(021) 66480377-66975711

چهار کتاب از عزیز نسین-طنزپرداز شهیر ترکیه‌ای- در انتشارات نگاه تجدید چاپ شده است.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

این چهار کتاب عبارتند از “چاخان”، “فلان فلان شده‌ها”، “اینم شد زندگی؟” و “پخمه” که شما می‌توانید با مراجعه به غرفه انتشارات نگاه در سی و دومین نمایشگاه کتاب، این آثار را تهیه کنید .

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Gmail

برای تهیه آثار نسین اینجا کلیک کنید.

Pin It on Pinterest

Share This