(021) 66480377-66975711

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

25,000تومان

گئورگ ویلهلم فردریش هگل

 ترجمه ستاره معصومی

شايد به جرأت بتوان گفت كه هيچ فيلسوفى نظرى بلندتر و مساعدتر از هگل نسبت به هنر نداشته، و با اين همه هيچ فيلسوفى هم درباره‌ى آينده‌ى هنر عقيده‌اى چنين بدبينانه نداشته است، و تازه هگل در دوران زرين فرهنگ و هنر آلمان، عصر گوته، موتزارت و شيلر مى‌زيست.

هگل بر آن است كه هنرمندان يونان كهن به آميزه‌ى كاملى از محتوا و صورت دست يافتند، اما هنرمندان مدرن با مسايل پيچيده ــو در نهايت فلج‌كننده‌اى ــ روبه‌رو شده‌اند. مسيحيّت با رمز معنويت لاهوتى‌اش، بى‌واسطگى رابطه‌ى انسان با واقعيت را به مخاطره افكنده، و جدايى‌گزينى سُخره‌گرانه‌ى انسان نيز او را با ژرف‌ترين احساسات خود بيگانه كرده است. درس‌گفتارهاى مقدماتى درباره‌ى زيبايى‌شناسى (كتاب حاضر) در دهه‌ى 1820 در برلين ايراد شد و امروز خود را چون اثرى مى‌نماياند كه با استدلالى شورانگيز توانايى هنر را براى پاسخ گفتن به جهان مدرن به معارضه مى‌گيرد؛ زيرا هگل بر آن بود كه هنرهاى زيبا فقط هنگامى به برترين وظيفه‌ى خود دست مى‌يابند كه جايگاه خود را در قلمروى واحد در كنار دين و فلسفه به‌دست آورند.

توضیحات

 گزیده ای از  کتاب مقدمه ای بر زیبایی شناسی

، هنر به شیوه‌ى تکاملى هگل از هنر سمبولیک آغاز مى‌شود به هنر کلاسیک مى‌رسد و از آن جا به فشرده‌ترین صورت خودآگاهانه‌ى ذهنیت زیبایى‌شناختى، یعنى هنر رومانتیک راه مى‌برد.

 در آغاز کتاب مقدمه ای بر زیبایی شناسی می خوانیم

  

یادداشت مترجم      5

درآمد       9

یادداشت‌ها            44

گاه‌شمار     51

براى مطالعه‌ى بیشتر             54

یادداشتى درباره‌ى ترجمه و تفسیر          56

درس‌گفتارهاى مقدماتى درباره‌ى زیبایى‌شناسى

فصل یکم. گستره‌ى زیبایى‌شناسى تعریف مى‌شود، و پاره‌اى ایرادها…             61

فصل دوم. روش‌هاى علمى بررسى زیبایى و هنر              81

فصل سوم. مفهوم زیبایى هنرى           94

بخش یکم. اثر هنرى همچون امر ساخته شده و محسوس     94

بخش دوم. هدف هنر           122

فصل چهارم. استنتاج تاریخى ایده‌ى راستین هنر در فلسفه‌ى مدرن   144

فصل پنجم. بخش‌بندى موضوع           164

تفسیر درس‌گفتارهاى زیبایى‌شناسى       195

پیوست‌ها. نظرى اجمالى به زیبایى‌شناسى هگل، رابرت ویکس

یک)  Iـ هنر به منزله‌ى بیان شناخت متافیزیکى :   355

    IIـ بافت اجتماعى بیان هنرى: هنر، دین و فلسفه           357

    IIIـ نظریه‌ى تاریخ هنر هگل هنر سمبولیک، کلاسیک و رومانتیک     360

    IVـ پنج هنر زیبا: معمارى، مجسمه‌سازى، نقاشى، موسیقى و شعر    363

    Vـ نظریه‌ى زیبایى هگل     370

   الف) اصلِ انسانیّت            371

   ب) اصلِ کمال     372

   کمال همچون همخوانى با خود           375

   وسایل هنرى براى دست‌یابى به کمال به منزله‌ى همخوانى با خود :              381

    Viـ تز «پایانِ هنر» هگل    384

    Vllـ نقد و نتیجه   388

پى‌نوشت‌ها             392

دو) هنر از دیدگاه هگل، چارلز تیلور     401

یادداشت مترجم

  

شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ فیلسوفى نظرى بلندتر و مساعدتر از هگل نسبت به هنر نداشته، و با این همه هیچ فیلسوفى هم درباره‌ى آینده‌ى هنر عقیده‌اى چنین بدبینانه نداشته است، و تازه هگل در دوران زرین فرهنگ و هنر آلمان، عصر گوته، موتزارت و شیلر مى‌زیست. هگل بر آن است که هنرمندان یونان کهن به آمیزه‌ى کاملى از محتوا و صورت دست یافتند، اما هنرمندان مدرن با مسایل پیچیده ــو در نهایت فلج‌کننده‌اى ــ روبه‌رو شده‌اند. مسیحیّت با رمز معنویت لاهوتى‌اش، بى‌واسطگى رابطه‌ى انسان با واقعیت را به مخاطره افکنده، و جدایى‌گزینى سُخره‌گرانه‌ى انسان نیز او را با ژرف‌ترین احساسات خود بیگانه کرده است. درس‌گفتارهاى مقدماتى درباره‌ى زیبایى‌شناسى (کتاب حاضر) در دهه‌ى 1820 در برلین ایراد شد و امروز خود را چون اثرى مى‌نمایاند که با استدلالى شورانگیز توانایى هنر را براى پاسخ گفتن به جهان مدرن به معارضه مى‌گیرد؛ زیرا هگل بر آن بود که هنرهاى زیبا فقط هنگامى به برترین وظیفه‌ى خود دست مى‌یابند که جایگاه خود را در قلمروى واحد در کنار دین و فلسفه به‌دست آورند. هگل جزو آن خیل روشنفکران آلمانى بود که شیفتگى خود را به یونان باستان و برترى زندگى اجتماعىِ به ظاهر هماهنگ یونانیان، در قیاس با جنبه‌ى اقتدارطلبانه و شریعت‌مدارانه‌ى یهودى و مذاهب مسیحى متأخر، پنهان نمى‌داشت.بدین‌گونه، هنر به شیوه‌ى تکاملى هگل از هنر سمبولیک آغاز مى‌شود به هنر کلاسیک مى‌رسد و از آن جا به فشرده‌ترین صورت خودآگاهانه‌ى ذهنیت زیبایى‌شناختى، یعنى هنر رومانتیک راه مى‌برد.به رأى هگل، هنر یکى از جلوه‌هاى روح یا ذهن مطلق است و دین و فلسفه دو جلوه‌ى دیگر آن‌اند. بدین‌گونه، اگرچه هنر مسبوق به زندگى متمدنانه‌ى «دولت» است، اما از آن فرا مى‌گذرد. هگل در درس‌گفتارها درباره‌ى زیبایى‌شناسى نظریه‌هاى خود را درباره‌ى هنر و زیبایى به تفصیل تمام شرح و پرورش داد.

زیبایى از نظر هگل، در یک کلام، میانجى امر حس‌پذیر و امر عقلانى است. به عقیده‌ى هگل هنر عبارت از امر عقلانى است که به نحو حس‌پذیر ارائه شده و نمود حس‌پذیر عبارت از صورتى است که محتواى عقلانى از طریق آن جلوه‌گر مى‌شود. به نظر هگل، این تجسم حس‌پذیرِ امر عقلانى مى‌تواند در سه شیوه‌ى اصلى، یعنى هنر سمبولیک، هنر کلاسیک و هنر رومانتیک انجام پذیرد. از سوى دیگر، دیدگاه هگل درباره‌ى سه نوع عمده‌ى زیبایى پیوند تنگاتنگى با نظر او درباره‌ى انواع اصلى فرآورده‌هاى هنرى دارد. هگل هنرها را به معمارى، مجسمه‌سازى، نقّاشى، موسیقى و شعر بخش‌بندى مى‌کند. آثارى که در هریک از این وسیله‌هاى بیانى عرضه مى‌شوند مى‌توانند به سبک سمبولیک، کلاسیک یا رومانتیک پدید آیند، اما به رأى هگل، معمارى به‌ویژه درخور هنر سمبولیک، مجسمه‌سازى مناسب هنر کلاسیک و نقاشى، موسیقى و شعر شایسته‌ى هنر رومانتیکند. گذشته از این، درس‌گفتارهاى زیبایى‌شناسى حاوى نظر اجمالى هگل درباره‌ى زیبایى طبیعى نیز هست.

متن حاضر از روى ترجمه‌ى درخشان برنارد بوزنکت (1848-1923) به فارسى درآمده است.  در نورثومبرلند بریتانیا به‌دنیا آمد و در هارو و بالیول کالج آکسفورد تحصیل کرد. در 1870 به عضویت یونیورسیتى کالج آکسفورد درآمد و فلسفه و تاریخ باستان درس داد. در 1881 به لندن نقل مکان کرد و همه‌ى وقت خود را وقف امور خیریه، آموزش بزرگسالان و نگارش فلسفى کرد. از 1903 تا 1908 تصدى کرسى استادى فلسفه‌ى اخلاق در سنت اندروز را بر عهده داشت. بوزنکت همراه با اف. ایچ. بردلى و تى. ایچ. گرین به احیاى هگلیانیسم در انگلستان جانانه یارى رساند و کوشید هگلیانیسم را در مورد مسایل اجتماعى و سیاسى عصر خود به‌کار بندد. او در 1923 در لندن درگذشت. از آثار بوزنکت از جمله مى‌توان به این آثار اشاره کرد: شناخت و واقعیت (1885)، منطق یا ریخت‌شناسى شناخت (1888)، تاریخ زیبایى‌شناسى (1892) و متن درس‌گفتارهایى زیر عنوان اصل فردیت و ارزش (1912) و ارزش و سرنوشت فرد (1913).

مایکل این‌وود ویراستار و مفسر این درس‌گفتارهاى مقدماتى در  1944 در لندن به‌دنیا آمد و در الینز اسکول و یونیورسیتى کالج آکسفورد درس خواند. از 1967 استاد مشاور و دانشیار آموزشى فلسفه در ترینیتى کالج آکسفورد بوده است. از جمله کتاب‌هاى اوست: هگل (1983)، فرهنگ‌نامه‌ى هگل (1992)، هایدگر (1997) و فرهنگ‌نامه‌ى هایدگر (1999).

رابرت ویکس نویسنده‌ى مقاله‌ى پیوست نخست این کتاب، «نظرى اجمالى به زیبایى‌شناسى هگل»، در دانشگاه آریزونا درس مى‌دهد. او در زمینه‌ى فلسفه و زیبایى‌شناسى آلمان مقاله‌هاى متعدد نوشته و منتشر کرده است. در حال حاضر در حال نگارش کتابى درباره‌ى نظریه‌ى حکم زیبایى‌شناسى هگل است. هگل است.

چارلز تیلور نویسنده‌ى مقاله‌ى دوم، «هنراز دیدگاه هگل»، فیلسوف کانادایى و زاده‌ى مونترال در 1931 است. در دانشگاه‌هاى آکسفورد و مک‌گیل درس داده است. کوشش فکرى او بیشتر متوجه‌ى فلسفه‌ى سیاسى، فلسفه‌ى علوم اجتماعى، تاریخ فلسفه و در این اواخر مسئله‌ى هویت و چندفرهنگى بوده است. از کتاب‌هاى اوست: توضیح رفتار (1964)؛ هگل (1975)؛ که ترجمه‌ى ما از «هنر از دیدگاه هگل» بخشى از همین کتاب است)؛ هگل و جامعه‌ى مدرن (1979)؛ چند فرهنگى و «سیاست بازشناسى) (1992)؛ مدرنتیه‌ى کاتولیکى (1999)؛ دوراهه‌ها و پیوندها (2011، گزیده‌ى مقاله‌ها). باز مى‌ماند یادآورى چند نکته‌ى لازم؛ یک) همه پانوشت‌ها از مترجم فارسى است؛ دو) یادداشت‌هاى بوزنکت (با حرف لاتین «B» در کروشه) و نکته‌هاى تفسیرى مایکل این‌وود در قسمت پى‌نوشت‌هاى پایان متن اصلى آمده‌اند؛ سه) اگرچه متن پایه‌ى ما ترجمه‌ى بوزنکت بوده است، ترجمه‌ى بوزنکت جاى‌جاى و گاه کلمه به کلمه با ترجمه‌ى تى.ام.ناکس (آکسفورد، کلارندُن پرس، 1975) مطابقت داده شده و هرجا متن ناکس رساتر و گویاتر به‌نظر آمده، ترجمه‌ى فارسى از روى آن انجام گرفته است؛ چهار) گاه مانند مورد LXXXIII ص 151 به مقتضاى سیاق جمله‌بندى فارسى ناچار شده‌ایم شماره‌هاى تفسیر را پس و پیش بیاوریم (براى نمونه، در این مورد نخست 2، سپس 3 و آن‌گاه 1 آمده است) و نیز  CXIIIدر ص 94؛ پنج) همه‌جا شماره‌هایى که در پرانتز آمده از مؤلفان و نویسندگان کتاب و شماره‌هاى بى‌پرانتز از مترجم فارسى است؛ شش) مترجمانى مانند بیلى Geist را به mind (= ذهن) و کسانى چون میلر (و نیز ناکس) آن را به  Spirit(= روح) ترجمه مى‌کنند. بوزنکت از دسته‌ى نخست است.

          ستاره معصومى

                پاییز  1390


توضیحات تکمیلی

وزن 487 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94835

نوبت چاپ

شابک

978-600-6392-00-4

تعداد صفحه

422

قطع

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

487

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقدمه ای بر زیبایی شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This