تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

(دیدگاه کاربر 1)

95,000تومان

حسن پیرنیا

عباس اقبال آشتیانی

پرویز بابایی

دوره ایران قبل از اسلام یا ایران قدیم را که تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان است، حسن پیرنیا (مشیرالدوله) به رشته تحریر درآورده است. این بخش، از شکل جغرافیایی فلات ایران آغاز و با مطالبی درباره آمدن آریانها به فلات ایران، مذهب، اخلاق، خانواده، طبقات و شکل حکومتی آنها ادامه می یابد. مختصری از تاریخ ایلام، تاریخ آریانهای ایرانی، دوره و تمدن مادی، دوره اول پارسیها، قشون کشی اسکندر به ایران و انقراض سلسله هخامنشی، دوره مقدونی و یونانی (اسکندر و سلوکی ها)، دوره پارتیها، تمدن اشکانی، ساسانیان، نهضت عرب به طرف ایران، مذاهب دوره ساسانی از فصلهای بخش اول “تاریخ ایران” یعنی دوره قبل از اسلام است. دوره بعد از اسلام که از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه را دربر می گیرد تالیف عباس اقبال آشتیانی است که در بخش نخست از صدر اسلام تا مغول، شامل فصول ظهور اسلام، خلفای راشدین، خلفای اموی، خلافت بنی عباس و بخش دوم “تاریخ ایران پس از اسلام” شامل فصول طاهریان و علویان طبرستان، دیالمه آن زیار، دیالمه آل بویه، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلاطین غور، سلاطین سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان است. قسمت بعدی از بخش “ایران بعد از اسلام” از تاریخ ایران قبل از صفویه آغاز و با فصول استیلای مغول، سیاست و آداب مغول، لشکرکشی هولاگو به ایران و انقراض خلافت عباسی، سلاطین مغول ایرانیان و سلطنت ایلخانان ادامه می یابد. اصل و نسب صفویه، سلطنت شاه عباس بزرگ، سلسله افشاریه، زندیه و قاجاریه و مشروطیت ایران از دیگر مطالب این فصل است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام – بعد از اسلام – عصر پهلوی

آب و هواى فلات ايران خشك است بخصوص در قسمت مركزى آن كه موسوم به كوير لوت و يكى از گرم‌ترين جاهاى دنيا است. به استثناى گيلان و مازندران و سواحل خليج‌پارس كه بارندگى در آنجاها زياد است در ساير نقاط ايران مجموع مقدار باران در عرض سال تقريبآ از سه گره و نيم تا چهار گره و نيم تجاوز نمى‌كند

در آغاز کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام – بعد از اسلام – عصر پهلوی می خوانیم

 

 

تاريخ ايران قبل از اسلام (ايران قديم)

يا تاريخ مختصر ايران تا انقراض ساسانيان

 

مقدمه         21

شكل جغرافيايى فلات ايران       21

نژادها: نژاد سفيدپوست ـ مردمان هندواروپايى            26

آريان‌ها، شعبه ايرانى آنها           27

آمدن آريان‌ها به فلات ايران      29

مذهب آريان‌ها و اخلاق آنها     31

خانواده، طبقات، شكل حكومت                32

مختصرى از تاريخ عيلام             35

مقدمه        35

حدود عيلام               35

نژاد            36

زبان           36

خطّ            37

مذهب       37

شهر شوش                 38

تقسيم گذشته‌هاى عيلام             38

عيلام از زمان بسيار قديم تا 2225 ق. م.                    39

سومرى‌ها و اكدى‌ها                  39

مذهب       40

پاتسى‌هاى سومرى     41

اَكدى‌ها و سلسله سامى              41

قوّت يافتن سومر        42

انقراض دولت سومرى به دست عيلامى‌ها                  43

كارهايى كه سومرى‌ها براى بشر كرده‌اند    44

اوضاع عيلام              44

عيلام از 2225 الى 745 ق. م.                45

بزرگ شدن بابل         45

سلسله اولى                45

سلسله سوّم يا كاسّى‌ها                47

سلسله چهارم يا پاش‌ها               48

سلسله ششم يا بازى‌ها                 48

عيلام از 745 تا 645 ق. م.                       48

در اين دوره طرف عيلام آسور است          48

عهد سوم ــ آسور جديد            50

جنگ‌هاى آسور با عيلام            50

آسوربانى‌پال و جنگ‌هاى او      52

انقراض عيلام             54

خاتمه :       55

تاريخ آريان‌هاى ايرانى               56

مقدّمه        56

يونانى‌هاى قديم كه راجع به تاريخ ايران آثارى از خود گذاشته‌اند             58

باب اول . دوره مادى                 61

مقدمه        61

فصل اول. شاهان ماد        64

دَيااُكّو و تأسيس دولت ماد         64

فْرَوَرْتيشْ    65

هووَخْشَتَرَ   65

ليديه          67

ايخ‌توويگو                 68

فصل دوم. تمدن مادى     70

باب دوم. دوره اول پارسى‌ها      73

مقدمه        73

هخامنش    74

فصل اول. شاهان هخامنشى                    75

اول. كوروش بزرگ                  75

خروج بر  ايخ‌توويگو                  75

تسخير ليديّه                76

تسخير مستعمرات يونانى در آسياى صغير    78

تسخير ممالك شرقى                 80

تسخير بابل                  80

خصال كوروش         83

دوم. كمبوجيه            84

واقعه بردياى دروغى                  87

سوم. داريوش اوّل (بزرگ)       89

تشكيلات داريوش     92

تسخير پنجاب و سند   94

لشكركشى به اروپا ــ تسخير تراكيه و مقدونى            95

جنگ با يونان             96

خصال داريوش          100

چهارم. خشيارشا         100

جهات عدم پيشرفت ايران در اين جنگ     105

خصايل خشيارشا        106

پنجم. اردشير اول / اَرْتَ خْشَتْرَ    107

ششم. خِشَيارْشاى دوم                 108

هفتم. سُغْدِيانُسْ          108

هشتم. داريوش دوم    109

نهم. اردشير دوم / اَرْتَخْشَتْرَ         110

دهم. اردشير سوم       113

يازدهم. اَرْشَكْ          114

دوازدهم. داريوش سوم              114

فصل دوم. قشون‌كشى اسكندر به ايران و انقراض سلسله هخامنشى                  115

مقدمه        115

جنگ گرانيك           116

جنگ ايسّوس (333 ق. م.).       118

جنگ گُوگامِل          119

فصل سوم. تمدّن ايران در دوره هخامنشى              122

وسعت دولت هخامنشى             122

تشكيلات   123

داورى و مجازات‌ها   124

سپاه            125

مذهب       126

طبقات        127

صنايع         128

آثار دوره هخامنشى   130

پاسارگاد    130

تخت‌جمشيد              130

نقش رستم                  131

شوش         131

سروستان و فيروزآباد                  132

زبان و خطّ                 132

كتيبه‌ها       133

باب سوم . دوره مقدونى و يونانى ــ اسكندر و سلوكى‌ها             137

فصل اوّل . فتوحات اسكندر بعد از فوت داريوش سوم               137

تسخير ممالك شرقى ايران         137

سفر جنگى به هند       138

مراجعت اسكندر به ايران و فوت او            139

فصل دوم. طرز رفتار اسكندر ــ كارهاى او             140

فصل سوم. جانشينان اسكندر ــ سلوكى                     143

باب چهارم . دوره پارتى‌ها          146

فصل اوّل . پارتى‌ها و شاهان اشكانى                         146

پارت يعنى خراسان كنونى          146

اشك :1 اَرْشَك اوّل                  147

اشك :2 تيرداد اوّل    147

اشك :3 اَرْدَوان اوّل                  148

اشك :4 فْرى ياپيتْ   148

اشك :5 فرهاد اوّل    149

اشك :6 مهرداد اوّل (170ــ138 ق. م.)    149

اشك :7 فرهاد دوم    149

اشك :8 اردوان دوم                  150

اشك :9 مهرداد دوّم / بزرگ     151

ارمنستان     151

آسياى صغير               152

نخستين ارتباط ايران با روم         152

اشك :10 سَنَدْروگ                  153

اشك :11 فرهاد سوم (69ــ60 ق. م.)        154

اشك :12 مهرداد سوم               154

اشك :13 اُرُدْ اوّل (55 ـ 37 ق.م.)             155

حَرّان و ماراتُنْ            158

اشك :14 فرهاد چهارم              158

جنگ دوم با روم        158

جنگ سوم با روم       160

ارمنستان     162

اشك :15 فرهاد پنجم                162

اشك :16 اُرُد دوم     162

اشك :17 وانان          163

اشك :18 اردوان سوم               163

اشك‌هاى 19، 20، :21 واردان، گودَرْزْ، وانان دوم    164

اشك :22 بلاش اوّل                  164

تاجگذارى تيرداد در روم           165

بلاش، پاكُرْ دوم، اَرْدَوان چهارم                 166

اشك :23 خسرو (107ــ133 م.)               167

اشك‌هاى  24 و :25 بِلاش دوم و بِلاش سوم             169

اشك :26 بِلاش چهارم              169

اشك 27 و :28 بلاش پنجم و اردوان پنجم                170

فصل دوم. اوضاع ايران در دوره پارتى‌ها ــ تمدن اشكانى     172

بسط دولت اشكانى    172

تشكيلات دولت اشكانى            173

مذهب       174

زبان و خطّ                 175

صنايع و فنون              176

تجارت       177

مسكوكات                 178

مذاهب خارجه           178

نتيحه          179

باب پنجم . دوره دوم پارسى‌ها   180

فصل اوّل . شاهان ساسانى                      180

مقدمه        180

اوّل: اردشير اول (اَرْت خْشَتْرْ)     180

دوم: شاپور اوّل (شاه‌پُوهْرْ)         183

جنگ اول با روم        184

جنگ دوم ــ اسارت والِريَنْ       184

كارهاى شاپور در هنگام صلح   186

سوم: هرمز اوّل (اَئوهْرْمَزْدْ)         186

چهارم: بهرام اوّل (وَرَهْرانْ)        187

پنجم: بهرام دوم (وَرَهْرانْ)          187

ششم: بهرام سوم (وَرَهْرانْ)         188

هفتم: نرسى (نِرْسِهْ)     188

هشتم: هرمز دوم (اَئوهْرْمَزْدْ)       190

نهم: آذر نرسى (آذَرْ نِرْسِهْ)         190

دهم: شاپور دوم (شاهْپُوهْرْ) / بزرگ           191

جنگ اوّل با روم        191

جنگ دوم با روم (359ــ363 م.)               192

يازدهم: اردشير دوم (اَرْت خِشَتْرْ)               195

دوازدهم: شاپور سوم (شاه‌پور)   195

سيزدهم: بهرام چهارم (وَرَهْرانْ)                 196

چهاردهم: يزدگرد اوّل (يَزْدِكَرْتْ)             197

پانزدهم: بهرام پنحم (گور)         198

جنگ با روم شرقى     199

شانزدهم: يزدگرد دوم (يَزْدْكَرْتْ)               200

هفدهم: هرمز سوم (اَسوهْرْمَزْدْ)                  201

هيجدهم: فيروز اوّل (پيروز)       201

جنگ‌هاى هياطله       202

نوزدهم: بلاش (وَلْگاش)           203

بيستم: قباد اوّل (كَواتْ)              204

پيدايش مَزْدَك، خلع قباد و بازگشت او به سلطنت     204

جنگ با بيزانس          205

جنگ دوم با بيزانس   206

مزدكى‌ها   207

بيست و يكم: خسرو اوّل انوشيروان عادل (خُسْراوْ انوشَكْرَبانْ)    208

سياست داخلى           208

سياست خارجه           209

جنگ اوّل با بيزانس    210

جنگ براى لازيكا      211

جنگ با هياطله           212

جنگ با خزرها           212

دست‌نشاندگى يمن    213

جنگ با ترك‌ها         213

جنگ سوم با بيزانس (572ــ579 م.)          214

خصال انوشيروان        215

بيست و دوم: هرمز چهارم (اَهورْمَزْدْ)         216

بيست و سوم: خسرو دوم معروف به خسروپرويز (خِسْراوْ اَپَرْويز)                 218

جنگ‌هاى خسرو پرويز با بيزانس                218

جنگ‌هاى هِرَقْل         220

محاصره قسطنطنيّه      221

جنگ دَسْتْگرْد (در سال 627 م.)                221

خلع و قتل خسرو پرويز               221

خصايل خسرو پرويز   222

بيست و چهارم: قباد دوم (كَواتْ)               223

بيست و پنجم: اردشير سوم (اَرْتَ خِشَتْرَ)     224

بيست و ششم الى سى و چهارم: زمان هرج و مرج      224

سى و پنجم: يزدگرد سوم (يِزْدْ كَرْتْ)         225

نهضت عرب به طرف ايران                      226

مقدمه        226

جنگ ذوقار               227

جنگ زنجير               228

جنگ پُل (13 هجرى)               229

جنگ قادسيّه و تصرّف مداين (14 هجرى = 636 م.)                 230

جنگ جلولاء             231

جنگ نهاوند (21 هجرى = 642 م.)           232

تسخير ايالات ايران و فوت يزدگرد            233

سلسله ساسانى پس از فوت يزدگرد            234

ايران پس از جنگ نهاوند           234

فصل دوم. تمدّن ايران در دوره ساسانى                   236

مبحث اول. طبقات، تشكيلات، مسكوكات، تجارت، روابط خارجه                     236

طبقات        236

تشكيلات ادارى         238

ماليّه           239

لشگر         240

داورى        241

چاپارخانه‌ها                243

روحانيّون   243

مسكوكات ساسانى    244

ذخيره نقدى خزانه      245

حرفت و تجارت        245

روابط ايران با دول خارجه          246

مبحث دوم. مذاهب در دوره ساسانى                        248

مذهب زرتشتى          248

زمان پيدايش زرتشت                 248

زندگانى زرتشت        249

آيين زرتشت              250

مذهب مانى               253

مذهب مَزْدَكْ           255

قسمت دوم: مهرپرستى               256

مذهب عيسوى و بودايى             257

مذهب عيسوى           257

مذهب بودايى            258

معتقدات آريان‌هاى ايرانى از نظر تاريخ      258

مبحث سوم. اخلاق ــ مجازات‌ها         260

اخلاق        260

مجازات‌ها                  261

مبحث چهارم. زبان، كتب پهلوى، ادبيّات، خطّ، تاريخ                263

زبان ــ كتب پهلوى    263

ادبيّات        265

خطّ دوره ساسانى       266

تاريخ         267

مبحث پنجم. صنايع            268

معمارى و حجّارى     268

كتيبه‌هاى ساسانى        271

نقاشى         272

شعر            272

موسيقى      272

زبان‌ها و خطوط ايران قديم        272

دوم ــ خطوط             273

خاتمه               275

يك نظر اجمالى به چهارده قرن ايران باستان              275

كارهايى كه آريان‌هاى ايرانى براى تمدّن بشر كرده‌اند               277

ضميمه              281

فهرست سلسله‌هايى كه در ايران قديم سلطنت كرده‌اند              281

اسامى شاهان، وقايع مهم، دوره‌ها و سلطنت‌ها            281

تاريخ ايران پس از اسلام

(از صدر اسلام تا انقراض قاجاريه)

و

دوره پهلوى

 

 

بخش اول. از صدر اسلام تا مغول

قسمت  اوّل . تاريخ اسلام

 

فصل اول. عربستان و قوم عرب             299

جزيرة‌العرب؛ 1ــ عرب بائده؛ 2ــ عرب قحطانيه 3ــ عرب اسماعيليه يا مستعربه؛ آداب و اديان عرب قبل از ظهور اسلام

فصل دوم. ظهور اسلام      319

سيرت حضرت رسول                 319

فصل سوم. خلفاى راشدين               332

مسأله خلافت؛ خلافت ابوبكر؛ خلافت عمربن الخطاب؛ خلافت عثمان؛ خلافت على‌بن ابى‌طالب؛ خلافت امام حسن؛ اسامى و مدت خلافت خلفاى راشدين

فصل چهارم. خلفاى اموى (41 ـ 132 هجرت)                355

وقايع داخلى؛ وقايع خارجى؛ اسامى و مدت خلافت خلفاى امويان

فصل پنجم. خلافت بنى‌عباس                  364

بنى‌اميّه و موالى؛ خلافت سفّاح؛ خلافت ابوجعفر منصور؛ خلافت مهدى و خلافت هادى؛ خلافت هارون‌الرّشيد؛ خلافت امين؛ خلافت مأمون؛ خلافت معتصم؛ خلفاى ديگر؛ اسامى خلفاى عبّاسى و زمان خلافت هريك

قسمت دوم. تاريخ ايران بعد از اسلام

مقدمه              385

فصل اول. طاهريان و علويان طبرستان                      387

الف ـ طاهريان؛ 1 ـ طاهربن حسين؛ 2 ـ طلحة‌بن طاهر؛ 3 ـ عبداللّه‌بن طاهر؛ 4 ـ طاهربن عبداللّه؛ 5 ـ محمدبن طاهر؛ اسامى امراى طاهرى و زمان امارت هريك؛ ب ـ علويان طبرستان؛ 1 ـ حسن‌بن زيد داعى كبير؛ 2 ـ محمّدبن زيد داعى؛ 3 ـ حسن‌بن على ناصر كبير؛ 4 ـ حسن‌بن قاسم داعى صغير؛ اسامى سادات علوى طبرستان و زمان امارت هريك

فصل دوم. ديالمه آل زيار                        401

سرزمين ديلم؛ 1 ـ مردآويج‌بن زيار؛ 2 ـ وشمگيربن زيار؛ 3 ـ بهستون‌بن وشمگير؛ 4 ـ شمس‌المعالى قابوس‌بن وشمگير؛ 5 ـ فلك‌المعالى منوچهر؛ 6 ـ نوشيروان‌بن فلك‌المعالى؛ اسامى امراى زيارى و زمان امارت هريك

فصل سوم. ديالمه آل‌بويه                        421

پسران بويه ماهيگير؛ الف ــ ديالمه فارس؛ 1ــ عضدالدّوله‌بن ركن‌الدّوله؛ 2ــ شرف‌الدوله؛ 3ــ بهاءالدوله؛ 4ــ سلطان‌الدّوله؛ 5ــ ابوكاليجار مرزبان؛ 6ــ ملك رحيم؛ ب ــ ديالمه عراق و خوزستان و كرمان؛ ج ــ ديالمه رى و همدان و اصفهان؛ 1ــ مؤيّدالدّوله؛ 2ــ فخرالدّوله؛ 3ــ مجدالدّوله؛ 4ــ شمس‌الدّوله؛ 5ــ سماءالدوله؛ اسامى امراى آل بويه و زمان امارت هريك

فصل چهارم. صفّاريان        452

سيستان پيش از قيام يعقوب؛ 1ــ يعقوب‌بن ليث؛ 2ــ عمروبن ليث؛ 3ــ ابوالحسن طاهربن محمّدبن عمروبن ليث؛ 4ــ ليث‌بن علىّبن ليث؛ 5ــ ابوعلى محمدبن علىّبن ليث؛ اميرزادگان ديگر صفارى؛ اسامى امراى صفارى و زمان امارت هريك                  477

فصل پنجم. سامانيان           478

ابتداى امر سامانيان؛ 1ــ اسماعيل‌بن احمد، امير عادل؛ 2ــ ابونصر احمدبن اسماعيل؛ 3ــ نصربن احمد؛ 4ــ نوح‌بن نصر؛ 5ــ ابوالفوارس عبدالملك‌بن نوح؛ 6ــ ابوصالح منصوربن نوح؛ 7ــ ابوالقاسم نوح‌بن منصور؛ 8ــ ابوالحارث منصوربن نوح؛ 9ــ ابوالفوارس عبدالملك‌بن نوح؛ اسامى امراى سامانى و زمان امارت هريك

فصل ششم. غزنويان            503

ابتداى امر غزنويان؛ 1ــ ابوالقاسم محمودبن سبكتكين؛ 2ــ سلطان محمدبن محمود؛ 3ــ سلطان مسعودبن محمود؛ 4ــ سلطان مودودبن مسعود؛ 5 و 6ــ على‌بن مسعود و مسعودبن مودود؛ 7ــ عبدالرّشيدبن محمودبن سبكتكين؛ 8ــ فرّخزادبن مسعودبن محمود؛ 9ــ ظهيرالدّوله ابراهيم برادر فرّخزاد؛ 10ــ علاءالدّوله مسعودبن ابراهيم؛ 11ــ ارسلان شاه پسر مسعود سوم؛ 12ــ يمين‌الدّوله بهرام‌شاه‌بن مسعود؛ 13ــ تاج‌الدّوله خسرو شاه‌بن بهرام‌شاه؛ 14ــ سراج‌الدّوله خسرو ملك‌بن خسرو شاه؛ اسامى امراى عزنوى و ايام امارت هريك

فصل هفتم. سلاطين غور                           533

غور و جبال و فيروزكوه؛ 1ــ سيف‌الدّين سورى؛ 2ــ علاءالدين حسين جهانسوز؛ 3ــ سيف‌الدين محمدبن علاءالدّين حسين؛ 4ــ غياث‌الدّين ابوالفتح محمدبن سام؛ 5ــ معزّالدين محمدبن سام؛ 6ــ غياث‌الدّين محمودبن غياث‌الدّين محمد؛ 7 و 8ــ بهاءالدّين سام و علاءالدّين اتسز؛ 9ــ علاءالدين محمّدبن شجاع‌الدّين على؛ اسامى ملوك غور و ايام امارت هريك

فصل هشتم. سلاطين سلجوقى                 547

اصل و نسب سلاجقه؛ 1ــ ركن‌الدّين ابوطالب طغرل‌بن ميكائيل‌بن سلجوق؛ 2ــ عضدالدّوله محمّد الب‌ارسلان‌بن جغرى؛ 3ــ جلال‌الدّين ابوالفتح حسن ملكشاه؛ 4ــ ركن‌الدّين ابوالمظفّر بركيارق؛ تجزيه دولت سلجوقى؛ 5ــ غياث‌الدّين ابوشجاع محمد؛ 6ــ سلطان معزّالدّين ابوالحارث احمد سنجر؛ الف ــ دوره امارت سنجر؛ ب ــ دوره سلطنت سنجر؛ 7 ــ مغيث‌الدّين ابوالقاسم محمودبن محمّد؛ 8 ــ غياث‌الدّين داوودبن محمود؛ 9 ــ ركن‌الدّين ابوطالب طغرل‌بن محمّد؛ 10 ــ غياث‌الدّين ابوالفتح مسعودبن محمّد؛ 11 ــ معزّالدّين ابوالفتح ملكشاه‌بن محمود؛ 12 ــ غياث‌الدّين ابوشجاع محمّدبن محمودبن محمّد؛ 13 ــ غياث‌الدّين ابوالفتح سليمان شاه‌بن سلطان محمّد؛ 14 ــ ركن‌الدّين ابوالمظفّر ارسلان‌شاه‌بن طغرل؛ 15 ــ ركن‌الدّين ابوطالب طغرل‌بن ارسلان شاه؛ اسامى سلاطين سلجوقى و زمان هريك

فصل نهم. اتابكان و خوارزمشاهيان       608

الف ــ اتابكان آذربايجان؛ 1 ــ شمس‌الدّين ابوبكر ايلدگز؛ 2 ــ نصرت‌الدّين ابوجعفر محمّد جهان پهلوان؛ 3 ــ مظفرالدّين عثمان قزل‌ارسلان؛ 4 ــ نصرت‌الدّين ابوبكربن محمّد جهان پهلوان؛ 5 ــ مظفرالدّين اوزبك؛ 6 ــ اتابك خاموش قزل‌ارسلان‌بن اوزيك؛اسامى اتابكان آذربايجان و زمان هريك؛ ب ــ خوارزمشاهيان؛ 1 ــ قطب‌الدّين محمّدبن انوشتكين؛ 2 ــ علاءالدّوله ابوالمظفّر اتسزبن قطب‌الدّين محمّد؛ 3 ــ تاج‌الدّين ابوالفتح ايل ارسلان‌بن اتسز؛ 4ــ جلال‌الدّين محمود سلطانشاه‌بن
ايل‌ارسلان؛ 5 ــ علاءالدّين تكش‌بن ايل‌ارسلان؛ 6 ــ علاءالدّين محمّدبن علاءالدّين تكش؛ 7 ــ جلال‌الدّين منكبرنى؛ اسامى خوارزمشاهيان و زمان هريك

بخش دوم. از مغول تا انقراض قاجاريه

قسمت اوّل . تاريخ ايران قبل از صفويه

 

فصل اول. استيلاى مغول                         635

اقوام ترك و مغول     635

فصل دوم. سياست و آداب مغول         663

حكميت تاريخ در باب چنگيز    663

فصل سوم. سلطنت جانشينان چنگيز تا ايام فرماندهى هولاگو                          674

سلطنت سلطان جلال‌الدّين منكبرنى؛ پادشاهى اوگتاى قاآن؛ سلطنت گيوك خان؛ سلطنت شعبه دوم خاندان چنگيزى منگوقاآن

فصل چهارم. لشكركشى هولاگو به ايران و انقراض خلافت عباسى                  693

مأموريت هولاگو و دفع اسماعيليه؛ فتح بغداد و انقراض خلافت عباسى

فصل پنجم. سلاطين مغول ايران يا ايلخانان             704

سلطنت اباقاخان؛ سلطنت سلطان احمد تگودار؛ سلطنت ارغون‌خان؛ سلطنت گيخاتو؛ سلطنت بايدو

فصل ششم. سلطنت ايلخانان مسلمان    716

1ــ سلطنت سلطان محمود غازان؛ 2ــ سلطنت محمد خدابنده اولجايتو؛ 3 ــ سلطان ابوسعيد بهادرخان؛ ايلخانان آخرى؛ فهرست اسامى ايلخانان ايران

فصل هفتم. فترت بين دوره ايلخانى و دوره تيمورى                     754

1ـ ملوك كرت؛ اسامى ملوك آل كرت و ايّام هريك؛ 2ـ اتابكان فارس؛ اسامى اتابكان فارس و ايّام هريك؛ 3ـ قراختاييان كرمان؛ اسامى قراختاييان كرمان و ايّام هريك؛ 4ـ خاندان اينجو و آل مظفر؛ اسامى سلاطين آل‌مظفر و زمان هريك؛ 4ـ امراى لرستان؛ اسامى اتابكان لر بزرگ؛ 5ـ چوپانيان؛ امراى چوپانى؛ 6ـ امراى ايلكانى يا آل‌جلاير؛ 7ـ سربداران و طغاتيموريه؛ اسامى امراى سربدارى و ايّام هريك؛ اسامى امراى طغاتيمورى و ايّام هريك   801

فصل هشتم. تمدن و معارف و صنايع در عصر استيلاى مغول      803

بزرگان اين دوره؛ 1ـ مورّخين و نويسندگان؛ 2ـ علما و عرفا و حكما؛ 3ـ شعرا؛ صنايع و ابنيه و آثار؛ معمارى و ابنيه

فصل نهم. ظهور اميرتيمور و تشكيل سلسله گوركانيان                    813

اوضاع ماوراءالنّهر مقارن ظهور اميرتيمور

فصل دهم. جانشينان تيمور                       829

1 و 2ـ سلطان خليل و شاهرخ؛ 3 و 4ـ ميرزا علاءالدّوله و ميرزا الغ‌بيك؛ 5ـ عبداللّطيف؛ 6ـ ميرزا عبداللّه؛ 7ـ ميرزا بابر؛ 8ـ سلطان ابوسعيد؛ شاهزادگان ديگر تيمورى؛ اسامى امراى تيمورى و زمان هريك

فصل يازدهم. تركمانان قراقويونلو و آق‌قويونلو     837

الف ـ امراى قراقويونلو؛ 1ـ قرايوسف‌بن قرامحمّد؛ 2ـ اسكندربن قرايوسف؛ 3ـ جهانشاه‌بن قرايوسف؛ 4ـ حسنعلى ميرزا؛ اسامى امراى قراقويونلو و زمان هريك؛ ب ـ امراى آق‌قويونلو؛ 1ـ اميرحسن‌بيك‌بن على‌بن قراعثمان؛ 2 و 3ـ سلطان خليل و يعقوب‌بيك؛ امراى ديگر آق‌قويونلو؛ اسامى امراى آق‌قويونلو و ايام هريك                  843

فصل دوازدهم. اصل و نسب و ابتداى كار صفويه                          845

سلطنت شاه طهماسب اوّل؛ سلطنت شاه اسماعيل دوم؛ سطان محمّد خدابنده

فصل سيزدهم. سلطنت شاه عباس بزرگ                   858

فصل چهاردهم. سلاطين آخرى صفوى                       872

سلطنت شاه صفى؛ سلطنت شاه‌عباس دوم؛ سلطنت شاه‌سليمان؛ پادشاهى شاه‌سلطان حسين؛ سلطنت

شاه طهماسب دوم؛ اسامى پادشاهان صفوى و ايّام هريك

فصل پانزدهم. سلسله افشاريّه                    888

ظهور نادر؛ سلطنت عليشاه و ابراهيم‌شاه و شاهرخ؛ اسامى سلاطين افشاريّه و مدّت هريك

فصل شانزدهم. سلسله زنديّه                     912

اوضاع ايران مقارن ظهور كريم‌خان؛ سلطنت كريم‌خان؛ بازماندگان كريم‌خان؛ پادشاهى لطفعلى‌خان؛ اسامى پادشاهان زند و مدّت هريك

فصل هفدهم. سلسله قاجاريّه                   926

ابتداى كار قاجاريه؛ سلطنت فتحعلى‌شاه؛ دوره اوّل جنگ‌هاى روس و ايران؛ دوره دوّم جنگ‌هاى ايران و روس؛ سلطنت محمدشاه

فصل هجدهم. سلسله قاجاريه (بقيه)      980

سلطنت ناصرالدين‌شاه؛ سلطنت مظفرالدين‌شاه

فصل نوزدهم. مشروطيت ايران              1008

سلطنت محمدعلى شاه؛ سلطنت احمدشاه

فصل بيستم. دوره پهلوى   1019

 1. رضاشاه؛ انقراض قاجاريه و سلطنت رضاخان سردارسپه؛ تشديد ديكتاتورى رضاشاه؛ 2. محمدرضا پهلوى؛ منظره عمومى كشور پس از كناره‌گيرى رضاشاه؛ جنبش ملى كردن نفت؛ تشكيل نهضت مقاومت ملى

نمايه (تاريخ ايران قبل از اسلام)                  1081

نمايه (تاريخ ايران پس از اسلام)                  1087

توضیحات تکمیلی

وزن 1800 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

, ,

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-332-0

قطع

SKU

94770

تعداد صفحه

1124

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1800

1 دیدگاه برای تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

 1. سینوهه پری یونا

  سلام
  من کتاب تاریخی ایران قبل و بعد از اسلام میخوام با pdf چطور میتونم پیداش کنم من در کردستان عراق هستم اگر جواب بیدەای خیلی ممنونم

  • مدیر سایت

   کتاب های ما نسخه‌ی چاپی هستند.
   سپاس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This