(021) 66480377-66975711

سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا)

16,000تومان

مرتضی راوندی

در این کتاب طی سه بخش, سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا بازگو شده است. بخش اول که ‘سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در ایران’ عنوان گرفته شامل مباحثی از این قبیل است: روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام‌؛ مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت‌؛ نخستین تلاش‌های بشر در راه کتابت و نگارش مورد علاقه خود؛ عقیده چند تن از صاحبنظران ایرانی در باب تعلیم و تربیت‌؛ تعمیم نسبی فرهنگ بعد از اسلام, نخستین مدرسان و نقش ایرانیان در توسعه و تکمیل مداری و رشد فرهنگ اسلامی‌؛ وضع اجتماعی و فرهنگی ایران مقارن حمله مغول‌؛ مکتب خانه‌ها در عهد صفویه‌؛ وضع مدارس در اواخر زندیه و اوایل عهد قاجاریه‌؛ تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه‌؛ وضع مدارس در آغاز جنبش مشروطیت. در بخش دوم ذیل عنوان ‘نظریات جدید در تعلیم و تربیت’ مباحثی از این دست به چشم می‌خورد: تعلیم و تربیت در غرب‌؛ وضع کلی تعلیم و تربیت در عصر ما؛ روش‌های نوین در آموزش و پروش‌؛ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم‌؛ حمایت و جانبداری ویکتور هوگو از فرهنگ بشری. سومین بخش که ‘سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا’ نام گرفته مشتمل بر عناوینی از این قبیل است: تعلیم و تربیت در یونان باستان‌؛ تعلیم و تربیت در روم قدیم‌؛ مدارس و علوم در قرون وسطی‌؛ رشد فرهنگ وعلوم تجربی در جریان نهضت اسلامی‌؛ احیای علوم قدیم‌؛ رنسانس و تجدید حیات علم و ادب‌؛ نهضت ادبی در اروپا. این مطالب که با تصاویر سیاه و سپید همراه است با نمایه نام‌ها, جاها, و کتاب‌ها به پایان می‌رسد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا

 روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام‌؛ مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت‌؛ نخستین تلاش‌های بشر در راه کتابت و نگارش مورد علاقه خود؛

 در آغاز کتاب سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا می خوانیم

 

بخش 1. سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در ایران

   روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام   18 ـ  13

   مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت       24 ـ  19

مکتب ــ خصوصیات اخلاقى شاگرد و معلم ــ حق‌التعلیم معلمین ــ راه انتشار کتاب.

   نخستین تلاش‌هاى بشر، در راه کتابت و نگارش مطالب مورد علاقه خود            34 ـ  25

پاپیروس ــ پارشمن ــ ساخت کاغذ در دوره تمدن اسلامى ــ تاریخچه کاغذ ــ کاغذ سمرقندى ــ کتابت و نسخه‌بردارى ــ کاغذسازى در ایران ــ کتابخانه ربع رشیدى ــ حق طبع ــ وصفى از کتاب و لذایذ گوناگون آن ــ انتحال یا سرقت آثار دیگران.

   عقیده چند تن از صاحبنظران ایرانى در باب تعلیم و تربیت       42 ـ  35

نظر ابن‌سینا در تعلیم و تربیت ــ کتب و آثار ابن‌سینا در پیرامون تعلیم و تربیت ــ تعلیم و تربیت به‌نظر ارسطو ــ عقیده غزالى راجع به تعلیم و تربیت ــ اعتقاد نظامى گنجوى به تعلیم و تربیت.

   تعمیم نسبى فرهنگ بعد از اسلام   50 ـ  43

نقش صفاریان در احیاء ادبیات فارسى ــ رشد زبان و ادبیات فارسى به پیشرفت تعلیم و تربیت عمومى کمک کرد ــ نخستین تلاش در راه تعلیمات عمومى ــ نخستین مدافع طبقه وسیع کشاورزان.

   نخستین مدرسان و نقش ایرانیان در توسعه و تکمیل مدارس

   و رشد فرهنگ اسلامى   88 ـ  51

 

احمد غزالى ــ مختصات عصر غزالى ــ رشد و توسعه زبان و ادب فارسى در عهد سلجوقیان ــ نمایندگان فرهنگى در عهد سلجوقیان ــ یک مدرس نامدار ــ حجه‌الاسلام غزالى ــ آثار غزالى ــ نمونه‌اى از نثر غزالى ــ موقعیت فرهنگى نظامیه بغداد ــ تدریس در نظامیه بغداد ــ طرز تدریس و تعلیم رازى ــ نوابغ فرهنگى ــ یک دانشجوى حقیقى ــ جاحظ ــ ابوریحان بیرونى ــ شیوه اخوان‌الصفا در تعلیم و تربیت ــ گواهى‌نامه ــ خدمات فرهنگى نظام‌الملک و خصوصیات مدرسه نظامیه بغداد و مدرسه مستنصریه ــ اهمیت و شهرت نظامیه بغداد ــ رابطه اسلام با دانش و حکمت ــ وضع اساتید و دانشمندان و مواد تحصیلى ــ منظور از تحصیل و مناسبات استاد با شاگرد ــ تشکیلات مدارس.

   وضع اجتماعى و فرهنگى ایران مقارن حمله مغول    110 ـ  89

نتایج اجتماعى، فرهنگى و ادبى حمله مغول ــ رفتار چنگیز با علما و آثار فرهنگى در شهر بخارا و دیگر بلاد ایران و تأثیر آن در تعلیم و تربیت عمومى ــ تعلیم و تربیت در نظر خواجه نصیرالدین طوسى ــ تعلیم و تربیت زنان ــ تعلیم و تربیت فرزندان طبقات ممتاز در عصر تیمور ــ مخالفت ابن‌خلدون با سختگیرى و خشونت نسبت به نوآموزان ــ طرز تنبیه اطفال ــ تأسیس پرورشگاه.

   مکتب‌خانه‌ها در عهد صفویه         117 ـ  111

علوم و معارف در عهد صفویه

   وضع مدارس در اواخر زندیه و اوایل عهد قاجاریه    128 ـ  118

تنبیه بدنى ــ حوزه‌هاى علمیه در عهد شاه سلیمان ــ مدارس شهرستان‌ها ــ چند اجازه‌نامه تاریخى ــ مهم‌ترین کتاب‌هایى که مورد مطالعه قرار مى‌گرفت ــ برنامه مدارس ــ داروخانه ــ معلمین ــ سازمان و برنامه یکى از مدارس ملى ــ عوامل تجدد ــ مدارس خارجى ــ سید جمال‌الدین اسدآبادى ــ واعظان مهم.

 

   تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه       153 ـ  129

اندرز میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام به فرزندش ــ وضع مدارس و حجره‌هاى عهد قاجاریه ــ وضع مکتب‌خانه‌ها ــ افتتاح دارالفنون ــ تأثیرات دارالفنون ــ تأسیس وزارت علوم ــ اعزام محصل به فرانسه ــ مدارس جدید ــ انجمن معارف ــ تعلیم و تربیت به نظر ملا احمد نراقى ــ کتب درسى قدیم ــ کتب و مواد تحصیلى در حدود یک قرن پیش ــ موادى که تدریس مى‌کردند ــ تعلیم و تربیت در مناطق جنوبى ایران.

   وضع مدارس در آغاز جنبش مشروطیت      170 ـ  154

خصوصیات مکتب‌خانه‌ها در حدود 70 سال پیش ــ تعلیمات اجبارى ــ تعلیمات اکابر ــ تعلیم و تربیت توأم ــ تعلیم و تربیت مترقى ــ وصفى از مدارس ــ خصوصیات مکاتب قدیم ــ مدارس ایران در دوران مشروطیت ــ تعلیم و تربیت از نظر استاد شهید مرتضى مطهرى.

 

بخش 2. نظریات جدید در تعلیم و تربیت

   نظریات جدید در تعلیم و تربیت       182 ـ  171

عقب‌ماندگى ــ تأثیر محیط اجتماعى در روحیه افراد ــ تأثیر محیط در رشد شخصیت ــ تأثیر منفى فرمان در کودکان ــ تعلیم‌وتربیت نوجوانان در آغاز بلوغ ــ تربیت شخصیت ــ نظر تالستوى در تعلیم و تربیت.

   تعلیم و تربیت در غرب    184 ـ  183

   وضع کلى تعلیم و تربیت در عصر ما           190 ـ  185

   روش‌هاى نوین در آموزش و پرورش         193 ـ  191

   چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم 197 ـ  194

تأثیر شخصیت مربى در دانش‌آموز

   حمایت و جانبدارى ویکتور هوگو از فرهنگ بشرى     202 ـ  198

 

 

بخش 3. سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا

   سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا         206 ـ  203

فرهنگ

   تعلیم و تربیت در یونان باستان      212 ـ  207

وضع طبیعى ــ ورزش و تعلیم و تربیت در یونان ــ مختصات فرهنگ و تمدن یونان ــ افلاطون

   نخستین محفل علمى در یونان باستان         216 ـ  213

آکادمى افلاطون ــ ارسطو ــ نظریات سیاسى ارسطو

   مکتب فلسفى رواقیون     218 ـ  217

   تعلیم و تربیت در روم قدیم            224 ـ  218

تفریحات ــ تمدن و فرهنگ رومیان ــ نمونه‌اى از قوانین قدیم رومیان ــ سخنورى رومیان

   رشد فرهنگى در اسکندریه           230 ـ  225

   نفوذ تمدن و فرهنگ رومى در سرزمین گل  235 ـ  231

سیاست‌فرهنگى رومیان در خاک گل ــ حمله قبایل وحشى به امپراتورى روم و نتایج اقتصادى و اجتماعى آن

   نگاهى به سرزمین بیزانس و کشورهاى مجاور آن    241ـ  236

ژوستینین ــ تلاش ژوستینین در راه استقرار نظم و قانون

   تأسیس دولت فرانک        243 ـ  242

   سازمان اجتماعى بعد از غلبه وحشیان       244 ـ  243

   مدارس و علوم در قرون وسطى    248 ـ  244

دانشگاه‌ها ــ قلمرو علوم قرون وسطایى

   روحانیون مسیحى          255 ـ  249

رشد نسبى فرهنگ و مدنیت در عهد شارلمانى ــ توجه شارلمانى به مدارس و تعلیم و تربیت ــ نقش مثبت روحانیت در قرون وسطى ــ افزایش قدرت روحانیون ــ نظام فئودالیته

   زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم در قرون وسطى     262 ـ  256

 

نتایج اقتصادى و اجتماعى جنگ‌هاى صلیبى ــ نتیجه جنگ‌هاى صلیبى

   رشد فرهنگ و علوم تجربى در جریان نهضت اسلامى            267 ـ  263

ابوعلى‌سینا

   نگاهى به شرق 269 ـ  268

رشد صنعت کاغذسازى در خراسان و ماوراءالنهر

   احیاى علوم قدیم            273 ـ  270

   اطلاعات جغرافیایى پیشینیان         279 ـ  273

رشد تدریجى فرهنگ و مدنیت در اواخر قرون وسطى ــ اکتشافات جغرافیایى ــ تاریخ این علم

   رنسانس و تجدید حیات علم و ادب  364 ـ  280

پیشرفت‌هاى جدید علمى و ادبى در اروپا ــ تفتیش عقاید و افکار ــ تفتیش عقاید در جنوب فرانسه ــ رشد اومانیسم ــ پیشرفت مطالعات علمى و عملى ــ کپلر ــ گالیله ــ دکارت ــ پیدایش مطبوعات علمى ــ تأسیس باغ‌وحش ــ اسحاق نیوتون ــ لایب‌نیتس ــ جان‌لاک ــ تألیف دایره‌المعارف ــ رشد علوم تجربى ــ اکتشافات نجومى ــ نبات‌شناسى ــ علم شیمى ــ لاووازیه ــ امانوئل کانت ــ سلسله‌مترى و توحید اوزان ــ رشد رمانتیسم ــ لامارک ــ دیرین‌شناسى ــ تئورى سلولى ــ توجه به مسایل اجتماعى ــ اگوست کنت ــ پیشرفت‌هاى فنى ــ کاشف میکرب ــ لویى پاستور ــ فیزیولوژى ــ بررسى در اقیانوس‌ها ــ چارلز داروین ــ رادیو اکتیویته ــ رادار ــ مطالعه در فسیل‌ها و بقایاى حیوانى و گیاهى ــ مطالعه در زمینه روانشناسى ــ روانشناسى اجتماعى ــ فتوحات علمى جدید ــ مندلیف ــ آلبرت اینشتین.

   نهضت ادبى در اروپا      369 ـ  364

کلاسیسیسم و رمانتیسم

   نام‌ها، جاها، کتاب‌ها       391 ـ  371

 

توضیحات تکمیلی

وزن 1490 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94776

نوبت چاپ

شابک

964 – 351 – 190 – 1

قطع

تعداد صفحه

391

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1490

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.