(021) 66480377-66975711

شبانه های غزل، ترانه های غروب

8,000تومان

غلام علی مشهدی حیدری

 غلامعلی مشهدی حیدری در سال 1332 در کرج به دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم ریاضی، در سال 1363 در رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تحصیل پرداخت. ولی تحصیلات را ناتمام گذاشت و به انگلستان رفت و از دانشگاه king ston لندن در رشته الکترونیک فارغ التحصیل شد. وی از سال 1348 به فعالیت ادبی و سرودن شعر پرداخته و اکنون نیز عضو فعال انجمن ادبی استاد شهریار و بنیاد هنر و هنرستان کرج است

عمرى است كه دنبال كمى مهر و وفائيم         بى‌شبهه خريدار دوائيم و شفائيم

در مَسلك ما حيله و تزوير و ريا نيست         خُرّم ز صبائيم و به دنبال صفائيم.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از  کتاب شبانه های غزل، ترانه های غروب

 ساقى شدم سرور شدم، بر میزنان رهبر شدم

ارجم فزون شد دم‌به‌دم، چون چاکر «اخضر» شدم

تا شد مراد و مقصدم، از شعر او ساغر زدم

بگسستم از اندوه و غم، لولى‌وشى دیگر شدم

در آغاز کتاب شبانه های غزل، ترانه های غروب می خوانیم

فهرست

 

دیباچه: به دوست شاعرم استاد نعمت‌اله مهدى‌فر مُتخلّص به اخضر          ۹

سرآغاز دفتر            ۱۱

قصیده اِفتخار           ۱۳

محمّد (ص)            ۱۳

جانم على (ع)          ۱۴

چرخ وارونه            ۱۵

سرد و گرم              ۱۶

شاه کشور عشق        ۱۷

افسون نگاه              ۱۸

بشکن نشکن            ۱۹

کیمیاى وصل           ۲۰

امان از دل   ۲۱

طبیب بیمار              ۲۳

سنگر زهد   ۲۴

لالایى براى دل          ۲۵

غمزه افزون کن         ۲۶

بهاى نان    ۲۸

این‌همه غوغا چرا      ۲۹

در زند و پازندى چرا              ۳۰

تفسیر پروانه            ۳۱

بر تو صدها مرحبا      ۳۳

موج به جیحون فزا     ۳۴

خبرگان دلنواز          ۳۵

حبوط       ۳۶

اغوا به سرقت           ۳۷

مکتب لیلى              ۳۸

میراب       ۳۹

پیمان با دیوانه          ۴۰

شب خاطره             ۴۱

صیاد کجا رفت         ۴۲

یکشب خدایى          ۴۳

مست و هشیار          ۴۴

رقص کائنات           ۴۵

همسایه تراب           ۴۶

غرورِ زهد              ۴۷

بیگانه زیاد است        ۴۸

اثر از مؤثر   ۴۹

از بوسه چه امساک است           ۵۰

مخمصه     ۵۱

قیمت اطوار             ۵۲

فاصله عقل و جنون   ۵۳

دلبرک سنگ‌پران        ۵۴

ناز شست   ۵۵

باغ ارم      ۵۷

کسى یار کسى نیست              ۵۸

هیهات هیهات          ۵۹

مى چو ضماد است     ۶۰

دو تار       ۶۱

نِى خموش است       ۶۲

مزد گناه     ۶۳

ناز گران     ۶۵

شرح بى‌انتها            ۶۶

بر مزار کیمیا            ۶۷

ز تو انکار مرا کشت   ۶۸

طاقت پروا              ۶۹

تشکیلِ سپاه             ۷۰

قیمت مرهم             ۷۱

افسوس که گوشِ شنوا نیست     ۷۲

چه روزگاریست       ۷۳

هنر بازارى              ۷۴

لحظه عاشق شدن      ۷۵

مقهور زمان             ۷۶

لعبت آباده   ۷۷

زهر و عسل            ۷۸

امروز و فردا            ۷۹

لبهاى گلنارى           ۸۰

پیدا و پنهان             ۸۱

بال و پرى نیست       ۸۲

حذر از خرابى          ۸۳

بنده را شرمنده داشت   ۸۴

سایه عنقا    ۸۵

آن ممه را لولو برد      ۸۶

برده هشیار              ۸۷

سفر از کشور دل       ۸۸

جور بهمن              ۸۹

طره تابیدیم و  رفت    ۹۰

آشفتگى     ۹۱

بلبل رِند     ۹۲

کرناى ناسوت          ۹۳

حربه رنگ              ۹۴

شراب تلخ              ۹۵

خراب‌آباد   ۹۶

خبر نوروز              ۹۷

شاید فردا مباد           ۹۸

یار خطاپوش           ۹۹

قرعه وصل             ۱۰۰

صحبت جانان          ۱۰۱

پرده‌ها       ۱۰۲

خرید ناز    ۱۰۳

خمیازه      ۱۰۴

چاره و ناچار           ۱۰۵

دیدار سمن              ۱۰۶

نقاب        ۱۰۷

هرچه خواهد باد باد    ۱۰۸

شکوه به شهلا          ۱۱۰

بیچاره زلیخا            ۱۱۱

میخانه آباد              ۱۱۲

عَلَم غمزه   ۱۱۴

موکب یار   ۱۱۵

ازدحام بازار            ۱۱۶

اکسیر جوانى            ۱۱۸

نسیم صبح فروردین    ۱۲۰

طعنه اغیار              ۱۲۲

سوز         ۱۲۳

ساقى‌نامه    ۱۲۴

اصل و فرع             ۱۲۵

شجاعت     ۱۲۶

توبه‌شکن    ۱۲۷

مسند آیینه‌دارى         ۱۲۹

سرقت عمدى           ۱۳۱

صف‌شکن   ۱۳۲

شب یلدا    ۱۳۳

نشد، نشد   ۱۳۴

متاعِ گِله     ۱۳۶

شربت تبریز             ۱۳۷

ماه دوتا شد             ۱۳۸

دعاى بى‌اثر              ۱۳۹

علم بى‌مقدار            ۱۴۰

آتش و یخ              ۱۴۱

حریق        ۱۴۳

مسکن آواره چه باشد              ۱۴۴

به کجا خواهم شد      ۱۴۵

راه سلامت              ۱۴۶

حدیث عشق            ۱۴۷

فصل گُلگشت          ۱۴۸

توبه ناچار              ۱۵۰

شب مستى              ۱۵۱

توبه          ۱۵۲

جولان سیاهان          ۱۵۳

رهنماى عشق           ۱۵۴

تعجب عطّار            ۱۵۵

متاعِ حسد   ۱۵۶

بازار ناز     ۱۵۷

گداى دلیر   ۱۵۸

خندید و خنداند        ۱۵۹

سمند آرزو              ۱۶۰

نرگس ترکمان          ۱۶۲

مِى دلخواه ندادند       ۱۶۴

شکار دل    ۱۶۵

رسواى گردون          ۱۶۶

سر به گریبان            ۱۶۷

سررشته     ۱۶۸

استاد دلربایى            ۱۷۰

طور و طوبا             ۱۷۱

چاره تب    ۱۷۲

یاد           ۱۷۳

شاهد و شرم            ۱۷۴

خنده مستانه             ۱۷۵

قمر در عقرب          ۱۷۶

آسیاب نوبتى            ۱۷۷

چه عمر تبهى بود      ۱۷۸

فلفل سوزان            ۱۷۹

بخت نامیمون           ۱۸۱

راز بقا       ۱۸۲

هیاهوى وصال         ۱۸۳

نخل بى‌بر   ۱۸۴

تضمین      ۱۸۵

بوى گند    ۱۸۷

نه چندان مست         ۱۸۸

تعطیلى غمخانه         ۱۸۹

خمار چشم فروردین   ۱۹۰

زاهد بى‌هنر             ۱۹۱

فقط عشق و فقط دِل              ۱۹۳

منّت         ۱۹۴

گناه عشق   ۱۹۵

میقات در میقات       ۱۹۶

آیت ناز     ۱۹۷

عشقبازى در جماعَت              ۱۹۸

غم مدار     ۱۹۹

راز شب     ۲۰۰

رجز عاشقانه           ۲۰۱

پیر شیدا     ۲۰۲

شکوه از روزگار       ۲۰۳

خُم تهى     ۲۰۴

سال عشق   ۲۰۵

عزلت        ۲۰۶

خاکسترنشین            ۲۰۷

چاچى کمان            ۲۰۸

بیگانه با هست و عدم              ۲۱۰

قدح با قدسیان          ۲۱۲

بزم صفا     ۲۱۳

ره‌توشه      ۲۱۵

حظّ بصر    ۲۱۶

قمار هستى              ۲۱۸

گذر از طوفان          ۲۲۰

خریدار دل              ۲۲۱

صحبت سربسته         ۲۲۲

شکیب       ۲۲۳

شاخه طوبا              ۲۲۵

عقده صنوبر             ۲۲۶

تفسیر مبهم              ۲۲۷

هرگز هرگز             ۲۲۸

نفرین        ۲۲۹

یاد بهار      ۲۳۰

هلهله        ۲۳۱

تشویش فردا            ۲۳۲

حکم ناروا              ۲۳۳

خاموش پرغوغا        ۲۳۴

جفر و کیمیا             ۲۳۵

افسون قاصّ            ۲۳۶

بى‌نیاز       ۲۳۷

محرم اسرار عشق      ۲۳۸

ماحصل عشق           ۲۳۹

قالى ساروق            ۲۴۰

غوغاى سرمستان       ۲۴۱

ساکتستان    ۲۴۲

رسم جهان              ۲۴۳

هیجان       ۲۴۴

اشک بى‌حاصل         ۲۴۵

موسم سرمستى          ۲۴۷

رخنه در ایمان          ۲۴۸

بیچاره دل   ۲۴۹

تمنّا          ۲۵۰

بچّه‌بازى    ۲۵۲

رسوایى دل              ۲۵۳

یادگارى‌هاى دل        ۲۵۴

وصف لب‌ها            ۲۵۵

نذر شفا     ۲۵۷

شهر بازى   ۲۵۸

چشم نیاز   ۲۶۰

بى‌همدمى   ۲۶۱

بى‌بند و بار              ۲۶۲

جاهل       ۲۶۳

عیب دیوانگى           ۲۶۴

حریق        ۲۶۵

میهمان       ۲۶۶

رُخداد       ۲۶۷

بت‌پرست    ۲۶۸

سخن میالود             ۲۶۹

شور شباب              ۲۷۰

تب هرشب              ۲۷۱

مرثیه عشق              ۲۷۲

وسوسه وصل           ۲۷۴

سود از ضَرر            ۲۷۵

مصلوب     ۲۷۶

ساقى کوته‌نظر          ۲۷۷

مکتب        ۲۷۸

هیاهو        ۲۷۹

اکسیر هستى             ۲۸۰

دار مکافات             ۲۸۲

کاتب        ۲۸۳

بوسه تبدار              ۲۸۴

پیمانه آخر              ۲۸۵

افیون عشق              ۲۸۶

گناهکار     ۲۸۷

شمع بى‌پروانه           ۲۸۹

پنجره        ۲۹۰

حاصل از سودا         ۲۹۱

شوق تمنّا   ۲۹۲

عشقم و عشقم          ۲۹۳

تبخال        ۲۹۴

پیوسته خمار            ۲۹۶

دل مى‌خرم              ۲۹۷

خرید        ۲۹۸

دلخوش به هست       ۲۹۹

دلبرى با نام رحمان    ۳۰۰

مطرب کمکار           ۳۰۲

تاجر ناشى              ۳۰۳

سور شبانه              ۳۰۴

خراب دلبر              ۳۰۵

هیچ و پوچ             ۳۰۶

شکایت از زمان        ۳۰۷

پشیمانى     ۳۰۸

ناز و نهیب             ۳۰۹

تفسیر انتظار             ۳۱۰

تجاهل      ۳۱۱

بُتِ ماسال   ۳۱۲

وادى سرگردانى        ۳۱۳

باده بیارى   ۳۱۴

تحفه        ۳۱۵

صید هُما    ۳۱۷

پیمان        ۳۱۸

در طلب عشق          ۳۱۹

رند قدح‌خوار          ۳۲۰

تطهیر        ۳۲۱

تسلّا         ۳۲۲

پیمانه و پیمان           ۳۲۳

عطش و آب            ۳۲۴

چالاکى طرّار            ۳۲۵

وصل فقیران            ۳۲۶

دایره وصل              ۳۲۷

نظرباز       ۳۲۸

یار نمکین   ۳۲۹

گمگشته     ۳۳۰

از شر چه غَم           ۳۳۲

تفتان و فتّان             ۳۳۴

نقشى در قاب          ۳۳۶

ساقى صاحبدل         ۳۳۷

کفر کلان    ۳۳۸

تاوان مکافات           ۳۳۹

غوغاى درون           ۳۴۰

عمر هدررفته           ۳۴۱

لحظه مستى             ۳۴۲

حدس بیجا              ۳۴۳

سوگ دل    ۳۴۴

طالع نحس             ۳۴۶

فتنه بجز چاه نیست    ۳۴۷

کفر عشق   ۳۴۸

صبر به مخمورى       ۳۴۹

طاعت مشتبه            ۳۵۰

توبه گاه و گه           ۳۵۱

خا و سین   ۳۵۲

مست جمال             ۳۵۳

غریب       ۳۵۴

شاهد و شمع           ۳۵۵

کو تدبیر     ۳۵۶

پیش‌نوشت              ۳۵۷

راه خرابات              ۳۵۸

چنین و چنان           ۳۵۹

صید غزالان             ۳۶۰

سوزِ سزاوار             ۳۶۱

قبله‌نما       ۳۶۲

عزادارِ دل   ۳۶۳

دشت جنون             ۳۶۴

سرقت       ۳۶۵

گِل و دِل    ۳۶۶

چنار و چندر           ۳۶۷

آتش افسانه             ۳۶۸

نرگس نیم‌خفته         ۳۶۹

ساغر ارغوانى           ۳۷۰

مهمان دو روزه         ۳۷۱

خطاى عمد             ۳۷۲

حج حوریان            ۳۷۳

صافِ قیصرى          ۳۷۴

کودک سرا              ۳۷۶

بهاى کیمیا              ۳۷۸

چشم براه    ۳۷۹

دل‌آزار       ۳۸۰

طرب        ۳۸۲

خرابى تا خرابى         ۳۸۳

دولت جاویدان          ۳۸۵

بازیگر       ۳۸۶

وحشت طوفان         ۳۸۷

خزان در بهار           ۳۸۸

بدکاره       ۳۹۰

چاه و چاله              ۳۹۱

هیمه هجران            ۳۹۲

خلوت‌نشین             ۳۹۴

صیّاد و صید            ۳۹۶

کوزه‌گر فلک           ۳۹۷

داغ گناه     ۳۹۹

خورشید     ۴۰۱

یار مهربان   ۴۰۳

ناز سکرآور             ۴۰۴

شمع چگل              ۴۰۵

علت تخریب           ۴۰۶

راه نیستان   ۴۰۷

پیمانه‌شکن              ۴۰۸

سوداى سراب           ۴۰۹

سیر سماوات            ۴۱۱

باده مردافکن            ۴۱۲

یار آفاقى    ۴۱۳

اصل از یمن            ۴۱۵

صدف خالى            ۴۱۶

نیاز در نیاز             ۴۱۸

شکوه از پیرى          ۴۲۰

سوسن سرنگون        ۴۲۱

هوس باطل             ۴۲۲

بدر و هِلال             ۴۲۳

انکار غصّه              ۴۲۵

دوام مستى              ۴۲۷

باده نسیه    ۴۲۸

محبوب دیرین          ۴۲۹

الف و هزار             ۴۳۱

سیم ناز دلبر             ۴۳۲

صافى و دُردى         ۴۳۳

امکان نظربازى          ۴۳۵

نرد ناز      ۴۳۶

کلام کودکانه           ۴۳۸

هابیل و قابیل           ۴۳۹

چرا اینگونه نایابى      ۴۴۰

زندگى به تعبیر دیگر   ۴۴۲

مستِ از آن دست      ۴۴۳

ابریق به دست           ۴۴۴

مردود عشق             ۴۴۵

کهنه خراب             ۴۴۶

عاشق کم‌عیار           ۴۴۷

اکسیر دل‌آرایى          ۴۴۸

قاصدک خوش‌خبر     ۴۵۰

گریه شمع   ۴۵۱

یادى از شوریدگان     ۴۵۲

دشمن بى‌شرم و حیا    ۴۵۳

مرهم زخم‌زبان         ۴۵۵

مسئله عشق             ۴۵۶

آتش بَر تار و پود      ۴۵۷

شعبده‌کار    ۴۵۹

مناجاتى دیگر           ۴۶۱

مسلخ عاشقان           ۴۶۳

تحفه به دلدار           ۴۶۴

سلامى به سعدى       ۴۶۵

اى پرى…   ۴۶۶

نیاز          ۴۶۷

آواى عجل سامرى     ۴۶۸

پرده‌در       ۴۷۰

کشتى بى‌لنگر            ۴۷۱

چاه پیرى    ۴۷۲

شوریده      ۴۷۳

ساقى نو     ۴۷۴

وحشى سرگردان        ۴۷۵

ز چه دستى             ۴۷۶

از این دستم که مى‌بینى             ۴۷۷

سازش با دل            ۴۷۸

افلاطون     ۴۸۰

دزدکى از مزدکى       ۴۸۱

هذیان       ۴۸۲

مولاى کلّ   ۴۸۳

صید جَلد   ۴۸۵

بى‌خیالِ فردا             ۴۸۶

تهدید هجران           ۴۸۷

یار منى      ۴۸۹

پسته خندان             ۴۹۰

امّا کجایى   ۴۹۱

اى یار کجایى          ۴۹۲

بى‌نام و نشان           ۴۹۳

خودسوز تنها           ۴۹۵

وسوسه‌پرداز            ۴۹۷

گمگشته در خویش    ۴۹۸

دولت احسان            ۵۰۰

مناجات     ۵۰۱

ننگ و نام   ۵۰۲

قصیده انتظار            ۵۰۳

سرانجام دفتر           ۵۰۴

اطلاعات بیشتر

وزن 1000 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94106

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-374-0

قطع

تعداد صفحه

504

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1000

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شبانه های غزل، ترانه های غروب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *