حیوان را دست کم نگیر – مجموعه آثار 1

25,000تومان

عزیز نسین

ترجمه ثمین باغچه بان

در میان روان‌شناسان و دانشمندان امور اجتماعی این باور علمی وجود دارد که بیشتر بزهکاران و قاتلین در دوران کودکی خود به حیوان‌آزاری پرداخته‌اند … ((حیوان را دست‌کم نگیر )) کتابی است در دست والدین که با آن شیوه‌ی صحیح رفتار با حیوانات را به کودکان خود بیاموزند، عزیز نسین با بیان طنزِ داستان در کنار بکارگیری آموزه‌های اخلاقی ، روح والای انسانی را در کالبد شخصیت‌های حیوانی این کتاب دمیده است :
.
.
((…. بعضی‌هامان اعتقاد داریم که وقتی انسان خودش هزار و یک بدبختی دارد ، حیوان‌دوستی او نمی‌تواند چیزی به جز یک فانتزی باشد . اما این‌طور نیست ، پدید امدن حس حمایت از حیوان نتیجه‌ی تفکر و احساس انسان است …)) .
. .
✏از متن کتاب : ‌
.
_…صدای پارس سگی از کوچه بلند شده بود و قطع نمی‌شد. زبان‌بسته چنان پارس می‌کرد که نتوانستم بگیرم و بنشینم. پنجره را باز کردم و به کوچه نگاه کردم. سگ کوچولو و ولگردی بود. رفتم پایین که چخش کنم و فرارش بدهم. در را باز کردم. زبان‌بسته تا چشمش به من افتاد شروع کرد به زوزه کشیدن. معلوم بود که جاییش درد می‌کند. پوزه‌اش را گذاشته بود روی سکو و چشمش را به من دوخته بود. وقتی بغلش کردم، متوجه شدم که یکی از پاهایش شکسته. زخمش را شستم و مرهم گذاشتم و بستم. مدتی زوزه کشید و ناله کرد بعد ساکت شد. شکمش را سیر کردم. گرفت و خوابید.
پانزده روز بعد زخمش را باز کردم. زخمش خوب شده بود، اما می‌لنگید. ده پانزده روز بعد هم به کلی خوب شد. دیگر نمی‌لنگید. سگ با مزه و بازیگوشی بود، اما چه فایده ……. .

خرید کنید اطلاعات بیشتر