(021) 66480377-66975711

فن نمایشنامه نویسى

۱۳۵,۰۰۰تومان

لاجوس اگری

مترجم دکتر مهدی فروغ

براى ما ايرانيان كه از اصول و فنون تئاتر و درام‌نويسى متأسفانه بى‌خبر مانده‌ايم اين كتاب به عقيده مترجم فايده بسيار دارد. زيرا مصنف موضوع را از جنبه‌هاى مختلف مورد مطالعه قرار داده و از اين‌رو نه‌تنها براى نويسندگان بلكه براى عموم مردم سودمند مى‌باشد. وقتى ما به نكات فنى آثار ادبى و به مشكلات كار نويسندگان آگاه مى‌شويم از نوشته آنها بهتر و بيشتر لذت خواهيم برد. نكات فنى كه در اين كتاب راجع به آن بحث شده فقط مربوط به نمايشنامه‌نويسى نيست بلكه در داستان‌نويسى و افسانه‌سرايى و داستان فيلم و انواع مختلف نويسندگى نيز مفيد است. بحث و تحقيق در اين موضوع در زبان فارسى بى‌سابقه مى‌باشد و لذا اين كتاب، كه در بين كتاب‌هاى خارجى نيز، در نوع خود كم‌نظير است (و ما آن را از بين هشت كتاب ممتاز ديگر برگزيده‌ايم) مى‌تواند در ازدياد ذوق و قوه ادراك و تشخيص خواننده تأثير فراوان داشته باشد. پس از خواندن اين كتاب شما ديگر از ديدن فيلم‌هاى مبتذل بازارى يا نمايشنامه‌هاى خودمانى لذت نخواهيد برد و سعى خواهيد كرد توجه خود را روى خصال و صفات ذاتى يا اكتسابى قهرمانان حوادث كه از پيچيده‌ترين نكات هر اثر دراماتيك است و علل روانى و معنوى بروز حوادث متمركز سازيد. اين كتاب طريقه انتقاد صحيح كردن را به ما مى‌آموزد و علل ملال‌آور بودن فلان نمايش يا فلان فيلم را تا حدى به ما نشان مى‌دهد.

توضیحات

 گزیده ای از کتاب فن نمایشنامه‌نویسى

این کتاب به صورت درس سر کلاس نوشته شده است و مترجم نیز سعى کرده است که همین رویه را در تلفیق کلمات و عبارات مراعات کند.

 در آغاز کتاب فن نمایشنامه‌نویسى می خوانیم

فهرست

 

پیش‌گفتار   ۷

دیپاچه مصنف کتاب   ۱۱

بخش اول ــ موضوع                 ۱۵

بخش دوم ــ شخص بازى

۱ــ پیکره یا استخوان‌بندى نمایشنامه               ۶۷

۲ــ محیط     ۸۶

۳ــ طریق بحث و جدل                  ۹۷

۴ــ رشد و نمو شخص بازى          ۱۱۴

۵ــ قدرت و اراده شخص بازى     ۱۴۰

۶ــ داستان یا شخص بازى کدامیک مهمتر است            ۱۵۴

۷ــ چگونه اشخاص بازى نقش خود را طرح مى‌کنند      ۱۷۵

۸ــ مهم‌ترین اشخاص بازى یا شخص محور   ۱۸۴

۹ــ شخص مخالف       ۱۹۱

۱۰ــ هم‌آهنگى            ۱۹۲

۱۱ــ اجتماع ضدین یا وحدت اضداد             ۲۰۰

بخش سوم ــ کشمکش

۱ــ مبداء فعل               ۲۰۹

۲ــ علت و معلول          ۲۱۱

۳ــ کشمکش ساکن     ۲۲۶

۴ــ کشمکش با جهش                  ۲۴۱

۵ــ کشمکش تصاعدى یا طغیان تدریجى       ۲۶۶

۶ــ حرکت                  ۲۲۰

۷ــ کشمکش پیش‌بینى شده           ۲۹۲

۸ــ نقطه شروع             ۲۹۸

۹ــ دگرگونى یا تحول                  ۳۱۴

۱۰ــ بحران و شدت یا نقطه اوج و نتیجه        ۳۵۵

بخش چهارم ــ کلیات

۱ــ صحنه‌هاى اجبارى                 ۳۷۳

۲ــ تعریف   ۳۷۹

۳ــ مکالمه یا گفت و شنود           ۳۸۶

۴ــ آزمایش                 ۳۹۸

۵ــ به موقع بودن نمایشنامه             ۴۰۳

۶ــ ورود و خروج هنرپیشه           ۴۰۷

۷ــ چرا بعضى از نمایشنامه‌هاى بد مورد توجه واقع مى‌شود             ۴۱۰

۸ــ ملودرام                  ۴۱۴

۹ــ نبوغ       ۴۱۵

۱۰ــ هنر چیست؟         ۴۲۰

۱۱ــ وقتى شما نمایشنامه مى‌نویسید                 ۴۲۳

۱۲ــ فکر و اندیشه را از کجا مى‌توان گرفت   ۴۲۸

۱۳ــ نتیجه    ۴۴۱

ضمیمه ــ خلاصه داستان و تحلیل چند نمایشنامه          ۴۴۳

۱ــ «تارتوف» اثر مولى‌یر               ۴۴۵

۲ــ «اشباح» اثر ایبسن   ۴۵۳

۳ــ «قوزک برنجى» اثر دبوزهى وارد             ۴۶۱

۴ــ «اندوه به اکترا برازنده است» به قلم یوجین اونیل       ۴۶۵

۵ــ «شام در ساعت هشت» به قلم جرج کافمن و ادنافربر                ۴۶۸

۶ــ «سیاه‌چال» به قلم البرت مالتز    ۴۷۱

۷ــ «خوشى دیوانه» به قلم رابرت شروود       ۴۷۳

صورت بعضى از اصطلاحات         ۴۷۵

پیش‌گفتار

 

براى ما ایرانیان که از اصول و فنون تئاتر و درام‌نویسى متأسفانه بى‌خبر مانده‌ایم این کتاب به عقیده مترجم فایده بسیار دارد. زیرا مصنف موضوع را از جنبه‌هاى مختلف مورد مطالعه قرار داده و از این‌رو نه‌تنها براى نویسندگان بلکه براى عموم مردم سودمند مى‌باشد. وقتى ما به نکات فنى آثار ادبى و به مشکلات کار نویسندگان آگاه مى‌شویم از نوشته آنها بهتر و بیشتر لذت خواهیم برد.نکات فنى که در این کتاب راجع به آن بحث شده فقط مربوط به نمایشنامه‌نویسى نیست بلکه در داستان‌نویسى و افسانه‌سرایى و داستان فیلم و انواع مختلف نویسندگى نیز مفید است. بحث و تحقیق در این موضوع در زبان فارسى بى‌سابقه مى‌باشد و لذا این کتاب، که در بین کتاب‌هاى خارجى نیز، در نوع خود کم‌نظیر است (و ما آن را از بین هشت کتاب ممتاز دیگر برگزیده‌ایم) مى‌تواند در ازدیاد ذوق و قوه ادراک و تشخیص خواننده تأثیر فراوان داشته باشد. پس از خواندن این کتاب شما دیگر از دیدن فیلم‌هاى مبتذل بازارى یا نمایشنامه‌هاى خودمانى لذت نخواهید برد و سعى خواهید کرد توجه خود را
روى خصال و صفات ذاتى یا اکتسابى قهرمانان حوادث که از پیچیده‌ترین نکات هر اثر دراماتیک است و علل روانى و معنوى بروز حوادث متمرکز سازید. این کتاب طریقه انتقاد صحیح کردن را به ما مى‌آموزد و علل ملال‌آور بودن فلان نمایش یا فلان فیلم را تا حدى به ما نشان مى‌دهد.در پایان کتاب خلاصه داستان چند نمایشنامه را که به صورت دیالکتیک تجزیه و تحلیل شده است ملاحظه خواهید کرد و از مطالعه آن، طریقه بحث و استدلال درباره یک اثر دراماتیک را درمى‌یابید. نه‌تنها نمایشنامه‌هاى مدرن بلکه آثار بزرگ کلاسیک یونانى و سایر کشورهاى اروپا نیز در این کتاب مورد بحث واقع شده است. ضمنآ متذکر مى‌شویم که چند نمایشنامه از اهم آثارى که در این کتاب به عنوان نمونه و مثال ذکر شده توسط همین مترجم به فارسى درآمده و آماده چاپ مى‌باشد و امیدواریم به تدریج در دسترس علاقمندان قرار گیرد.مصالح کار نمایشنامه‌نویس یعنى «موضوع» و «شخص بازى» و «کشمکش» در این کتاب تجزیه و تحلیل شده است. بدیهى است اگر معمار یا مهندسى به فشار و قدرت و وزن مصالح بنّایى آشنا نباشد بنایى که مى‌سازد اطمینان‌بخش نخواهد بود. نویسنده نیز بدون توجه به این عوامل و داشتن احاطه و بصیرت کامل به تمام خصوصیات اخلاقى و اجتماعى و روانى شخص بازى نمى‌تواند اثر شایسته‌اى به وجود بیاورد و خواننده نیز باتوجه به این نکات است که به سهولت مى‌تواند ارزش هر اثر ادبى را دریابد.این کتاب ادعاى کسانى را که بناى هر اثر ادبى و هنرى را منوط به داشتن غریزه تنها مى‌دانند و متأسفانه تعداد آنها در کشور ما زیاد است استادان د مى‌کند و نشان مى‌دهد که بدون داشتن اطلاع کامل از رموز و اصول نویسندگى و احاطه کافى به مسائل اجتماعى و روانى هیچ مرد باذوقى نابغه نخواهد شد.مترجم امیدوار است که این کتاب طریق بحث و استدلال صحیح را درباره ادبیات و هنر دراماتیک به جوانان باذوق نشان دهد و اصول و قواعد نمایشنامه‌نویسى و داستان‌سرایى را به آنها بیاموزد.این کتاب به صورت درس سر کلاس نوشته شده است و مترجم نیز سعى کرده است که همین رویه را در تلفیق کلمات و عبارات مراعات کند.نظر به اینکه بحث درباره درام‌نویسى در ایران بى‌سابقه است ضمن ترجمه با کلماتى که معادل آنها در زبان فارسى موجود نیست یا اگر هست به‌معناى اعم به کار مى‌رود و جنبه خاصى ندارد برخورد کردیم که ناچار براى آنها معادلى وضع شد و براى آشنایى ذهن خواننده اهم این کلمات را در آخر کتاب نقل مى‌کنیم و از خوانندگان تقاضا داریم که اگر معادل بهترى براى این واژه‌ها به نظرشان رسید مترجم را لطفآ مستحضر فرمایند تا در چاپ‌هاى بعد اصلاح شود.

                ۱۵ اسفندماه  ۱۳۳۵

                دکتر مهدى فروغ 

 

اطلاعات بیشتر

وزن 630 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-6174-00-9

قطع

تعداد صفحه

474

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

630

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن نمایشنامه نویسى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *