نقدینه‌یى که به بهاى کاغذ داده بودیم از دست برود حاصلى نداد!

سود سال‌ها تلاش در کار چاپ، اندوختن تجربه‌هاى بسیار بود؛ اما از سوى دیگر  چون معمولاً از هر مجله‌یى غالباً تنها یک شماره منتشر مى‌شد شهرت یافت که با دیارالبشرى سازگارى نمى‌کنم و بُز ِ امام رضا را تا پسین نمى‌چرانم و هیچ کارى را دنبال نمى‌گیرم! هنگامى هم که تب ِ تند نوجوانى (و حتا نخستین سال‌هاى جوانى) فرونشست و مشکلات زنده‌گى اندک اندک غولى فربه شد و در برابرم قد علم کرد، منى که در همه‌ى این سال‌هاى سیاه دینارى نیندوخته بودم و جز راه چاپخانه‌ها راهى نمى‌دانستم و براى کسب معاش ناگزیر براى کار به مطبوعات رو آوردم، با این شهرت ِ نابکار تقریبآ همه‌ى درها را به روى خود بسته دیدم. تا آن‌جا که، اگرچه توانستم براى نشر کتاب هفته ناشرى بیابم و در بحرانى‌ترین دوره‌هاى مطبوعاتى ِ این سرزمین به نشر ِ یکى از پُرحاصل‌ترین نشریات آن دوران همه‌ى قدرت و امکان ِ خود را در کار آن کنم، همین سوء ِ شهرت سبب شد سرانجام پس از بیست و پنج هفته تلاش در کار انتشار مجله که گاه جز چهار و پنج ساعت در شبانه‌روز فرصت خواب و استراحت برایم باقى نمى‌گذاشت از آن چشم بپوشم و با تیراژى بیش از سى هزار رهایش کنم!

مقدمه بر ذى‌المقدمه چربید.

کوشش براى فراهم آوردن مطالب ِ این نشریه‌هاى تک‌شماره‌یى سبب شد که پس از نزدیک به سى سال کار، انبوهى قصه و داستان‌هاى کوتاه ترجمه شده فراهم آید. در نظر گرفتن این نکته که پاره‌یى از این داستان‌ها در کدام شرایط ِ مطبوعاتى و در چه سال‌هایى برگردانده شده، عذرخواه ساده‌گى ِ پاره‌یى از آن‌ها ست که ناخواسته مورد پسند ِ برخى از کتابخوانان امروز نخواهد بود.

            ا.ش.

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 18.5 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94065

نوبت چاپ

شابک

964-351-182-0

قطع

تعداد صفحه

744

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

1 دیدگاه برای مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم: ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه جهان

 1. زینب

  سلام …عذر میخوام هزینه ارسال این کتاب به شهرستان چقدر هست ؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  • راهنمای کتاب

   با سلام و احترام
   پست سفارشی:
   ۴,۷۰۴تومان(زمان تحویل ۵ روزه)
   پست پیشتاز:
   ۶,۹۴۴تومان(زمان تحویل ٣ روزه)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *