(021) 66480377-66975711

شبانه های غزل، ترانه های غروب

8,000تومان

غلام علی مشهدی حیدری

 غلامعلی مشهدی حیدری در سال 1332 در کرج به دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم ریاضی، در سال 1363 در رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تحصیل پرداخت. ولی تحصیلات را ناتمام گذاشت و به انگلستان رفت و از دانشگاه king ston لندن در رشته الکترونیک فارغ التحصیل شد. وی از سال 1348 به فعالیت ادبی و سرودن شعر پرداخته و اکنون نیز عضو فعال انجمن ادبی استاد شهریار و بنیاد هنر و هنرستان کرج است

عمرى است كه دنبال كمى مهر و وفائيم         بى‌شبهه خريدار دوائيم و شفائيم

در مَسلك ما حيله و تزوير و ريا نيست         خُرّم ز صبائيم و به دنبال صفائيم.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از  کتاب شبانه های غزل، ترانه های غروب

 ساقى شدم سرور شدم، بر میزنان رهبر شدم

ارجم فزون شد دم‌به‌دم، چون چاکر «اخضر» شدم

تا شد مراد و مقصدم، از شعر او ساغر زدم

بگسستم از اندوه و غم، لولى‌وشى دیگر شدم

در آغاز کتاب شبانه های غزل، ترانه های غروب می خوانیم

فهرست

 

دیباچه: به دوست شاعرم استاد نعمت‌اله مهدى‌فر مُتخلّص به اخضر          9

سرآغاز دفتر            11

قصیده اِفتخار           13

محمّد (ص)            13

جانم على (ع)          14

چرخ وارونه            15

سرد و گرم              16

شاه کشور عشق        17

افسون نگاه              18

بشکن نشکن            19

کیمیاى وصل           20

امان از دل   21

طبیب بیمار              23

سنگر زهد   24

لالایى براى دل          25

غمزه افزون کن         26

بهاى نان    28

این‌همه غوغا چرا      29

در زند و پازندى چرا              30

تفسیر پروانه            31

بر تو صدها مرحبا      33

موج به جیحون فزا     34

خبرگان دلنواز          35

حبوط       36

اغوا به سرقت           37

مکتب لیلى              38

میراب       39

پیمان با دیوانه          40

شب خاطره             41

صیاد کجا رفت         42

یکشب خدایى          43

مست و هشیار          44

رقص کائنات           45

همسایه تراب           46

غرورِ زهد              47

بیگانه زیاد است        48

اثر از مؤثر   49

از بوسه چه امساک است           50

مخمصه     51

قیمت اطوار             52

فاصله عقل و جنون   53

دلبرک سنگ‌پران        54

ناز شست   55

باغ ارم      57

کسى یار کسى نیست              58

هیهات هیهات          59

مى چو ضماد است     60

دو تار       61

نِى خموش است       62

مزد گناه     63

ناز گران     65

شرح بى‌انتها            66

بر مزار کیمیا            67

ز تو انکار مرا کشت   68

طاقت پروا              69

تشکیلِ سپاه             70

قیمت مرهم             71

افسوس که گوشِ شنوا نیست     72

چه روزگاریست       73

هنر بازارى              74

لحظه عاشق شدن      75

مقهور زمان             76

لعبت آباده   77

زهر و عسل            78

امروز و فردا            79

لبهاى گلنارى           80

پیدا و پنهان             81

بال و پرى نیست       82

حذر از خرابى          83

بنده را شرمنده داشت   84

سایه عنقا    85

آن ممه را لولو برد      86

برده هشیار              87

سفر از کشور دل       88

جور بهمن              89

طره تابیدیم و  رفت    90

آشفتگى     91

بلبل رِند     92

کرناى ناسوت          93

حربه رنگ              94

شراب تلخ              95

خراب‌آباد   96

خبر نوروز              97

شاید فردا مباد           98

یار خطاپوش           99

قرعه وصل             100

صحبت جانان          101

پرده‌ها       102

خرید ناز    103

خمیازه      104

چاره و ناچار           105

دیدار سمن              106

نقاب        107

هرچه خواهد باد باد    108

شکوه به شهلا          110

بیچاره زلیخا            111

میخانه آباد              112

عَلَم غمزه   114

موکب یار   115

ازدحام بازار            116

اکسیر جوانى            118

نسیم صبح فروردین    120

طعنه اغیار              122

سوز         123

ساقى‌نامه    124

اصل و فرع             125

شجاعت     126

توبه‌شکن    127

مسند آیینه‌دارى         129

سرقت عمدى           131

صف‌شکن   132

شب یلدا    133

نشد، نشد   134

متاعِ گِله     136

شربت تبریز             137

ماه دوتا شد             138

دعاى بى‌اثر              139

علم بى‌مقدار            140

آتش و یخ              141

حریق        143

مسکن آواره چه باشد              144

به کجا خواهم شد      145

راه سلامت              146

حدیث عشق            147

فصل گُلگشت          148

توبه ناچار              150

شب مستى              151

توبه          152

جولان سیاهان          153

رهنماى عشق           154

تعجب عطّار            155

متاعِ حسد   156

بازار ناز     157

گداى دلیر   158

خندید و خنداند        159

سمند آرزو              160

نرگس ترکمان          162

مِى دلخواه ندادند       164

شکار دل    165

رسواى گردون          166

سر به گریبان            167

سررشته     168

استاد دلربایى            170

طور و طوبا             171

چاره تب    172

یاد           173

شاهد و شرم            174

خنده مستانه             175

قمر در عقرب          176

آسیاب نوبتى            177

چه عمر تبهى بود      178

فلفل سوزان            179

بخت نامیمون           181

راز بقا       182

هیاهوى وصال         183

نخل بى‌بر   184

تضمین      185

بوى گند    187

نه چندان مست         188

تعطیلى غمخانه         189

خمار چشم فروردین   190

زاهد بى‌هنر             191

فقط عشق و فقط دِل              193

منّت         194

گناه عشق   195

میقات در میقات       196

آیت ناز     197

عشقبازى در جماعَت              198

غم مدار     199

راز شب     200

رجز عاشقانه           201

پیر شیدا     202

شکوه از روزگار       203

خُم تهى     204

سال عشق   205

عزلت        206

خاکسترنشین            207

چاچى کمان            208

بیگانه با هست و عدم              210

قدح با قدسیان          212

بزم صفا     213

ره‌توشه      215

حظّ بصر    216

قمار هستى              218

گذر از طوفان          220

خریدار دل              221

صحبت سربسته         222

شکیب       223

شاخه طوبا              225

عقده صنوبر             226

تفسیر مبهم              227

هرگز هرگز             228

نفرین        229

یاد بهار      230

هلهله        231

تشویش فردا            232

حکم ناروا              233

خاموش پرغوغا        234

جفر و کیمیا             235

افسون قاصّ            236

بى‌نیاز       237

محرم اسرار عشق      238

ماحصل عشق           239

قالى ساروق            240

غوغاى سرمستان       241

ساکتستان    242

رسم جهان              243

هیجان       244

اشک بى‌حاصل         245

موسم سرمستى          247

رخنه در ایمان          248

بیچاره دل   249

تمنّا          250

بچّه‌بازى    252

رسوایى دل              253

یادگارى‌هاى دل        254

وصف لب‌ها            255

نذر شفا     257

شهر بازى   258

چشم نیاز   260

بى‌همدمى   261

بى‌بند و بار              262

جاهل       263

عیب دیوانگى           264

حریق        265

میهمان       266

رُخداد       267

بت‌پرست    268

سخن میالود             269

شور شباب              270

تب هرشب              271

مرثیه عشق              272

وسوسه وصل           274

سود از ضَرر            275

مصلوب     276

ساقى کوته‌نظر          277

مکتب        278

هیاهو        279

اکسیر هستى             280

دار مکافات             282

کاتب        283

بوسه تبدار              284

پیمانه آخر              285

افیون عشق              286

گناهکار     287

شمع بى‌پروانه           289

پنجره        290

حاصل از سودا         291

شوق تمنّا   292

عشقم و عشقم          293

تبخال        294

پیوسته خمار            296

دل مى‌خرم              297

خرید        298

دلخوش به هست       299

دلبرى با نام رحمان    300

مطرب کمکار           302

تاجر ناشى              303

سور شبانه              304

خراب دلبر              305

هیچ و پوچ             306

شکایت از زمان        307

پشیمانى     308

ناز و نهیب             309

تفسیر انتظار             310

تجاهل      311

بُتِ ماسال   312

وادى سرگردانى        313

باده بیارى   314

تحفه        315

صید هُما    317

پیمان        318

در طلب عشق          319

رند قدح‌خوار          320

تطهیر        321

تسلّا         322

پیمانه و پیمان           323

عطش و آب            324

چالاکى طرّار            325

وصل فقیران            326

دایره وصل              327

نظرباز       328

یار نمکین   329

گمگشته     330

از شر چه غَم           332

تفتان و فتّان             334

نقشى در قاب          336

ساقى صاحبدل         337

کفر کلان    338

تاوان مکافات           339

غوغاى درون           340

عمر هدررفته           341

لحظه مستى             342

حدس بیجا              343

سوگ دل    344

طالع نحس             346

فتنه بجز چاه نیست    347

کفر عشق   348

صبر به مخمورى       349

طاعت مشتبه            350

توبه گاه و گه           351

خا و سین   352

مست جمال             353

غریب       354

شاهد و شمع           355

کو تدبیر     356

پیش‌نوشت              357

راه خرابات              358

چنین و چنان           359

صید غزالان             360

سوزِ سزاوار             361

قبله‌نما       362

عزادارِ دل   363

دشت جنون             364

سرقت       365

گِل و دِل    366

چنار و چندر           367

آتش افسانه             368

نرگس نیم‌خفته         369

ساغر ارغوانى           370

مهمان دو روزه         371

خطاى عمد             372

حج حوریان            373

صافِ قیصرى          374

کودک سرا              376

بهاى کیمیا              378

چشم براه    379

دل‌آزار       380

طرب        382

خرابى تا خرابى         383

دولت جاویدان          385

بازیگر       386

وحشت طوفان         387

خزان در بهار           388

بدکاره       390

چاه و چاله              391

هیمه هجران            392

خلوت‌نشین             394

صیّاد و صید            396

کوزه‌گر فلک           397

داغ گناه     399

خورشید     401

یار مهربان   403

ناز سکرآور             404

شمع چگل              405

علت تخریب           406

راه نیستان   407

پیمانه‌شکن              408

سوداى سراب           409

سیر سماوات            411

باده مردافکن            412

یار آفاقى    413

اصل از یمن            415

صدف خالى            416

نیاز در نیاز             418

شکوه از پیرى          420

سوسن سرنگون        421

هوس باطل             422

بدر و هِلال             423

انکار غصّه              425

دوام مستى              427

باده نسیه    428

محبوب دیرین          429

الف و هزار             431

سیم ناز دلبر             432

صافى و دُردى         433

امکان نظربازى          435

نرد ناز      436

کلام کودکانه           438

هابیل و قابیل           439

چرا اینگونه نایابى      440

زندگى به تعبیر دیگر   442

مستِ از آن دست      443

ابریق به دست           444

مردود عشق             445

کهنه خراب             446

عاشق کم‌عیار           447

اکسیر دل‌آرایى          448

قاصدک خوش‌خبر     450

گریه شمع   451

یادى از شوریدگان     452

دشمن بى‌شرم و حیا    453

مرهم زخم‌زبان         455

مسئله عشق             456

آتش بَر تار و پود      457

شعبده‌کار    459

مناجاتى دیگر           461

مسلخ عاشقان           463

تحفه به دلدار           464

سلامى به سعدى       465

اى پرى…   466

نیاز          467

آواى عجل سامرى     468

پرده‌در       470

کشتى بى‌لنگر            471

چاه پیرى    472

شوریده      473

ساقى نو     474

وحشى سرگردان        475

ز چه دستى             476

از این دستم که مى‌بینى             477

سازش با دل            478

افلاطون     480

دزدکى از مزدکى       481

هذیان       482

مولاى کلّ   483

صید جَلد   485

بى‌خیالِ فردا             486

تهدید هجران           487

یار منى      489

پسته خندان             490

امّا کجایى   491

اى یار کجایى          492

بى‌نام و نشان           493

خودسوز تنها           495

وسوسه‌پرداز            497

گمگشته در خویش    498

دولت احسان            500

مناجات     501

ننگ و نام   502

قصیده انتظار            503

سرانجام دفتر           504

اطلاعات بیشتر

وزن 1000 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94106

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-374-0

قطع

تعداد صفحه

504

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1000

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شبانه های غزل، ترانه های غروب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.