(021) 66480377-66975711

درآمدى به تحلیل فلسفى

6,000تومان

جان هاسپرس

ترجمه سهراب علوى‌نيا

این کتاب ترجمه چهارمین و واپسین ویرایش ‘درآمدی بر تحلیل فلسفی ‘است که درباره مبادی فلسفه و آشنایی با تحلیل فلسفی تحریر شده است’ .هاسپرس ‘ در این کتاب به ‘بحث درباره بسیاری از مسائل مهم فلسفه, از نقش زبان و شناخت‌شناسی, شناخت علمی, فلسفه دین, و فلسفه اخلاق با توجه به روش‌ها و رویکردهای فلسفی رایج در دانشگاه‌های انگلستان و آمریکا پرداخته است .’ نگارنده در باب پیشینه تحلیل فلسفی چنین می‌گوید’ :تحلیل فلسفی را فیلسوفان یونان با تحلیل مفاهیم و مسائل پیچیده فلسفی آغاز کردند .روش تحلیل فلسفی را سقراط در روش دیالکتیکی ویژه خویش, سپس افلاطون و ارسطو به کار بردند . پس از چیرگی چند صد ساله جزم‌گرای بر روش و نگرش فلسفی, دکارت, در بنیادگذاری فلسفه جدید, از تحلیل فلسفی ویژه‌ای در برخورد با مسائل فلسفی سود جست و پس از دکارت روش تحلیل فلسفی نزد تجربه‌گرایان انگلیسی (خصوصا هیوم و لاک) اهمیتی خاص پیدا کرد و پس از آن از سوی ایده‌گراهای هگلی, زبان‌شناسان اثبات‌گرایی : مور, راسل, هایدگر, ویتگنشتاین, کارناپ و دیگران ادامه یافت .’کتاب با موضوعاتی از این دست سامان یافته است’ :پرسش‌های فلسفی, واژه‌ها و جهان, زبان و واقعیت’, ‘چه چیزی را می‌توانیم بشناسیم (شناخت)’, ‘جهان چگونه چیزی است (ادراک جهان)’, ‘طرز کار جهان (شناخت علمی) ‘و ‘آنچه هست و آنچه باید باشد (آزادی و ضرورت).’

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب درآمدى به تحلیل فلسفى

این کتاب در حقیقت خودآموز فلسفه است و نویسنده دانشمند آن مهمترین مسائل را به زبانی ساده و روشن بیان نموده و به همین مناسبت در آمریکا و انگلیس به عنوان متن درسی همواره مورد استقبال استادان و دانشجویان دوره های مختلف بوده است و امیدواریم مورد پسند دانشجویان عزیز ما قرار گیرد.

در آغاز کتاب درآمدى به تحلیل فلسفى می خوانیم

فهرست

یادآورى مترجم     5

پیش‌گفتار           7

بخش اول. معنى و تعریف           15

فصل اول. معنى واژه       17

تمرین     49

فصل دوم. تعریف           55

تمرین     147

فصل سوم. طیف معنى یا معنى اجمالى        159

تمرین     179

فصل چهارم. معنى جمله    183

تمرین     228

متونِ منتخب براى مطالعه بیشتر     232

بخش دوم. نظریه شناخت           235

فصل پنجم. مفاهیم          237

تمرین     262

فصل ششم. صدق            265

تمرین     282

فصل هفتم. منابع شناخت   285

تمرین     323

فصل هشتم. ماهیت شناخت           329

تمرین     357

فصل نهم. حقیقت تحلیلى و امکان منطقى     367

تمرین     404

فصل دهم. قضیه پیشینى    407

تمرین     466

فصل یازدهم. اصول منطق           470

تمرین     506

متون منتخب براى مطالعه بیشتر     509

یادآورى مترجم

پرفسور هاسپرس در دانشگاه‌هاى آیُوا و کلمبیا تحصیل کرد و سپس در دانشگاه کلمبیا و سایر دانشگاه‌هاى آمریکا به تدریس پرداخت. کتاب حاضر متن درسى استانداردى است که از سال 1956 تابه‌حال چندین‌بار تجدید چاپ شده است. نویسنده در چاپ دوم (1967) تقریبآ تمام مطالب کتاب را از نو نوشته است.

این کتاب در حقیقت خودآموز فلسفه است و نویسنده دانشمند آن مهمترین مسائل را به زبانى بسیار ساده و روشن بیان نموده و به‌همین مناسبت در آمریکا و انگلیس به‌عنوان متن درسى همواره مورد استقبال استادان و دانشجویان دوره‌هاى مختلف بوده است و امیدواریم مورد پسند دانشجویان عزیز ما نیز قرار گیرد.

پیش‌گفتار

آن‌ها که براى نخستین بار به فلسفه رو مى‌آورند انگیزه‌هاى مختلفى دارند. بعضى به خاطر دلبستگى به علوم، فلسفى مى شوند، عده‌اى به خاطر هنر، جمعى از طرف مذهب و بالاخره گروهى بدون داشتن زمینه‌اى آکادمیک فقط به خاطر ناآرامیشان درباره «معنى هستى» به سوى فلسفه مى‌آیند. جمعى فقط مى‌خواهند بدانند وقتى دیگران واژه «فلسفه» را به کار مى‌برند راجع به چه صحبت مى‌کنند و جز این محرکى ندارند. بنابراین آن چه افراد مختلف از فلسفه مى‌خواهند و سؤالاتى که انتظار دارند به آن‌ها جواب دهد به نسبت انگیزه‌هایى که ایشان را به سوى فلسفه کشانده است فرق مى‌کند. در نتیجه کتاب‌هایى که در پاسخ این خواسته‌هاى مختلف نوشته شده است متفاوت است. حتى دو کتاب که به منظور آشنا کردن مردم با فلسفه تألیف مى‌شوند، یا اصلا موضوع مشترکى ندارند و یا مطالب مشترکشان خیلى کم است. بدین جهت نوشتن کتابى که تمام و یا حتى اکثر خوانندگان را پسند اید غیرممکن است.

براى حل این مشکل ممکن است کتابى بنویسیم که تمام مسائلى را که افراد مختلف فلسفى مى‌انگارند دربرگیرد و خواننده، خود، بخش‌هایى را

که دوست دارد انتخاب نماید. در عمل چنین کارى امکان‌پذیر نیست چون یک کتاب هزار صفحه‌اى هم براى شروع و طرح مسائل کافى نخواهد بود. اگر به هر مسأله فقط چند صفحه اختصاص دهیم، خلاصه‌اى از رئوس مطالب مختلف خواهد شد که تأثیر چندانى برخواننده نخواهد داشت. او با چنین روشى فقط معنى بعضى از اصطلاحات را فرا مى‌گیرد و برخى از گرایش‌هاى عمومى فلسفى را درک مى‌کند ولى با چنین ایجازى هیچ کدام از مسائل به طور زنده و مهیج برایش مطرح نمى‌شود. بیان موجز و فشرده[1] ، در فلسفه ناموفق‌تر از رشته‌هاى دیگر است.

پس تنها راه حلى که باقى مى‌ماند این است که به جاى بررسى تمام مسائل فقط به بعضى از آن‌ها بپردازیم. این روش نیز مشکلات خاص خود را دارد چون مهم نیست که چه مسائلى را حذف کنیم و کدام را نگاه داریم، بسیارى از خوانندگان هم با بعضى از مسائل مطرح شده و هم با بعضى از آن‌ها که حذف گردیده است مخالف خواهند بود. به هر حال من در این کتاب از این روش پیروى کرده‌ام، چون من حیث‌المجموع مزایاى بیشترى دارد.

در ویرایش جدید تقریبآ تمام مطالب کتاب را از نو نوشته‌ام و از چاپ نخستین آن در سیزده سال پیش، بیش از چند صفحه‌اى باقى نگذاشته‌ام. اگر عنوان و طرح کلى مطالب را در نظر نگیریم به‌راستى کتاب جدیدى است. تمام فصل‌ها از اساس تغییر کرده و این فصول جدید بر آن اضافه
شده است: مفاهیم[2] ، منابع شناخت[3] ، مسئله کلیات[4]  و موضوعات

مختلف دیگر.

متأسفانه بخش زیبائى‌شناسى[5]  را به کلى حذف کرده‌ام چون این

موضوع معمولا در دوره‌هاى مقدماتى بررسى نمى‌شودو جاى خالى آن را به مسائل معرفت‌شناسى[6]  و مابعدالطبیعه[7]  داده‌ام.

مؤلف میل دارد از ناشران زیر که اجازه داده‌اند منتخباتى از آثار چاپ شده آن‌ها نقل گردد تشکر نماید :

Open court publishing Co, Analysis of knowledge and valuation by.C.I. Lewis and Reason and Analysis by: Brand Blanshard;

تحلیل دانش و ارزش اثر سى، آى، لوئیس استاد فقید دانشگاه هاروارد

]م[ و عقل و تحلیل اثر براند بلانشارد

Macmilan and Co, London, The Macmillan Co., of Canada and St. Martin’s press, inc., New york. The Critique of Pure Reason by Immanuel Kant (Norman Kemp Smith translation)

(نقد خرد ناب اثر ایمانوئل کانت ترجمه نرمن کمپ اسمیت)

Foundation of Empirical Knowledge by: A. J. Ayer.

(مبانى شناخت تجربى اثر اى.جى.ایر)

George Allen & Unwin Lid., Some main problems of philosophy by: G.E.Moore

(چند مسئله عمده فلسفى اثر: جى.اى.مور فیلسوف معاصر و استاد دانشگاه کمبریج ]م[

Social Principles and hte Democratic State by S.I.Benn and richard Peters

(اصول اجتماعى و دولت دمکراتیک از اس.آى.بن و ریچارد پیترز)

Mind, “Empirical Propositions and Hypothetical Statements” byd sir Isaiah Berlin;

(«قضایاى تجربى و گزاره‌هاى شرطى» اثر سرآیزایا برلین در نشریه «مایند»

Harcourt, Brace & World. The Mind and its Place in nature by C.D Broad

(ذهن و جایگاه آن در طبیعت اثر سى.دى.براد)

Haughton Mifflin co, Invitation to Philosophy by Durant Drake

(دعوت به فلسفه از دورانت دریک)

University of California Press, The Rise of Scientific Philosophy by: Hans Reichenbach;

(طلوع فلسفه علمى اثر هانس رایشنباخ)

Harper and Row , Publishers, A Philosophy of Science by W.H. Werkmeister,

(دیدگاهى از فلسفه علوم از دبلیو.اچ.ورک مایستر)

Methuen and Co., London An introduction to Metaphysics by C.H.Whitely

(درآمدى به مابعدالطبیعه از سى.اچ.وایت‌لى)

and Perception by: H.H.Price

(ادراک از اچ.اچ.پرایس)

Longmans, Green and Co., Selected Papers on Philosophy by William James

(مقالات برگزیده فلسفى از ویلیام جیمز)

Humchinson Publishing group Ltd. and Barnes and Noble Inc, for Theory of Knowledge by A.D.Woozley.

(نظریه شناخت اثر اى.دى.ووزلى)

از همکارانى که محبت کرده و قسمت‌هاى مختلف دستنویس را قبل از چاپ خوانده و توضیحاتى داده‌اند عمیقآ تشکر مى‌نمایم. به خصوص از پروفسور مارتین لین[8]  که در مورد بخش‌هاى 1 و 18 و همچنین تنظیم

نکات مذکور در صفحات 490ـ487 راهنمایى کرده‌اند متشکرم. از پروفسور سالوادر کاناو[9]  براى بخش‌هاى 2 تا 4 از استاد پل ادواردز[10]  براى بخش‌هاى 5 تا 7 و از استاد استانلى مک دانیل[11]  براى بخش‌هاى 1،2،3،5،6،8،9 سپاسگزارم از دوشیزه ژانت پالیش[12]  که براى تایپ دستنویس کمک کرده و دوشیزه شارون میلان[13]  که در تهیه فهرست راهنما همکارى نموده‌اند بسیار ممنونم «منتخباتى از تحلیل‌هاى مقدماتى فلسفى»[14]  کتابى است که براى مطالعه در کنار این کتاب در نظر گرفته شده است.

          جان هاسپرس

[1] . Capsule method یعنى تمام مطالب را خیلى مجمل و مختصر و فشرده بگوییم و شرحمبسوطى‌از هیچ کدام نیاوریم.

[2] . Concepts

[3] . Sources of knowledge

[4] . Universals

[5] . Aesthetics

[6] . Epistemology

[7] . Metaphysics

[8] . Professor Martin Lean

[9] . Professor Salvador Cannavo

[10] . Professor Paul Edwards

[11] . Professor Stanley McDaniel

[12] . Miss Janet Polish

[13] . Miss sharon Milan

[14] .J srepsoH .sisylanA lacihposolihP yrotcudortni ni sgnidaeR ,llaH ecitnerp ,8691

اطلاعات بیشتر

وزن 700 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

700

پدیدآورندگان

,

SKU

94517

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

964-351-372-6

قطع

تعداد صفحه

510

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درآمدى به تحلیل فلسفى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.