استیفن کینگ را همه به عنوان یک نویسنده‌ی ژانر وحشت می‌شناسند ؛ کسی که بیشتر آثارش تبدیل به فیلم شده است و دست بر قضا برخی از آنها آثار ماندگار سینما هستند . اما در ((راز نوشتن )) با وجهی دیگر از نویسندگی وی آشنا می‌شویم . او در این اثر از تجربه ی نوشتن خود می‌گوید اما در خلال آن زندگی خود را نیز روایت می‌کند . اثری قوی و پرکشش که خواننده را گام به گام با شیوه‌ی نویسندگی آشنا می‌کند و از بد و خوب زندگی نویسنده هم می‌گوید . در این کتاب با کینگ معلم و انسان روبرو می‌شویم و وجهی دیگر از نویسنده‌ی ژانر وحشت بر ما آشکار می شود …

 

لینک خرید کتاب

https://www.negahpub.com/book/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
. .

Pin It on Pinterest

Share This