(021) 66480377-66975711

فرهنگ و جامعه

130,000تومان

فرهنگ و جامعه

ریموند ویلیامز

ترجمه: علی اکبر معصوم بیگی و نسترن موسوی

انتشارات نگاه

اصل سازمان بخش فرهنگ و جامعه به گفتۀ ویلیامز، از کشف این نکته آغاز می شود که مفهوم فرهنگ و چه بسا واژۀ فرهنگ در کاربردها و معناهای مدرن خود، در دوره ای از تاریخ بشر سر بر آورد که به عصر انقلاب صنعتی و پیامدهای دوران ساز آن مشهور است.

این کتاب کوششی است گسترده برای پرداختن جامع به سیر تحول مفهوم فرهنگ و ادبیات، ارتباط آنبا جامعه و نیز اهمیت اجتماعی، زنده و پویای فرهنگ در جهان عصر ما.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب “فرهنگ و جامعه” نوشته ی “ریموند ویلیامز

اصل سازمان‏بخش فرهنگ و جامعه، این کتابِ سدّشکن و مفهوم‏سازِ ریموند ویلیامز، متفکّر انگلیسی، در فشرده‏ترین کلام، عبارت از این است که مفهوم فرهنگ، و خود این کلمه در کاربردهای مدرن آن، در دوره‏ای به زبان انگلیسی راه یافت که ما عموماً آن را دوران «انقلاب صنعتی» می‏نامیم.

در آغاز این کتاب می خوانیم :

یادداشت مترجمان

کتاب، به یک مفهوم، تاریخ تطوّر و سیر تحوّل مفهوم «فرهنگ» است از نخستین سال‏های پرتب‏ و تاب انقلاب صنعتی و طوفان درهم‏پیچنده‏ای که این انقلاب در زندگی بشر پدید آورد تا به امروز و آن‏چه اکنون بر انسان دوران مدرن می‏گذرد. تا پیش از دوره‏ی مورد بحثِ ویلیامز (۱۹۵۰-۱۷۸۰) واژه‏ی «فرهنگ» اساساً به این منظور به کار می‏رفت تا هنر و ادبیات و حوزه‏های محدود و کم‏دامنه‏ی مربوط به آن‏ها را وصف کند، امّا پس از انقلاب صنعتی و با آغازِ کار اندیشه‏ورانی چون کولریج و بِرْک، «فرهنگ»، مطابق اصطلاح ویلیامز، «به کلّ شیوه‏ی زندگی» اطلاق شد. بی‏جهت نیست که تری ایگلتون عنوان کتاب ویلیامز، فرهنگ و جامعه، را یادآورِ دو مفهوم ’گزلشافت ‘(=جماعت، اجتماعِ در همْ برهم آدمیان) و ’گماین‏شافت‘ (= هیئت جامعه‏ی دارای نهادها، دولت ملّی، قراردادهای اجتماعی، قوانین، به تفکیک از قواعد عرفی، و …) می‏داند. امّا آن‏چه خود ویلیامز بدان باور دارد نه ملّت (به معنای بحت و بسیطی که تا کنون داشته است) بلکه جامعگی و تمامت جامعه است. به ویژه که «جامعه‏ی ارگانیک»، جامعه‏ای که در مدّنظر ویلیامز است، چیزی است به مراتب بیش از نظمی جامعه‏‏وار (که عناصر آن به اجبار در کنار هم قرار گرفته‏اند و گسل‏ها و شکاف‏های طبقاتی مانع اصلی جامعگی آن است) یا نظامی صرفاً اجتماعی، بلکه دقیقاً جامعه‏ای همگن و به تعبیری «ملّی» است، جامعه به مثابه ملّت به معنای ارگانیک کلمه.

ویلیامز گذشته از این‏که نشان می‏دهد تحوّل مفهوم فرهنگ چه‏گونه در پیوند تنگاتنگ با تغییر و دگرگونی در زندگی مردم رخ می‏دهد، با دنبال کردنِ ردّ ریشه‏شناختیِ واژه‏ی «فرهنگ»، که بر کِشت ‏و ورز و پرورش و پرستاری و مراقبت و تیمار و مانند آن دلالت دارد، بنیادهای ایدئولوژیکی این واژه را گام به گام آشکار می‏سازد- به این معنی که معنای دگرگون‏شونده‏ی یک کلمه را می‏توان با جنبش‏های اجتماعی و فکریِ در حال دگرگونی و بنیادهای مادّی پیوند داد. در نظر ویلیامز، از یک سو، مفهوم فرهنگ واکنشی کلّی است به تغییری کلّی در شرایط زندگی مشترک ما- در عین حال که از دید او  لفظ و مفهوم «واکنش» کم سنجیده‏تر و کم آگاهانه‏تر از «پاسخ» است که هم آگاهانه‏تر و سنجیده‏تر است و هم حاکی از گونه‏ای عاملیّت و تکاپوی انسانی. از سوی دیگر، از آن‏جا که فرهنگ همیشه سیاسی است، دگرگونی‏های اجتماعی، که جرقه‏ی آغازین این فرایندهای سیاسی را می‏زنند، در کردارها و رفتارهای فرهنگی بازتاب می‏یابند. از همین روست که ویلیامز در کتاب حاضر به پی‏گرفتن ردّ دگرگونی اجتماعی، به ویژه پس از تحوّل بنیادی و دوران‏ساز انقلاب صنعتی، از طریق نوشته‏های ویلیام بلیک، ادموند بِرْک، ویلیام وردزورث، چارلز دیکنز، دی. ایچ. لارنس و جورج اورول می‏پردازد. در عین حال، گرچه ویلیامز مارکسیست است و در همه‏ی این تحوّلات در پرتوِ نظریه‏ی طبقه‏بنیاد مارکس می‏نگرد، از معادله‏ی زیربنا-روبنا و خصیصه‏ی ناگزیر سلسله مراتبیِ فروتری و برتری این مفهوم، که گاه نزد برخی کسان تا حدّ ابتذال ساده می‏شود، فراتر می‏رود و به جای آن اصطلاح «ماتریالیسم فرهنگی» را به کار می‏برد، و با این تعریف که: اَعمال و کردارهای فرهنگی به هر مقصود و هدفی هم که به کار آیند، وسایل تولیدشان همیشه و در همه حال مادّی است. افزون بر آن، اگر ویلیامز نخستین کسی نباشد که زیرآبِ دوشاخگی نخبه‏گرایانه‏ی «هنر والا» و «هنر عامّه‏پسند» را زده است، بی‏گمان از نخستین کسانی است که بنیاد این دوگانگیِ طبقاتی را در نقد، اعم از نقد ادبی، یا نقد هنری یا نقد فرهنگی، سست و سپس ویران کرده است. راست این است که تأکید ویلیامز همواره بر «فرهنگ عادی» بود و از این رو، دلبستگی‏اش به تجربه‏ی روزمره‏ی مردم «عادی» او را به کوشش برای کاوش در راه و روش‏های گسترش دامنه‏ی نقد به عرصه‏ی سینما، تلویزیون و سرگرمی‏های توده‏گیر و توده‏پسند کشاند. ویلیامز در مقاله‏ای با عنوان «فرهنگ عادی است» با تأکید بر این که ’فرهنگ عادی است، در هر جامعه‏ای و در هر ذهنی‘ موجود است، اشتغال ذهنی خود را با فرهنگ زیسته، با فرهنگ روزمره و عادی، نمایان می‏سازد و همین فضای فکری است که به سراسر آثار او جان می‏بخشد. ویلیامز معتقد بود که گرچه طبقه‏ی کارگر جین آستین یا جان میلتن از بطن خود بیرون نداده است ولی فرهنگی را پرورش داد که یکهّ و پابرجاست. دستاورد فرهنگیِ واقعیِ طبقه‏ی کارگر، جنبش کارگری و حزب کارگری و پابندی به تشکل صنفی، هم‏بستگی و دفاع از منافع مشترک است، یعنی جلوه‏های تابناک ایده یا روحیه‏ای همکارانه، انسانی و همبسته در نقطه‏ی مقابل روحیه‏ی اندیویدوآلیستی (فردگرایانه‏ی) رقابتی طبقه‏ی متوسط در خشن‏ترین شکل آن. چنان که گذشت، در نظر ویلیامز، فرهنگ هم به معنای ’کلّ شیوه‏ی زندگی‘ است (فرهنگ به معنای انسان‏شناختی آن، مرادف زندگی روزمره) و هم به معنای صورت‏های گوناگون دلالت (رمان‏ها، فیلم‏ها، ولی هم‏چنین آگهی‏های بازرگانی، تلویزیون و مانند آن) که درون جامعه در هر لحظه و در همه حال در گردش است. بدین‏گونه، معارضه‏ی اصلی در بررسی فرهنگ این است که  باید دریافت چه‏گونه این دو معنای فرهنگ با یک‏دیگر هم‏زیستی دارند. در جامعه‏ای که از متن‏های توده‏گیر اشباع شده است، جدایی میان این دو مفهوم از فرهنگْ نشدنی است. با این همه، ویلیامز کاملاً بر این امر آگاهی دارد که ساده‏سازیِ محض است اگر تجربه‏ی فرهنگی را به آن معناهایی فروکاهیم که بیشتر از همه مرئی و آشکار‏اند (برای نمونه، همه‏ی آن‏چه در مجله‏ها، تلویزیون، اینترنت و شبکه‏های اجتماعی به آن برمی‏خوریم). از این‏رو، جست‏و‏جوی فرهنگ دستخوش کاستی مزمن و چاره‏ناپذیر است اگر به لایه‏های پنهان اما معناداری نپردازد که طیّ قرون و اعصار به عمد از چشم‏ها پنهان مانده است.

تأکید ویلیامز بر فرهنگِ «عادی» چنان است که حتی یکی از نوآوری‏های بزرگ خود، مفهوم ’ساختار احساس‘ را، هم وسیله‏ای برای درک «روح زمانه» و پاسخ عاطفی هنرمند، و هم حساسیّت یگانه‏ی هنرمند به کلّ شیوه‏ی زندگی می‏داند و وجه تمایز ساختار احساس هر دوره را ناشی از روح هر عصر می‏شمارد. ساختار احساس چکیده‏ی تمایزبخش هر عصر از عصر دیگر است. به سخن ویلیامز، ساختار احساس چون هوایی است که هر عصر در آن دم می‏زند، آتمسفری است که در آن غوطه می‏زنیم و کار هنر و ادبیات بزرگ ثبت این حال‏وهوای تکرارناپذیر است. ساختار احساس فراتر از پسند، سلیقه و پرورش و «حساسیّت» است. اتصال ساختار (که به سخن خود ویلیامز هم‏چون یک عمارت علی‏الاصول امری ثابت و ساکن می نماید) و احساس (که همواره در سیلان و غلیان است) به او این امکان را داد تا درکی از سازمانی گریزپا- و با این همه قابل کشف- را به کار گیرد که به فراتر از جنبه‏های صرفاً شخصی احساس گذر کند، و تجربه‏های اجتماعی، ایده‏ها، اندیشه‏ها و احساس‏های خاص یک عصر را دربرگیرد و آن تصوّری از ساختار احساس است به مثابه‏ی شکل پویای هر ساخت و سامانه و نظامی. بدین‏گونه، پُر بی‏راه نیست اگر ریموند ویلیامز را مبدع اصلی رشته‏ای بدانیم که اکنون به فرهنگ‏شناسی (یا «مطالعات فرهنگی») شهرت دارد ولی خود او ترجیح می‏داد به جای آن اصطلاح ماتریالیسم فرهنگی را به کار ببرد. ماتریالیسم فرهنگی رویکردی فرهنگی است که می‏کوشد عمل فرهنگی را در بطن و متن اقلام زیر قرار دهد: ساختارهای نهادی (صنعت سینما، صنعت نشر و مانند آن)، شکل‏ها و فُرم‏ها و الزامات و محدودیت‏های آن‏ها (مانند رمان غربی به منزله‏ی یک فُرم ادبی، سنّت حماسه‏سرایی شفاهی هند، رمان رئالیسم جادویی امریکای لاتین)، شیوه‏های تولید (چاپ، چاپ دیجیتالی رسانه‏های توده‏گیر)، سازمان، سازمان‏بندی و ساز و کارهای انتظام‏بخش (نظارت قضایی بر حقوق کپی‏رایت، ثبت مالکیت معنوی، آفرینش‏های ادبی و هنری، ابداعات و اختراعات) و بازتولید (حراج‏ها، نمایشگاه‏ها، سانسور، پخش و انتشار از طریق اقتباس یا برداشت آزاد از آثار). ویلیامز با طرد مفهوم سنّتیِ «زیربنا» به عنوان مفهومی خشک و متصلّب، بر آن است که زیربنای اقتصادی یک فرایند است نه یک وضع یا حالت یا ابژه‏ی ایستا و ساکن. زیربنا باید نه تنها شامل صنعت، که تولید می‏کند، بلکه شامل کار انسانی، که بازتولید می‏کند باشد: به عبارت دیگر، کلّ قلمروِ اَعمال اجتماعی. از این‏جاست که مفهوم او از ماتریالیسم فرهنگی در بردارنده‏ی تحلیل دقیق ارتباط میان جنبه‏های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی است. به همین سبب نیز هست که ویلیامز مفهوم مهمّ و اساسی تعیین‏کنندگی «چند علّتی» را از لویی آلتوسر به وام می‏گیرد. تعریف ویلیامز از «چند علّتی» عبارت از چیز یا چیزهایی است که ممکن است به لحاظ فردی تجربه و آزموده شوند ولی همواره اَعمالی اجتماعی‏‏اند، در واقع خود عبارت از شکل‏بندی اجتماعی خاصّی‏اند. مفهوم ماتریالیسم فرهنگی از هنگامی که ویلیامز آن را به کار برد، رواج عامّ یافته است.

ریموند هنری ویلیامز، نظریه‏پرداز و فعال فرهنگی و سیاسی، منتقد، رمان‏نویس و دانشگاهیِ نام‏آور انگلیسی در ۳۱ اوت ۱۹۲۱ در ویلز به دنیا آمد. پدرش کارگر راه‏آهن و فعال پی‏گیر اتحادیه‏ی کارگری بود و ویلیامز در سراسر عمر همواره بر خاستگاه طبقه‏ی کارگری خود  و مشقّت‏ها، تبعیض‏ها و محرومیّت‏هایی که در دوران کودکی و نوجوانی خود کشیده بود تأکید می‏کرد. در دهکده‏ی محل تولدش به مدرسه رفت و سپس به دانشگاه کیمبریج راه یافت. در جوانی به حزب کمونیست بریتانیا پیوست و چند سال بعد از آن جدا شد. پس از بازگشت از جبهه‏های جنگ جهانی  دوّم، در دهه‏های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در دانشگاه آکسفورد به عنوان استاد آموزش بزرگ‏سالان به تدریس پرداخت. بدین ترتیب کم‏وبیش از طعمه‏ی «مکارتیسم» زودهنگام در بریتانیا، که چند تن از همکاران‏اش را سخت گرفتار کرد، جان به‏در برد.

پس از انتشار فرهنگ و جامعه که در محافل فرهنگی و سیاسی دنیای انگلیسی زبان کتابی «مخالف‏خوان» تلقی شد که پی‏آمدهای ضدّ مدرن و اقتدارطلب اثر بزرگ و تأثیرگذار اف. آر. لی‏وِس منتقد نام‏آور انگلیسی، سنّت بزرگ، را به هماوردی می‏طلبید و با اقبال گسترده روبه‏رو شد، کتاب انقلاب طولانی (۱۹۶۱) را منتشر کرد که در حکم تکمیل و تتمیم فرهنگ و جامعه بود و مفاهیم اساسی آن را بیش از پیش بسط و گسترش می‏داد. ویلیامز خود می‏گوید که ناشر هنگام انتشار فرهنگ و جامعه از او درخواست کرده بود که در پایان کتاب بخشی در توضیح و تبیین واژگان و مفاهیم تازه و بدیع کتاب بپردازد. حاصل کار ویلیامز از این پی‏جویی در ریشه‏شناسی واژه‏ها و مفهوم‏ها در کتاب جداگانه‏ای منتشر شد با عنوان کلید واژه‏ها (۱۹۷۶) که مترجمان کتاب حاضر به زودی برگردان فارسی آن را در دسترس خوانندگان علاقه‏مند قرار خواهند داد. از دیگر آثار ویلیامز به این اقلام می‏توان اشاره کرد: بیانیه‏ی روز اول ماه مه (با همکاری دیگران، ۱۹۶۸)، تلویزیون، تکنولوژی و فُرم فرهنگی (۱۹۷۹)، فرهنگ (۱۹۸۱)، به‏سوی سال ۲۰۰۰ (۱۹۸۳)، دیدگاه ریموند ویلیامز درباره‏ی تلویزیون (۱۹۸۹)، مارکسیسم و ادبیّات (۱۹۷۷)، سیاست‏شناسی و ادبیّات (۱۹۷۹)، مسایلی در باب ماتریالیسم و فرهنگ (۱۹۸۰)، تراژدی مدرن (۱۹۶۵)، ارتباطات (۱۹۶۲)، درام از ایبسن تا الیوت (۱۹۶۸)، درام در اجرا (۱۹۵۴)، اورول (۱۹۷۱، با پیش‏گفتاری تازه ۱۹۸۴)، رمان انگلیسی از دیکنز تا لارنس (۱۹۷۰)، روستا و شهر (۱۹۷۳)، سرچشمه‏های امید (۱۹۸۹)، سیاست‏شناسی مدرنیسم (۱۹۸۹) و چند رمان ازجمله روستای مرزی (۱۹۶۰) و نسل دوم (۱۹۶۴) و بسیاری کتاب‏ها و مقاله‏ها و جستارهای دیگر. ویلیامز جز در یک دوره‏ی کوتاه در سراسر عمر فعال بود و در یکی دو دهه‏ی آخر زندگی سخت به مسایل مربوط به زنان و محیط زیست علاقه‏مند شد و در کارزارهای ضدّ جنگ شرکت فعالانه داشت. ریموند ویلیامز در ۱۹۸۸ درگذشت.

خواننده‏ی علاقه‏مند به پی‏گیری ردِّ مباحث و گفت‏و‏گوهای مربوط به حوزه‏ی فرهنگ و جامعه در جهان انگلیسی زبان می‏تواند به یگانه کتاب موجود در زبان فارسی در این زمینه، منتقدان فرهنگ، از مثیو آرنولد تا ریموند ویلیامز، نوشته‏ی لزلی جانسون و ترجمه‏ی ضیاء موحد رجوع کند که روی هم رفته تاریخچه‏ی مبسوط و دقیقی از این بحث‏ها به دست می‏دهد.

بازمی‏ماند یادآوری این نکته که همه‏ پانوشت‏ها از مترجمان است مگر آن‏که خلاف آن تصریح شده باشد و یادداشت‏ها و ارجاعات نویسنده در پایان کتاب در بخش «پی‏نوشت‏ها» آمده است. افزوده‏های مترجمان میان دو قلاب ]  [قرار دارد.

اکبر معصوم‏بیگی

نسترن موسوی

پاییز ۱۳۹۷

 

 

مقدمه بر چاپ ۱۹۸۳

از زمان نوشتن فرهنگ و جامعه اکنون بیش از یک ربع قرن می‏گذرد. هنگامی که سراسر یا بخش‏هایی از آن را از نو می‏خوانم گاه‏به‏گاه احساس می‏کنم انگار کتابی را می‏خوانم که کس دیگری نوشته است. با این همه، در این کتاب بود که موقعیّتی یافتم که توانستم دریافت‏ام را از آن چه در تمدّن صنعتی، و در هنر و اندیشه‏اش، رخ داده است – و هم‏چنان در حال رخ دادن است- به بیان درآورم. از آن هنگام نکته‏ها و داوری‏های خاصّی را بسط و پرورش داده و گاه دگرگون کرده‏ام، امّا دست به ترکیب این دیدگاه خود نزده‏ام که یکی از راه‏و روش‏های اصلی درک و فهم دو سده‏ی خارق‏العاده‏ای که با چنین ابعاد عظیمی جهان را دگرگون کرده است و شالوده‏ی بحران بزرگ کنونی آن را تشکیل می‏دهد، از طریق اندیشه‏ورزی مفصّل و پیچیده در باب فرهنگ است که در هر عصر فعّال و پُر جوش‏وخروش بوده است.

چنان که درآمد اصلی کتاب توضیح می‏دهد، فرهنگ و جامعه گردِ این کشف من شکل گرفت که فرهنگ، در معانی مدرن آن، هنگام انقلاب صنعتی سر برآورد. کتاب پیرامون انواع تازه‏ای از مسایل و مشکلات سامان گرفت که نه تنها به معنای تازه‏ای از فرهنگ بلکه در گروه کاملی از واژه‏های بسیار مرتبط به هم بیان شد. بدین‏گونه، زبانِ پژوهش و استدلال جدّی خود تا حدودی دگرگون شد و هم‏چنان در حال دگرگونی است، و در آن هنگام هدف من این بود که این دگرگونی را در شیوه‏ی نگارش زنان و مردان مختلفی دنبال کنم که به این نوع استدلال محوری تازه یاری رسانده‏اند.

یکی از پرسش‏هایی که اکنون غالباً در باب این کتاب از من می‏کنند این است که چه‏گونه نویسندگانی را که می‏خواستم درباره‏شان به بحث بپردازم انتخاب کرده‏ام. در پسِ این پرسش به طور معمول این تصوّر هست که نوعی فهرست یا سیاهه از چنین نویسندگانی در آن هنگام وجود داشته است، و این‏که من این یا آن نویسنده را در این فهرست گنجانده یا از آن کنار گذاشته‏ام.  امّا باید بگویم هنگامی که برای این کتاب مطالبی را می‏خواندم هیچ چنین فهرستی در دسترس من نبود یا از آن هنگام چنین فهرستی هم کشف نشده است. غرض‏ام این نیست که بیش‏تر این نویسندگان در آن زمان مشهور نبودند، بلکه منظور این است که، تا جایی که من می‏دانم، کسی این نویسندگان را تا آن زمان به این شیوه، حول مضمون‏های محوری معیّن، به هم پیوند نداده بود. در واقع، آمادگی واقعی من برای این کتاب بر پایه‏ی گسترش مداوم خواندنی‏های‏ام استوار بود بی‏آن‏که فهرست یا هر گونه راهنمای واقعی مهیا کرده باشم. در واقع، هنگامی که به مجموعه‏هایی از کتاب‏ها و نوشته‏هایی بر می‏خوردم که پیش از آن با موضوع پژوهش‏ام پیوندشان نداده بودم امّا آشکارا به پژوهش من مربوط بودند، لحظه‏های چندی را به یاد می‏آورم که مرا دستخوش چیزی در مایه‏ی وحشت می‏کرد. در نتیجه، کتاب مدام شکل می‏گرفت و از نو شکل عوض می‏کرد. از زمانی که کتاب نوشته ‏شد، به موردهای بیش‏تری برخوردم که می‏شد آن‏ها را در کتاب بگنجانم. امّا شاید بتوان مدّعی شد، چنان که در واقع بسیاری از خوانندگان گفته‏اند، که من آن‏قدر مطلب به دست آورده‏ام تا مفهومی از سنّت نوشتن درباره‏ی فرهنگ و جامعه را شکل دهم که به مثابه‏ی یک سنّت، با پیچیدگی واقعی‏اش، بسیار اندک شناخته شده است یا به هیچ رو شناخته نیست. پس می‏توان موردهای بعدی را گنجاند، یا در واقع کنار گذاشت، امّا این مفهوم که چنین سنّتی وجود دارد چیزی است که این کتاب، به طور کلّی، بدان دست یافته است. پس بدین‏گونه قدردانی طنزآمیز از توفیق این کتاب در این است که بسیاری از خوانندگان بعدی آن می‏توانند این سنّت را بدیهی بینگارند و سپس، غالباً به دلایل‏ محدود قابل‏قبول، از من بپرسند که چرا این یا آن نویسنده را در سنّتی چنین بلند آوازه نگنجانده‏ام.

پرسش به‏قاعده‏ی دیگر این است که چرا من کتاب را گردِ نویسندگان انگلیسی شکل دادم و حال آن‏که بسیاری از نویسندگان در زبان‏ها و فرهنگ‏های دیگر وجود دارند که آشکارا به موضوع کتاب مرتبط‏اند. پرسش منصفانه‏ای است، و من بی‏گمان باور دارم که لازم است هم خود کتاب و هم بسیاری از نویسندگانی که در ضمن آن مورد بحث قرار گرفته‏اند، در کنار دیگر سنّت‏هایی خوانده شوند که، گاه به شیوه‏های مشترک، گاه با رویکردهای کاملاً متفاوت، با همان مضمون‏ها مرتبط‏اند. با این همه، هنوز اطمینان دارم که کتاب می‏توانست تنها، به شیوه‏ی خاصّ خود، حول این تجربه و سنّت خاصّ شکل بگیرد. انقلاب صنعتی، که سرانجام بیش‏تر بخش‏های جهان را در نوردید یا در آن تأثیر گذاشت، از انگلستان آغاز شد. بنابراین، روابط و موضوع‏های اجتماعی و فرهنگی از بیخ‏وبُنْ جدیدی که بخشی از آن گذار تاریخی قاطع و تعیین‏کننده به شمار می‏رفتند، در بی‏واسطه‏گی فشرده و بی‏سابقه‏ی خود، نخستین بار در بطن این فرهنگ احساس شدند. در آغاز، و در واقع طیّ دو سه نسل، مسئله عملاً بر سر یافتن زبانی برای بیان این روابط و موضوع‏های اجتماعی و فرهنگی نو بود. بدین‏گونه، گرچه درست است که دگرگونی‏های مشابهی در دیگر جامعه‏ها رخ داد، و صورت‏های تازه‏ای از اندیشه و هنر پدید آمد تا به این دگرگونی‏ها پاسخ گوید، که غالباً به اندازه‏ی نویسندگان انگلیسی یا چه بسا بیش از آن‏ها تأثیرگذار و جالب توجّه بود، آن چه تا حدودی از اهمیّت کلّی پایدار خالی نیست این است که ببینیم این دگرگونی‏ها نخستین بار در کجا رخ داد. پاسخ‏های گرمی که در ترجمه‏های ایتالیایی، ژاپنی یا آلمانی، یا به ویژه از جانب خوانندگان امریکایی به کتاب‏ام داده شد، به نظر می‏رسد بر این باور من صحّه می‏گذارند.

سپس نکته‏ی معاصر مهمّی در کار است. هنگامی که فرهنگ و جامعه در ۱۹۵۸ انتشار یافت، بسیار گفته شد که این کتاب یکی از متن‏های پایه‏گذار چپ جدید بریتانیا است. هنوز هم به کرّات گفته می‏شود که این کتاب، همراه با کتاب بعدی من، انقلاب طولانی، و نیز در کنار کتاب کاربردهای سوادآموزی ریچارد هوگارت و کتاب‏های ویلیام موریس و ساخته شدنِ طبقه‏ی کارگر انگلستانِ ئی. پی. تامپسن سنّت فکری و سیاسی جدیدی را بنیاد می‏گذارد. داوری در باب این امر با دیگران است. در واقعیّت امر، تاریخچه‏ی کاملاً پیچیده است امّا من به یاد دارم که در ۱۹۶۸ چیزی کاملاً متفاوت گفته می‏شد. این کتاب‏ها، یا برخی از آن‏ها، هنوز مورد احترام بودند امّا غالباً آن‏ها را به یک نوع از رادیکالیسم فرهنگی نسبت می‏دادند که از آن زمان به بعد از نوعی سوسیالیسم روشن‏تر، صُلب‏تر، و در واقع سنّتی‏تر، پیشی گرفته بودند. در هر حال این را می‏دانم که، به دلایلی که هنوز از آن حمایت می‏کنم، برخی از استدلال‏ها را در آن خطّ سیر بسط و پرورش داده‏ام. امّا کتاب، آن‏گونه که در ۱۹۶۸ به نظر می‏رسید، با آن چه بعداً در ۱۹۷۸ یا در ۱۹۸۲ به نظر می‏‏آمد متفاوت است. آن چه به عنوان نقدِ صرفاً رمانتیکِ صنعت‏محوری یا سرمایه‏داری صنعتی با اطمینان مورد تحلیل قرار گرفته، و در پاره‏ای موردها مردود شمرده شده بود، در سال‏های بعدی بازگشت تا با جنبش‏های جدید اکولوژیکی و رادیکال اکولوژیکی پیوندهای شگفت‏آور برقرار سازد. غرض این نیست که همه یا حتّی بیش‏تر پیشگامان سده‏ی نوزدهم درک خود را از آشفتگی بنیادی با راه‏حلّ‏هایی در آمیخته بودند که در این جنبش‏های جدید عرضه می‏شدند یا مورد جست‏وجو قرار گرفتند. برخی از آن‏ها به سادگی به واپس ‏نگریستند، هم‏چنان که برخی در جنبش‏های جدید هنوز هم چنین می‏کنند. برخی دیگر، به فراپیش چشم دوختند، اما فقط به ندرت به آن راه‏وروش موقتاً اطمینان‏بخش که بر پایه‏ی آن شیوه‏های اساسی تمدّن صنعتی زمینه‏ای ساده برای یک نظم اجتماعی رادیکال جدید شمرده می‏شود. هم‏چنان‏که بحران روزگار ما ادامه یافت، فضای باز، گونه‏گونگی، و تعهدهای انسانی این نویسندگان پیشین، در اکثر موردها، بیش‏تر به منزله‏ی صداهای هم‏رزمان سر برآورد تا به عنوان متفکّرانِ به لحاظ تاریخی منسوخ یا مدّت‏دار. به سخن دیگر، ژرفا و دامنه‏ی بحران چیزی بود که ما بی‏درنگ می‏توانستیم آن را، از جهان خودمان، با حتّی نخستینِ این نویسندگان سهیم گردیم، و اکنون هنوز هم، همراه آن‏ها، در جست‏وجوی پاسخ‏ها، به سبب سنگینی محض رویدادها، ناچاریم به بسیاری از همان مسئله‏ها بازگردیم. اکنون غالباً این امر را طنزآمیز می‏یابم که پاره‏ای از نوترین و مهمّ‏ترین اندیشه‏های روزگارمان را، که بحران‏های نظم اجتماعی و نظم طبیعی را به نحو جدا نشدنی درهم‏تنیده می‏شمارند، می‏توان به صورت نطفه یا در واقع به صورت بسط و گسترشی معنادار در این نویسندگانِ نخستین یافت. امّا، سپس، سرانجام این امر بیش‏تر نویدبخش است تا طنزآمیز، زیرا دانش نو، تجربه‏ی نو، مایه‏های جدید امید، گروه‏ها و نهادهای نوْ کلّ پژوهش را در ابعادی برعهده گرفتند که بسی گسترده‏تر از آن است که بتوان آن‏ را مکرّر شمرد، و این اسلاف باشکوه به جای آن‏که چیزی را به واپس کَشند به پیش می‏رانند.

به این دلیل متقن است که من به خود اجازه می‏دهم امیدوار باشم که فرهنگ و جامعه هنوز برای خوانندگان معاصر جدید مربوط و معتبر است. فرهنگ و جامعه به هر تقدیر به عنوان تاریخ اندیشه و نگارش این سنّت انگلیسی به کار گرفته می‏شود، و شاید هم‏چنان همین‏قدر کافی باشد. امّا، همان گونه که فرجام سخن کتاب چنان که باید و شاید نشان می‏دهد، من کتاب را فقط به عنوان تاریخ ننوشتم. من نوشتن کتاب را در کوران بحران حاکم بر باورها و ارتباط‏های پس از ۱۹۴۵ آغاز کردم. من همه‏ی کارِ نوشتن را برای پاسخ به این بحران به عنوان راهی برای یافتن موضعی به کار گرفتم که می‏توانستم امیدوار باشم از طریق آن جامعه‏ی معاصر را درک و در آن عمل ‏کنم، درکی و عملی که به حکم ضرورت از طریق تاریخ این جامعه صورت می‏گرفت، تاریخی که این جهان عجیب و غریب، اضطراب‏آور و هیجان‏انگیز را به ما سپرده بود. ممکن است این نحوه‏ی کار به این شیوه برای دیگران کارآمد نباشد، امّا به همین سبب بود که این کتاب نوشته شد و این‏که چه‏گونه خوانندگانی به مراتب بیش از امید و انتظار من غالباً آن را خوانده‏اند.

ریموند ویلیامز

کیمبریج، ۱۹۸۲

 

 

دیباچه

اصل سامان‏بخش این کتاب عبارت از این کشف است که مفهوم فرهنگ و خود این واژه در کاربردهای مدرن عام آن در دوره‏ای به تفکّر انگلیسی راه یافت که ما به طور معمول آن را دوره‏ی انقلاب صنعتی می‏نامیم. این کتاب کوششی است برای نشان دادن این که چه‏گونه و چرا این امر رخ داد و نیز کوششی است برای پی گرفتن سیر این مفهوم تا روزگار خودمان. بدین گونه، این کتاب در حکم شرح و تفسیری است از پاسخ‏های ما در قالب اندیشه و احساس‏مان در قبال دگرگونی‏های جامعه‏ی انگلستان از اواخر سده‏ی هجدهم به این سو. تنها در چنین بافتی است که کاربرد واژه‏ی ’فرهنگ‘ از جانب ما و موضوع‏هایی که این واژه بدان‏ها ارجاع می‏دهد، می‏تواند چنان که باید درک و فهم شود.

کتاب حاضر ادامه‏دهنده‏ی پژوهشی است که با پایه‏گذاری نشریه‏ی سیاست و ادبیّات آغاز شد. این مجله را من به همراه آقایان کلیفورد کالینز و ولف منکوویتز در میانه‏ی سال‏های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۸ منتشر می‏کردیم. هدف ما در آن هنگام پژوهش در آن سنّتی بود که واژه‏ی ’فرهنگ‘، در قالب تجربه‏ی نسل ما، به توصیف آن می‏پردازد و نیز تا حدّ مقدور بازتفسیر این سنّت بود. من از بابت چیزهایی که همراه همکاران‏ام در آن نخستین کوشش آموختم، خود را پیوسته وام‏دار آن‏ها می‏دانم. در طیّ نگارش کنونی این کتاب از ۱۹۵۰، بار دیگر خاصّه مدیون آقای کالینز و نیز همکارم آقای انتونی مک‏لین بوده‏‏ام. هنگامی که کار در حال پیشرفت بود از بحث درباره‏ی این اثر با هامفری هاوس و فرانسیس کلینگندر بهره‏ها بردم که اثر ارزش‏مندشان تا پس از مرگ زودرس‏شان هم‏چنان می‏پاید. از میان بسیاری کسان که به من یاری کردند باید به ویژه از آقایان اف. دابلیو بیتسن، ئی. اف. بل‏چمبرز، هنری کالینز، اس. جِی. کلمن، و ایچ. پی. اسمیث یاد کنم. همسرم دست‏نوشته‏ی این اثر را سطر به سطر تا جایی مورد بحث قرار داد که در فصل‏های معیّنی او را عملاً باید نویسنده‏ی دوم این کتاب شمرد. امّا، در نهایت، نمی‏توانم چه از بابت داوری‏ها و چه لغزش‏ها  کس دیگری جز خودم را مسئول بدانم.

به سبب قالب این کتاب قادر نبودم هیچ شرح مفصلی از دگرگونی‏ها در واژه‏ها و معناهایی را که بدان‏ها اشاره کرده‏ام در این‏جا بگنجانم. این شواهد قانع‏کننده را بعدتر در رساله‏یی تخصصی در باب دگرگونی‏ها در زبان انگلیسی در طیّ انقلاب صنعتی منتشر خواهم کرد. شرح و توصیف‏هایی که در این متن به دست داده‏ام در معرض خطرهای معمول چکیده‏نویسی است و خواننده‏ای را که در وهله‏ی نخست علاقه‏مند به خود واژه‏هاست باید به رساله‏ی پیش‏گفته ارجاع داد که شواهد تازه‏ای به مراجع موجود می‏افزاید.

هنگامی که این کتاب زیر چاپ بود، مسیرهایی را به بررسی گرفتم که در طیّ آن‏ها آثار بعدی در این حوزه می‏توانند در خطّ سیری سودمندتر حرکت کنند و ذکر این مسیرها را در این جا سودمند یافتم.  نخست، چنین می‏نماید که ما از مسیرهای گوناگون به نقطه‏ای رسیدیم که، در آن، در واقع، نظریّه‏ی کلّی جدیدی از فرهنگ می‏تواند به دست آید. در این کتاب کوشیده‏ام این سنّت را روشن سازم امّا محتمل است که بتوان از این جا تا تصریح کامل اصول، کار را ادامه داد و نظریّه‏ی فرهنگ را به منزله‏ی نظریّه‏ی روابط میان عناصر در شیوه‏ی کلّی زندگی مطمح نظر قرار داد. هم‏چنین، بر این پایه، نیاز داریم که به بررسی مفهومی از یک فرهنگِ در حال گسترش و فرایندهای پر طول‏وتفصیل آن بپردازیم. زیرا راست است که در فرهنگ در حال گسترشی به سر می‏بریم، ولی با این همه به جای آن که بکوشیم ماهیّت و شرایط این فرهنگ در حال گسترش را دریابیم، بسیاری از توش‏و‏توان خود را صرف دریغ خوردن بر این واقعیّت ]فرهنگ در حال گسترش[ می‏کنیم. به گمان من، میزان چشم‏گیری از بازنگری واقعیِ ناظر بر تاریخِ فرهنگیِ پذیرفته‏شده‏ی ما در مسایلی چون سوادآموزی، پایه‏های آموزشی و مطبوعات لازم و مبرم است. ما هم‏چنین به بررسی‏های مفصّل در مسایل اجتماعی و اقتصادیِ گسترش فرهنگیِ کنونی به عنوان وسیله‏ای در جهت یک سیاست عمومیِ درخورْ نیاز داریم. سرانجام در زمینه‏ی ویژه‏ی نقد ممکن است بتوانیم روش‏های تحلیل خود را در ارتباط با بازتعریف‏هایی از فعالیّت و ارتباط خلّاق گسترش بخشیم که انواع گوناگون پژوهش این گونه بازتعریف‏ها را ممکن می‏سازد. تمامی این کار دشوار خواهد بود، ولی شاید درک بافت واژگان کنونی ما در زمینه‏ی این مسایل یاری‏رسان باشد، مسایلی که این کتاب کوششی در جهت طرح آن‏هاست.

بخش‏هایی از این کتاب پیش از این به صورت‏های دیگر در مقاله‏هایی درباره‏ی نقد و دانشگاه‏ها و نشریه‏ی چپ انتشار یافته است.

 ر. و.

 

درآمد

در واپسین دهه‏های سده‏ی هجدهم و در نیمه‏ی نخست سده‏ی نوزدهم، شماری از واژه‏ها، که اکنون دارای اهمیّت اساسی ‏اند، نخستین بار به کاربرد انگلیسی عمومی- یا در جایی که این واژه‏ها پیش از این عموماً در زبان کاربرد داشتند- راه یافتند و معناهای تازه و مهمّی یافتند. واقعیّت این است که الگوی کلّی‏ای از دگرگونی در این واژه‏ها در کار است و این الگو را می‏توان به منزله‏ی نوع خاصّی از نقشه به کار گرفت که به وسیله‏ی آن این امر میسّر می‏شود که بتوان بار دیگر به آن دسته از دگرگونی‏های فراخ‏دامن‏تر در زندگی و اندیشه نظر کرد که این دگرگونی‏ها در زبان آشکارا بدان‏ها دلالت دارند.

پنج واژه عبارت از پنج نکته‏ی کلیدی‏اند که این نقشه را می‏توان از آن‏ها برگرفت.  این پنج واژه به این شرح ‏اند: صنعت، دموکراسی، طبقه، هنر و فرهنگ. اهمیّت این واژه‏ها در ساختارِ مدرنِ معناهایِ ما آشکار است. دگرگونی‏ها در کاربرد این واژه‏ها در دوره‏ی حسّاس کنونی گواهی است بر دگرگونی کلّی در راه و روش‏های ویژه‏ی اندیشیدن ما درباره‏ی زندگی عمومی‏مان، به سخن دیگر اندیشیدن درباره‏ی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‏مان، هدف‏هایی که این نهادها برای تجسّم آن‏ها در نظر گرفته شده‏اند، و سرانجام اندیشیدن درباره‏ی روابط با این نهادها و هدف‏های فعالیّت ما در یادگیری، آموزش و هنرها.

نخستین واژه‏ی مهمّ صنعت است و دوره‏ای که طیّ آن کاربرد صنعت دگرگون می‏شود، دوره‏ای است که ما اکنون آن را انقلاب صنعتی می‏نامیم. صنعت پیش از این دوره نامی است برای یک صفت انسانی خاصّ که می‏توان آن را به ’مهارت، سخت‏کوشی، پشتکار، جدّیت‘ تعبیر کرد. این کاربرد واژه‏ی صنعت هم چنان دوام می‏آورد. امّا در واپسین دهه‏های سده‏ی هجدهم، صنعت هم‏چنین به‏معنای چیزی دیگر هم هست؛ این بار صنعت به صورت اسم جمعی برای نهادهای فرآورنده و تولیدی ما و نیز برای فعالیّت کلّی این نهادها در می‏آید. آدام اسمیت، در ثروت ملّت‏ها (۱۷۷۶)، یکی از نخستین نویسندگانی است که این واژه را به این سیاق به کار می‏برد، و از روزگار او به بعد گسترش این کاربرد تضمین می‏شود. واژه‏ی صنعت، با حرف بزرگ که نوشته شود،[۱] چیزی فی‏نفسه- نهاد، مجموعه‏ای از فعالیّت‏ها- شمرده می‏شود و نه صرفا صفتی انسانی. در پیِ واژه‏ی کوشا (industrious) که شخص را وصف می‏کند، در سده‏ی نوزدهم، واژه‏ی صنعتی (industrial) پا به عرصه می‏گذارد که به توصیف نهادها می‏پردازد. چنین می‏نماید که افزایش شتابناک اهمیّت این نهادها نظام تازه‏ای پدید می‏آورد که در دهه‏ی ۱۸۳۰ نخست صنعت‏محوری (Industrialism) نامیده می‏شود. این امر تا حدودی اذعان به یک رشته دگرگونی‏های فنّاورانه‏ی بسیار مهمّ و تأثیر دگرگون‏کننده‏ی این دگرگونی‏ها بر روش‏های تولید است. امّا هم‏چنین این امر اذعان به تأثیر این دگرگونی‏ها بر کلّ جامعه نیز هست که به همین‏سان دستخوش دگرگونی می‏شود. عبارت انقلاب صنعتی (Industrial Revolution) چنان که باید بر این امر صحه می‏گذارد، زیرا این عبارت که آن را نخستین بار نویسندگان فرانسوی در دهه‏ی ۱۸۲۰ به کار بردند و رفته‏رفته در جریان این سده مورد پذیرش نویسندگان انگلیسی نیز قرار گرفت، آشکارا بر الگوی قیاس با انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ شکل گرفته است. هم‏چنان‏که آن انقلاب فرانسه را دگرگون ساخت، این نیز انگلستان را دگرگون کرده است؛ وسایل دگرگونی متفاوت است امّا خودِ دگرگونی به نحوی درخورِ قیاس است. دگرگونی، به مدد الگویی از تغییر، جامعه‏ی نو پدید آورده است.

دومین واژه‏ی مهم دموکراسی است که از روزگار یونانیان به منزله‏ی اصطلاحی برای ’حکومت مردم‘ شناخته بوده است، امّا فقط در زمان‏ انقلاب‏های امریکا و فرانسه به زبان انگلیسی عمومی راه می‏یابد. ویکلی در واژه‏های کهن و مدرن می‏نویسد:

تا انقلاب فرانسه دموکراسی هم‏چنان یک واژه‏ی ادبیِ محض بود و از آن پس بود که به صورت بخشی از واژگان سیاسی درآمد.[i]

در این مورد اساساً حقّ با او است. بی‏گمان در ارجاع به امریکا و فرانسه است که نمونه‏ها در پایان سده‏ی هجدهم رفته رفته فزونی می‏یابند و یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که بیش‏ترین این نمونه‏ها نشان می‏دهند که این واژه با نگاه منفی به کار گرفته می‏شده است، یعنی در پیوند تنگاتنگ با ژاکوبنیسمِ مورد نفرت یا، به عبارت دیگر، حاکمیّت شناخته شده‏ی انبوه در هم جمعیّت.[۲] ممکن است انگلستان از زمان مگنا کارتا یا از زمان جامعه‏ی مشترک‏المنافع یا از ۱۶۸۸ دموکراسی بوده باشد (این واژهْ‏ تعریف‏های مدرن بسیار متعدد دارد)، امّا انگلستان بی‏گمان خودرا دموکراسی نمی‏نامید. در پایان سده‏ی هجدهم و آغاز سده‏ی نوزدهم، به دموکرات‏ها عموماً به چشم شورش‏انگیزانِ خطرناکِ انبوهِ در هَمِ جمعیّت  می‏نگریستند. همان‏گونه که صنعت و واژه‏های برگرفته از آن چیزی را به ثبت می‏رسانند که ما اکنون انقلاب صنعتی می‏نامیم، دموکراسی و دموکرات نیز در راه‏یابی به گفتار عادی روزمره در زبان انگلیسی تأثیرها و پی‏آمدهای انقلاب‏های امریکا و فرانسه، و نیز مرحله‏ا‏ی قطعی از مبارزه و پیکار را، در داخل کشور انگلستان، برای آن چیزی به ثبت می‏رسانند که ما اکنون آن را نمایندگی دموکراتیک می‏خوانیم.

تاریخ کاربرد صنعت، برای دلالت بر یک نهاد، در حدود ۱۷۷۶ آغاز می‏شود؛ تاریخ دموکراسی، به منزله‏ی واژه‏ای کاربردی، به حدود همان زمان می‏رسد. تاریخِ واژه‏ی سوم، یعنی طبقه، را در مهمّ‏ترین مفهوم مدرن آن می‏توان تا حدود ۱۷۷۲ پی گرفت. پیش از این تاریخ کاربرد عادی لفظ طبقه، در زبان انگلیسی، به دسته یا گروهی در مدرسه‏ها و کالج‏ها اشاره داشت: ’مکتب‏‏های معمول در منطق و فلسفه‘. تنها در پایان سده‏ی هجدهم است که ساختار مدرن طبقه به مفهوم اجتماعی آن رفته رفته شکل می‏گیرد. نخست طبقات فرودست پدیدار می‏شوند تا به مراتب فرودست بپیوندند که پیش‏تر در سده‏ی هجدهم پدیدار شده بودند. سپس در دهه‏ی ۱۷۹۰ به طبقات بالا (higher classes) می‏رسیم؛ طبقات متوسط (middle classes) و طبقات میانی (middling classes) بی‏درنگ از پی می‏آیند. طبقات کارگر (working classes) در حدود ۱۸۱۵؛ و طبقات فرادست (upper classes) در دهه‏ی ۱۸۲۰ از راه می‏رسند. پیش‏داوری طبقاتی (class prejudice)، قانون‏گذاری طبقاتی (class-legislation)، آگاهی طبقاتی (class-consciousness)، هم‏ستیزی طبقاتی (class conflict) و جنگ طبقاتی (war class) در سده‏ی نوزدهم در پی می‏آیند. طبقات متوسط فرادست (upper middle classes)، نخستین بار در دهه‏ی ۱۸۹۰ بر سر زبان‏ها می‏افتد؛ طبقه‏ی متوسط فرودست (lower middle class) در سده‏ی ما باب می‏شود.

البته بدیهی است که این تاریخ تماشاییِ کاربرد تازه‏ی واژه‏ی طبقه بر آغاز تقسیم‏بندی‏های اجتماعی در انگلستان دلالت ندارد امّا کاملاً به روشنی از گونه‏ای دگرگونی در خصیصه‏ی این تقسیم‏بندی‏ها حکایت دارد و باز به همان روشنی گونه‏ای دگرگونی در نگرش به این تقسیم‏بندی‏ها را به ثبت می‏رساند. طبقه واژه‏ای مبهم‏تر از مرتبه (rank) است و محتمل است که این یکی از دلایل رواج این واژه باشد. بنابراین، ساختاری که بر این واژه بنا شد بر پایه‏ی اوضاع و احوال سده‏ی نوزده قوام گرفت: به سخن دیگر، بر پایه‏ی ساختارِ اجتماعیِ دگرگون یافته و احساسات اجتماعیِ تغییر یافته‏ی انگلستانی که دستخوش انقلاب صنعتی بود و در مرحله‏ی قطعی گسترش دموکراسی سیاسی به سر می‏برد.

واژه‏ی چهارم، هنر (art)، از جهت الگوی دگرگونی به طرز چشم‏گیری همانند صنعت است. هنر از مفهوم اصلی خود که ناظر بر صفتی انسانی، یعنی ’مهارت‘، بود – در دوره‏ای که با آن سروکار داریم- به صورت نوعی نهاد، مجموعه‏ی فعالیّت‏هایی از یک سنخ معیّن، پدیدار شد. پیش از آن هر هنری عبارت بود از هر مهارت انسانی؛ امّا اکنون هنر بر گروه خاصّی از مهارت‏ها، ’هنرهای خلّاق‘ یا ’تخیّلی‘، دلالت داشت. غرض از هنرمند (artist) شخصی ماهر بود، چنان‏که این معنا از صنعت‏گر (artisan) نیز اراده می‏شد؛ اما اکنون هنرمند فقط به این مهارت‏های گزیده اشاره داشت. وانگهی، و بسیار معنادارتر، هنر بر نوع خاصّی از حقیقت، یعنی ’حقیقت تخیّلی‘، و هنرمند بر نوع خاصّی از فرد دلالت دارد، چنان که واژه‏های هنری (artistic) و هنرمندانه (artistical) برای توصیف انسان‏ها- که در  دهه‏ی ۱۸۴۰ لفظ‏های جدید اند- این امر  را نشان می‏دهند. نامی تازه، زیبا‏شناسی (aesthetics)، برای توصیف داوری درباره‏ی هنر یافت می‏شود و این به نوبه‏ی خود نامی برای نوع خاصّی از فرد، یعنی زیبا‏شناس (aesthete)، پدید می‏آورد. فعالیّت‏های هنری (The-arts)- ادبیات، موسیقی، نقاشی، مجسمه‏سازی، تئاتر- در این عبارت جدید یک‏جا گرد می‏آیند، چنان که گویی دارای چیزی اساساً مشترک‏اند که آن‏ها را از دیگر مهارت‏های انسانی جدا و متمایز می‏سازد. همان جدایی که میان هنرمند و صنعت‏گر (artisan) پدید می‏آید، میان هنرمند و صنعت‏کاردستی (craftsman) پا می‏گیرد. نابغه (genius)، از معنای ’مَنِشی ویژه‘ به معنای ’توانایی اعتلا یافته‘ گذر می‏کند و تمایزی میان نبوغ و استعداد (talent) پدید می‏آید.  هم‏چنان‏که هنرْݤ هنرمند را به مفهومی جدید پدید آورد و زیبا‏شناسیْ زیبا‏شناس را، نبوغ هم نابغه را پدید آورد تا بر نوع خاصّی از فرد دلالت داشته باشد. این دگرگونی‏ها که از لحاظ زمانی به دوره‏ی دگرگونی‏های دیگری تعلق دارند که مورد بحث قرار گرفت، دگرگونیِ درخور توجّهی را در مفهوم‏های ناظر بر چیستی و هدف هنر و روابط آن با دیگر فعالیت‏های انسانی و با جامعه به طور کلّی به ثبت می‏رساند.

واژه‏ی پنجم، فرهنگ (culture)، نیز در همان دوره‏ی حسّاس دستخوش دگرگونی می‏شود. پیش از این دوره، فرهنگ در وهله‏ی نخست به معنای ’گرایش به رشد طبیعی‘ و سپس، بنا بر قیاس، به معنای فرآیند پرورش انسان بود. امّا کاربرد دوم که معمولاً به معنای پرورشِ چیزی بود، در سده‏ی نوزدهم به فرهنگ چونان فرهنگ، یک شئ فی نفسه، دگرگونی پذیرفت. اکنون فرهنگ نخست به معنای ’حالت یا عادت کلّی ذهن‘ گرفته می‏شد که دارای روابط تنگاتنگی با مفهوم کمال انسانی بود. دوم، به معنای ’حالت کلّی بالندگی فکری در جامعه به طور کلّی‘ بود. سوم، به معنای ’مجموعه‏ی کلّی هنرها‘ بود. چهارم، اندکی بعد در همین سده، فرهنگ به معنای ’شیوه‏ی کلّی زندگی، خواه زندگی مادی، عقلی، و خواه معنوی‘ بود. هم‏چنین، چنان‏که می‏دانیم، فرهنگ واژه‏ای بود که یا دشمنی بر می‏انگیخت یا اضطراب.

در میان تمامی واژه‏هایی که نام بردیم، گسترش فرهنگ شاید نمایان‏تر از همه است. در واقع، می‏توان گفت که پرسش‏هایی که اکنون بر معناهای واژه‏ی فرهنگ مترتب‏اند، به طور مستقیم زاده‏ی دگرگونی‏های تاریخی بزرگی هستند که دگرگونی در صنعت، دموکراسی و طبقه به سیاق خود آن را نشان می‏دهند و دگرگونی‏ها در هنر پاسخی دقیقاً مرتبط با آن‏ پرسش‏ها به شمار می‏روند. گسترش واژه‏ی فرهنگ در حکم سندی است درباره‏ی شماری از واکنش‏های مهمّ و مستمرّ به این دگرگونی‏ها در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به خودی خود ممکن است آن را نوعی نقشه‏ی‏ خاصّ دانست که به واسطه‏ی آن می‏توان به کاوش در ماهیّت دگرگونی‏ها پرداخت.

من به اِجمال به بیان امرِ دگرگونی‏ها در این واژه‏های مهمّ پرداختم. به عنوان زمینه‏ی این واژه‏ها باید هم‏چنین توجّه خواننده را به شماری از دیگر واژه‏ها جلب کنم که در این دوره‏ی خطیر یا جدید‏اند یا معناهای جدیدی به دست آورده‏اند. برای نمونه، از جمله می‏توان از این واژه‏ها یاد کرد:

ایدئولوژی (ideology)؛ روشنفکر (intellectual)؛ عقل‏گرایی (rationalism)؛ دانشمند (scientist)؛ بشردوست (humanitarian)؛ فایده‏گرا (utilitarian)؛ رمانتیسم (romanticism)؛ ذرّه‏‏باور (atomistic)؛ دیوان‏سالاری (bureaucracy)؛ سرمایه‏داری (capitalism)؛ جمع‏گرایی (collectivism)؛ سودپرستی (commercialism)؛ کمونیسم (communism)؛  مکتبی/ݣݣݣعقیدݣݣتی (doctrinaire)؛ برابری‏خواه (equalitarian)؛ لیبرالیسم (liberalism)؛ توده‏ها (masses)؛ قرون وسطا (mediaeval) و قرون‏وسطا‏گرایی (mediaevalism)؛ کارگر یدی[۳] (operative)، صورت اسمی واژه؛ بدویّت (primitivism)؛ پرولتاریا (proletariat)، واژه‏ی تازه‏ای برای ’انبوه در هم جمعیت‘؛ سوسیالیسم (socialism )؛ بی‏کاری (unemployment)؛ عوضی و عجیب‏وغریب (cranks)؛ روشنفکرمآب (highbrow )؛ -ایسم‏ها (-isms)؛ و متظاهر (pretentious). در میان واژه‏هایی که در آن هنگام معناهای مدرن رایج کنونی خود را به دست آوردند می‏توان به این اقلام اشاره کرد: کسب‏وکار (business)، به معنای تجارت (trade)؛ معمولی (common)، به معنای عامّه‏ی ناس؛ جدّی، بدعنق (earnest)؛  آموزش (Education) و آموزشی (educational)؛ پیشرفت و ترّقی (getting-on)؛ دست‏ساز (handmade)؛ آرمان‏خواه (idealist)، به معنای خیال‏پرداز؛ پیشرفت (Progress)؛ رده‏پایینی‏ها (rank-and-file)، غیر از امور نظامی؛ اصلاح‏گر (reformer) و اصلاح‏گری (reformism)؛ انقلابی (revolutionary) و انقلابی کردن (revolutionize)؛ مواجب (salary)، در نقطه‏ی مقابل مزد؛ علم (Science)، به معنای علم‏های طبیعی و فیزیکی؛ سفته‏باز (speculator)، مالی؛ هم‏بستگی (solidarity)؛ اعتصاب (strike)؛ حومه‏ (suburban)، به منزله‏ی توصیفی از نگرش‏ها. حوزه‏ای که این دگرگونی‏ها در بر می‏گیرند باز هم حوزه‏ای از دگرگونی کلّی است که عناصر متعددی را در کار می‏‏آورد که ما اکنون بدان به منزله‏ی امری که از لحاظ موقعیّت و احساس به طور مشخّصی مدرن است، اشاره کردیم. وظیفه‏ی ویژه‏ی من آن است که روابط درون این الگوی کلّیِ دگرگونی را شرح دهم.

واژه‏ای که، بیش از واژه‏های دیگر، این روابط را در بر می‏گیرد فرهنگ است، با همه‏ی درهم‏تافته‏گی این مفهوم و ارجاع آن. هدف کلّی من در این کتاب آن است که این هم‏تافته را توصیف و تحلیل کنم، و شرحی از شکلّ‏گیری تاریخی آن به دست دهم. امّا به دلیل گستره‏ی ارجاعِ مفهوم فرهنگ لازم است که هم از آغاز پژوهش را بر پایه‏ای گسترده استوار سازیم. در اصل قصد داشتم که دقیقاً خود را در چارچوب فرهنگ محدود نگه دارم ولی هر قدر این مفهوم را دقیق‏تر بررسی کردم، دریافتم که باید حیطه‏ی وظایف‏ام را فراخ‏تر بگیرم زیرا آن‏چه در تاریخ این واژه، در ساختار معناهای آن، دیدم جنبشی پهناور و کلّی در اندیشه و احساس است. امیدوارم بتوانم این جنبش را به تفصیل بازنمایم. به طور فشرده، می‏خواهم پیدایش فرهنگ را به منزله‏ی یک انتزاع و یک مطلق نشان دهم: پیدایشی که، به راه ‏و روشی بسیار پیچیده، دو پاسخ کلّی را در هم ادغام می‏کند. نخست، به رسمیت شناختن جدایی عملیِ فعالیّت‏های اخلاقی و فکری معیّنی از انگیزه‏ی به پیش‏راننده‏ی نوع جدیدی از جامعه؛ دوم، تاکید بر این فعالیّت‏ها، به منزله‏ی دادگاه استیناف بشری، که باید روندهای داوری اجتماعیِ عملی را برقرار سازد و با این همه خود را به عنوان گزینه‏ای تسکین‏بخش و مایه‏ی تجدید قوا عرضه کند. امّا فرهنگ در هر دو مفهوم پاسخی به روش‏های جدید تولید، صنعت جدید، به تنهایی نبود. فرهنگ فراتر از این‏ها با انواع تازه‏ای از روابط شخصی و اجتماعی سر و کار داشت: بار دیگر، هم به عنوان به رسمیّت شناختن جدایی عملی و هم به عنوان تاکیدی بر گزینه‏ها. مفهوم فرهنگ ساده‏تر می‏بود اگر تنها پاسخی می‏بود به صنعت‏محوری. امّا فرهنگ هم‏چنین کاملاً آشکارا پاسخی به تحوّلات سیاسی و اجتماعی جدید، پاسخی به دموکراسی بود. افزون بر آن، در ارتباط با نکته‏ی اخیر، فرهنگ پاسخی پیچیده و ریشه‏ای به مسایل جدید طبقه‏ی اجتماعی است. وانگهی، در حالی‏که این پاسخ‏ها موقعیّت را در حیطه‏ی بیرونی معیّنی که مورد بررسی قرار گرفت، مشخّص می‏کنند، هم‏چنین در تکوین معناهای فرهنگْ ارجاعی آشکار به حیطه‏ای از تجربه‏ی شخصی و به ظاهر خصوصی دارد که به طرز چشم‏گیری بر معنا و عمل هنر اثر می‏گذارد. این‏ها نخستین مرحله‏های ضابطه‏بندی مفهوم فرهنگ‏اند ولی گسترش تاریخی آن نیز کم‏اهمیّت‏تر نیست، زیرا به رسمیت شناختن مجموعه‏ی جداگانه‏ای از فعالیّت‏های اخلاقی و فکری، و عرضه‏ی گونه‏ای دادگاه استیناف بشری، که معناهای آغازین این واژه را در بر می‏گیرد، به هم می‏پیوندند و به  حکم پافشاری فزاینده‏ی کلّ یک شیوه‏ی زندگی، نه تنها به عنوان مقیاسی از صداقت بلکه به عنوان شیوه‏ی تفسیر تمامی تجربه‏ی مشترک ما خود دگرگون می‏شوند و در این تفسیر جدید شیوه‏ی زندگی را دگرگون می‏کنند. در آن هنگام غرض از فرهنگ حالت یا عادتی ذهنی یا مجموعه‏ای از فعالیّت‏های فکری و اخلاقی بود، ولی اکنون هم‏چنین غرض از آن کلّ یک شیوه‏ی زندگی است. این تحوّل، مانند هر یک از معناهای اصلی و روابط میان آن‏ها، تصادفی نیست، بلکه کلّی و عمیقاً معنادار است.

پس حیطه‏ی اختیارات من نه تنها تمیز دادن معناها بلکه مرتبط کردن این معناها به خاستگاه‏ها و تأثیرات‏ این معناها است. می‏کوشم این کار را نه با بررسی یک رشته از مسایل منتزع شده بلکه با سلسله‏ای از گفته‏های افراد انجام دهم. نه تنها، به حکم خلق‏وخو و آموزش،  در این نوع گفته‏هایی که به تأیید شخص می‏رسد معنای بیش‏تری می‏یابم تا در دستگاهی از انتزاعات معنادار؛ بلکه هم‏چنین، در مضمونی از این دست، خود را به بررسی زبان واقعی متعهّد احساس می‏کنم. به سخن دیگر، تعهّد من به واژه‏ها و زنجیره‏هایی از واژه‏هاست که مردان و زنان خاصّ در کوشش برای معنا بخشیدن به تجربه‏ی خود آن‏ها را به کار می‏گیرند. راست است که من به ویژه علاقه‏مند به تحوّلات کلّی معنا در زبان‏ ام و این تحوّلات، همواره، چیزی بیش از امری شخصی ‏اند. ولی، به عنوان روش پژوهش، تصمیم نگرفتم موضوع‏های معیّنی را فهرست کنم و خلاصه‏هایی از گفته‏های خاصّ درباره‏ی این موضوع‏ها گرد آورم، بلکه فقط (به جز استثناهای خاصّ) توجّه‏ام را به اندیشه‏وران خاصّ و گفته‏های واقعی‏شان معطوف داشته‏ام و کوشیده‏ام آن‏ها را بفهمم و ارزش‏گذاری کنم. چارچوب این پژوهش کلّی است، امّا روش، به تفصیل هر چه بیش‏تر، عبارت است از بررسی گفته‏ها و کوشش‏های فردی واقعی.

در بخش نخست، تنی چند از اندیشه‏وران سده‏ی نوزدهم را مورد بررسی قرارخواهم داد که از آن میان بسیاری (اگر نه همه) برای خواننده‏ی آگاه آشنا هستند، امّا شاید روابط‏شان،‏ و چه بسا معناهای خاصّ‏شان، را از این دیدگاه بتوان در پرتوی تا حدودی متفاوت نگریست. سپس، و به اختصار بیش‏تر، به نویسندگان معیّنی در اواخر سده‏ی نوزدهم و اوایل سده‏ی بیستم خواهم پرداخت که از دید من نوع خاصّی از دوره‏ی فترت را شکل می‏دهند. سپس، در بخش سوم، در کوششی برای آن که ساختار معناها، و زبان مشترک در این مسایل، را کاملاً معاصر کنم، به بررسی پاره‏ای از نویسندگان و اندیشه‏وران سده‏ی خودمان می‏پردازم. سرانجام، در بخش نتیجه‏گیری، حکم خودم را درباره‏ی جنبه‏ای از این تجربه‏ی مشترک اقامه می‏کنم: در واقع، نه به عنوان حکمی درباره‏ی سنّت بلکه به منزله‏ی کوششی برای گسترش این حکم در جهت معناها و ارزش‏های معیّن.

حیطه‏ی تجربه‏ای که این کتاب به آن اشاره دارد، از لحاظ روش، دشواری‏های خاصّ خود را پدید می‏آورد. با این همه، این دشواری‏ها در جریان واقعی پژوهش به نحو بهتری مورد ارزیابی و داوری قرار می‏گیرند. شاید ‏باید بگویم که انتظار دارم که این کتاب بحث‏انگیز از آب درآید؛ نه از آن رو که کتاب را به خودی خود برای بحث و نظر نوشتم بلکه از آن رو که هر پژوهشی از این دست مستلزم مباحثه و طرح کردن ارزش‏هاست که خود کاملاً به درستی موضوع تفاوت‏هایند، و چه بسا بر آن چیزی تأثیر می‏گذراند که ما، بنا بر عادت، آن را واقعیّت‏های شناخته‏شده می‏نامیم. در هر حال، شادمان خواهم شد اگر به هر صورت پاسخ بگیرم زیرا در حال کندوکاو در زبان مشترک‏مان- مسایل مربوط به عُلقه‏ی مشترک‏مان- هستم، و هنگامی که به چه‏گونگی وضع کنونی امور می‏پردازیم عُلقه‏ و زبان جاری‏مان نمی‏تواند بیش از این زنده و پر طراوت باشد.

 

[1]. در زبان انگلیسی برای آغاز کردن واژه‏ها با حرف بزرگ قاعده‏هایی وجود دارد؛ یک قاعده آن عبارت از این است که بخواهند تأکیدی یا تمایز خاصّی بر معنای مورد نظر قایل شوند.

[۲]. mob ، گروه مردم از هر جنس؛ اوباش (منتهی‏الارب)، مردم غوغا، رجّاله‌ها.

[۳]. هر کارگری که در صنعت تولیدی، با ماشین و غیر آن، کار می‏کند و به تفکیک از کار در کارخانه‏ی اتوماتیک که هیچ کارگرِ انسانی (human operative) در آن کار نمی‏کند.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 600 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

, ,

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-428-6

قطع

تعداد صفحه

574

سال چاپ

موضوع

, ,

وزن

600

جنس کاغذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ و جامعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *