(021) 66480377-66975711

تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

(دیدگاه 1 کاربر)

150,000تومان

حسن پیرنیا

عباس اقبال آشتیانی

پرویز بابایی

دوره ایران قبل از اسلام یا ایران قدیم را که تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان است، حسن پیرنیا (مشیرالدوله) به رشته تحریر درآورده است. این بخش، از شکل جغرافیایی فلات ایران آغاز و با مطالبی درباره آمدن آریانها به فلات ایران، مذهب، اخلاق، خانواده، طبقات و شکل حکومتی آنها ادامه می یابد. مختصری از تاریخ ایلام، تاریخ آریانهای ایرانی، دوره و تمدن مادی، دوره اول پارسیها، قشون کشی اسکندر به ایران و انقراض سلسله هخامنشی، دوره مقدونی و یونانی (اسکندر و سلوکی ها)، دوره پارتیها، تمدن اشکانی، ساسانیان، نهضت عرب به طرف ایران، مذاهب دوره ساسانی از فصلهای بخش اول “تاریخ ایران” یعنی دوره قبل از اسلام است. دوره بعد از اسلام که از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه را دربر می گیرد تالیف عباس اقبال آشتیانی است که در بخش نخست از صدر اسلام تا مغول، شامل فصول ظهور اسلام، خلفای راشدین، خلفای اموی، خلافت بنی عباس و بخش دوم “تاریخ ایران پس از اسلام” شامل فصول طاهریان و علویان طبرستان، دیالمه آن زیار، دیالمه آل بویه، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلاطین غور، سلاطین سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان است. قسمت بعدی از بخش “ایران بعد از اسلام” از تاریخ ایران قبل از صفویه آغاز و با فصول استیلای مغول، سیاست و آداب مغول، لشکرکشی هولاگو به ایران و انقراض خلافت عباسی، سلاطین مغول ایرانیان و سلطنت ایلخانان ادامه می یابد. اصل و نسب صفویه، سلطنت شاه عباس بزرگ، سلسله افشاریه، زندیه و قاجاریه و مشروطیت ایران از دیگر مطالب این فصل است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 گزیده ای از کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام – بعد از اسلام – عصر پهلوی

کتاب تاریخ ایران نوشتۀ حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی، پرویز بابایی

آب و هواى فلات ایران خشک است بخصوص در قسمت مرکزى آن که موسوم به کویر لوت و یکى از گرم‌ترین جاهاى دنیا است. به استثناى گیلان و مازندران و سواحل خلیج‌پارس که بارندگى در آنجاها زیاد است در سایر نقاط ایران مجموع مقدار باران در عرض سال تقریبآ از سه گره و نیم تا چهار گره و نیم تجاوز نمى‌کند

در آغاز کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام – بعد از اسلام – عصر پهلوی می خوانیم

 

 

تاریخ ایران قبل از اسلام (ایران قدیم)

یا تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان

 

مقدمه         ۲۱

شکل جغرافیایى فلات ایران       ۲۱

نژادها: نژاد سفیدپوست ـ مردمان هندواروپایى            ۲۶

آریان‌ها، شعبه ایرانى آنها           ۲۷

آمدن آریان‌ها به فلات ایران      ۲۹

مذهب آریان‌ها و اخلاق آنها     ۳۱

خانواده، طبقات، شکل حکومت                ۳۲

مختصرى از تاریخ عیلام             ۳۵

مقدمه        ۳۵

حدود عیلام               ۳۵

نژاد            ۳۶

زبان           ۳۶

خطّ            ۳۷

مذهب       ۳۷

شهر شوش                 ۳۸

تقسیم گذشته‌هاى عیلام             ۳۸

عیلام از زمان بسیار قدیم تا ۲۲۲۵ ق. م.                    ۳۹

سومرى‌ها و اکدى‌ها                  ۳۹

مذهب       ۴۰

پاتسى‌هاى سومرى     ۴۱

اَکدى‌ها و سلسله سامى              ۴۱

قوّت یافتن سومر        ۴۲

انقراض دولت سومرى به دست عیلامى‌ها                  ۴۳

کارهایى که سومرى‌ها براى بشر کرده‌اند    ۴۴

اوضاع عیلام              ۴۴

عیلام از ۲۲۲۵ الى ۷۴۵ ق. م.                ۴۵

بزرگ شدن بابل         ۴۵

سلسله اولى                ۴۵

سلسله سوّم یا کاسّى‌ها                ۴۷

سلسله چهارم یا پاش‌ها               ۴۸

سلسله ششم یا بازى‌ها                 ۴۸

عیلام از ۷۴۵ تا ۶۴۵ ق. م.                       ۴۸

در این دوره طرف عیلام آسور است          ۴۸

عهد سوم ــ آسور جدید            ۵۰

جنگ‌هاى آسور با عیلام            ۵۰

آسوربانى‌پال و جنگ‌هاى او      ۵۲

انقراض عیلام             ۵۴

خاتمه :       ۵۵

تاریخ آریان‌هاى ایرانى               ۵۶

مقدّمه        ۵۶

یونانى‌هاى قدیم که راجع به تاریخ ایران آثارى از خود گذاشته‌اند             ۵۸

باب اول . دوره مادى                 ۶۱

مقدمه        ۶۱

فصل اول. شاهان ماد        ۶۴

دَیااُکّو و تأسیس دولت ماد         ۶۴

فْرَوَرْتیشْ    ۶۵

هووَخْشَتَرَ   ۶۵

لیدیه          ۶۷

ایخ‌توویگو                 ۶۸

فصل دوم. تمدن مادى     ۷۰

باب دوم. دوره اول پارسى‌ها      ۷۳

مقدمه        ۷۳

هخامنش    ۷۴

فصل اول. شاهان هخامنشى                    ۷۵

اول. کوروش بزرگ                  ۷۵

خروج بر  ایخ‌توویگو                  ۷۵

تسخیر لیدیّه                ۷۶

تسخیر مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر    ۷۸

تسخیر ممالک شرقى                 ۸۰

تسخیر بابل                  ۸۰

خصال کوروش         ۸۳

دوم. کمبوجیه            ۸۴

واقعه بردیاى دروغى                  ۸۷

سوم. داریوش اوّل (بزرگ)       ۸۹

تشکیلات داریوش     ۹۲

تسخیر پنجاب و سند   ۹۴

لشکرکشى به اروپا ــ تسخیر تراکیه و مقدونى            ۹۵

جنگ با یونان             ۹۶

خصال داریوش          ۱۰۰

چهارم. خشیارشا         ۱۰۰

جهات عدم پیشرفت ایران در این جنگ     ۱۰۵

خصایل خشیارشا        ۱۰۶

پنجم. اردشیر اول / اَرْتَ خْشَتْرَ    ۱۰۷

ششم. خِشَیارْشاى دوم                 ۱۰۸

هفتم. سُغْدِیانُسْ          ۱۰۸

هشتم. داریوش دوم    ۱۰۹

نهم. اردشیر دوم / اَرْتَخْشَتْرَ         ۱۱۰

دهم. اردشیر سوم       ۱۱۳

یازدهم. اَرْشَکْ          ۱۱۴

دوازدهم. داریوش سوم              ۱۱۴

فصل دوم. قشون‌کشى اسکندر به ایران و انقراض سلسله هخامنشى                  ۱۱۵

مقدمه        ۱۱۵

جنگ گرانیک           ۱۱۶

جنگ ایسّوس (۳۳۳ ق. م.).       ۱۱۸

جنگ گُوگامِل          ۱۱۹

فصل سوم. تمدّن ایران در دوره هخامنشى              ۱۲۲

وسعت دولت هخامنشى             ۱۲۲

تشکیلات   ۱۲۳

داورى و مجازات‌ها   ۱۲۴

سپاه            ۱۲۵

مذهب       ۱۲۶

طبقات        ۱۲۷

صنایع         ۱۲۸

آثار دوره هخامنشى   ۱۳۰

پاسارگاد    ۱۳۰

تخت‌جمشید              ۱۳۰

نقش رستم                  ۱۳۱

شوش         ۱۳۱

سروستان و فیروزآباد                  ۱۳۲

زبان و خطّ                 ۱۳۲

کتیبه‌ها       ۱۳۳

باب سوم . دوره مقدونى و یونانى ــ اسکندر و سلوکى‌ها             ۱۳۷

فصل اوّل . فتوحات اسکندر بعد از فوت داریوش سوم               ۱۳۷

تسخیر ممالک شرقى ایران         ۱۳۷

سفر جنگى به هند       ۱۳۸

مراجعت اسکندر به ایران و فوت او            ۱۳۹

فصل دوم. طرز رفتار اسکندر ــ کارهاى او             ۱۴۰

فصل سوم. جانشینان اسکندر ــ سلوکى                     ۱۴۳

باب چهارم . دوره پارتى‌ها          ۱۴۶

فصل اوّل . پارتى‌ها و شاهان اشکانى                         ۱۴۶

پارت یعنى خراسان کنونى          ۱۴۶

اشک :۱ اَرْشَک اوّل                  ۱۴۷

اشک :۲ تیرداد اوّل    ۱۴۷

اشک :۳ اَرْدَوان اوّل                  ۱۴۸

اشک :۴ فْرى یاپیتْ   ۱۴۸

اشک :۵ فرهاد اوّل    ۱۴۹

اشک :۶ مهرداد اوّل (۱۷۰ــ۱۳۸ ق. م.)    ۱۴۹

اشک :۷ فرهاد دوم    ۱۴۹

اشک :۸ اردوان دوم                  ۱۵۰

اشک :۹ مهرداد دوّم / بزرگ     ۱۵۱

ارمنستان     ۱۵۱

آسیاى صغیر               ۱۵۲

نخستین ارتباط ایران با روم         ۱۵۲

اشک :۱۰ سَنَدْروگ                  ۱۵۳

اشک :۱۱ فرهاد سوم (۶۹ــ۶۰ ق. م.)        ۱۵۴

اشک :۱۲ مهرداد سوم               ۱۵۴

اشک :۱۳ اُرُدْ اوّل (۵۵ ـ ۳۷ ق.م.)             ۱۵۵

حَرّان و ماراتُنْ            ۱۵۸

اشک :۱۴ فرهاد چهارم              ۱۵۸

جنگ دوم با روم        ۱۵۸

جنگ سوم با روم       ۱۶۰

ارمنستان     ۱۶۲

اشک :۱۵ فرهاد پنجم                ۱۶۲

اشک :۱۶ اُرُد دوم     ۱۶۲

اشک :۱۷ وانان          ۱۶۳

اشک :۱۸ اردوان سوم               ۱۶۳

اشک‌هاى ۱۹، ۲۰، :۲۱ واردان، گودَرْزْ، وانان دوم    ۱۶۴

اشک :۲۲ بلاش اوّل                  ۱۶۴

تاجگذارى تیرداد در روم           ۱۶۵

بلاش، پاکُرْ دوم، اَرْدَوان چهارم                 ۱۶۶

اشک :۲۳ خسرو (۱۰۷ــ۱۳۳ م.)               ۱۶۷

اشک‌هاى  ۲۴ و :۲۵ بِلاش دوم و بِلاش سوم             ۱۶۹

اشک :۲۶ بِلاش چهارم              ۱۶۹

اشک ۲۷ و :۲۸ بلاش پنجم و اردوان پنجم                ۱۷۰

فصل دوم. اوضاع ایران در دوره پارتى‌ها ــ تمدن اشکانى     ۱۷۲

بسط دولت اشکانى    ۱۷۲

تشکیلات دولت اشکانى            ۱۷۳

مذهب       ۱۷۴

زبان و خطّ                 ۱۷۵

صنایع و فنون              ۱۷۶

تجارت       ۱۷۷

مسکوکات                 ۱۷۸

مذاهب خارجه           ۱۷۸

نتیحه          ۱۷۹

باب پنجم . دوره دوم پارسى‌ها   ۱۸۰

فصل اوّل . شاهان ساسانى                      ۱۸۰

مقدمه        ۱۸۰

اوّل: اردشیر اول (اَرْت خْشَتْرْ)     ۱۸۰

دوم: شاپور اوّل (شاه‌پُوهْرْ)         ۱۸۳

جنگ اول با روم        ۱۸۴

جنگ دوم ــ اسارت والِریَنْ       ۱۸۴

کارهاى شاپور در هنگام صلح   ۱۸۶

سوم: هرمز اوّل (اَئوهْرْمَزْدْ)         ۱۸۶

چهارم: بهرام اوّل (وَرَهْرانْ)        ۱۸۷

پنجم: بهرام دوم (وَرَهْرانْ)          ۱۸۷

ششم: بهرام سوم (وَرَهْرانْ)         ۱۸۸

هفتم: نرسى (نِرْسِهْ)     ۱۸۸

هشتم: هرمز دوم (اَئوهْرْمَزْدْ)       ۱۹۰

نهم: آذر نرسى (آذَرْ نِرْسِهْ)         ۱۹۰

دهم: شاپور دوم (شاهْپُوهْرْ) / بزرگ           ۱۹۱

جنگ اوّل با روم        ۱۹۱

جنگ دوم با روم (۳۵۹ــ۳۶۳ م.)               ۱۹۲

یازدهم: اردشیر دوم (اَرْت خِشَتْرْ)               ۱۹۵

دوازدهم: شاپور سوم (شاه‌پور)   ۱۹۵

سیزدهم: بهرام چهارم (وَرَهْرانْ)                 ۱۹۶

چهاردهم: یزدگرد اوّل (یَزْدِکَرْتْ)             ۱۹۷

پانزدهم: بهرام پنحم (گور)         ۱۹۸

جنگ با روم شرقى     ۱۹۹

شانزدهم: یزدگرد دوم (یَزْدْکَرْتْ)               ۲۰۰

هفدهم: هرمز سوم (اَسوهْرْمَزْدْ)                  ۲۰۱

هیجدهم: فیروز اوّل (پیروز)       ۲۰۱

جنگ‌هاى هیاطله       ۲۰۲

نوزدهم: بلاش (وَلْگاش)           ۲۰۳

بیستم: قباد اوّل (کَواتْ)              ۲۰۴

پیدایش مَزْدَک، خلع قباد و بازگشت او به سلطنت     ۲۰۴

جنگ با بیزانس          ۲۰۵

جنگ دوم با بیزانس   ۲۰۶

مزدکى‌ها   ۲۰۷

بیست و یکم: خسرو اوّل انوشیروان عادل (خُسْراوْ انوشَکْرَبانْ)    ۲۰۸

سیاست داخلى           ۲۰۸

سیاست خارجه           ۲۰۹

جنگ اوّل با بیزانس    ۲۱۰

جنگ براى لازیکا      ۲۱۱

جنگ با هیاطله           ۲۱۲

جنگ با خزرها           ۲۱۲

دست‌نشاندگى یمن    ۲۱۳

جنگ با ترک‌ها         ۲۱۳

جنگ سوم با بیزانس (۵۷۲ــ۵۷۹ م.)          ۲۱۴

خصال انوشیروان        ۲۱۵

بیست و دوم: هرمز چهارم (اَهورْمَزْدْ)         ۲۱۶

بیست و سوم: خسرو دوم معروف به خسروپرویز (خِسْراوْ اَپَرْویز)                 ۲۱۸

جنگ‌هاى خسرو پرویز با بیزانس                ۲۱۸

جنگ‌هاى هِرَقْل         ۲۲۰

محاصره قسطنطنیّه      ۲۲۱

جنگ دَسْتْگرْد (در سال ۶۲۷ م.)                ۲۲۱

خلع و قتل خسرو پرویز               ۲۲۱

خصایل خسرو پرویز   ۲۲۲

بیست و چهارم: قباد دوم (کَواتْ)               ۲۲۳

بیست و پنجم: اردشیر سوم (اَرْتَ خِشَتْرَ)     ۲۲۴

بیست و ششم الى سى و چهارم: زمان هرج و مرج      ۲۲۴

سى و پنجم: یزدگرد سوم (یِزْدْ کَرْتْ)         ۲۲۵

نهضت عرب به طرف ایران                      ۲۲۶

مقدمه        ۲۲۶

جنگ ذوقار               ۲۲۷

جنگ زنجیر               ۲۲۸

جنگ پُل (۱۳ هجرى)               ۲۲۹

جنگ قادسیّه و تصرّف مداین (۱۴ هجرى = ۶۳۶ م.)                 ۲۳۰

جنگ جلولاء             ۲۳۱

جنگ نهاوند (۲۱ هجرى = ۶۴۲ م.)           ۲۳۲

تسخیر ایالات ایران و فوت یزدگرد            ۲۳۳

سلسله ساسانى پس از فوت یزدگرد            ۲۳۴

ایران پس از جنگ نهاوند           ۲۳۴

فصل دوم. تمدّن ایران در دوره ساسانى                   ۲۳۶

مبحث اول. طبقات، تشکیلات، مسکوکات، تجارت، روابط خارجه                     ۲۳۶

طبقات        ۲۳۶

تشکیلات ادارى         ۲۳۸

مالیّه           ۲۳۹

لشگر         ۲۴۰

داورى        ۲۴۱

چاپارخانه‌ها                ۲۴۳

روحانیّون   ۲۴۳

مسکوکات ساسانى    ۲۴۴

ذخیره نقدى خزانه      ۲۴۵

حرفت و تجارت        ۲۴۵

روابط ایران با دول خارجه          ۲۴۶

مبحث دوم. مذاهب در دوره ساسانى                        ۲۴۸

مذهب زرتشتى          ۲۴۸

زمان پیدایش زرتشت                 ۲۴۸

زندگانى زرتشت        ۲۴۹

آیین زرتشت              ۲۵۰

مذهب مانى               ۲۵۳

مذهب مَزْدَکْ           ۲۵۵

قسمت دوم: مهرپرستى               ۲۵۶

مذهب عیسوى و بودایى             ۲۵۷

مذهب عیسوى           ۲۵۷

مذهب بودایى            ۲۵۸

معتقدات آریان‌هاى ایرانى از نظر تاریخ      ۲۵۸

مبحث سوم. اخلاق ــ مجازات‌ها         ۲۶۰

اخلاق        ۲۶۰

مجازات‌ها                  ۲۶۱

مبحث چهارم. زبان، کتب پهلوى، ادبیّات، خطّ، تاریخ                ۲۶۳

زبان ــ کتب پهلوى    ۲۶۳

ادبیّات        ۲۶۵

خطّ دوره ساسانى       ۲۶۶

تاریخ         ۲۶۷

مبحث پنجم. صنایع            ۲۶۸

معمارى و حجّارى     ۲۶۸

کتیبه‌هاى ساسانى        ۲۷۱

نقاشى         ۲۷۲

شعر            ۲۷۲

موسیقى      ۲۷۲

زبان‌ها و خطوط ایران قدیم        ۲۷۲

دوم ــ خطوط             ۲۷۳

خاتمه               ۲۷۵

یک نظر اجمالى به چهارده قرن ایران باستان              ۲۷۵

کارهایى که آریان‌هاى ایرانى براى تمدّن بشر کرده‌اند               ۲۷۷

ضمیمه              ۲۸۱

فهرست سلسله‌هایى که در ایران قدیم سلطنت کرده‌اند              ۲۸۱

اسامى شاهان، وقایع مهم، دوره‌ها و سلطنت‌ها            ۲۸۱

تاریخ ایران پس از اسلام

(از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه)

و

دوره پهلوى

 

 

بخش اول. از صدر اسلام تا مغول

قسمت  اوّل . تاریخ اسلام

 

فصل اول. عربستان و قوم عرب             ۲۹۹

جزیره‌العرب؛ ۱ــ عرب بائده؛ ۲ــ عرب قحطانیه ۳ــ عرب اسماعیلیه یا مستعربه؛ آداب و ادیان عرب قبل از ظهور اسلام

فصل دوم. ظهور اسلام      ۳۱۹

سیرت حضرت رسول                 ۳۱۹

فصل سوم. خلفاى راشدین               ۳۳۲

مسأله خلافت؛ خلافت ابوبکر؛ خلافت عمربن الخطاب؛ خلافت عثمان؛ خلافت على‌بن ابى‌طالب؛ خلافت امام حسن؛ اسامى و مدت خلافت خلفاى راشدین

فصل چهارم. خلفاى اموى (۴۱ ـ ۱۳۲ هجرت)                ۳۵۵

وقایع داخلى؛ وقایع خارجى؛ اسامى و مدت خلافت خلفاى امویان

فصل پنجم. خلافت بنى‌عباس                  ۳۶۴

بنى‌امیّه و موالى؛ خلافت سفّاح؛ خلافت ابوجعفر منصور؛ خلافت مهدى و خلافت هادى؛ خلافت هارون‌الرّشید؛ خلافت امین؛ خلافت مأمون؛ خلافت معتصم؛ خلفاى دیگر؛ اسامى خلفاى عبّاسى و زمان خلافت هریک

قسمت دوم. تاریخ ایران بعد از اسلام

مقدمه              ۳۸۵

فصل اول. طاهریان و علویان طبرستان                      ۳۸۷

الف ـ طاهریان؛ ۱ ـ طاهربن حسین؛ ۲ ـ طلحه‌بن طاهر؛ ۳ ـ عبداللّه‌بن طاهر؛ ۴ ـ طاهربن عبداللّه؛ ۵ ـ محمدبن طاهر؛ اسامى امراى طاهرى و زمان امارت هریک؛ ب ـ علویان طبرستان؛ ۱ ـ حسن‌بن زید داعى کبیر؛ ۲ ـ محمّدبن زید داعى؛ ۳ ـ حسن‌بن على ناصر کبیر؛ ۴ ـ حسن‌بن قاسم داعى صغیر؛ اسامى سادات علوى طبرستان و زمان امارت هریک

فصل دوم. دیالمه آل زیار                        ۴۰۱

سرزمین دیلم؛ ۱ ـ مردآویج‌بن زیار؛ ۲ ـ وشمگیربن زیار؛ ۳ ـ بهستون‌بن وشمگیر؛ ۴ ـ شمس‌المعالى قابوس‌بن وشمگیر؛ ۵ ـ فلک‌المعالى منوچهر؛ ۶ ـ نوشیروان‌بن فلک‌المعالى؛ اسامى امراى زیارى و زمان امارت هریک

فصل سوم. دیالمه آل‌بویه                        ۴۲۱

پسران بویه ماهیگیر؛ الف ــ دیالمه فارس؛ ۱ــ عضدالدّوله‌بن رکن‌الدّوله؛ ۲ــ شرف‌الدوله؛ ۳ــ بهاءالدوله؛ ۴ــ سلطان‌الدّوله؛ ۵ــ ابوکالیجار مرزبان؛ ۶ــ ملک رحیم؛ ب ــ دیالمه عراق و خوزستان و کرمان؛ ج ــ دیالمه رى و همدان و اصفهان؛ ۱ــ مؤیّدالدّوله؛ ۲ــ فخرالدّوله؛ ۳ــ مجدالدّوله؛ ۴ــ شمس‌الدّوله؛ ۵ــ سماءالدوله؛ اسامى امراى آل بویه و زمان امارت هریک

فصل چهارم. صفّاریان        ۴۵۲

سیستان پیش از قیام یعقوب؛ ۱ــ یعقوب‌بن لیث؛ ۲ــ عمروبن لیث؛ ۳ــ ابوالحسن طاهربن محمّدبن عمروبن لیث؛ ۴ــ لیث‌بن علىّبن لیث؛ ۵ــ ابوعلى محمدبن علىّبن لیث؛ امیرزادگان دیگر صفارى؛ اسامى امراى صفارى و زمان امارت هریک                  ۴۷۷

فصل پنجم. سامانیان           ۴۷۸

ابتداى امر سامانیان؛ ۱ــ اسماعیل‌بن احمد، امیر عادل؛ ۲ــ ابونصر احمدبن اسماعیل؛ ۳ــ نصربن احمد؛ ۴ــ نوح‌بن نصر؛ ۵ــ ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح؛ ۶ــ ابوصالح منصوربن نوح؛ ۷ــ ابوالقاسم نوح‌بن منصور؛ ۸ــ ابوالحارث منصوربن نوح؛ ۹ــ ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح؛ اسامى امراى سامانى و زمان امارت هریک

فصل ششم. غزنویان            ۵۰۳

ابتداى امر غزنویان؛ ۱ــ ابوالقاسم محمودبن سبکتکین؛ ۲ــ سلطان محمدبن محمود؛ ۳ــ سلطان مسعودبن محمود؛ ۴ــ سلطان مودودبن مسعود؛ ۵ و ۶ــ على‌بن مسعود و مسعودبن مودود؛ ۷ــ عبدالرّشیدبن محمودبن سبکتکین؛ ۸ــ فرّخزادبن مسعودبن محمود؛ ۹ــ ظهیرالدّوله ابراهیم برادر فرّخزاد؛ ۱۰ــ علاءالدّوله مسعودبن ابراهیم؛ ۱۱ــ ارسلان شاه پسر مسعود سوم؛ ۱۲ــ یمین‌الدّوله بهرام‌شاه‌بن مسعود؛ ۱۳ــ تاج‌الدّوله خسرو شاه‌بن بهرام‌شاه؛ ۱۴ــ سراج‌الدّوله خسرو ملک‌بن خسرو شاه؛ اسامى امراى عزنوى و ایام امارت هریک

فصل هفتم. سلاطین غور                           ۵۳۳

غور و جبال و فیروزکوه؛ ۱ــ سیف‌الدّین سورى؛ ۲ــ علاءالدین حسین جهانسوز؛ ۳ــ سیف‌الدین محمدبن علاءالدّین حسین؛ ۴ــ غیاث‌الدّین ابوالفتح محمدبن سام؛ ۵ــ معزّالدین محمدبن سام؛ ۶ــ غیاث‌الدّین محمودبن غیاث‌الدّین محمد؛ ۷ و ۸ــ بهاءالدّین سام و علاءالدّین اتسز؛ ۹ــ علاءالدین محمّدبن شجاع‌الدّین على؛ اسامى ملوک غور و ایام امارت هریک

فصل هشتم. سلاطین سلجوقى                 ۵۴۷

اصل و نسب سلاجقه؛ ۱ــ رکن‌الدّین ابوطالب طغرل‌بن میکائیل‌بن سلجوق؛ ۲ــ عضدالدّوله محمّد الب‌ارسلان‌بن جغرى؛ ۳ــ جلال‌الدّین ابوالفتح حسن ملکشاه؛ ۴ــ رکن‌الدّین ابوالمظفّر برکیارق؛ تجزیه دولت سلجوقى؛ ۵ــ غیاث‌الدّین ابوشجاع محمد؛ ۶ــ سلطان معزّالدّین ابوالحارث احمد سنجر؛ الف ــ دوره امارت سنجر؛ ب ــ دوره سلطنت سنجر؛ ۷ ــ مغیث‌الدّین ابوالقاسم محمودبن محمّد؛ ۸ ــ غیاث‌الدّین داوودبن محمود؛ ۹ ــ رکن‌الدّین ابوطالب طغرل‌بن محمّد؛ ۱۰ ــ غیاث‌الدّین ابوالفتح مسعودبن محمّد؛ ۱۱ ــ معزّالدّین ابوالفتح ملکشاه‌بن محمود؛ ۱۲ ــ غیاث‌الدّین ابوشجاع محمّدبن محمودبن محمّد؛ ۱۳ ــ غیاث‌الدّین ابوالفتح سلیمان شاه‌بن سلطان محمّد؛ ۱۴ ــ رکن‌الدّین ابوالمظفّر ارسلان‌شاه‌بن طغرل؛ ۱۵ ــ رکن‌الدّین ابوطالب طغرل‌بن ارسلان شاه؛ اسامى سلاطین سلجوقى و زمان هریک

فصل نهم. اتابکان و خوارزمشاهیان       ۶۰۸

الف ــ اتابکان آذربایجان؛ ۱ ــ شمس‌الدّین ابوبکر ایلدگز؛ ۲ ــ نصرت‌الدّین ابوجعفر محمّد جهان پهلوان؛ ۳ ــ مظفرالدّین عثمان قزل‌ارسلان؛ ۴ ــ نصرت‌الدّین ابوبکربن محمّد جهان پهلوان؛ ۵ ــ مظفرالدّین اوزبک؛ ۶ ــ اتابک خاموش قزل‌ارسلان‌بن اوزیک؛اسامى اتابکان آذربایجان و زمان هریک؛ ب ــ خوارزمشاهیان؛ ۱ ــ قطب‌الدّین محمّدبن انوشتکین؛ ۲ ــ علاءالدّوله ابوالمظفّر اتسزبن قطب‌الدّین محمّد؛ ۳ ــ تاج‌الدّین ابوالفتح ایل ارسلان‌بن اتسز؛ ۴ــ جلال‌الدّین محمود سلطانشاه‌بن
ایل‌ارسلان؛ ۵ ــ علاءالدّین تکش‌بن ایل‌ارسلان؛ ۶ ــ علاءالدّین محمّدبن علاءالدّین تکش؛ ۷ ــ جلال‌الدّین منکبرنى؛ اسامى خوارزمشاهیان و زمان هریک

بخش دوم. از مغول تا انقراض قاجاریه

قسمت اوّل . تاریخ ایران قبل از صفویه

 

فصل اول. استیلاى مغول                         ۶۳۵

اقوام ترک و مغول     ۶۳۵

فصل دوم. سیاست و آداب مغول         ۶۶۳

حکمیت تاریخ در باب چنگیز    ۶۶۳

فصل سوم. سلطنت جانشینان چنگیز تا ایام فرماندهى هولاگو                          ۶۷۴

سلطنت سلطان جلال‌الدّین منکبرنى؛ پادشاهى اوگتاى قاآن؛ سلطنت گیوک خان؛ سلطنت شعبه دوم خاندان چنگیزى منگوقاآن

فصل چهارم. لشکرکشى هولاگو به ایران و انقراض خلافت عباسى                  ۶۹۳

مأموریت هولاگو و دفع اسماعیلیه؛ فتح بغداد و انقراض خلافت عباسى

فصل پنجم. سلاطین مغول ایران یا ایلخانان             ۷۰۴

سلطنت اباقاخان؛ سلطنت سلطان احمد تگودار؛ سلطنت ارغون‌خان؛ سلطنت گیخاتو؛ سلطنت بایدو

فصل ششم. سلطنت ایلخانان مسلمان    ۷۱۶

۱ــ سلطنت سلطان محمود غازان؛ ۲ــ سلطنت محمد خدابنده اولجایتو؛ ۳ ــ سلطان ابوسعید بهادرخان؛ ایلخانان آخرى؛ فهرست اسامى ایلخانان ایران

فصل هفتم. فترت بین دوره ایلخانى و دوره تیمورى                     ۷۵۴

۱ـ ملوک کرت؛ اسامى ملوک آل کرت و ایّام هریک؛ ۲ـ اتابکان فارس؛ اسامى اتابکان فارس و ایّام هریک؛ ۳ـ قراختاییان کرمان؛ اسامى قراختاییان کرمان و ایّام هریک؛ ۴ـ خاندان اینجو و آل مظفر؛ اسامى سلاطین آل‌مظفر و زمان هریک؛ ۴ـ امراى لرستان؛ اسامى اتابکان لر بزرگ؛ ۵ـ چوپانیان؛ امراى چوپانى؛ ۶ـ امراى ایلکانى یا آل‌جلایر؛ ۷ـ سربداران و طغاتیموریه؛ اسامى امراى سربدارى و ایّام هریک؛ اسامى امراى طغاتیمورى و ایّام هریک   ۸۰۱

فصل هشتم. تمدن و معارف و صنایع در عصر استیلاى مغول      ۸۰۳

بزرگان این دوره؛ ۱ـ مورّخین و نویسندگان؛ ۲ـ علما و عرفا و حکما؛ ۳ـ شعرا؛ صنایع و ابنیه و آثار؛ معمارى و ابنیه

فصل نهم. ظهور امیرتیمور و تشکیل سلسله گورکانیان                    ۸۱۳

اوضاع ماوراءالنّهر مقارن ظهور امیرتیمور

فصل دهم. جانشینان تیمور                       ۸۲۹

۱ و ۲ـ سلطان خلیل و شاهرخ؛ ۳ و ۴ـ میرزا علاءالدّوله و میرزا الغ‌بیک؛ ۵ـ عبداللّطیف؛ ۶ـ میرزا عبداللّه؛ ۷ـ میرزا بابر؛ ۸ـ سلطان ابوسعید؛ شاهزادگان دیگر تیمورى؛ اسامى امراى تیمورى و زمان هریک

فصل یازدهم. ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو     ۸۳۷

الف ـ امراى قراقویونلو؛ ۱ـ قرایوسف‌بن قرامحمّد؛ ۲ـ اسکندربن قرایوسف؛ ۳ـ جهانشاه‌بن قرایوسف؛ ۴ـ حسنعلى میرزا؛ اسامى امراى قراقویونلو و زمان هریک؛ ب ـ امراى آق‌قویونلو؛ ۱ـ امیرحسن‌بیک‌بن على‌بن قراعثمان؛ ۲ و ۳ـ سلطان خلیل و یعقوب‌بیک؛ امراى دیگر آق‌قویونلو؛ اسامى امراى آق‌قویونلو و ایام هریک                  ۸۴۳

فصل دوازدهم. اصل و نسب و ابتداى کار صفویه                          ۸۴۵

سلطنت شاه طهماسب اوّل؛ سلطنت شاه اسماعیل دوم؛ سطان محمّد خدابنده

فصل سیزدهم. سلطنت شاه عباس بزرگ                   ۸۵۸

فصل چهاردهم. سلاطین آخرى صفوى                       ۸۷۲

سلطنت شاه صفى؛ سلطنت شاه‌عباس دوم؛ سلطنت شاه‌سلیمان؛ پادشاهى شاه‌سلطان حسین؛ سلطنت

شاه طهماسب دوم؛ اسامى پادشاهان صفوى و ایّام هریک

فصل پانزدهم. سلسله افشاریّه                    ۸۸۸

ظهور نادر؛ سلطنت علیشاه و ابراهیم‌شاه و شاهرخ؛ اسامى سلاطین افشاریّه و مدّت هریک

فصل شانزدهم. سلسله زندیّه                     ۹۱۲

اوضاع ایران مقارن ظهور کریم‌خان؛ سلطنت کریم‌خان؛ بازماندگان کریم‌خان؛ پادشاهى لطفعلى‌خان؛ اسامى پادشاهان زند و مدّت هریک

فصل هفدهم. سلسله قاجاریّه                   ۹۲۶

ابتداى کار قاجاریه؛ سلطنت فتحعلى‌شاه؛ دوره اوّل جنگ‌هاى روس و ایران؛ دوره دوّم جنگ‌هاى ایران و روس؛ سلطنت محمدشاه

فصل هجدهم. سلسله قاجاریه (بقیه)      ۹۸۰

سلطنت ناصرالدین‌شاه؛ سلطنت مظفرالدین‌شاه

فصل نوزدهم. مشروطیت ایران              ۱۰۰۸

سلطنت محمدعلى شاه؛ سلطنت احمدشاه

فصل بیستم. دوره پهلوى   ۱۰۱۹

 1. رضاشاه؛ انقراض قاجاریه و سلطنت رضاخان سردارسپه؛ تشدید دیکتاتورى رضاشاه؛ ۲. محمدرضا پهلوى؛ منظره عمومى کشور پس از کناره‌گیرى رضاشاه؛ جنبش ملى کردن نفت؛ تشکیل نهضت مقاومت ملى

نمایه (تاریخ ایران قبل از اسلام)                  ۱۰۸۱

نمایه (تاریخ ایران پس از اسلام)                  ۱۰۸۷

 

انتشارات نگاه

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1800 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

, ,

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-332-0

قطع

SKU

94770

تعداد صفحه

1124

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1800

1 دیدگاه برای تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

 1. سینوهه پری یونا

  سلام
  من کتاب تاریخی ایران قبل و بعد از اسلام میخوام با pdf چطور میتونم پیداش کنم من در کردستان عراق هستم اگر جواب بیدەای خیلی ممنونم

  • مدیر سایت

   کتاب های ما نسخه‌ی چاپی هستند.
   سپاس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *