کتاب موسیقی

11,000تومان

شمس لنگرودی
اشعاری در ستایش ساز‌ها

یادداشت شاعر:

کتاب موسیقی (اشعاری در ستایش سازها) شامل 39 شعر در ستایش سازهاست؛ سازهایی که صدای‌شان سراسر عمر با من بودند. این شعرها با توجه به تاریخ پرفراز و نشیب و شکل‌های زندۀ سازها نوشته شده است. این کتاب ادای دین من است به هر کدام از این سازها، که زندگی دشوارتر از این می‌بود که هست.

 

خرید کنید اطلاعات بیشتر