(021) 66480377-66975711

فن نمایشنامه‌نویسى

75,000تومان

لاجوس اگری

مترجم دکتر مهدی فروغ

براى ما ايرانيان كه از اصول و فنون تئاتر و درام‌نويسى متأسفانه بى‌خبر مانده‌ايم اين كتاب به عقيده مترجم فايده بسيار دارد. زيرا مصنف موضوع را از جنبه‌هاى مختلف مورد مطالعه قرار داده و از اين‌رو نه‌تنها براى نويسندگان بلكه براى عموم مردم سودمند مى‌باشد. وقتى ما به نكات فنى آثار ادبى و به مشكلات كار نويسندگان آگاه مى‌شويم از نوشته آنها بهتر و بيشتر لذت خواهيم برد. نكات فنى كه در اين كتاب راجع به آن بحث شده فقط مربوط به نمايشنامه‌نويسى نيست بلكه در داستان‌نويسى و افسانه‌سرايى و داستان فيلم و انواع مختلف نويسندگى نيز مفيد است. بحث و تحقيق در اين موضوع در زبان فارسى بى‌سابقه مى‌باشد و لذا اين كتاب، كه در بين كتاب‌هاى خارجى نيز، در نوع خود كم‌نظير است (و ما آن را از بين هشت كتاب ممتاز ديگر برگزيده‌ايم) مى‌تواند در ازدياد ذوق و قوه ادراك و تشخيص خواننده تأثير فراوان داشته باشد. پس از خواندن اين كتاب شما ديگر از ديدن فيلم‌هاى مبتذل بازارى يا نمايشنامه‌هاى خودمانى لذت نخواهيد برد و سعى خواهيد كرد توجه خود را روى خصال و صفات ذاتى يا اكتسابى قهرمانان حوادث كه از پيچيده‌ترين نكات هر اثر دراماتيك است و علل روانى و معنوى بروز حوادث متمركز سازيد. اين كتاب طريقه انتقاد صحيح كردن را به ما مى‌آموزد و علل ملال‌آور بودن فلان نمايش يا فلان فيلم را تا حدى به ما نشان مى‌دهد.

توضیحات

 گزیده ای از کتاب فن نمایشنامه‌نویسى

این کتاب به صورت درس سر کلاس نوشته شده است و مترجم نیز سعى کرده است که همین رویه را در تلفیق کلمات و عبارات مراعات کند.

 در آغاز کتاب فن نمایشنامه‌نویسى می خوانیم

فهرست

 

پیش‌گفتار   7

دیپاچه مصنف کتاب   11

بخش اول ــ موضوع                 15

بخش دوم ــ شخص بازى

1ــ پیکره یا استخوان‌بندى نمایشنامه               67

2ــ محیط     86

3ــ طریق بحث و جدل                  97

4ــ رشد و نمو شخص بازى          114

5ــ قدرت و اراده شخص بازى     140

6ــ داستان یا شخص بازى کدامیک مهمتر است            154

7ــ چگونه اشخاص بازى نقش خود را طرح مى‌کنند      175

8ــ مهم‌ترین اشخاص بازى یا شخص محور   184

9ــ شخص مخالف       191

10ــ هم‌آهنگى            192

11ــ اجتماع ضدین یا وحدت اضداد             200

بخش سوم ــ کشمکش

1ــ مبداء فعل               209

2ــ علت و معلول          211

3ــ کشمکش ساکن     226

4ــ کشمکش با جهش                  241

5ــ کشمکش تصاعدى یا طغیان تدریجى       266

6ــ حرکت                  220

7ــ کشمکش پیش‌بینى شده           292

8ــ نقطه شروع             298

9ــ دگرگونى یا تحول                  314

10ــ بحران و شدت یا نقطه اوج و نتیجه        355

بخش چهارم ــ کلیات

1ــ صحنه‌هاى اجبارى                 373

2ــ تعریف   379

3ــ مکالمه یا گفت و شنود           386

4ــ آزمایش                 398

5ــ به موقع بودن نمایشنامه             403

6ــ ورود و خروج هنرپیشه           407

7ــ چرا بعضى از نمایشنامه‌هاى بد مورد توجه واقع مى‌شود             410

8ــ ملودرام                  414

9ــ نبوغ       415

10ــ هنر چیست؟         420

11ــ وقتى شما نمایشنامه مى‌نویسید                 423

12ــ فکر و اندیشه را از کجا مى‌توان گرفت   428

13ــ نتیجه    441

ضمیمه ــ خلاصه داستان و تحلیل چند نمایشنامه          443

1ــ «تارتوف» اثر مولى‌یر               445

2ــ «اشباح» اثر ایبسن   453

3ــ «قوزک برنجى» اثر دبوزهى وارد             461

4ــ «اندوه به اکترا برازنده است» به قلم یوجین اونیل       465

5ــ «شام در ساعت هشت» به قلم جرج کافمن و ادنافربر                468

6ــ «سیاه‌چال» به قلم البرت مالتز    471

7ــ «خوشى دیوانه» به قلم رابرت شروود       473

صورت بعضى از اصطلاحات         475

پیش‌گفتار

 

براى ما ایرانیان که از اصول و فنون تئاتر و درام‌نویسى متأسفانه بى‌خبر مانده‌ایم این کتاب به عقیده مترجم فایده بسیار دارد. زیرا مصنف موضوع را از جنبه‌هاى مختلف مورد مطالعه قرار داده و از این‌رو نه‌تنها براى نویسندگان بلکه براى عموم مردم سودمند مى‌باشد. وقتى ما به نکات فنى آثار ادبى و به مشکلات کار نویسندگان آگاه مى‌شویم از نوشته آنها بهتر و بیشتر لذت خواهیم برد.نکات فنى که در این کتاب راجع به آن بحث شده فقط مربوط به نمایشنامه‌نویسى نیست بلکه در داستان‌نویسى و افسانه‌سرایى و داستان فیلم و انواع مختلف نویسندگى نیز مفید است. بحث و تحقیق در این موضوع در زبان فارسى بى‌سابقه مى‌باشد و لذا این کتاب، که در بین کتاب‌هاى خارجى نیز، در نوع خود کم‌نظیر است (و ما آن را از بین هشت کتاب ممتاز دیگر برگزیده‌ایم) مى‌تواند در ازدیاد ذوق و قوه ادراک و تشخیص خواننده تأثیر فراوان داشته باشد. پس از خواندن این کتاب شما دیگر از دیدن فیلم‌هاى مبتذل بازارى یا نمایشنامه‌هاى خودمانى لذت نخواهید برد و سعى خواهید کرد توجه خود را
روى خصال و صفات ذاتى یا اکتسابى قهرمانان حوادث که از پیچیده‌ترین نکات هر اثر دراماتیک است و علل روانى و معنوى بروز حوادث متمرکز سازید. این کتاب طریقه انتقاد صحیح کردن را به ما مى‌آموزد و علل ملال‌آور بودن فلان نمایش یا فلان فیلم را تا حدى به ما نشان مى‌دهد.در پایان کتاب خلاصه داستان چند نمایشنامه را که به صورت دیالکتیک تجزیه و تحلیل شده است ملاحظه خواهید کرد و از مطالعه آن، طریقه بحث و استدلال درباره یک اثر دراماتیک را درمى‌یابید. نه‌تنها نمایشنامه‌هاى مدرن بلکه آثار بزرگ کلاسیک یونانى و سایر کشورهاى اروپا نیز در این کتاب مورد بحث واقع شده است. ضمنآ متذکر مى‌شویم که چند نمایشنامه از اهم آثارى که در این کتاب به عنوان نمونه و مثال ذکر شده توسط همین مترجم به فارسى درآمده و آماده چاپ مى‌باشد و امیدواریم به تدریج در دسترس علاقمندان قرار گیرد.مصالح کار نمایشنامه‌نویس یعنى «موضوع» و «شخص بازى» و «کشمکش» در این کتاب تجزیه و تحلیل شده است. بدیهى است اگر معمار یا مهندسى به فشار و قدرت و وزن مصالح بنّایى آشنا نباشد بنایى که مى‌سازد اطمینان‌بخش نخواهد بود. نویسنده نیز بدون توجه به این عوامل و داشتن احاطه و بصیرت کامل به تمام خصوصیات اخلاقى و اجتماعى و روانى شخص بازى نمى‌تواند اثر شایسته‌اى به وجود بیاورد و خواننده نیز باتوجه به این نکات است که به سهولت مى‌تواند ارزش هر اثر ادبى را دریابد.این کتاب ادعاى کسانى را که بناى هر اثر ادبى و هنرى را منوط به داشتن غریزه تنها مى‌دانند و متأسفانه تعداد آنها در کشور ما زیاد است استادان د مى‌کند و نشان مى‌دهد که بدون داشتن اطلاع کامل از رموز و اصول نویسندگى و احاطه کافى به مسائل اجتماعى و روانى هیچ مرد باذوقى نابغه نخواهد شد.مترجم امیدوار است که این کتاب طریق بحث و استدلال صحیح را درباره ادبیات و هنر دراماتیک به جوانان باذوق نشان دهد و اصول و قواعد نمایشنامه‌نویسى و داستان‌سرایى را به آنها بیاموزد.این کتاب به صورت درس سر کلاس نوشته شده است و مترجم نیز سعى کرده است که همین رویه را در تلفیق کلمات و عبارات مراعات کند.نظر به اینکه بحث درباره درام‌نویسى در ایران بى‌سابقه است ضمن ترجمه با کلماتى که معادل آنها در زبان فارسى موجود نیست یا اگر هست به‌معناى اعم به کار مى‌رود و جنبه خاصى ندارد برخورد کردیم که ناچار براى آنها معادلى وضع شد و براى آشنایى ذهن خواننده اهم این کلمات را در آخر کتاب نقل مى‌کنیم و از خوانندگان تقاضا داریم که اگر معادل بهترى براى این واژه‌ها به نظرشان رسید مترجم را لطفآ مستحضر فرمایند تا در چاپ‌هاى بعد اصلاح شود.

                15 اسفندماه  1335

                دکتر مهدى فروغ 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 630 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94711

نوبت چاپ

شابک

978-964-6174-00-9

قطع

تعداد صفحه

474

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

630

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن نمایشنامه‌نویسى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This