عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی

6,500 تومان


مترجم فریده حسن زاده

این کتاب در دو بخش مختلف با عناوین “شعر سفیدپوستان آمریکا” و “شعر سیاه پوستان آمریکا” توسط مترجم انتخاب و ترجمه شده است. کتاب در آغاز با مقدمه ای تحت عنوان تاریخچه شعر آمریکا شروع می شود. در این مقدمه آمده است: نخستین کسی که توانست شعر آمریکا را از سلطه دیرینه سال شعر انگلیس برهاند و به آن هویت ببخشد “لانگ فلو” از معروف ترین شاعران گروه “فایر ساید” بود. در قرن نوزدهم خانواده ها، اشعار آنها را شبها کنار آتش بخاری می خواندند… در ادامه آمده است: بسیاری از منتقدان قرن بیستم، تاریخ آغاز شعر ناب آمریکا را چاپ کتاب “برگهای علف” از والت ویتمن در سال 1855 می دانند… اگر والت ویتمن را پدر زمینی شعر مدرن آمریکا می دانند، امیلی دیکنسون را مادر آسمانی شعر نوی آمریکا نامیده اند… از شاعران دیگری که اشکال شعری دیگری را آزمودند و چشم انداز شعر آمریکا را وسعت بخشیدند، ادگار آلن پو و هرمان ملویل را می توان نام برد. کتاب با معرفی و اشعار (نه چندان مطرح) تی اس الیوت آغاز می شود. ادنا سنت وینسنت میلی، دیوید ایگناتو، موریل روکی سر، دبلیو. اس. مروین، آدرین ریچ، ادوارد هرش، کارن سوان سن و چند تن از شاعران دیگر در بخش شاعران سفیدپوست و فیلیس ویت لی، پل لارنس دانبار، لنگستون هیوز، هنری دوماس، سونیا سانچز، مایا آنجلو و… در بخش شاعران سیاه پوست آمده است.

توضیحات

گزیده ای از کتابعاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی

اگر والت ویتمن را پدر زمینی شعر مدرن آمریکا می دانند

امیلی دیکنسون را مادر آسمانی شعر نوی آمریکا نامیده اند

 

در آغاز

کتاب عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی

می خوانیم

پيشكش به تو

كه هر روز يكسال از مرگت مى‌گذرد

بى‌آن كه بگذارند حتى يكبار تلفن كنى

            يا نامه‌اى بفرستى.

فقط هر شب پنهانى

از عمق آب‌هاى كوثر،

            خود را به خواب‌هايم مى‌رسانى

تا به من بفهمانى كه هستى

و سرانجام يك روز برمى‌گردى

و هرگز حتى يك موى دخترت را

به هزار بهشت خدا نمى‌فروشى مادر!

            ف.ح.

فهرست

بخش اول. شعر سفيدپوستان امريكا

تاريخچه‌ى شعرِ آمريكا           25

تى. اس. اليوت

براى همسرم           56

سرگذشت   57

رژه‌ى پيروزى        59

مشكلات يك زمامدار              62

ادنا سنت وينست ميلى

غزلواره    67

كدام…      68

سرباز معترض        70

براى نينديشيدن به او             72

ديويد ايگناتو

مصاحبه    77

براى دخترم در جواب سؤالش              79

مگس        81

براى دخترم            82

زندگى      83

شاعر        85

دو دوست              87

نجاتِ مردگان          88

آن صدا     90

رؤيا         91

موريل  روكى‌سر

؟             95

شعر         97

نگريستن در يكديگر              99

ترس از شعر           101

نقاب         103

دبليو. اس. مروين

براى سالگردِ مرگم    107

وقتى تو مى‌روى      108

گذشته       109

آن كلام واپسين        111

پيش از سيل            112

هوا          114

آدرين ريچ

در آن سال‌ها           119

لطفآ مهاجرين احتمالى توجه فرمايند       120

اين جنگ را…        122

عاشقانه     125

انفجار از درون        127

براى تو كه اين شعر را مى‌خوانى         129

ادوارد هرش

حرف‌هاى فالگير به شاعر       136

زن و شوهر           138

شعر عاشقانه (محققانه!)          139

بنيادگرا     140

كتابخوان   142

كارن سوان‌سن

چادر        147

ما            149

من نشانى سرزمينم را گم كرده‌ام            151

ستيزه       153

ماه           154

بى‌وطن     156

بيلى كالينز

دليلِ ديگر من براى نگه نداشتنِ اسلحه در خانه      161

نخستين رؤيا           163

بهترين سيگار         165

شعر         167

مرگِ كلاه              169

دارما        172

كتاب‌هاى قطور       174

دلدارى      176

مريلين كريسل

بركت       181

مردگان و زندگان     183

مصرف‌كننده، غروب            185

در ستايش كار سخت              188

هوى        190

نيلوفر آبىِ بودا        192

شهرهاى جهنم         195

با عاشقان در جنگزار (1)       197

با عاشقان در جنگزار (2)       199

با عاشقان در جنگزار (3)       200

با عاشقان در جنگزار (4)       201

ديويد بيكر

درختان در شب        204

جدايى       205

شكل برف              207

عشق        209

از: درختانِ همسايه‌ى آب        211

جوى هاريو

9 درجه زير صفر    217

شايد دنيا همين‌جا به پايان برسد             219

نه            222

تو را پس مى‌دهم      224

نيايش       226

سام هميل

تورها       232

تكنولوژى و شعر     233

همه اين‌جا              236

سه وصله              237

قهوه‌ى چوپانى         238

كوه‌ها و رودهاى بى‌انتها         240

عشق من، آمريكا      241

ايالاتِ متحده  2003             244

سِيرِ اُرگانيك           246

شعر نيويورك         247

كريستوفر مريل

حرفِ اول و آخر      255

حياتى براى روح      256

تبعيدى‌ها   258

ساموئل هازو

به كجا بعدِ اين؟        264

ساعتِ عشق           267

تجديد ديدار             268

درايتِ آشكارِ چمدان              269

حيوان زبان بسته‌ى خدا          271

نيمه‌ى ديگر            274

روزهاى خوبِ من    277

غزلواره‌ى عاشقان سالخورده    280

سى. كى ويليامز

پول         286

آينه          288

بر پشتِبام   290

جوليا آلوارز

اعتراف     295

فانى هاو

حسرت…   300

جوديت ويورست

پايانِ ماه عسل         304

عشقِ واقعى            306

جين كنيون

بر بالين پدرم           310

قدر عافيت              312

سپيده‌دم: بعد از دسته كردن كاه‌ها           314

بخش دوم. شعر سياهان

مقدمه. شعرِ آمريكاى سياه        319

فيليس ويت‌لى

اندر حكايت فروخته شدن يك برده          325

پل لارنس دانبار

پاداش       331

مهربانى    332

اين است زندگى!      333

راه دِه به رؤياها!      334

اى عشق!   336

من ترانه‌ام را مى‌سرايم و سرخوشم        338

جيمز مونروئه ويت‌فيلد

آمريكا       343

كلاد مك‌كى

كارگر خسته           347

براى اُ. اى. اِ          349

ببر          351

حقيقت      352

«ايسم»هاى كفر       353

فرانك اسميت هُرن

تقديم به همه‌ى شما    356

براى مادر              357

براى تو    358

ماما!         360

لنگستون هيوز

ترانه‌ها      365

آرامشِ دريا             366

اما…        367

كلماتى همچون آزادى            368

فردريك داگلاس (1817 ـ 1895)         369

زيبايى‌شناسىِ هارلم   371

علامت سؤال آنگولا              372

ترانه‌هاى تلخ و سياه              373

بدبيارى سياه           375

هشدار       379

كانتى كالن

خاك         382

خاطره      383

دانايان       384

شمعون سخن مى‌گويد            386

فرانك مارشال ديويس

رابرت واتيمور        390

دكتر آرتور ريدجى وود          392

پرفسور گيلز جانسون            393

دادلى راندال

نقد ادبى     397

نياكان       398

جرج        400

اين يك كِرم آفريقايى‌ست         403

مارگارت واكر

تظاهرات خيابانى     406

دخترى بى‌نياز از وجه‌الضمان              407

هيولا        408

رى دورِم

بيگانه       412

جايزه        414

گوئندولين بروكس

قصه‌ى عشق           418

از فصلِ «قهرمان جوان»       420

گونه‌اى از عشق، زنده در آتش و يخ       422

واىِ من!    424

هنر          425

«ساديه» و «مود»   427

مردِ آزاده   429

دل باختن   430

مرى ايوانز

شورش      434

از شعرِ «زن سياه»   435

طيف        436

كجا رفته‌اى تو         437

مغز استخوان من      439

نائومى لانگ مگت

سفر ستاره              443

پرسش نژادى          445

اتريج نايت

هايكوهاى سياه         448

هنرى دوماس

استخدام سياه           453

عقيده        454

دو بال نورانى         455

پرواز عقاب‌ها         456

شِكوه        458

در سكوت              459

تنها قلب شكسته خواندن مى‌تواند           461

آمريكا       462

ترومپت‌نوازِ سياه     463

اميرى باراكا

آوار         468

بورژوازى سياه       469

شعر سياه   470

مدبّر         471

دوشنبه در آپارتمان B               472

مقدمه‌اى بر يادداشت‌هاى بيستگانه‌ى خودكشى       473

سونيا سانچز

ترانه‌اى براى يار گم‌كرده راه    477

استحاله     480

جادوى سياه            481

لوسى كليفتون

اوقات خوش           485

محض يادآورى        486

كارولين ام. راجرز

از شعر: رخنه         490

براى اچ. دبليو. فولر             492

ايشماعيل ريد

شعر قدرت سياه       497

ميكائيل. اس. هارپر

تاريخ آمريكا           501

حرف‌هاى مادر درباره‌ى حادثه‌ى قتل الجزيره‌ى ديترويت      502

هاكى مادهوبوتى

انسان‌هاى وحشى      506

نيكى جيووانى

شعر من    511

براى ساندرا            513

تشييع جنازه‌ى مارتين لوتركينگ           514

شعرى براى كودكانِ سياه        515

تفويض     517

راه‌ها        520

نيكى ـ رزا             522

تنها نيستم   524

عاشقانه‌ها   526

عشقِ عظيم به خدا و بندگانِ خدا            527

قياس‌ها      529

رشته‌ى افكار           531

مايا آنجلو

مسافر       535

منجى       536

دعا          538

راز آواز پرنده‌ى اسير            540

اعتراف     542

اخبار مصوّر           544

راز          546

اقوام بشر   547

از: بسياران            550

اما من برخواهم خاست           552

ايالات نامتحد          555

تأمل         557

مسائل

جزئیات کتاب

وزن 250 kg
ابعاد 21 × 14.5 cm
book-authors

فریده حسن زاده

book-cover

شومیز

edition

یکم

books-sku

94140

layout

رقعی

isbn

964-351-306-8

pages

556

topic

شعر آمریکایی

pub-year

1386

volumes

یک

weight

250

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “عاشقانه هایی برای عشق، صلح و آزادی”