شبانه های غزل، ترانه های غروب

8,000 تومان


غلام علی مشهدی حیدری

 غلامعلی مشهدی حیدری در سال 1332 در کرج به دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم ریاضی، در سال 1363 در رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تحصیل پرداخت. ولی تحصیلات را ناتمام گذاشت و به انگلستان رفت و از دانشگاه king ston لندن در رشته الکترونیک فارغ التحصیل شد. وی از سال 1348 به فعالیت ادبی و سرودن شعر پرداخته و اکنون نیز عضو فعال انجمن ادبی استاد شهریار و بنیاد هنر و هنرستان کرج است

عمرى است كه دنبال كمى مهر و وفائيم         بى‌شبهه خريدار دوائيم و شفائيم

در مَسلك ما حيله و تزوير و ريا نيست         خُرّم ز صبائيم و به دنبال صفائيم.

توضیحات

گزیده ای از  کتاب شبانه های غزل، ترانه های غروب

 ساقى شدم سرور شدم، بر ميزنان رهبر شدم

ارجم فزون شد دم‌به‌دم، چون چاكر «اخضر» شدم

تا شد مراد و مقصدم، از شعر او ساغر زدم

بگسستم از اندوه و غم، لولى‌وشى ديگر شدم

در آغاز کتاب شبانه های غزل، ترانه های غروب می خوانیم

فهرست

 

ديباچه: به دوست شاعرم استاد نعمت‌اله مهدى‌فر مُتخلّص به اخضر          9

سرآغاز دفتر            11

قصيده اِفتخار           13

محمّد (ص)            13

جانم على (ع)          14

چرخ وارونه            15

سرد و گرم              16

شاه كشور عشق        17

افسون نگاه              18

بشكن نشكن            19

كيمياى وصل           20

امان از دل   21

طبيب بيمار              23

سنگر زهد   24

لالايى براى دل          25

غمزه افزون كن         26

بهاى نان    28

اين‌همه غوغا چرا      29

در زند و پازندى چرا              30

تفسير پروانه            31

بر تو صدها مرحبا      33

موج به جيحون فزا     34

خبرگان دلنواز          35

حبوط       36

اغوا به سرقت           37

مكتب ليلى              38

ميراب       39

پيمان با ديوانه          40

شب خاطره             41

صياد كجا رفت         42

يكشب خدايى          43

مست و هشيار          44

رقص كائنات           45

همسايه تراب           46

غرورِ زهد              47

بيگانه زياد است        48

اثر از مؤثر   49

از بوسه چه امساك است           50

مخمصه     51

قيمت اطوار             52

فاصله عقل و جنون   53

دلبرك سنگ‌پران        54

ناز شست   55

باغ ارم      57

كسى يار كسى نيست              58

هيهات هيهات          59

مى چو ضماد است     60

دو تار       61

نِى خموش است       62

مزد گناه     63

ناز گران     65

شرح بى‌انتها            66

بر مزار كيميا            67

ز تو انكار مرا كشت   68

طاقت پروا              69

تشكيلِ سپاه             70

قيمت مرهم             71

افسوس كه گوشِ شنوا نيست     72

چه روزگاريست       73

هنر بازارى              74

لحظه عاشق شدن      75

مقهور زمان             76

لعبت آباده   77

زهر و عسل            78

امروز و فردا            79

لبهاى گلنارى           80

پيدا و پنهان             81

بال و پرى نيست       82

حذر از خرابى          83

بنده را شرمنده داشت   84

سايه عنقا    85

آن ممه را لولو برد      86

برده هشيار              87

سفر از كشور دل       88

جور بهمن              89

طره تابيديم و  رفت    90

آشفتگى     91

بلبل رِند     92

كرناى ناسوت          93

حربه رنگ              94

شراب تلخ              95

خراب‌آباد   96

خبر نوروز              97

شايد فردا مباد           98

يار خطاپوش           99

قرعه وصل             100

صحبت جانان          101

پرده‌ها       102

خريد ناز    103

خميازه      104

چاره و ناچار           105

ديدار سمن              106

نقاب        107

هرچه خواهد باد باد    108

شكوه به شهلا          110

بيچاره زليخا            111

ميخانه آباد              112

عَلَم غمزه   114

موكب يار   115

ازدحام بازار            116

اكسير جوانى            118

نسيم صبح فروردين    120

طعنه اغيار              122

سوز         123

ساقى‌نامه    124

اصل و فرع             125

شجاعت     126

توبه‌شكن    127

مسند آيينه‌دارى         129

سرقت عمدى           131

صف‌شكن   132

شب يلدا    133

نشد، نشد   134

متاعِ گِله     136

شربت تبريز             137

ماه دوتا شد             138

دعاى بى‌اثر              139

علم بى‌مقدار            140

آتش و يخ              141

حريق        143

مسكن آواره چه باشد              144

به كجا خواهم شد      145

راه سلامت              146

حديث عشق            147

فصل گُلگشت          148

توبه ناچار              150

شب مستى              151

توبه          152

جولان سياهان          153

رهنماى عشق           154

تعجب عطّار            155

متاعِ حسد   156

بازار ناز     157

گداى دلير   158

خنديد و خنداند        159

سمند آرزو              160

نرگس تركمان          162

مِى دلخواه ندادند       164

شكار دل    165

رسواى گردون          166

سر به گريبان            167

سررشته     168

استاد دلربايى            170

طور و طوبا             171

چاره تب    172

ياد           173

شاهد و شرم            174

خنده مستانه             175

قمر در عقرب          176

آسياب نوبتى            177

چه عمر تبهى بود      178

فلفل سوزان            179

بخت ناميمون           181

راز بقا       182

هياهوى وصال         183

نخل بى‌بر   184

تضمين      185

بوى گند    187

نه چندان مست         188

تعطيلى غمخانه         189

خمار چشم فروردين   190

زاهد بى‌هنر             191

فقط عشق و فقط دِل              193

منّت         194

گناه عشق   195

ميقات در ميقات       196

آيت ناز     197

عشقبازى در جماعَت              198

غم مدار     199

راز شب     200

رجز عاشقانه           201

پير شيدا     202

شكوه از روزگار       203

خُم تهى     204

سال عشق   205

عزلت        206

خاكسترنشين            207

چاچى كمان            208

بيگانه با هست و عدم              210

قدح با قدسيان          212

بزم صفا     213

ره‌توشه      215

حظّ بصر    216

قمار هستى              218

گذر از طوفان          220

خريدار دل              221

صحبت سربسته         222

شكيب       223

شاخه طوبا              225

عقده صنوبر             226

تفسير مبهم              227

هرگز هرگز             228

نفرين        229

ياد بهار      230

هلهله        231

تشويش فردا            232

حكم ناروا              233

خاموش پرغوغا        234

جفر و كيميا             235

افسون قاصّ            236

بى‌نياز       237

محرم اسرار عشق      238

ماحصل عشق           239

قالى ساروق            240

غوغاى سرمستان       241

ساكتستان    242

رسم جهان              243

هيجان       244

اشك بى‌حاصل         245

موسم سرمستى          247

رخنه در ايمان          248

بيچاره دل   249

تمنّا          250

بچّه‌بازى    252

رسوايى دل              253

يادگارى‌هاى دل        254

وصف لب‌ها            255

نذر شفا     257

شهر بازى   258

چشم نياز   260

بى‌همدمى   261

بى‌بند و بار              262

جاهل       263

عيب ديوانگى           264

حريق        265

ميهمان       266

رُخداد       267

بت‌پرست    268

سخن ميالود             269

شور شباب              270

تب هرشب              271

مرثيه عشق              272

وسوسه وصل           274

سود از ضَرر            275

مصلوب     276

ساقى كوته‌نظر          277

مكتب        278

هياهو        279

اكسير هستى             280

دار مكافات             282

كاتب        283

بوسه تبدار              284

پيمانه آخر              285

افيون عشق              286

گناهكار     287

شمع بى‌پروانه           289

پنجره        290

حاصل از سودا         291

شوق تمنّا   292

عشقم و عشقم          293

تبخال        294

پيوسته خمار            296

دل مى‌خرم              297

خريد        298

دلخوش به هست       299

دلبرى با نام رحمان    300

مطرب كمكار           302

تاجر ناشى              303

سور شبانه              304

خراب دلبر              305

هيچ و پوچ             306

شكايت از زمان        307

پشيمانى     308

ناز و نهيب             309

تفسير انتظار             310

تجاهل      311

بُتِ ماسال   312

وادى سرگردانى        313

باده بيارى   314

تحفه        315

صيد هُما    317

پيمان        318

در طلب عشق          319

رند قدح‌خوار          320

تطهير        321

تسلّا         322

پيمانه و پيمان           323

عطش و آب            324

چالاكى طرّار            325

وصل فقيران            326

دايره وصل              327

نظرباز       328

يار نمكين   329

گمگشته     330

از شر چه غَم           332

تفتان و فتّان             334

نقشى در قاب          336

ساقى صاحبدل         337

كفر كلان    338

تاوان مكافات           339

غوغاى درون           340

عمر هدررفته           341

لحظه مستى             342

حدس بيجا              343

سوگ دل    344

طالع نحس             346

فتنه بجز چاه نيست    347

كفر عشق   348

صبر به مخمورى       349

طاعت مشتبه            350

توبه گاه و گه           351

خا و سين   352

مست جمال             353

غريب       354

شاهد و شمع           355

كو تدبير     356

پيش‌نوشت              357

راه خرابات              358

چنين و چنان           359

صيد غزالان             360

سوزِ سزاوار             361

قبله‌نما       362

عزادارِ دل   363

دشت جنون             364

سرقت       365

گِل و دِل    366

چنار و چندر           367

آتش افسانه             368

نرگس نيم‌خفته         369

ساغر ارغوانى           370

مهمان دو روزه         371

خطاى عمد             372

حج حوريان            373

صافِ قيصرى          374

كودك سرا              376

بهاى كيميا              378

چشم براه    379

دل‌آزار       380

طرب        382

خرابى تا خرابى         383

دولت جاويدان          385

بازيگر       386

وحشت طوفان         387

خزان در بهار           388

بدكاره       390

چاه و چاله              391

هيمه هجران            392

خلوت‌نشين             394

صيّاد و صيد            396

كوزه‌گر فلك           397

داغ گناه     399

خورشيد     401

يار مهربان   403

ناز سكرآور             404

شمع چگل              405

علت تخريب           406

راه نيستان   407

پيمانه‌شكن              408

سوداى سراب           409

سير سماوات            411

باده مردافكن            412

يار آفاقى    413

اصل از يمن            415

صدف خالى            416

نياز در نياز             418

شكوه از پيرى          420

سوسن سرنگون        421

هوس باطل             422

بدر و هِلال             423

انكار غصّه              425

دوام مستى              427

باده نسيه    428

محبوب ديرين          429

الف و هزار             431

سيم ناز دلبر             432

صافى و دُردى         433

امكان نظربازى          435

نرد ناز      436

كلام كودكانه           438

هابيل و قابيل           439

چرا اينگونه نايابى      440

زندگى به تعبير ديگر   442

مستِ از آن دست      443

ابريق به دست           444

مردود عشق             445

كهنه خراب             446

عاشق كم‌عيار           447

اكسير دل‌آرايى          448

قاصدك خوش‌خبر     450

گريه شمع   451

يادى از شوريدگان     452

دشمن بى‌شرم و حيا    453

مرهم زخم‌زبان         455

مسئله عشق             456

آتش بَر تار و پود      457

شعبده‌كار    459

مناجاتى ديگر           461

مسلخ عاشقان           463

تحفه به دلدار           464

سلامى به سعدى       465

اى پرى…   466

نياز          467

آواى عجل سامرى     468

پرده‌در       470

كشتى بى‌لنگر            471

چاه پيرى    472

شوريده      473

ساقى نو     474

وحشى سرگردان        475

ز چه دستى             476

از اين دستم كه مى‌بينى             477

سازش با دل            478

افلاطون     480

دزدكى از مزدكى       481

هذيان       482

مولاى كلّ   483

صيد جَلد   485

بى‌خيالِ فردا             486

تهديد هجران           487

يار منى      489

پسته خندان             490

امّا كجايى   491

اى يار كجايى          492

بى‌نام و نشان           493

خودسوز تنها           495

وسوسه‌پرداز            497

گمگشته در خويش    498

دولت احسان            500

مناجات     501

ننگ و نام   502

قصيده انتظار            503

سرانجام دفتر           504

جزئیات کتاب

وزن 1000 kg
ابعاد 21 × 14.5 cm
book-authors

غلام علی مشهدی حیدری

book-cover

شومیز

books-sku

94106

edition

یکم

isbn

978-964-351-374-0

layout

رقعی

pages

504

pub-year

1387

topic

شعر معاصر فارسی

volumes

یک

weight

1000

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شبانه های غزل، ترانه های غروب”