گزینه اشعار خورخه لوئیس بورخس با عنوان “رز زرد” در انتشارات نگاه تجدید چاپ شد.
این کتاب با ترجمه‌ای از علی معصومی، در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران، در اردیبهشت 98 دوباره در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

“رز زرد”
گزینه اشعار خورخه لوئیس بورخس
ترجمه علی معصومی
انتشارات نگاه
سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

Pin It on Pinterest

Share This