(021) 66480377-66975711

کوروش بزرگ | بنیان‌گذار دولت هخامنشى

55,000تومان

عباس خليلى

کوروش، پادشاه هخامنشی، بارها دستمایه مورخان و محققان تاریخ بوده و کتاب های بسیاری با اتکا بر منابع و اسناد به جا مانده از عصر او، درباره وی نوشته شده است. این کتاب پس از بررسی تاریخ مادها، زندگی کوروش را از تولد تا مرگ دنبال کرده و کوشیده تا تصویری منطبق با آنچه منابع و مستندات می گویند ارائه دهد.

 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کوروش بزرگ | بنیان‌گذار دولت هخامنشى

دستهایی که کمک می کنند مقدس ترند از لبهایی که دعا می کنند ( کوروش کبیر )

در آغاز کتاب کوروش بزرگ | بنیان‌گذار دولت هخامنشى، می خوانیم

فهرست

مبحث فلسفى تاریخى             9

چگونه کوروش را شناختم       13

فلسفه تاریخ            21

کشور ماد و پادشاهى کوروش کبیر          33

آغاز تاریخ ماد        35

بنیاد پادشاهى ماد     37

احداث شهر و بناى کاخ شاهى   39

ایجاد سپاه و تنسیق لشکر        41

آداب و رسوم ماد     43

«هووخشتر» (533 ـ 585 ق.م) (هرودوت ـ کوآکسار)          46

کوروش در کشور ماد             53

قیام کوروش براى تسخیر ماد    56

لشکرکشى کوروش و غلبه بر ماد            62

دودمان و آغاز کار کوروش      72

کوروش هنگام کودکى             81

کشور کوروش و مردم پارس     93

زندگانى کوروش و تربیت مردم پارس      101

اخلاق و فضایل کوروش          116

کوروش در کتاب آسمانى         128

دین و آیین کوروش   141

تربیت اولیه کوروش در نظر «گزنفون»      145

آغاز اتحاد ماد و پارس           151

دادگاه کوروش         154

جنگ کوروش با کلدانیان         162

نخستین جنگ کوروش            166

جنگ آشور و غلبه کوروش      173

عشق کائنات           180

یک مقدمه براى یک داستان      184

کوروش و ملکه زیباى شوش    187

وداع دو عاشق دلباخته           200

گردونه‌ها و برج‌هاى متحرک     216

کشور لیدى و پادشاهى گرزوس             222

تأثیر جادوگران و غیب‌گویان    243

پیروزى کوروش در جنگ لیدى             263

شهر سارد پایتخت لیدى          288

کوروش شهر سارد را محاصره نمود         298

کوروش در شهر سارد             302

آتش در شهر سارد    306

کورش آتش ستم را فرونشاند    310

کوروش و مقدمات شاهنشاهى   319

کوروش در کاخ گبریاس         322

تمدن عظیم بابل        328

بابل عروس دنیا و مرکز تمدن بشر          341

فتح بابل مرکز تمدن جهان        349

کوروش و عظمت یهود            355

ابراهیم جد محمد      360

عدل کوروش بعد از ظلم بخت‌النصر         363

توجه کوروش به ملت یهود       368

سرود شادى یهود      373

شادى مردم             376

سیاست و جهاندارى کوروش     381

تجدید حکومت یهود              392

نوبت فینیقیه هم رسید             397

شکوه شاهنشاهى کوروش        399

پایان کار    404

فهرست اعلام          409

            مقدمه مؤلف

مبحث فلسفى تاریخى

بحث در تاریخ ممالک و ملل بیشتر براى انسان یک نحو اشباع خاص نفس و ایجاد

لذت اطلاع بر احوال و اوضاع در هر زمان و مکان پدید آورده فکر او را از فلسفه تاریخ و توجه به عبرت روزگار به جهات دیگرى منحرف مى‌کند بدین سبب کمتر کسى درصدد کشف حقایق مختلفه برآمده که از فهم آن‌ها نتیجه سودمند گرفته براى حیات قوم و روشن کردن اذهان و عبرت از گذشته به‌کار بسته فواید تاریخ را شرح مى‌دهد. بیشتر خوانندگان به افسانه‌هاى گوناگون که مخالف حقیقت است میل مفرط دارند و داستان‌هاى عجیب را بر اصل تاریخ و ادراک فلسفه آن ترجیح مى‌دهند. چنین میل و علاقه‌اى به قصص و حکایات بلکه حتى اوهام و خرافات بسته به تعصب یک فرد یا قوم براى ملت و بلاد خود نمى‌باشد زیرا اغلب افراد یا جماعات به تاریخ یا حکایات ملت دیگرى ولو دور یا مندرس باشد توجه مى‌کنند مثلا در اقصى نقاط امریکا که شاید مردم آن حتى بر وضع عادى ایران کنونى اطلاع ندارند تاریخ ایران باستان را مى‌خوانند
و استادانى هم یافت مى‌شوند که بر آن تاریخ شاخ و برگ بسیار بگذارند و براى جلب توجه بیشترى در وقایع آن تصرفات گوناگون کرده بر مباحث و اکتشافات و تغییر حوادث مى‌افزایند خصوصآ اگر گوش شنوا یا میل براى استماع و اطلاع بیابند و بدین جهت امروز تاریخ قدیم ایران در نقاط دور و نزدیک عالم مورد بحث و اهتمام عالى و دانى واقع شده و همیشه در اندک اکتشافى که پدید مى‌آید گفتگو مى‌کنند و مطبوعات هم خصوصآ کتب و مجلاتى که به نشر این قبیل اکتشافات و مباحث اختصاص دارد با آب وتاب موضوع را بسط مى‌دهند که مثلا در حفریات بابل یا آشور فلان خشتى پیدا شده که تاریخ کوروش و فتح بابل یا آزادى یهود یا جهانگیرى ایرانیان را روشن مى‌کند. آنگاه با کشف چنین اثرى حتى اگر اندک و ناچیز باشد در مقایسه و تطبیق تاریخ قدیم بر اسناد مکشوفه بحث مى‌کنند و گاهى به‌اندازه‌اى افکار و قرایح به‌کار مى‌رود که خواننده مقصود خود را گم مى‌کند، اینجاست که نام هرودوت و گزنفون و سایر مورخین بزرگ و کوچک ظاهر و عقاید و مباحث آن‌ها تأیید یا نقض مى‌شود. چون ما در تاریخ ایران بحث مى‌کنیم از سایر ممالک و ملل مثلا مصر و یونان و چین شاهد و مثال نیاورده‌ایم و باید دانست که تاریخ آن‌ها و تاریخ تمام ملل دنیا به‌مانند اوضاع کنونى بحث و اکتشاف و تحقیق و مقایسه و تطبیق دچار مى‌باشد که مثلا در فلان هرم مصر یک اثر مهم تاریخى بسیار روشن پیدا شده که اغلب کتب و آثار و مباحث قبل را نقض مى‌کند یا کاملا تغییر مى‌دهد. تاریخ ایران نیز چنین است که همواره در حال تغییر و تبدیل و نقض و تعدیل مى‌باشد. بنابراین مؤلف تاریخ ایران در یک سال قبل که مدارک او کتب تازه و دیرین با اکتشافات زمان خود بوده با پیدایش یک خشت یا یک سنگ تازه در حفریات بابل و اورونیپور تمام مساعى یا اغلب مجاهدات خود را هدر مى‌کند زیرا سند تازه‌اى به‌دست آمده که همه چیز را حتى نام و نشان و شخص و زمان را تغییر مى‌دهد. تاریخ ایران در عهد قدیم هم ناقص و هم مشوش و مغشوش و هم
به انواع خرافات یا تخیلات مقرون شده و به این زودى انتظار نمى‌رود که از هر حیث روشن شود ولى چند اثر مهم در آن یافت مى‌شود که هرگز قابل نقص و دچار نقض نمى‌شود و آن وجود یک عامل بزرگ و مؤثر و شاخص نمایان غیرقابل انکار است که یک یا چند انسان بوده که کوروش و داریوش در مقدمه آن‌ها مى‌باشند. مثلا اگر گزنفون در کتاب «سیروپیدى» نطق کوروش را در بابل نقل کرده و با تخیلات و تصرفات فلسفه‌آمیز و عبرت‌انگیز خود آن را پرورانیده خواننده هوشمند در صحت آن تردید مى‌کند که آیا در آن زمان کسى بوده که چنین نطق و بیان را نقل و تدوین کرده است با علم به این‌که وسایل کم بوده و نویسندگان و مورخین هم کمتر بودند چگونه تعبدآ آن خطبه را تصدیق کند؟ ولى اگر بعد از بیست و چهار قرن از تاریخ گزنفون یک اثر بارز کشف شود و اعلامیه کوروش را ثابت کند مسلم مى‌شود که نطق منقول در تاریخ با استیل مکشوف در بابل متقارب است و معلوم مى‌شود مورخین قدیم علاوه بر افسانه‌ها و خرافات و اوهام و باور کردن حکایت مخالف عقل و نقل و تدوین آن‌ها براى مردم به‌صورت یک تاریخ حقیقى چیزهایى هم بوده یا حقایق غیرقابل انکار هم در جنب مَجازات ثبت شده و مؤید آن‌ها همین اکتشافات است و تا بشر در حال کنجکاوى کشف و تحقیق و جستجوى یک اثر تازه است تاریخ قدیم در تحول و تبدل و توسعه مى‌باشد. بنابراین یک یا چند مورخ ولو کاملا مطلع و محقق باشند قادر بر تدوین تاریخ دیرین ایران نمى‌باشند اگرچه بعضى حقایق بارز و نمایان است و آثارى براى اثبات یا دوام آن‌ها بر رغم تصرف روزگار دایم و پایدار است و آن حقایق در عالم معنویات مانند مادیات که مشهود عموم است بزرگترین شاهد وجود یک تاریخ روشن و شریف و پرعظمت و افتخار مى‌باشد و آن عبارت از عدالت پادشاهان ایران است که کوروش بزرگ سرآمد آن‌ها بود. عدالت کوروش که مقرون به یک تمدن حقیقى و نظم و انسان‌پرورى است علاوه بر افکار و اذهان در کتب مقدسه دین هم ذکر و تدوین شده که
امروز ملت یهود به‌وجود چنین شاهنشاه دادگر مباهات و نام او را مانند پیشوایان دین تقدیس و نام فرزندان خود را به اسم او موسوم مى‌کنند. بنابراین ملت دیگرى که حتى از حیث نژاد با ملت ایران مختلف است پیشواى او را تمجید مى‌کند یک شاهد عادل تاریخى غیرقابل تردید است که ایران چنین مصلح بزرگوارى داشته و هرقدر تاریخ تغییر کند یا اکتشافات بیشتر و معلومات فزون‌تر شود بر این علم افزوده نمى‌شود که در تاریخ عالم مردى به‌نام کوروش بوده براى اصلاح حال بشر مانند یک پیغمبر پدید آمده و این افتخار به ایران اختصاص و انحصار دارد. پس چنین کشور و مردمى که به وجود و ظهور چنین پیشواى بزرگى مفتخر شده باید بر توسعه تاریخ آن افزوده شود و ما به‌نوبت خود مکلف هستیم که اثرى به‌نام کوروش به‌طور اخص یا ایران به‌طور اعم بگذاریم و منتظر اکتشافات و تحقیقات تازه نشویم و همین وسایل و مدارک که امروز در همه‌جا براى همه‌کس میسر و فراوان است به‌کار خود ببریم و ما نیز به اصطلاح عرب «الق دلوک فى الدلاء» تو هم کارى مانند دیگران انجام بده به این کار اقدام مى‌کنیم ولو تکرار مکررات باشد که مشک یا قند مکرر است. «هوالمسک ماکررته یتضوع» تا چه پسند افتد و چه در نظر آید.

اطلاعات بیشتر

وزن 300 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

300

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94477

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-272-9

قطع

تعداد صفحه

416

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کوروش بزرگ | بنیان‌گذار دولت هخامنشى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.