(021) 66480377-66975711

تاریخ سخت کشی

50,000تومان

عباسقلی غفاری فرد

بازسازى روزگاران گذشته كارى بسيار سخت است و مورخ اگر مى‌توانست بى‌كم و كاست آن را بازسازى كند و يا خود در آن روزگار جاى بگيرد، تاريخنگارى چقدر دگرگون مى‌شد. در روزگارى نه چندان دور كه رفت‌وآمد ميان روستاها، شهرها، و كشورها، با پاى پياده و گاهى در روى آب‌ها با كشتى انجام مى‌گرفت، گروهى به نام راهزن همواره در كمين بودند تا مسافران را تاراج كنند و دار و ندار آن‌ها را بگيرند. مورخ امروزى ديگر چنين چيزى را به چشم نمى‌بيند و شايد هم نمى‌داند كه آن‌ها بهتر ديده‌اند، به جاى سرگردانى در كوه‌ها و بيابان‌ها و در پهنه آب‌ها و آزار ديدن از سرما و گرما، در خانه خود، در دفتر خود در شهرها بنشينند و به شيوه قانونى، داروندار ديگران را به يغما ببرند و از ارج و ارزش هم برخوردار باشند و اگر راهزن ديروزى گاهى به چنگ قانون مى‌افتاد و پاسخگوى كار ناپسند خود مى‌شد، راهزن امروزى با هزاران نيرنگ، جان بدر مى‌برد و گاهى «ادعاى شرف» هم مى‌كند! اگر روزگار گذشته را مورخ با روزگار كنونى بسنجد خواهد ديد كه حتى «ضرب‌المثل‌ها» نيز در روزگار كنونى دگرگون شده‌اند. در گذشته مى‌گفتند، «نابُرده رنج گنج ميسر نمى‌شود»، اما امروزه، گنج، بى‌رنج به دست مى‌آيد؛ مى‌گفتند «مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، در روزگار كنونى كسى كه كار مى‌كند، مزد نمى‌گيرد بلكه همواره بدهكار و نيازمند است و مزد را آن كسى مى‌گيرد كه كار نمى‌كند. در روزگار گذشته مى‌گفتند

دانش طلب و بزرگى آموز         تا به نگرند روزت از روز

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب تاریخ سخت کشی

در روزگار کنونى در پى دانش رفتن، بزرگى نمى‌آورد و به بهروزى نمى‌انجامد و شاید هم به کوچکى و تیره‌روزى بیانجامد، زیرا در روزگار کنونى دانش آموختگان و فرهیختگان نمى‌توانند در زدوبندهاى راهزنان دیروزى و دلال‌ها و کلاه‌برداران امروزى وارد شوند

 در آغاز تاریخ سخت کشی می خوانیم

پیشگفتار           ۱۳

 1. بریدن اندام‌ها

کشتن به شیوه «نُه مرگ»   ۴۲

کشتن بابک         ۴۲

کشتن حسین‌بن منصور حلّاج        ۴۷

کشتن ابن‌المقفّع      ۴۸

کشتن گرگین‌خان            ۴۹

کشتن معین‌الدّین پروانه      ۵۰

کشتن علیمرادخان           ۵۱

کشتن نادر میرزا   ۵۳

کشتن فرماندار قم           ۵۳

کشتن یعقوب‌خان فرماندار شیراز    ۵۴

کشتن مجدالملک     ۵۶

کشتن براگادینو فرمانرواى قبرس    ۵۸

 1. کندن پوست

کندن پوست مانى            ۶۱

کندن پوست نسیمى         ۶۵

کندن پوست سپهسالار انوشیروان    ۶۷

کندن پوست کودک ۱۲ ساله          ۶۸

کندن پوست عطّاش         ۷۰

کندن پوست کبیر عیسى     ۷۲

کندن پوست محمّد علایى    ۷۳

کندن پوست خواجه کلان غوریانى   ۷۴

کندن پوست محمّد بن عباده          ۷۵

کندن پوست پتى‌سکاس     ۷۶

کندن پوست سر شیبک‌خان           ۷۶

کندن پوست شیخ احمد صراف       ۸۱

 1. سوزانیدن و کباب کردن

سوزانیدن کشندگان میرقوام‌الدّین    ۸۳

سوزانیدن محمّدبن‌حسن     ۸۵

به سیخ کشیدن و در تنور انداختن   ۸۶

کباب کردن مرادبیگ جهانشاهلو     ۸۸

سوزانیدن با باروت         ۹۰

سوزانیدن مسیحیان          ۹۱

سوزانیدن باطنیان           ۹۲

سوزانیدن زید بن رُقاد      ۹۴

سوزانیدن بازرگانان         ۹۴

سوزانیدن حاجى هاشم‌خان         ۹۵

سوزانیدن محمّد کرّه          ۹۶

سوزانیدن خواجه جلال‌الدّین         ۹۷

سوزانیدن امیره دباج        ۹۸

سوزانیدن فالگیرها          ۹۹

سوزانیدن کشندگان شیخ حیدر      ۹۹

سوزانیدن فرستاده دمشق    ۱۰۰

سوزانیدن بانوى حرم       ۱۰۰

سوزانیدن ابراهیم‌خان کاردى        ۱۰۱

 1. پاره پاره کردن

پاره پاره کردن شمس‌الدّین پاشا     ۱۰۳

پاره پاره کردن سارو پیره            ۱۰۴

پاره پاره کردن یکى از بزرگان      ۱۰۵

پاره پاره کردن میرزا شاه حسین     ۱۰۶

پاره پاره کردن یوسف هکماوارى   ۱۰۸

پاره پاره کردن زن بدنام    ۱۰۹

پاره پاره کردن علیشاه افشار         ۱۰۹

پاره پاره کردن رستم بیگ           ۱۱۱

پاره پاره کردن میرزا سلمان جابرى          ۱۱۲

پاره پاره کردن پهلوان اسد           ۱۱۳

پاره پاره کردن احمد بن نصر         ۱۱۴

پاره پاره کردن یوسف خوارزمى     ۱۱۵

پاره پاره کردن پسر پى‌ثى‌یوس      ۱۱۶

پاره پاره کردن یک عثمانى           ۱۱۸

پاره پاره کردن اصفهبد حسن بن رستم       ۱۱۹

پاره پاره کردن بهزاد        ۱۲۱

پاره پاره کردن قاتل جواهرفروش   ۱۲۲

 1. زنده به گور کردن

زنده به گور کردن مزدکى‌ها          ۱۲۵

زنده به گور کردن مرید درویش رسول       ۱۳۲

زنده به گور کردن محمّد بن ابراهیم            ۱۳۵

زنده به گور کردن مردم سیواس     ۱۳۶

زنده به گور کردن معتز خلیفه عبّاسى         ۱۳۷

زنده به گور کردن دختران همراه هلاگوخان            ۱۳۹

زنده به گور کردن نورالدّین احمد اصفهانى    ۱۳۹

 1. زیر تازیانه و چوب کشتن و خرد کردن سر با گرز

کشتن مازیار زیر تازیانه    ۱۴۳

کشتن محمّد بن عبدالملک زیّات زیر تازیانه    ۱۴۵

کشتن احمد بن اسرائیل و ابونوح زیر تازیانه           ۱۴۶

کشتن ابوالقاسم بن عبدان زیر تازیانه         ۱۴۷

کشتن عامر بن محمّد زیر تازیانه و چوب     ۱۴۷

کشتن مسعود بن ماساى زیر تازیانه           ۱۵۰

خرد کردن سر قلندران با گرز       ۱۵۲

کشتن یکى از امیران با چوب به فرمان معتصم         ۱۵۲

خرد کردن سر شیخ بهاءالدین استیرى        ۱۵۳

کشتن میرمظفّر باچوب      ۱۵۵

کشتن امیرعلم‌خان با چوب          ۱۵۵

کشتن اللّه قلى‌بیگ با چوب          ۱۵۷

خرد کردن سر مرشد قلى‌خان استاجلو       ۱۵۸

کشتن حاجى بیگ با چوب          ۱۶۲

کشتن بنى‌امیه با چوب       ۱۶۲

کشتن بشّار بن بُرد زیر تازیانه       ۱۶۳

 1. خفه کردن

خفه کردن با لحاف مسموم           ۱۶۶

در نمد پیچیدن المستعصم     ۱۶۶

خفه کردن در حمّام          ۱۶۹

پر کردن دهان و سوراخ‌هاى گوش و بینى با پنبه      ۱۶۹

خفه کردن میرعبداللّه‌خان   ۱۷۳

خفه کردن سُغدیان در خاکستر       ۱۷۵

خفه کردن صفى میرزا       ۱۷۶

خفه کردن ملک‌المتکلمین     ۱۷۶

دار زدن دوباره پترس‌خان            ۱۷۷

در نمد پیچیدن و در آب انداختن فاطمه خاتون        ۱۷۹

خفه کردن دوباره محمودمیرزا         ۱۸۰

 1. بستن به دم اسب و بستن به درخت

بستن على‌بیگ تالش به درخت      ۱۸۴

بستن گیسوى نضیره به دم اسب     ۱۸۵

بستن مصطفى بیگ کچل به درخت   ۱۸۷

بستن یک شهروند عثمانى به دم اسب          ۱۸۷

کشتن موسى چلبى و خلیل بیگ بغدادى      ۱۸۸

بستن غریب شاه و تیرباران کردن او          ۱۸۹

بستن خوارج به درخت و پاره کردن آنها     ۱۹۰

بستن گیسوى پیرزن به دم قاطر     ۱۹۱

 1. در دیگ جوشان انداختن و در نمد پیچیدن

در دیگ جوشاندن زهر مار سلطان           ۱۹۳

در دیگ جوشاندن بابِل زاکاریان    ۱۹۴

در دیگ جوشاندن معزالدّین وزیر   ۱۹۶

جوشاندن همسر کنستانتین در گرمابه         ۱۹۶

در نمد پیچیدن المستعصم خلیفه عباسى        ۱۹۷

در نمد پیچیدن بهاءالدین مرغینانى    ۱۹۷

 1. جوال‌دوز بر زبان زدن

زدن جوال‌دوز بر زبان خواجه محمّدصالح     ۱۹۹

زدن جوال‌دوز بر زبان خداوردى دلاک       ۲۰۱

زدن جوال‌دوز بر زبان خواجه کلان           ۲۰۴

 1. در پوست خام گذاشتن؛ زیر پاى پیل انداختن

در پوست گاو دوختن رئیس الرؤسا           ۲۰۷

در پوست گاو دوختن غازى سلطان          ۲۰۹

در دنبه خام گرفتن ملک صالح        ۲۱۰

زیر پاى پیل انداختن نعمان بن منذر          ۲۱۱

زیر پاى پیل انداختن ابن بقیه        ۲۱۵

 1. برخى دیگر از شیوه‌هاى سخت‌کشى

از خایه آویختن     ۲۱۷

سرب و نقره گداخته در چشم و گلو ریختن            ۲۱۷

سنگسار کردن      ۲۱۹

زیر شکنجه کشتن           ۲۲۲

از گرسنگى و تشنگى کشتن          ۲۲۴

کندن سر از بدن   ۲۲۴

فشار بر سینه و خرد کردن پاها      ۲۲۷

کشتن با قلمدان    ۲۳۰

گذاشتن در تنور میخ‌دار     ۲۳۱

زدن دایره بر سر و کشتن   ۲۳۱

زنده خورده شدن           ۲۳۲

ایوان ترسناک (مخوف) انجام‌دهنده بسیارى از شیوهاى سخت کشى      ۲۳۳

یادداشت‌ها         ۲۳۹

کتاب‌شناسى        ۳۰۱

فهرست اعلام      ۳۱۱

پیشگفتار

 تاریخ زندگانى انسان پر از اندوه و اشک است و به راستى «یکى داستان است پر آب چشم.» انسان اگرچه در زندگانى، هم از خوشى‌ها و بهروزى و هم از ناکامى‌ها و تیره‌روزى، بهره داشته، اما بهره او از بخش نخست اندک و از بخش دوم بیشتر بوده است. همواره گذشته را شیرین‌تر از حال دانسته و از روزى که دوران پیش از تاریخ آغاز شده و انسان توانایى نوشتن پیدا کرده بر گذشته و شیرینى‌هاى آن دریغ خورده است. گویى گذشته او سرشار از شادابى و جوانى و چالاکى و روزگار کنونى او پر از اندوه و ناتوانى و روزگار پیرى است و مى‌خواهد بگوید و ……

 

اطلاعات بیشتر

وزن 613 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-591-1

SKU

94773

قطع

تعداد صفحه

343

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

613

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ سخت کشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *