سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا)

16,000 تومان


مرتضی راوندی

در این کتاب طی سه بخش, سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا بازگو شده است. بخش اول که ‘سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در ایران’ عنوان گرفته شامل مباحثی از این قبیل است: روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام‌؛ مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت‌؛ نخستین تلاش‌های بشر در راه کتابت و نگارش مورد علاقه خود؛ عقیده چند تن از صاحبنظران ایرانی در باب تعلیم و تربیت‌؛ تعمیم نسبی فرهنگ بعد از اسلام, نخستین مدرسان و نقش ایرانیان در توسعه و تکمیل مداری و رشد فرهنگ اسلامی‌؛ وضع اجتماعی و فرهنگی ایران مقارن حمله مغول‌؛ مکتب خانه‌ها در عهد صفویه‌؛ وضع مدارس در اواخر زندیه و اوایل عهد قاجاریه‌؛ تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه‌؛ وضع مدارس در آغاز جنبش مشروطیت. در بخش دوم ذیل عنوان ‘نظریات جدید در تعلیم و تربیت’ مباحثی از این دست به چشم می‌خورد: تعلیم و تربیت در غرب‌؛ وضع کلی تعلیم و تربیت در عصر ما؛ روش‌های نوین در آموزش و پروش‌؛ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم‌؛ حمایت و جانبداری ویکتور هوگو از فرهنگ بشری. سومین بخش که ‘سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا’ نام گرفته مشتمل بر عناوینی از این قبیل است: تعلیم و تربیت در یونان باستان‌؛ تعلیم و تربیت در روم قدیم‌؛ مدارس و علوم در قرون وسطی‌؛ رشد فرهنگ وعلوم تجربی در جریان نهضت اسلامی‌؛ احیای علوم قدیم‌؛ رنسانس و تجدید حیات علم و ادب‌؛ نهضت ادبی در اروپا. این مطالب که با تصاویر سیاه و سپید همراه است با نمایه نام‌ها, جاها, و کتاب‌ها به پایان می‌رسد.

توضیحات

 گزیده ای از کتاب سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا

 روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام‌؛ مهم‌ترین مراکز تعلیم و تربیت‌؛ نخستین تلاش‌های بشر در راه کتابت و نگارش مورد علاقه خود؛

 در آغاز کتاب سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا می خوانیم

 

بخش 1. سير فرهنگ و تعليم و تربيت در ايران

   روش تعليم و تربيت در ايران بعد از اسلام   18 ـ  13

   مهم‌ترين مراكز تعليم و تربيت       24 ـ  19

مكتب ــ خصوصيات اخلاقى شاگرد و معلم ــ حق‌التعليم معلمين ــ راه انتشار كتاب.

   نخستين تلاش‌هاى بشر، در راه كتابت و نگارش مطالب مورد علاقه خود            34 ـ  25

پاپيروس ــ پارشمن ــ ساخت كاغذ در دوره تمدن اسلامى ــ تاريخچه كاغذ ــ كاغذ سمرقندى ــ كتابت و نسخه‌بردارى ــ كاغذسازى در ايران ــ كتابخانه ربع رشيدى ــ حق طبع ــ وصفى از كتاب و لذايذ گوناگون آن ــ انتحال يا سرقت آثار ديگران.

   عقيده چند تن از صاحبنظران ايرانى در باب تعليم و تربيت       42 ـ  35

نظر ابن‌سينا در تعليم و تربيت ــ كتب و آثار ابن‌سينا در پيرامون تعليم و تربيت ــ تعليم و تربيت به‌نظر ارسطو ــ عقيده غزالى راجع به تعليم و تربيت ــ اعتقاد نظامى گنجوى به تعليم و تربيت.

   تعميم نسبى فرهنگ بعد از اسلام   50 ـ  43

نقش صفاريان در احياء ادبيات فارسى ــ رشد زبان و ادبيات فارسى به پيشرفت تعليم و تربيت عمومى كمك كرد ــ نخستين تلاش در راه تعليمات عمومى ــ نخستين مدافع طبقه وسيع كشاورزان.

   نخستين مدرسان و نقش ايرانيان در توسعه و تكميل مدارس

   و رشد فرهنگ اسلامى   88 ـ  51

 

احمد غزالى ــ مختصات عصر غزالى ــ رشد و توسعه زبان و ادب فارسى در عهد سلجوقيان ــ نمايندگان فرهنگى در عهد سلجوقيان ــ يك مدرس نامدار ــ حجة‌الاسلام غزالى ــ آثار غزالى ــ نمونه‌اى از نثر غزالى ــ موقعيت فرهنگى نظاميه بغداد ــ تدريس در نظاميه بغداد ــ طرز تدريس و تعليم رازى ــ نوابغ فرهنگى ــ يك دانشجوى حقيقى ــ جاحظ ــ ابوريحان بيرونى ــ شيوه اخوان‌الصفا در تعليم و تربيت ــ گواهى‌نامه ــ خدمات فرهنگى نظام‌الملك و خصوصيات مدرسه نظاميه بغداد و مدرسه مستنصريه ــ اهميت و شهرت نظاميه بغداد ــ رابطه اسلام با دانش و حكمت ــ وضع اساتيد و دانشمندان و مواد تحصيلى ــ منظور از تحصيل و مناسبات استاد با شاگرد ــ تشكيلات مدارس.

   وضع اجتماعى و فرهنگى ايران مقارن حمله مغول    110 ـ  89

نتايج اجتماعى، فرهنگى و ادبى حمله مغول ــ رفتار چنگيز با علما و آثار فرهنگى در شهر بخارا و ديگر بلاد ايران و تأثير آن در تعليم و تربيت عمومى ــ تعليم و تربيت در نظر خواجه نصيرالدين طوسى ــ تعليم و تربيت زنان ــ تعليم و تربيت فرزندان طبقات ممتاز در عصر تيمور ــ مخالفت ابن‌خلدون با سختگيرى و خشونت نسبت به نوآموزان ــ طرز تنبيه اطفال ــ تأسيس پرورشگاه.

   مكتب‌خانه‌ها در عهد صفويه         117 ـ  111

علوم و معارف در عهد صفويه

   وضع مدارس در اواخر زنديه و اوايل عهد قاجاريه    128 ـ  118

تنبيه بدنى ــ حوزه‌هاى علميه در عهد شاه سليمان ــ مدارس شهرستان‌ها ــ چند اجازه‌نامه تاريخى ــ مهم‌ترين كتاب‌هايى كه مورد مطالعه قرار مى‌گرفت ــ برنامه مدارس ــ داروخانه ــ معلمين ــ سازمان و برنامه يكى از مدارس ملى ــ عوامل تجدد ــ مدارس خارجى ــ سيد جمال‌الدين اسدآبادى ــ واعظان مهم.

 

   تعليم و تربيت در عهد قاجاريه       153 ـ  129

اندرز ميرزا ابوالقاسم قائم‌مقام به فرزندش ــ وضع مدارس و حجره‌هاى عهد قاجاريه ــ وضع مكتب‌خانه‌ها ــ افتتاح دارالفنون ــ تأثيرات دارالفنون ــ تأسيس وزارت علوم ــ اعزام محصل به فرانسه ــ مدارس جديد ــ انجمن معارف ــ تعليم و تربيت به نظر ملا احمد نراقى ــ كتب درسى قديم ــ كتب و مواد تحصيلى در حدود يك قرن پيش ــ موادى كه تدريس مى‌كردند ــ تعليم و تربيت در مناطق جنوبى ايران.

   وضع مدارس در آغاز جنبش مشروطيت      170 ـ  154

خصوصيات مكتب‌خانه‌ها در حدود 70 سال پيش ــ تعليمات اجبارى ــ تعليمات اكابر ــ تعليم و تربيت توأم ــ تعليم و تربيت مترقى ــ وصفى از مدارس ــ خصوصيات مكاتب قديم ــ مدارس ايران در دوران مشروطيت ــ تعليم و تربيت از نظر استاد شهيد مرتضى مطهرى.

 

بخش 2. نظريات جديد در تعليم و تربيت

   نظريات جديد در تعليم و تربيت       182 ـ  171

عقب‌ماندگى ــ تأثير محيط اجتماعى در روحيه افراد ــ تأثير محيط در رشد شخصيت ــ تأثير منفى فرمان در كودكان ــ تعليم‌وتربيت نوجوانان در آغاز بلوغ ــ تربيت شخصيت ــ نظر تالستوى در تعليم و تربيت.

   تعليم و تربيت در غرب    184 ـ  183

   وضع كلى تعليم و تربيت در عصر ما           190 ـ  185

   روش‌هاى نوين در آموزش و پرورش         193 ـ  191

   چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم 197 ـ  194

تأثير شخصيت مربى در دانش‌آموز

   حمايت و جانبدارى ويكتور هوگو از فرهنگ بشرى     202 ـ  198

 

 

بخش 3. سير فرهنگ و تعليم و تربيت در اروپا

   سير فرهنگ و تعليم و تربيت در اروپا         206 ـ  203

فرهنگ

   تعليم و تربيت در يونان باستان      212 ـ  207

وضع طبيعى ــ ورزش و تعليم و تربيت در يونان ــ مختصات فرهنگ و تمدن يونان ــ افلاطون

   نخستين محفل علمى در يونان باستان         216 ـ  213

آكادمى افلاطون ــ ارسطو ــ نظريات سياسى ارسطو

   مكتب فلسفى رواقيون     218 ـ  217

   تعليم و تربيت در روم قديم            224 ـ  218

تفريحات ــ تمدن و فرهنگ روميان ــ نمونه‌اى از قوانين قديم روميان ــ سخنورى روميان

   رشد فرهنگى در اسكندريه           230 ـ  225

   نفوذ تمدن و فرهنگ رومى در سرزمين گل  235 ـ  231

سياست‌فرهنگى روميان در خاك گل ــ حمله قبايل وحشى به امپراتورى روم و نتايج اقتصادى و اجتماعى آن

   نگاهى به سرزمين بيزانس و كشورهاى مجاور آن    241ـ  236

ژوستينين ــ تلاش ژوستينين در راه استقرار نظم و قانون

   تأسيس دولت فرانك        243 ـ  242

   سازمان اجتماعى بعد از غلبه وحشيان       244 ـ  243

   مدارس و علوم در قرون وسطى    248 ـ  244

دانشگاه‌ها ــ قلمرو علوم قرون وسطايى

   روحانيون مسيحى          255 ـ  249

رشد نسبى فرهنگ و مدنيت در عهد شارلمانى ــ توجه شارلمانى به مدارس و تعليم و تربيت ــ نقش مثبت روحانيت در قرون وسطى ــ افزايش قدرت روحانيون ــ نظام فئوداليته

   زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم در قرون وسطى     262 ـ  256

 

نتايج اقتصادى و اجتماعى جنگ‌هاى صليبى ــ نتيجه جنگ‌هاى صليبى

   رشد فرهنگ و علوم تجربى در جريان نهضت اسلامى            267 ـ  263

ابوعلى‌سينا

   نگاهى به شرق 269 ـ  268

رشد صنعت كاغذسازى در خراسان و ماوراءالنهر

   احياى علوم قديم            273 ـ  270

   اطلاعات جغرافيايى پيشينيان         279 ـ  273

رشد تدريجى فرهنگ و مدنيت در اواخر قرون وسطى ــ اكتشافات جغرافيايى ــ تاريخ اين علم

   رنسانس و تجديد حيات علم و ادب  364 ـ  280

پيشرفت‌هاى جديد علمى و ادبى در اروپا ــ تفتيش عقايد و افكار ــ تفتيش عقايد در جنوب فرانسه ــ رشد اومانيسم ــ پيشرفت مطالعات علمى و عملى ــ كپلر ــ گاليله ــ دكارت ــ پيدايش مطبوعات علمى ــ تأسيس باغ‌وحش ــ اسحاق نيوتون ــ لايب‌نيتس ــ جان‌لاك ــ تأليف دايرة‌المعارف ــ رشد علوم تجربى ــ اكتشافات نجومى ــ نبات‌شناسى ــ علم شيمى ــ لاووازيه ــ امانوئل كانت ــ سلسله‌مترى و توحيد اوزان ــ رشد رمانتيسم ــ لامارك ــ ديرين‌شناسى ــ تئورى سلولى ــ توجه به مسايل اجتماعى ــ اگوست كنت ــ پيشرفت‌هاى فنى ــ كاشف ميكرب ــ لويى پاستور ــ فيزيولوژى ــ بررسى در اقيانوس‌ها ــ چارلز داروين ــ راديو اكتيويته ــ رادار ــ مطالعه در فسيل‌ها و بقاياى حيوانى و گياهى ــ مطالعه در زمينه روانشناسى ــ روانشناسى اجتماعى ــ فتوحات علمى جديد ــ مندليف ــ آلبرت اينشتين.

   نهضت ادبى در اروپا      369 ـ  364

كلاسيسيسم و رمانتيسم

   نام‌ها، جاها، كتاب‌ها       391 ـ  371

 

جزئیات کتاب

وزن 1490 kg
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

مرتضی راوندی

نوع جلد

گالینگور

SKU

94776

نوبت چاپ

چهارم

شابک

964 – 351 – 190 – 1

قطع

وزیری

تعداد صفحه

391

سال چاپ

1383

موضوع

فرهنگ

تعداد مجلد

یک

وزن

1490

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا)”