(021) 66480377-66975711

عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی

6,500تومان

مترجم فریده حسن زاده

این کتاب در دو بخش مختلف با عناوین “شعر سفیدپوستان آمریکا” و “شعر سیاه پوستان آمریکا” توسط مترجم انتخاب و ترجمه شده است. کتاب در آغاز با مقدمه ای تحت عنوان تاریخچه شعر آمریکا شروع می شود. در این مقدمه آمده است: نخستین کسی که توانست شعر آمریکا را از سلطه دیرینه سال شعر انگلیس برهاند و به آن هویت ببخشد “لانگ فلو” از معروف ترین شاعران گروه “فایر ساید” بود. در قرن نوزدهم خانواده ها، اشعار آنها را شبها کنار آتش بخاری می خواندند… در ادامه آمده است: بسیاری از منتقدان قرن بیستم، تاریخ آغاز شعر ناب آمریکا را چاپ کتاب “برگهای علف” از والت ویتمن در سال 1855 می دانند… اگر والت ویتمن را پدر زمینی شعر مدرن آمریکا می دانند، امیلی دیکنسون را مادر آسمانی شعر نوی آمریکا نامیده اند… از شاعران دیگری که اشکال شعری دیگری را آزمودند و چشم انداز شعر آمریکا را وسعت بخشیدند، ادگار آلن پو و هرمان ملویل را می توان نام برد. کتاب با معرفی و اشعار (نه چندان مطرح) تی اس الیوت آغاز می شود. ادنا سنت وینسنت میلی، دیوید ایگناتو، موریل روکی سر، دبلیو. اس. مروین، آدرین ریچ، ادوارد هرش، کارن سوان سن و چند تن از شاعران دیگر در بخش شاعران سفیدپوست و فیلیس ویت لی، پل لارنس دانبار، لنگستون هیوز، هنری دوماس، سونیا سانچز، مایا آنجلو و… در بخش شاعران سیاه پوست آمده است.

توضیحات

گزیده ای از کتابعاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی

اگر والت ویتمن را پدر زمینی شعر مدرن آمریکا می دانند

امیلی دیکنسون را مادر آسمانی شعر نوی آمریکا نامیده اند

 

در آغاز

کتاب عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی

می خوانیم

پیشکش به تو

که هر روز یکسال از مرگت مى‌گذرد

بى‌آن که بگذارند حتى یکبار تلفن کنى

            یا نامه‌اى بفرستى.

فقط هر شب پنهانى

از عمق آب‌هاى کوثر،

            خود را به خواب‌هایم مى‌رسانى

تا به من بفهمانى که هستى

و سرانجام یک روز برمى‌گردى

و هرگز حتى یک موى دخترت را

به هزار بهشت خدا نمى‌فروشى مادر!

            ف.ح.

فهرست

بخش اول. شعر سفیدپوستان امریکا

تاریخچه‌ى شعرِ آمریکا           25

تى. اس. الیوت

براى همسرم           56

سرگذشت   57

رژه‌ى پیروزى        59

مشکلات یک زمامدار              62

ادنا سنت وینست میلى

غزلواره    67

کدام…      68

سرباز معترض        70

براى نیندیشیدن به او             72

دیوید ایگناتو

مصاحبه    77

براى دخترم در جواب سؤالش              79

مگس        81

براى دخترم            82

زندگى      83

شاعر        85

دو دوست              87

نجاتِ مردگان          88

آن صدا     90

رؤیا         91

موریل  روکى‌سر

؟             95

شعر         97

نگریستن در یکدیگر              99

ترس از شعر           101

نقاب         103

دبلیو. اس. مروین

براى سالگردِ مرگم    107

وقتى تو مى‌روى      108

گذشته       109

آن کلام واپسین        111

پیش از سیل            112

هوا          114

آدرین ریچ

در آن سال‌ها           119

لطفآ مهاجرین احتمالى توجه فرمایند       120

این جنگ را…        122

عاشقانه     125

انفجار از درون        127

براى تو که این شعر را مى‌خوانى         129

ادوارد هرش

حرف‌هاى فالگیر به شاعر       136

زن و شوهر           138

شعر عاشقانه (محققانه!)          139

بنیادگرا     140

کتابخوان   142

کارن سوان‌سن

چادر        147

ما            149

من نشانى سرزمینم را گم کرده‌ام            151

ستیزه       153

ماه           154

بى‌وطن     156

بیلى کالینز

دلیلِ دیگر من براى نگه نداشتنِ اسلحه در خانه      161

نخستین رؤیا           163

بهترین سیگار         165

شعر         167

مرگِ کلاه              169

دارما        172

کتاب‌هاى قطور       174

دلدارى      176

مریلین کریسل

برکت       181

مردگان و زندگان     183

مصرف‌کننده، غروب            185

در ستایش کار سخت              188

هوى        190

نیلوفر آبىِ بودا        192

شهرهاى جهنم         195

با عاشقان در جنگزار (1)       197

با عاشقان در جنگزار (2)       199

با عاشقان در جنگزار (3)       200

با عاشقان در جنگزار (4)       201

دیوید بیکر

درختان در شب        204

جدایى       205

شکل برف              207

عشق        209

از: درختانِ همسایه‌ى آب        211

جوى هاریو

9 درجه زیر صفر    217

شاید دنیا همین‌جا به پایان برسد             219

نه            222

تو را پس مى‌دهم      224

نیایش       226

سام همیل

تورها       232

تکنولوژى و شعر     233

همه این‌جا              236

سه وصله              237

قهوه‌ى چوپانى         238

کوه‌ها و رودهاى بى‌انتها         240

عشق من، آمریکا      241

ایالاتِ متحده  2003             244

سِیرِ اُرگانیک           246

شعر نیویورک         247

کریستوفر مریل

حرفِ اول و آخر      255

حیاتى براى روح      256

تبعیدى‌ها   258

ساموئل هازو

به کجا بعدِ این؟        264

ساعتِ عشق           267

تجدید دیدار             268

درایتِ آشکارِ چمدان              269

حیوان زبان بسته‌ى خدا          271

نیمه‌ى دیگر            274

روزهاى خوبِ من    277

غزلواره‌ى عاشقان سالخورده    280

سى. کى ویلیامز

پول         286

آینه          288

بر پشتِبام   290

جولیا آلوارز

اعتراف     295

فانى هاو

حسرت…   300

جودیت ویورست

پایانِ ماه عسل         304

عشقِ واقعى            306

جین کنیون

بر بالین پدرم           310

قدر عافیت              312

سپیده‌دم: بعد از دسته کردن کاه‌ها           314

بخش دوم. شعر سیاهان

مقدمه. شعرِ آمریکاى سیاه        319

فیلیس ویت‌لى

اندر حکایت فروخته شدن یک برده          325

پل لارنس دانبار

پاداش       331

مهربانى    332

این است زندگى!      333

راه دِه به رؤیاها!      334

اى عشق!   336

من ترانه‌ام را مى‌سرایم و سرخوشم        338

جیمز مونروئه ویت‌فیلد

آمریکا       343

کلاد مک‌کى

کارگر خسته           347

براى اُ. اى. اِ          349

ببر          351

حقیقت      352

«ایسم»هاى کفر       353

فرانک اسمیت هُرن

تقدیم به همه‌ى شما    356

براى مادر              357

براى تو    358

ماما!         360

لنگستون هیوز

ترانه‌ها      365

آرامشِ دریا             366

اما…        367

کلماتى همچون آزادى            368

فردریک داگلاس (1817 ـ 1895)         369

زیبایى‌شناسىِ هارلم   371

علامت سؤال آنگولا              372

ترانه‌هاى تلخ و سیاه              373

بدبیارى سیاه           375

هشدار       379

کانتى کالن

خاک         382

خاطره      383

دانایان       384

شمعون سخن مى‌گوید            386

فرانک مارشال دیویس

رابرت واتیمور        390

دکتر آرتور ریدجى وود          392

پرفسور گیلز جانسون            393

دادلى راندال

نقد ادبى     397

نیاکان       398

جرج        400

این یک کِرم آفریقایى‌ست         403

مارگارت واکر

تظاهرات خیابانى     406

دخترى بى‌نیاز از وجه‌الضمان              407

هیولا        408

رى دورِم

بیگانه       412

جایزه        414

گوئندولین بروکس

قصه‌ى عشق           418

از فصلِ «قهرمان جوان»       420

گونه‌اى از عشق، زنده در آتش و یخ       422

واىِ من!    424

هنر          425

«سادیه» و «مود»   427

مردِ آزاده   429

دل باختن   430

مرى ایوانز

شورش      434

از شعرِ «زن سیاه»   435

طیف        436

کجا رفته‌اى تو         437

مغز استخوان من      439

نائومى لانگ مگت

سفر ستاره              443

پرسش نژادى          445

اتریج نایت

هایکوهاى سیاه         448

هنرى دوماس

استخدام سیاه           453

عقیده        454

دو بال نورانى         455

پرواز عقاب‌ها         456

شِکوه        458

در سکوت              459

تنها قلب شکسته خواندن مى‌تواند           461

آمریکا       462

ترومپت‌نوازِ سیاه     463

امیرى باراکا

آوار         468

بورژوازى سیاه       469

شعر سیاه   470

مدبّر         471

دوشنبه در آپارتمان B               472

مقدمه‌اى بر یادداشت‌هاى بیستگانه‌ى خودکشى       473

سونیا سانچز

ترانه‌اى براى یار گم‌کرده راه    477

استحاله     480

جادوى سیاه            481

لوسى کلیفتون

اوقات خوش           485

محض یادآورى        486

کارولین ام. راجرز

از شعر: رخنه         490

براى اچ. دبلیو. فولر             492

ایشماعیل رید

شعر قدرت سیاه       497

میکائیل. اس. هارپر

تاریخ آمریکا           501

حرف‌هاى مادر درباره‌ى حادثه‌ى قتل الجزیره‌ى دیترویت      502

هاکى مادهوبوتى

انسان‌هاى وحشى      506

نیکى جیووانى

شعر من    511

براى ساندرا            513

تشییع جنازه‌ى مارتین لوترکینگ           514

شعرى براى کودکانِ سیاه        515

تفویض     517

راه‌ها        520

نیکى ـ رزا             522

تنها نیستم   524

عاشقانه‌ها   526

عشقِ عظیم به خدا و بندگانِ خدا            527

قیاس‌ها      529

رشته‌ى افکار           531

مایا آنجلو

مسافر       535

منجى       536

دعا          538

راز آواز پرنده‌ى اسیر            540

اعتراف     542

اخبار مصوّر           544

راز          546

اقوام بشر   547

از: بسیاران            550

اما من برخواهم خاست           552

ایالات نامتحد          555

تأمل         557

مسائل

اطلاعات بیشتر

وزن 250 g
ابعاد 21 × 14.5 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

SKU

94140

قطع

شابک

964-351-306-8

تعداد صفحه

556

موضوع

سال چاپ

تعداد مجلد

وزن

250

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.