(021) 66480377-66975711

بامداد همیشه | یادنامه احمد شاملو

65,000تومان

آيدا سركيسيان

این کتاب شامل 206 یادداشت، گفتگو، مقاله و شعرهایی است که در فراق شاملو نوشته و سروده شده است. نوشته ها و سروده های کسانی چون محمود دولت آبادی، سیمین بهبهانی، منوچهر آتشی، علی باباچاهی، بهرام بیضایی، پرویز خائفی، عبدالعلی دستغیب، هوشنگ گلشیری و… را می توان در این کتاب یافت. انتهای کتاب هم سال شمار زندگی شاملو به همراه عکس هایی از او آمده است.

احمد شاملو از برترین چهره‌های شعر معاصر ایران است که پس از تغییرات و نوآوری‌هایی که در شعر نو فارسی ایجاد کرد، سبکی منحصر به فرد را پایه گذارد. شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منثور شناخته می‌شود.
برخی منتقدان ادبی معتقدند که شاملو پس از نیما، بیشترین تأثیر را بر شعر معاصر داشته‌و در میان شاعران معاصر ایران، عاشقانه‌های شاملو، زیباترین ترانه‌های عشق در شعر نو فارسی است.

توضیحات

گزیده ای از کتاب بامداد همیشه | یادنامه احمد شاملو | تنظیم آیدا سرکیسیان

و ما همچنان…

دوره مى‌کنیم

   شب را و روز را…

در آغاز کتاب بامداد همیشه | یادنامه احمد شاملو  ، می خوانیم

فهرست

. مردم! چکاوکى مرده!!قاسمفرمهرداد ۹

. روایت لحظه‌اى که بعد از گریستیممؤمنىمنصور ۱۱

. و معجزه اتفاق افتاد!بهنامعلیرضا. از خود جز تن‌واره‌اى خشک نداشت که بینىرفیعابزرگمهر. شیر آهنکوه مردا که تو بودىگنجىحمیدرضا

. بر مزار شاعردولت‌آبادىمحمود. شاملو و گذر از آستانهجلیلىاحمد. دوشنبه شهر خبر را شنیده بود…پرهامباقر. مرگِ شاملو سراسر منظره را با خود برده استبراهنىرضا ۱۴

. گیل‌گمش بدایت‌ها! (شعر)آتشىمنوچهر. پاس‌داران زبان فارسىآتشىمنوچهر

. ابراز همدردى مرکز آمریکایى پن…آپیاآنتونى. وداع (شعر)آدینه‌زادهرضا. در سوگ بامداد (شعر)آذرپىعباس. قبیله‌ى بى‌بامداد (شعر)آرمانم.. زخم (شعر)آشنام.ر.. آن که یافت مى‌نشود (شعر)آقاعباسىم.ر.. براى آن کس که زیست بى‌آن که شک کند(شعر)ابراهیمىامیر. آن آشنا مرد غریب… (شعر)ابطحىشراره. هیچ شاعر فرزانه‌یى نمى‌میرد! (پیام)اتحادیه‌ى ناشران

. اگر مه مى‌زد! (شعر)احمدىصاعد ا.. جهان، غمگین و مهربان (شعر)اسدیانمحمد. کلام جاودانه (شعر)اسدیانمحمد. گفتار لال در بارگه شاملواسلامىآرش. اندوهگین مباش (شعر)افشار نادرىنیما

. صداى شاعراقصىملک‌منصور

. تا بامداد (شعر)الوندىعزت‌اله. زمین را بى‌رحمانه دوست مى‌داشت! (شعر)امیرى قاسم

. مشایعت‌نامه (شعر)امینىمفتون

. شورمایه (شعر)انارىشهرام

. چشمان جهان (شعر)انارىشهرام

. کلامت، آه! (شعراوجىمنصور

. تقدیس (شعر)اوجىمنصور

. دریغا / مى‌گذرند همچون باد (شعر)ایروانىشیوا

. شاملو، شاعرى آوانگارد یا ملى؟باباچاهىعلى

. طلوع دیگر بامدادبهبهانىسیمین

. در نقره‌باران (شعر)بهبهانىسیمین

. گنجى بایسته و آزانگیزبهبهانىسیمین

. مسلط بر موسیقىِ کلماتبهبهانىسیمین

. براى «آن غول زیبا» (شعر)بهرامىجمشید

. دریغا بامدادبهرامىجمشید

. آسمان خالى (شعر)بهمنىشهرام

. عاشق که باشى (شعر)بهمنىشهرام

. دست‌هاى عاشقى (شعر)بهمنىمهدى

. شاملوپدیده‌ى‌فراموش‌نشدنى‌فرهنگ‌ایران‌است (بیانیه)کانون نویسندگان

. باور نداریم که بامداد… (بیانیه)انجمن اسلامى دانشجویان

. به بى‌قرارىِ جانش (شعر)بیزارگیتىمسعود

. تو را مى‌گریم… (شعر)بهناز و بیژن

. کرنشى سه‌گانه به بامداد (شعر)بیضایىبهرام

. این جایى (شعر)پادیابفتاح

. خورشید آیدا (شعر)پاشایىحسین

. حاشا، حاشا (شعر)پایندهمسعود

. ناباور… (شعر)پیوندم.(دهقان)

. گل مى‌برند… (شعر)تاجبخشغزل

. «صلازن روزگاران غربت!» (شعر)جلوه‌گریسعید

. صبر کن (شعر)جلیلىاحمد

. خم شده دریا بر چهره‌اش (شعر)حاج‌سیدجوادىکسرى

. صبحدمى تلخ (شعر)حجازىآناهیتا

. سخن از کوچ نابهنگام توست (شعر)حسینىاعظم

. آقاى بامداد (شعر)حسینىاعظم

. آیدا! حالا مى‌فهمم (شعر)حسینىشیرین

. تا بامداد تو (شعر)حقوقىمحمد

. بامداد (شعر)حیدربیگىاحمد

. تمامیت برومندى (شعر)خائفىپرویز

. خرقه‌ى کسوف (شعر)خائفىپرویز

. سفر او سینما را هم دلتنگ کرد (پیام)خانه‌ى سینما

. ادامه‌ى بامداد (شعر)خاورىتقى

. نه مرگ، به زندگى ایمان آوریمخزائىم.

. بامداد رهایى (شعر)خسروىعبدالعلى

. روزها / در نزدت (شعر)خطیبىامیررضا

. تا ریشه‌هاى پنهان (شعر)خلیلىمحمد

. شاید هزاره دیگر (شعر)خواجه‌پورغلامرضا

. در سوگ احمد شاملو (شعر)خ.الف.

. درباره‌ى شاملو (گفت‌وگو)خیاممسعود

. از معجزت سپیده‌ى بامدادى بود (شعر)داداش‌زادهداوود

. شاعر سپیده‌دمان و آزادى و عشقدستغیبعبدالعلى

. به یادت پیر تنهایى (شعر)رحمانىبیژن

. با بامداد (شعر)رمضانىحسین

. مرثیه (شعر)رمضانىحسین

. با پرنده‌ها (شعر)رمضانىحسین

. شاملو و «اهلیت گفت»رنجبر ایرانىنسرین

. مرداد تلخ این سال (شعر)روان‌شیدم.

. ضرباهنگ، ضربه‌ها (شعر)روان‌شیدم.

. اگر مرده باشدرؤیایىیداله

. سحرگاه و پنجره‌ى باز (شعر)زارعىزمان

. تندیس زخمىِ تقدس (شعر)زدواربهمن

. به تماشا بنشین (شعر)زنوزک.ن.

. مرثیه‌یى که نمى‌توانم سرودش هرگز (شعر)ساقى

. مرثیه‌یى براى دوستم احمد شاملو (شعر)سجادیهامیرحسین

. بامدادى ۲ و ۳ و ۴ و ۸ (شعر)سلیمانىفرامرز

. زبان شعر شاملو ملتقاى سنت و مدرنیسمسمیعىعنایت

. تیزتاب نگاه (شعر)سیّارمیرعبداله

. دلبرک (شعر)شاکرى یکتامحمدعلى

. شعر شاملو مکاشفه‌اى در درونشاکرى یکتامحمدعلى

. صدایت (شعر)شاملوسیروس

. کلام تو (شعر)شاهرخىزهرا

. راست گفتند… (شعر)شاه‌محمدىروشنک

. بر زین این اسب کبود (شعر)شبانکارهکامبیز

. بامدادى ۲ و ۳ و ۴ (شعر)شریفیانجواد

. لب‌هاى خاموشى (شعر)شعبانىصمد

. در چشمان او رازى بود که… (شعر)شعبانىصمد

. سلاخى مى‌گریست… (موسیقى)شکراللهىاحسان

. صلت کدام قصیده بود آن غزل؟شکیبىمحمد

. از ملتقاى آب و افق… (شعر)شمس‌الواعظینشمس

. پاى در بند روح در زنجیر (شعر)شمس‌الواعظینشمس

. «شب» تشییع آفتاب (شعر)شیرىسعید

. الوداع… ناصرى نازنینصالحىسیدعلى

. شبى بر درگاه بیمارستان (شعر)صالحىسیدعلى

. ماهِ متوارى، گِلِگى نکن (شعر)صالحىسیدعلى

. به همین سادگى: (شعر)صالحىسیدعلى

. چنین گفت کاتب آب و خواب (شعر)صالحىسیدعلى

. ادامه‌ى داستان دریا بعدها (شعر)صالحىسیدعلى

. به خداوندگار سپید شعر وشعر)صانعىمژگان

. افسوس در حاله‌اى شگرف (شعر)صبوروحعلیرضا

. سرودى که حق‌حق‌کنان (شعر)صف‌شکنایرج

. شاملو پایکوبىِ مجسم انسان بر گام‌هاى…صف‌شکنایرج

. انگار آستانه (شعر)صمدیانع.

. نامیرا (شعر)طاهریانمحمدرضا

. بى‌دریغ‌تر از… (شعر)طیارىمحمد

. آواز سنگ و سار (شعر)عابدىمحمدحسین

. «چراغ، آینه، بامداد» (شعر)عابدینىفرهاد

. ادامه‌ى خاک (شعر)عاشقىسعید

. ناگزیر (شعر)عباسىرى‌را

. درآمد (شعر)عبداللهىعلى

. ابدیت آذرخش (شعر)عنقایىکسرا

. در آینه (شعر)غنى‌نژادفهیمه

. ماهیم از تنگ بیرون… (شعر)فاضلجواد

. غم‌ات / سوگوارى دفترهاى… (شعر)قربان‌زادهاحمد

. بهشتى از آن‌گونه (شعر)قلى‌پوراشکان

. درخت‌ها / اگر بزرگ نشوند (شعر)قلى‌پوراشکان

. مردنگى طلوع دوباره (شعر)قیصرىجلیل

. ۲۴ ساعت با باخ (شعر)کاویانىشیوا

. شبانه‌هایت (شعر)کاویانىشیوا

. دلتنگ‌ام (شعر)کاویانىشیوا

. «سوگوارانه» (شعر)کاویانىشیوا

. بى‌تو جهان هرگز به آن زیبایىکوثرىعبداله

. طلوع (شعر)کیوان

. کبوترهایمان کوچک کردند (شعر)گل زردحمیده

. خدایا شاعران ما را…گلشیرىهوشنگ

. شب به بامداد نرسید (شعر)گودرزى

. ماه خاموش (شعر)گودرزى‌طائمهعلى‌اکبر

. شاملو، شاعر معصومیت و اقتدار (گفتگو)لنگرودىشمس

. سرود بزرگ (شعر)مبشرىکریم

. مى‌تواند باشد (شعر)مبشرىکریم

. تا شعر برجاست شاملو با ماستمجابىجواد

. خلاف آمدِ عادت (شعر)مجابىجواد

. آزمون منزلى دیگرگون (شعر)مجابىجواد

. به پاس همزیستى با انسانى… (شعر)محفوظفهیمه

. به یاد شاملو (شعر)محفوظفهیمه

. در سوگ جهانى شاملو (کانون هنرمندان)محمدىامیر

. براى احمد شاملو و آینه‌ى ماهتابش (شعر)محمودىحسین

. شاملو جوانىِ ماستمخبرعباس

. بلندتر از مرثیه (شعر)مدحتىوحید

. بامداد را یاد گردشىِ عصر… (شعر)مدیحىمحمدرضا

. چه جانى مى‌کند… (شعر)مدیحىمحمدرضا

. نگاهى به شعر «ساعت اعدام»مدیحىمحمدرضا

. براى او که همه زندگى‌ام بود (شعر)مرادىبیدار

. سرود براى آن که عاشقانه زیست (شعر)مرادى‌اسپیلىرضا

. رد گریه‌هاى بى‌صدا (شعر)مسعودىنصرت‌اله

. همه رفتند (پیام)مشیرىفریدون

. سرود جان (شعر)مظفرى‌ساوجىمهدى

. دستى در آتش است (شعر)معتقدىمحمود

. مسافران دریا و درخت (شعر)معتقدىمحمود

. پرندگان تشنه (شعر)معتقدىمحمود

. نگاه کن! عشق چگونه مى‌تازد؟معتقدىمحمود

. به یاوه معنایم مکنمعتقدىمحمود

. و غیابت حضور قاطعِ اعجاز استمعتمدىعلیرضا

. بوسه به خورشید (شعر)مقصدىرضا

. ققنوس در آتش (شعر)مقصدىرضا

. در مصراعى کوتاه به بلنداى ابدیت (شعر)موحدضیاء

. سرود بامداد (شعر)موسوىحافظ

. گردن‌فرازترین دُرنا (شعر)مهردادهادى

. در جستجوى آیدامیرزادگىشکوه

. اى خاک شکیبا (شعر)نجفیانرسول

. بى‌دریغ‌تر از… (شعر)نسیم. مهرانگیز. یوسف

. پلنگ (شعر)نظرىفردین

. نهنگ (شعر)نظرىفردین

. سَفَر (شعر)نظیرىفؤاد

. تهیا (شعر)نظیرىفؤاد

. پژواک (شعر)نظیرىفؤاد

. در آستانه‌ى زمان (شعر)نفیسىمجید

. شبیه بوى صبح (شعر)نورىپیمان

. یادمان رستاخیز واژگان (شعر)نیکومحمود

. روى شیشه‌ى اتاقم (شعر)همه‌خانىکورش

. راستى چه کسى را توان… (شعر)ى.شکوه

. بامداد روشن (شعر). نمى‌دانستم که قند مى‌تواند… (شعر)

اطلاعات بیشتر

وزن 850 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

850

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94448

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-123-4

قطع

تعداد صفحه

650

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بامداد همیشه | یادنامه احمد شاملو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *