(021) 66480377-66975711

سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا)

16,000تومان

مرتضی راوندی

در این کتاب طی سه بخش, سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا بازگو شده است. بخش اول که ‘سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در ایران’ عنوان گرفته شامل مباحثی از این قبیل است: روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام‌؛ مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت‌؛ نخستین تلاش‌های بشر در راه کتابت و نگارش مورد علاقه خود؛ عقیده چند تن از صاحبنظران ایرانی در باب تعلیم و تربیت‌؛ تعمیم نسبی فرهنگ بعد از اسلام, نخستین مدرسان و نقش ایرانیان در توسعه و تکمیل مداری و رشد فرهنگ اسلامی‌؛ وضع اجتماعی و فرهنگی ایران مقارن حمله مغول‌؛ مکتب خانه‌ها در عهد صفویه‌؛ وضع مدارس در اواخر زندیه و اوایل عهد قاجاریه‌؛ تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه‌؛ وضع مدارس در آغاز جنبش مشروطیت. در بخش دوم ذیل عنوان ‘نظریات جدید در تعلیم و تربیت’ مباحثی از این دست به چشم می‌خورد: تعلیم و تربیت در غرب‌؛ وضع کلی تعلیم و تربیت در عصر ما؛ روش‌های نوین در آموزش و پروش‌؛ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم‌؛ حمایت و جانبداری ویکتور هوگو از فرهنگ بشری. سومین بخش که ‘سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا’ نام گرفته مشتمل بر عناوینی از این قبیل است: تعلیم و تربیت در یونان باستان‌؛ تعلیم و تربیت در روم قدیم‌؛ مدارس و علوم در قرون وسطی‌؛ رشد فرهنگ وعلوم تجربی در جریان نهضت اسلامی‌؛ احیای علوم قدیم‌؛ رنسانس و تجدید حیات علم و ادب‌؛ نهضت ادبی در اروپا. این مطالب که با تصاویر سیاه و سپید همراه است با نمایه نام‌ها, جاها, و کتاب‌ها به پایان می‌رسد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا

 روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام‌؛ مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت‌؛ نخستین تلاش‌های بشر در راه کتابت و نگارش مورد علاقه خود؛

 در آغاز کتاب سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا می خوانیم

 

بخش ۱. سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در ایران

   روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام   ۱۸ ـ  ۱۳

   مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت       ۲۴ ـ  ۱۹

مکتب ــ خصوصیات اخلاقى شاگرد و معلم ــ حق‌التعلیم معلمین ــ راه انتشار کتاب.

   نخستین تلاش‌هاى بشر، در راه کتابت و نگارش مطالب مورد علاقه خود            ۳۴ ـ  ۲۵

پاپیروس ــ پارشمن ــ ساخت کاغذ در دوره تمدن اسلامى ــ تاریخچه کاغذ ــ کاغذ سمرقندى ــ کتابت و نسخه‌بردارى ــ کاغذسازى در ایران ــ کتابخانه ربع رشیدى ــ حق طبع ــ وصفى از کتاب و لذایذ گوناگون آن ــ انتحال یا سرقت آثار دیگران.

   عقیده چند تن از صاحبنظران ایرانى در باب تعلیم و تربیت       ۴۲ ـ  ۳۵

نظر ابن‌سینا در تعلیم و تربیت ــ کتب و آثار ابن‌سینا در پیرامون تعلیم و تربیت ــ تعلیم و تربیت به‌نظر ارسطو ــ عقیده غزالى راجع به تعلیم و تربیت ــ اعتقاد نظامى گنجوى به تعلیم و تربیت.

   تعمیم نسبى فرهنگ بعد از اسلام   ۵۰ ـ  ۴۳

نقش صفاریان در احیاء ادبیات فارسى ــ رشد زبان و ادبیات فارسى به پیشرفت تعلیم و تربیت عمومى کمک کرد ــ نخستین تلاش در راه تعلیمات عمومى ــ نخستین مدافع طبقه وسیع کشاورزان.

   نخستین مدرسان و نقش ایرانیان در توسعه و تکمیل مدارس

   و رشد فرهنگ اسلامى   ۸۸ ـ  ۵۱

 

احمد غزالى ــ مختصات عصر غزالى ــ رشد و توسعه زبان و ادب فارسى در عهد سلجوقیان ــ نمایندگان فرهنگى در عهد سلجوقیان ــ یک مدرس نامدار ــ حجه‌الاسلام غزالى ــ آثار غزالى ــ نمونه‌اى از نثر غزالى ــ موقعیت فرهنگى نظامیه بغداد ــ تدریس در نظامیه بغداد ــ طرز تدریس و تعلیم رازى ــ نوابغ فرهنگى ــ یک دانشجوى حقیقى ــ جاحظ ــ ابوریحان بیرونى ــ شیوه اخوان‌الصفا در تعلیم و تربیت ــ گواهى‌نامه ــ خدمات فرهنگى نظام‌الملک و خصوصیات مدرسه نظامیه بغداد و مدرسه مستنصریه ــ اهمیت و شهرت نظامیه بغداد ــ رابطه اسلام با دانش و حکمت ــ وضع اساتید و دانشمندان و مواد تحصیلى ــ منظور از تحصیل و مناسبات استاد با شاگرد ــ تشکیلات مدارس.

   وضع اجتماعى و فرهنگى ایران مقارن حمله مغول    ۱۱۰ ـ  ۸۹

نتایج اجتماعى، فرهنگى و ادبى حمله مغول ــ رفتار چنگیز با علما و آثار فرهنگى در شهر بخارا و دیگر بلاد ایران و تأثیر آن در تعلیم و تربیت عمومى ــ تعلیم و تربیت در نظر خواجه نصیرالدین طوسى ــ تعلیم و تربیت زنان ــ تعلیم و تربیت فرزندان طبقات ممتاز در عصر تیمور ــ مخالفت ابن‌خلدون با سختگیرى و خشونت نسبت به نوآموزان ــ طرز تنبیه اطفال ــ تأسیس پرورشگاه.

   مکتب‌خانه‌ها در عهد صفویه         ۱۱۷ ـ  ۱۱۱

علوم و معارف در عهد صفویه

   وضع مدارس در اواخر زندیه و اوایل عهد قاجاریه    ۱۲۸ ـ  ۱۱۸

تنبیه بدنى ــ حوزه‌هاى علمیه در عهد شاه سلیمان ــ مدارس شهرستان‌ها ــ چند اجازه‌نامه تاریخى ــ مهم‌ترین کتاب‌هایى که مورد مطالعه قرار مى‌گرفت ــ برنامه مدارس ــ داروخانه ــ معلمین ــ سازمان و برنامه یکى از مدارس ملى ــ عوامل تجدد ــ مدارس خارجى ــ سید جمال‌الدین اسدآبادى ــ واعظان مهم.

 

   تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه       ۱۵۳ ـ  ۱۲۹

اندرز میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام به فرزندش ــ وضع مدارس و حجره‌هاى عهد قاجاریه ــ وضع مکتب‌خانه‌ها ــ افتتاح دارالفنون ــ تأثیرات دارالفنون ــ تأسیس وزارت علوم ــ اعزام محصل به فرانسه ــ مدارس جدید ــ انجمن معارف ــ تعلیم و تربیت به نظر ملا احمد نراقى ــ کتب درسى قدیم ــ کتب و مواد تحصیلى در حدود یک قرن پیش ــ موادى که تدریس مى‌کردند ــ تعلیم و تربیت در مناطق جنوبى ایران.

   وضع مدارس در آغاز جنبش مشروطیت      ۱۷۰ ـ  ۱۵۴

خصوصیات مکتب‌خانه‌ها در حدود ۷۰ سال پیش ــ تعلیمات اجبارى ــ تعلیمات اکابر ــ تعلیم و تربیت توأم ــ تعلیم و تربیت مترقى ــ وصفى از مدارس ــ خصوصیات مکاتب قدیم ــ مدارس ایران در دوران مشروطیت ــ تعلیم و تربیت از نظر استاد شهید مرتضى مطهرى.

 

بخش ۲. نظریات جدید در تعلیم و تربیت

   نظریات جدید در تعلیم و تربیت       ۱۸۲ ـ  ۱۷۱

عقب‌ماندگى ــ تأثیر محیط اجتماعى در روحیه افراد ــ تأثیر محیط در رشد شخصیت ــ تأثیر منفى فرمان در کودکان ــ تعلیم‌وتربیت نوجوانان در آغاز بلوغ ــ تربیت شخصیت ــ نظر تالستوى در تعلیم و تربیت.

   تعلیم و تربیت در غرب    ۱۸۴ ـ  ۱۸۳

   وضع کلى تعلیم و تربیت در عصر ما           ۱۹۰ ـ  ۱۸۵

   روش‌هاى نوین در آموزش و پرورش         ۱۹۳ ـ  ۱۹۱

   چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم ۱۹۷ ـ  ۱۹۴

تأثیر شخصیت مربى در دانش‌آموز

   حمایت و جانبدارى ویکتور هوگو از فرهنگ بشرى     ۲۰۲ ـ  ۱۹۸

 

 

بخش ۳. سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا

   سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا         ۲۰۶ ـ  ۲۰۳

فرهنگ

   تعلیم و تربیت در یونان باستان      ۲۱۲ ـ  ۲۰۷

وضع طبیعى ــ ورزش و تعلیم و تربیت در یونان ــ مختصات فرهنگ و تمدن یونان ــ افلاطون

   نخستین محفل علمى در یونان باستان         ۲۱۶ ـ  ۲۱۳

آکادمى افلاطون ــ ارسطو ــ نظریات سیاسى ارسطو

   مکتب فلسفى رواقیون     ۲۱۸ ـ  ۲۱۷

   تعلیم و تربیت در روم قدیم            ۲۲۴ ـ  ۲۱۸

تفریحات ــ تمدن و فرهنگ رومیان ــ نمونه‌اى از قوانین قدیم رومیان ــ سخنورى رومیان

   رشد فرهنگى در اسکندریه           ۲۳۰ ـ  ۲۲۵

   نفوذ تمدن و فرهنگ رومى در سرزمین گل  ۲۳۵ ـ  ۲۳۱

سیاست‌فرهنگى رومیان در خاک گل ــ حمله قبایل وحشى به امپراتورى روم و نتایج اقتصادى و اجتماعى آن

   نگاهى به سرزمین بیزانس و کشورهاى مجاور آن    ۲۴۱ـ  ۲۳۶

ژوستینین ــ تلاش ژوستینین در راه استقرار نظم و قانون

   تأسیس دولت فرانک        ۲۴۳ ـ  ۲۴۲

   سازمان اجتماعى بعد از غلبه وحشیان       ۲۴۴ ـ  ۲۴۳

   مدارس و علوم در قرون وسطى    ۲۴۸ ـ  ۲۴۴

دانشگاه‌ها ــ قلمرو علوم قرون وسطایى

   روحانیون مسیحى          ۲۵۵ ـ  ۲۴۹

رشد نسبى فرهنگ و مدنیت در عهد شارلمانى ــ توجه شارلمانى به مدارس و تعلیم و تربیت ــ نقش مثبت روحانیت در قرون وسطى ــ افزایش قدرت روحانیون ــ نظام فئودالیته

   زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم در قرون وسطى     ۲۶۲ ـ  ۲۵۶

 

نتایج اقتصادى و اجتماعى جنگ‌هاى صلیبى ــ نتیجه جنگ‌هاى صلیبى

   رشد فرهنگ و علوم تجربى در جریان نهضت اسلامى            ۲۶۷ ـ  ۲۶۳

ابوعلى‌سینا

   نگاهى به شرق ۲۶۹ ـ  ۲۶۸

رشد صنعت کاغذسازى در خراسان و ماوراءالنهر

   احیاى علوم قدیم            ۲۷۳ ـ  ۲۷۰

   اطلاعات جغرافیایى پیشینیان         ۲۷۹ ـ  ۲۷۳

رشد تدریجى فرهنگ و مدنیت در اواخر قرون وسطى ــ اکتشافات جغرافیایى ــ تاریخ این علم

   رنسانس و تجدید حیات علم و ادب  ۳۶۴ ـ  ۲۸۰

پیشرفت‌هاى جدید علمى و ادبى در اروپا ــ تفتیش عقاید و افکار ــ تفتیش عقاید در جنوب فرانسه ــ رشد اومانیسم ــ پیشرفت مطالعات علمى و عملى ــ کپلر ــ گالیله ــ دکارت ــ پیدایش مطبوعات علمى ــ تأسیس باغ‌وحش ــ اسحاق نیوتون ــ لایب‌نیتس ــ جان‌لاک ــ تألیف دایره‌المعارف ــ رشد علوم تجربى ــ اکتشافات نجومى ــ نبات‌شناسى ــ علم شیمى ــ لاووازیه ــ امانوئل کانت ــ سلسله‌مترى و توحید اوزان ــ رشد رمانتیسم ــ لامارک ــ دیرین‌شناسى ــ تئورى سلولى ــ توجه به مسایل اجتماعى ــ اگوست کنت ــ پیشرفت‌هاى فنى ــ کاشف میکرب ــ لویى پاستور ــ فیزیولوژى ــ بررسى در اقیانوس‌ها ــ چارلز داروین ــ رادیو اکتیویته ــ رادار ــ مطالعه در فسیل‌ها و بقایاى حیوانى و گیاهى ــ مطالعه در زمینه روانشناسى ــ روانشناسى اجتماعى ــ فتوحات علمى جدید ــ مندلیف ــ آلبرت اینشتین.

   نهضت ادبى در اروپا      ۳۶۹ ـ  ۳۶۴

کلاسیسیسم و رمانتیسم

   نام‌ها، جاها، کتاب‌ها       ۳۹۱ ـ  ۳۷۱

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1490 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94776

نوبت چاپ

شابک

964 – 351 – 190 – 1

قطع

تعداد صفحه

391

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1490

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *