پروانه های پراکنده

18,000 تومان


منصور خورشیدی

یکی از کسانی که در دهه‌ی پنجاه با نوشته‌ها و شعرهایش، پیگیرانه در تبین موازین شعرحجم کوشید منصور خورشیدی بود. تلاش او در کنار نوشتن شعر با انتشار دیدگاه‌هایش در مقالات و نقد هایی که می‌نگاشت در شناخت موازین شعر حجم بسیار اثرگذار بود.
خورشیدی، چه در شعر و چه درس‌گفتارها و نقدهایش همواره تلاش در تبیین موازین شعر حجم داشته و این قبیل بحث‌ها و کنش ها و واکنش‌های ادبی در حیطه‌ی شعر معاصر، هنوز بحث جدی می‌طلبد.
_ امید که با انتشار برخی شعرهای تأمل‌برانگیز وی در یک مجموعه‌ی تازه، به نوعی ادای دین کرده باشیم به چهره‌ای از شعرحجم که تلاش و پیگیری او در کارنامه‌ی این چهار دهه ستودنی است.

چند بهار بالغ
اشتیاقِ روییدن را
در تو بیدار می‌کند
تا کوکبه‌ی خیال
منظرزیبا‌ترین رنگ
در نگاه معصوم ماه
آبستن عقیق شود
وقتی هوای رمنده
در گونه‌های برگ
شکل پروانه‌های دیوانه
در آسمان سیاه
سفیر پنهان چشم
برای تماشاست .

توضیحات

در آغاز کتاب پروانه های پراکنده می خوانیم :

 نیمکتی برای نشستن هیچ‌کس…

پس از انتشار بیانیه‌ی شعر حجم در زمستان سال ۱۳۴۸ خورشیدی، که امضای برخی چهرهای شعر معاصر از جمله «یدالله رویایی»، «پرویز اسلامپور»، «محمود شجاعی»، «بهرام اردبیلی» و «هوشنگ آزادی‌ور» را پای خود داشت یکی از کسانی که در دهه‌ی پنجاه با نوشته‌ها و شعرهایش، پیگیرانه در تبین موازین شعرحجم کوشید منصور خورشیدی بود. تلاش او در کنار نوشتن شعر با انتشار دیدگاه‌هایش در مقالات و نقد هایی که می‌نگاشت در شناخت موازین شعر حجم بسیار اثرگذار بود.

خورشیدی درنوشته‌هایی چون: «لبریزی زبان و فرم و کارکرد کلمه در شعر حجم» و نیز «حیرت عظیم حجم» و «بررسی شعرهای رویایی» شاعر و بانی شعر حجم، «نقد و بررسی شعر معاصر»، «مرز میان هوشیاری و دیوانگی»، «من سوم، سرشت باطنی انسان در جهان شعر» و بسیاری مقالات و نوشته‌ها در نشریات داخل و خارج کشور، تلاشی ارجمند را در این جهت سامان داد و در کنار مطالب تئوریک، انتشار چهار دفتر شعر خطابه‌های کهنسال کودکی، از فکرهای با تو، آبی ناگهان، و سجاده روی ماه بینداز، آخرین کتاب شعر منتشر شده‌اش به سال ۱۳۹۳، کارنامه‌ی قلمی «منصور خورشیدی» بیانگر این نکته‌ی روشن است که وی همچنان با پای فشردن بر اصول و موازین شعر حجم، پس از عبور از خامی و رسیدن به پختگی، یکی از چهره‌های مطرح و اثرگذار در این مقوله است.

خورشیدی در کنار آنچه برشمردم، بی‌خستگی در سایت‌های تخصصی شعر و ادبیات همچون: سایت «پیاده‌رو» و «آوانگاردها» و نیز نگارش نقدهایی بر شعر معاصر در مجله‌های «نوشتا» و «رسانه» هم منتشر کرده که مجموعه‌ی این گفتارها، دریچه‌ای همه‌شمول به عرصه‌ی شعر معاصر می‌گشاید چرا که دیدگاه‌های منصور خورشیدی به عنوان یکی از تئوریسین‌های شعر حجم در فضای فرهنگی شعر امروز سخت غنیمت است. از همین روی عضویت او در هیات تحریریه‌ی مجله‌ی «قلمک» سوئد، شهروند کانادا، نگاه در فرانسه و مجله‌ی آفتاب در نروژ، دیدگاه‌های کارشناسانه‌ی او از شعر و ادبیات داستانی معاصر را بازتاب داده‌اند…

منصور خورشیدی زاده‌ی ۱۳۲۹ در دوران حضور چهار دهه‌ای خود در عرصه‌ی ادبیات معاصر، بی‌هیچ ادعایی در خلوت خویش تنها به نوشتن و سرودن اندیشیده و آنان که وی را از نزدیک می‌شناسند آگاه‌اند که پس از ترجمه و برگردان برخی آثارش به زبان های اسپانیولی، انگلیسی، فرانسه و ترکی استانبولی، چگونه نظر منتقدان بسیاری را جلب کرده است.

خورشیدی کارشناس زبان و ادبیات فارسی بوده پس از روزگار دراز تدریس ضمن انتشار نقدها و مقالات در نشریات از جمله مجله‌ی سه‌زبانه‌ی «نویسا»، آثاری از او نیز در کتاب‌هایی چون: حاشیه تا متن، نگاه، شعر به دقیقه‌ی اکنون و راهیان شعر امروز نیز منتشر شده و در کنار آن با بیشتر نشریات داخلی از جمله: اطلاعات، اعتماد، مردم‌سالاری، آرمان، فرهیختگان، بهار، ابتکار و بسیاری نشریات دیگر همکاری نزدیکی داشته است…

از آنجا که موسسه‌ی انتشارات نگاه در سیاست کلی نشر ادبیات معاصر ، نگاه ویژه‌ای به شعر دارد و منصور خورشیدی، چه در شعر و چه درس‌گفتارها و نقدهایش همواره تلاش در تبیین موازین شعر حجم داشته و این قبیل بحث‌ها و کنش ها و واکنش‌های ادبی در حیطه‌ی شعر معاصر، هنوز بحث جدی می‌طلبد امید آن دارد با انتشار برخی شعرهای تأمل‌برانگیز وی در یک مجموعه‌ی تازه، به نوعی ادای دین کرده باشد به چهره‌ای از شعرحجم که تلاش و پیگیری او در کارنامه‌ی این چهار دهه ستودنی است:

«هیچ کس نیامد.

شاید نمی‌خواسته که بیاید

آن هیچ‌کسی که گذشت

از خم کوچه،

در بادیه با کاروان رفت

به شهر اساطیر درآمد

بو کشید رد نرگس‌ها

آسود سرانجام

روی نیمکتی که

برای نشستن هیچ‌کس

زیر درختی

تنها مانده بود…»

                                      مؤسسۀ انتشارات نگاه

تهران، 30 فروردین ۱۳۹۷

 

فهرست

 1. 1. پرده از هوای تو 13
 2. 2. با رسمِ یک پرنده 14
 3. 3. صدا‌های مبهم 15
 4. 4. حافظه‌ی پیر 16
 5. 5. سکوت سیاهِ سیاه 17
 6. 6. اینک که قطره‌های حیات 18
 7. 7. هنگامه‌ی سحر 19
 8. 8. طعم سپیدِ نفس‌های نا گاه 20
 9. 9. چه آرام بلندای این سبلان 21
 10. 10. سرازیریِ تندِ آب 22
 11. 11. طعم ترانه‌ی تنهایی 23
 12. 12. ریشه‌های جهنده از عمق 24
 13. 13. جهنمی در جانب وقت 25
 14. 14. چند بهار بالغ 26
 15. 15. حشمتِ چشم‌های تو 27
 16. 16. کجاوه‌ی لیلی 28
 17. 17. فاصله‌ی چاه تا ماه 29
 18. 18. پشتِ باد‌های سرگردان 30
 19. 19. آفتاب انتظار، آرام 31
 20. 20. هوشیاریِ سپیده‌دمان 32
 21. 21. ماه بالای باران 33
 22. 22. تبسم سایه 34
 23. 23. انتهای همین راه 35
 24. 24. آیه آیه باران 36
 25. 25. نبضِ بی‌قرار 37
 26. 26. رسمِ سکوت 38
 27. 27. پوستِ صدف 39
 28. 28. در چشمِ تو 40
 29. 29. پله‌ی پنجم این راه 41
 30. 30. چند ستاره از گیسوانِ تو 42
 31. 31. رفتار آشفته‌ی این دفتر 43
 32. 32. اسطوره‌ی هزار رنگ 44
 33. 33. چه ساده ارتفاع آب 45
 34. 34. سرخیِ شقایق‌ها 46
 35. 35. غنیمت نفس‌های وقت 47
 36. 36. الماس‌های درخشنده 48
 37. 37. ضریب نفس‌ها میان دو نگاه 49
 38. 38. طولِ سکوت چه کوتاه 50
 39. 39. هزار جزیره 51
 40. 40. ضمیر سومِ تو 52
 41. 41. این‌جا طعمِ صدا 53
 42. 42. انبوهی از هوای نبض 54
 43. 43. رجعتِ سحر 55
 44. 44. هیچ پَری نمانده 56
 45. 45. خالِ روی گونه 57
 46. 46. خیلی دیر 58
 47. 47. زمزمه‌ی باران 59
 48. 48. دستی آهسته 60
 49. 49. آفتابِ این فصل 61
 50. 50. زیباییِ درخشان شبنم 62
 51. 51. در نگاه پرنده می‌مانم 63
 52. 52. در آستانه‌ی این تن 64
 53. 53. دهان که باز نبود 65
 54. 54. به حکمِ باد‌های موسمی 66
 55. 55. مصیبت این زخم 67
 56. 56. تمامِ آسمانِ این کوچه 68
 57. 57. یک شاخه گل 69
 58. 58. مرز میانِ دو فصل 70
 59. 59. انقلابِ جوانه‌ها 71
 60. 60. اندوه هیچ سنگی 72
 61. 61. رگه‌های تند سیلاب 73
 62. 62. جشنِ شکوفه 74
 63. 63. روایتِ آفتاب 75
 64. 64. خشونتِ خاک 76
 65. 65. شکوه هستی از برکتِ بال 77
 66. 66. حضور ناگهانیِ نور 78
 67. 67. شباهتِ هوش با شقایق 79
 68. 68. رفتار نام‌های رفته 81
 69. 69. در بلندای خاطره 82
 70. 70. میانِ حفره‌های تاریک 83
 71. 71. خیالِ افتاده‌ی خاک 84
 72. 72. رازی شگفت 85
 73. 73. گیسوان تو بور 87
 74. 74. نيلوفرانه شبنم را 88
 75. 75. در تقاطعِ دو فصل 89
 76. 76. به رنگِ پَر و بال پروانه 90
 77. 77. نیلوفرانه قَد می‌کشی 91
 78. 78. کوهستانی در زیر بال 92
 79. 79. رهگذر کدام تباری 93
 80. 80. نَفس‌های تو 94
 81. 81. مشتاقِ اندکی پَر 95
 82. 82. پلکِ تو زیر باران 96
 83. 83. در خلوتِ همیشه 97
 84. 84. درست برابر نگاه تو 98
 85. 85. منشور نور 99
 86. 86. شکوه شکفتن 100
 87. 87. ذوقِ شکفتن دارد 101
 88. 88. پرنده‌ای در فضا 102
 89. 89. کدام فصلِ سال 103
 90. 90. یهودای کدام سلسله 104
 91. 91. گامِ نخست را تو بردار 105
 92. 92. اندکی آسمان 106
 93. 93. رقصِ سمندر 107
 94. 94. تبسمِ بهار وشکوه شکفتن 108
 95. 95. زیبا‌ترین شکلِ رویش 109
 96. 96. فراسوی سکوت خیمه می‌زنی 110
 97. 97. بودن کنار طبیعت 111
 98. 98. عادتِ گام‌ها برای خروج 112
 99. 99. تن‌به‌جنونِ آب‌های‌رمنده‌می‌دهد 113
 100. 100. ترازنامه‌ی تمامِ روز‌های رفته 114
 101. 101. ارتفاعِ کوتاه این زخم 115
 102. 102. طلسمِ سپیده‌دَم 116
 103. 103. پرنده‌های در پرواز 117
 104. 104. وقارِ این کویر 118
 105. 105. آهسته آسمان را 119
 106. 106. رقصِ حباب 120
 107. 107. در هوای دهکده 121
 108. 108. عصمت دیده 122
 109. 109. تجمعِ نور 123
 110. 110. صدای ساده‌ی سنگ 125
 111. 111. تلنگرِ انگشتانِ تو 126
 112. 112. آخرِ همین ماه 127
 113. 113. چشمانِ مضطربِ کویر 128
 114. 114. کمانه‌ی رنگینِ افق 129
 115. 115. نظمِ طبیعت به هم می‌ریزد 130
 116. 116. دامن دامن گل 131
 117. 117. اطلسی‌های عریان 132
 118. 118. رؤیای آب‌های رونده 133
 119. 119. جهان روی کدام انگشت 134
 120. 120. گستره‌ی جهنم در نفس‌های تو 135
 121. 121. روایتِ راز‌های مجهول 136
 122. 122. در کمانه‌ی خاک 137
 123. 123. عطرِ باستانیِ این گام 139
 124. 124. در غیبتِ تو قرائت این خط 140
 125. 125. لاله روی سینه‌ی سنگ 141
 126. 126. به هنگام 142
 127. 127. گونه‌ی‌رنگینِ‌زمین‌در اندامِ‌زمان 143
 128. 128. کوهستانی از درخت 144
 129. 129. تجلیِ معرفت 145
 130. 130. رمنده‌ترینِ آهو 146
 131. 131. مرجانِ ریخته 147
 132. 132. همان دَمی که عقربه 148
 133. 133. اندکی زنبقِ سرخ 149
 134. 134. در مدارِ تندِ نفس‌ها 150
 135. 135. پرندگان آرام 151
 136. 136. روبه‌روی من ماه 152
 137. 137. سپیدیِ مو در سر 153
 138. 138. رگِ بُریده‌ی برگ 154
 139. 139. رعنا‌ترین غزالِ دشت 155
 140. 140. با پلکِ پروانه‌های مهاجر 156
 141. 141. هفت بندِ عاشقانه 157
 142. 142. پرک چندمِ این ستاره 158
 143. 143. غم‌‌انگیز‌ترین لحظه‌ی طنین ِدرد 159
 144. 144. سخت سپید می‌درخشی 160
 145. 145. شکلِ آب که می‌رقصی 161
 146. 146. التهابِ صدایت دلیل 162
 147. 147. مدارِ تند آب را 163
 148. 148. اینک که ماه منور 164
 149. 149. شکوه بال 165
 150. 150. تکرارِ مرگ می‌کنی 166
 151. 151. تموجِ ساده‌ی آب 167
 152. 152. تجلیِ ظهورِ آب 168
 153. 153. آوازِ رود 169
 154. 154. در وقتِ خواب 170
 155. 155. خلوتِ اطلسی‌ها را 171
 156. 156. بی‌هوا می‌افتی 172
 157. 157. بارانی‌ترین هوای بهار 173
 158. 158. تموج ساده‌ی رنگ 174
 159. 159. غروبِ تمامِ روزها 175
 160. 160. این تپه‌های مرتفع 176
 161. 161. غیابِ تو این‌جا 177
 162. 162. به عادتِ دیرینه 178
 163. 163. این تحشیه را با شایعه‌ی تمام 179
 164. 164. از هزارپاییِ آسمان 180
 165. 165. نگاه مختصری از تو 181
 166. 166. پیش از طلوعِ آب 182
 167. 167. در نگاه آرامِ تو 183
 168. 168. باران همین روز‌های بهاری 184
 169. 169. با عیارِ ابر‌های رمنده 185
 170. 170. عطرِ نگاه تو 186
 171. 171. وحشی‌ترین هوای کوهستان 187
 172. 172. با نامِ کبوتران 188
 173. 173. پشتِ باد‌های خزنده 189
 174. 174. سکوتِ سردِ سنگ 190
 175. 175. منحنیِ خیال کوه 191
 176. 176. درخشنده‌ترین ستاره‌ی این ماه 193
 177. 177. یاس‌های پیرِ پشت پنجره 194
 178. 178. نمی‌توانم نامت را 196
 179. 179. فصلی که عفتِ باران 198
 180. 180. ترازنامه‌ی تبارِ تو 200

 

1

پرده از هوای تو

برمی‌دارم

تا از حاشیه‌ی چشم‌ها

سبک‌تر راه باز کنی

و حیرتم را عبور دهی

تند‌تر از عطر گیسو

روی گردن آهو

در هوای نقره‌ایِ وقت

جایی که ماه

در میانه‌ی راه

غریب می‌نشیند

2

با رسمِ یک پرنده

گیاهانِ حامل

روی راه می‌رویند

 

تا فاصله را

سرخ و سیاه

با حیرت بال‌های مدام

از هوای طبیعت پُر کنند

و ابدیتِ تن

از وحشتِ همیشه

کنار گور و گیاه

پرتاب می‌شود

 

3

صدا‌های مبهم

در خلوت ناگهان

از ارتفاع بلند

بر خاسته می‌شود

طلوع گام سپیده‌دمان

در هوا که می‌ریزد

فرصت پرواز

میان دو فصل

در بال پرستوها

محو تماشا می‌شود

 

 

 

 

جزئیات کتاب

وزن 300 kg
ابعاد 14 × 21 cm
پدیدآورندگان

منصور خورشیدی

نوع جلد

شومیز

SKU

99191

نوبت چاپ

اول

شابک

978-600-376-254-1

قطع

رقعی

تعداد صفحه

200

سال چاپ

1397

موضوع

شعر

تعداد مجلد

یک

وزن

300

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروانه های پراکنده”